Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Soruları

KAKA
le
la
n
61
27. John Foster Dulles'in "Kuzey Kuşağı Projesi" şeklinde
geliştirdiği "Çevreleme Politikası" ile SSCB'nin yayılım
alanında bulunan ülkeler desteklenerek "komünist"
tehdit zayıflatılmaya çalışmıştır.
Türkiye'nin "Çevreleme Siyaseti" kapsamında dâhil
olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdaki-
lerden hangisi bulunmaz?
A) Kuzey Atlantik Pakti
B) Balkan Pakt
C) Birleşmiş Milletler
D) Bağdat Pakti
5) Batı Avrupa Birliği üye olmadıl?
E)
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
KAKA le la n 61 27. John Foster Dulles'in "Kuzey Kuşağı Projesi" şeklinde geliştirdiği "Çevreleme Politikası" ile SSCB'nin yayılım alanında bulunan ülkeler desteklenerek "komünist" tehdit zayıflatılmaya çalışmıştır. Türkiye'nin "Çevreleme Siyaseti" kapsamında dâhil olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdaki- lerden hangisi bulunmaz? A) Kuzey Atlantik Pakti B) Balkan Pakt C) Birleşmiş Milletler D) Bağdat Pakti 5) Batı Avrupa Birliği üye olmadıl? E) Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür
27. Türkiye'de çok partili hayat 1945'de "Millî Kalkınma
Partisi'nin kurulması ile başlamış, ilk çok partili se-
qoçim 1946'da yapılmıştır. CHP'nin 1923-1950 yılları
arasındaki iktidarı Demokrat Partinin 1950 seçimlerini
kazanması ile sona ermiştir.
Demokrat Partinin siyasi gelişim süreciyle ilgili ola-
Velo seruB (A
rak;
nivea
valo velidu (0
1. Müstakil Grup,
II. Dörtlü Takrir,
III. Tahkikat Komisyonu
kavramlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
evereflipn
ysl temps (
C) I ve II
E) I, II ve III
nalepo ev sihebete upoü ulubna ugod
1.0b10
J
Aolaid
fam
28. Türkiye'nin kuzeydoğusundan, güneybatısına doğ-
ru hareket eden bir gözlemci asağıda verilenler
www
30.
31
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür 27. Türkiye'de çok partili hayat 1945'de "Millî Kalkınma Partisi'nin kurulması ile başlamış, ilk çok partili se- qoçim 1946'da yapılmıştır. CHP'nin 1923-1950 yılları arasındaki iktidarı Demokrat Partinin 1950 seçimlerini kazanması ile sona ermiştir. Demokrat Partinin siyasi gelişim süreciyle ilgili ola- Velo seruB (A rak; nivea valo velidu (0 1. Müstakil Grup, II. Dörtlü Takrir, III. Tahkikat Komisyonu kavramlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II evereflipn ysl temps ( C) I ve II E) I, II ve III nalepo ev sihebete upoü ulubna ugod 1.0b10 J Aolaid fam 28. Türkiye'nin kuzeydoğusundan, güneybatısına doğ- ru hareket eden bir gözlemci asağıda verilenler www 30. 31
11. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı esnasında
Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Geceleri lambaların kapatılmasıyla karartma gece-
lerinin uygulanması
B) Karadeniz'de Türkiye gemi seferlerinin durdurulması
C) İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkarılmasının ya-
saklanması
D) Millet Partisinin kurulması
E) Toprak reformunun yapılması
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
11. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı esnasında Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? A) Geceleri lambaların kapatılmasıyla karartma gece- lerinin uygulanması B) Karadeniz'de Türkiye gemi seferlerinin durdurulması C) İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkarılmasının ya- saklanması D) Millet Partisinin kurulması E) Toprak reformunun yapılması
n-
MURAT YAYINLARI
bede
11. Yumuşama Dönemi'nde Batı-Doğu arasında ile-
tişim sürecini başlatan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
Ini
A) 17. Enlem Sorunu'nun çözülmesi
B) Küba Buhranı'nın çözülmesi
C) SALT-II belgesinin imzalanması
2sisided
D) Keşmir Sorunu'nun çözülmesi
E) Kore Savaşı'nın son bulması
ninhblignan
isnöy snizem
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
n- MURAT YAYINLARI bede 11. Yumuşama Dönemi'nde Batı-Doğu arasında ile- tişim sürecini başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Ini A) 17. Enlem Sorunu'nun çözülmesi B) Küba Buhranı'nın çözülmesi C) SALT-II belgesinin imzalanması 2sisided D) Keşmir Sorunu'nun çözülmesi E) Kore Savaşı'nın son bulması ninhblignan isnöy snizem
1. I. Fransa
I. Fransa novim s
II. İngiltere
III. Almanya
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin II. Dünya
Savaşı'nda Karşılıklı Yardım Antlaşması imzala-
dığı devletler arasında yer alır?
se jelompile
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
tin aishipmist
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
Mil
nu
I.
II.
III.
lobs gib
A)
1STC)
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
1. I. Fransa I. Fransa novim s II. İngiltere III. Almanya Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda Karşılıklı Yardım Antlaşması imzala- dığı devletler arasında yer alır? se jelompile A) Yalnız I C) I ve II E) I, II ve III tin aishipmist B) Yalnız II D) I ve III 4. Mil nu I. II. III. lobs gib A) 1STC)
hangisi I. Dünya Savaşı'nın
29.Aşağıdakilerden
sonuçlarından biri değildir?
A) Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
B) Osmanlı Devleti'ndeki İslamcılık anlayışı sona
ermiştir.
C) Rusya'da komünizm rejimi ortaya çıkmıştır.
D) Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye
ayrılmıştır.
E) Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye
almıştır.
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
hangisi I. Dünya Savaşı'nın 29.Aşağıdakilerden sonuçlarından biri değildir? A) Milletler Cemiyeti kurulmuştur. B) Osmanlı Devleti'ndeki İslamcılık anlayışı sona ermiştir. C) Rusya'da komünizm rejimi ortaya çıkmıştır. D) Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. E) Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye almıştır.
E) Tek kahäll O
11. Gizli oy açık sayım ve döküm prensibi ilk kez
hangi anayasal düzenleme ile getirilmiştir?
A) 1876 Kanunuesasisi
(C) 1924 Anayasası
B) 1909 değişiklikleri
D1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
15. 192
de
A)
B)
C)
D)
E) Y
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
E) Tek kahäll O 11. Gizli oy açık sayım ve döküm prensibi ilk kez hangi anayasal düzenleme ile getirilmiştir? A) 1876 Kanunuesasisi (C) 1924 Anayasası B) 1909 değişiklikleri D1961 Anayasası E) 1982 Anayasası 15. 192 de A) B) C) D) E) Y
2.
Hünkar İskelesi Antlaşması ile Rusya'nın, Boğazlar
üzerinde etkinlik kazanmasını istemeyen Avrupalı
devletler ile Osmanlı Devleti arasında 1841 Londra
Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır.
Avrupalı Devletlerin 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
ile;
I. Boğazların uluslararası bir statüye kavuşmasını
sağlamak,
II. Osmanlı Devleti'ni Boğazlarla ilgili tek başına
karar veremeyecek duruma getirmek,
III. Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
2. Hünkar İskelesi Antlaşması ile Rusya'nın, Boğazlar üzerinde etkinlik kazanmasını istemeyen Avrupalı devletler ile Osmanlı Devleti arasında 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Avrupalı Devletlerin 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile; I. Boğazların uluslararası bir statüye kavuşmasını sağlamak, II. Osmanlı Devleti'ni Boğazlarla ilgili tek başına karar veremeyecek duruma getirmek, III. Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II I, II ve III C) Yalnız III
10. Türkiye'de II. Dünya Savaşı yıllarında devlet tarafın-
dan "Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu, laşe Müsteşar-
liği ve Ticaret Ofisi" gibi kurumlar açılmıştır.
Bu çalışmalar Türk Hükümeti'nin aşağıdaki ilke-
lerden hangisi doğrultusunda politika izlediğinin
göstergesi olabilir?
A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık
E) Bağımsızlık
D) Milliyetçilik
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
10. Türkiye'de II. Dünya Savaşı yıllarında devlet tarafın- dan "Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu, laşe Müsteşar- liği ve Ticaret Ofisi" gibi kurumlar açılmıştır. Bu çalışmalar Türk Hükümeti'nin aşağıdaki ilke- lerden hangisi doğrultusunda politika izlediğinin göstergesi olabilir? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Bağımsızlık D) Milliyetçilik
Ölçr
6. Fransa'da kralların genişleme politikaları, bağımsız-
lık savaşlarında Amerika'ya yapılan yardımlar halk-
tan daha fazla vergi toplanmasına sebep olmuştur.
Soylular ile kilise mensuplarının da vergiden muaf ol-
ması hazineyi güç duruma düşürmüş ve Fransa iflasın
eşiğine gelmiştir. Mali bunalıma çözüm bulmak ama-
cıyla 1614'ten beri toplanmayan "Etats Generaux"yu ◆
(Eta Jenero) yani meclisi 5 Mayıs 1789'da toplamıştır.
Buna göre Fransa ile ilgili;
I. soylular ve ruhban sınıfına ayrıcalıklar tanındı-
ğı,
II. uygulanan politikaların isabetli olduğu,
III. ekonomik sıkıntıların siyasi sonuçlar doğurdu-
ğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
MEB 2021-2022.
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Ölçr 6. Fransa'da kralların genişleme politikaları, bağımsız- lık savaşlarında Amerika'ya yapılan yardımlar halk- tan daha fazla vergi toplanmasına sebep olmuştur. Soylular ile kilise mensuplarının da vergiden muaf ol- ması hazineyi güç duruma düşürmüş ve Fransa iflasın eşiğine gelmiştir. Mali bunalıma çözüm bulmak ama- cıyla 1614'ten beri toplanmayan "Etats Generaux"yu ◆ (Eta Jenero) yani meclisi 5 Mayıs 1789'da toplamıştır. Buna göre Fransa ile ilgili; I. soylular ve ruhban sınıfına ayrıcalıklar tanındı- ğı, II. uygulanan politikaların isabetli olduğu, III. ekonomik sıkıntıların siyasi sonuçlar doğurdu- ğu durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III MEB 2021-2022.
2) Brand
14.
• 1928 yılında Fransa ve ABD dışişleri bakanlarının öncülük etmesi ile görüşmeler başlamıştır.
●
“Savunmaya dayanmayan savaş” kanun dışı sayılmış ve anlaşmayı imzalayan devletler anlaşmazlıkların çözümü
için savaş yoluna gitmeyeceklerini, barışçıl yöntemlere başvuracaklarını taahhüt etmişlerdir.
Hakkında bilgi verilen uluslararası antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Locarno Antlaşması
B) Briand-Kellog Pakti
Akdeniz Paktı
D) Küçük Antant
E) Sadabat Pakti
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
2) Brand 14. • 1928 yılında Fransa ve ABD dışişleri bakanlarının öncülük etmesi ile görüşmeler başlamıştır. ● “Savunmaya dayanmayan savaş” kanun dışı sayılmış ve anlaşmayı imzalayan devletler anlaşmazlıkların çözümü için savaş yoluna gitmeyeceklerini, barışçıl yöntemlere başvuracaklarını taahhüt etmişlerdir. Hakkında bilgi verilen uluslararası antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Locarno Antlaşması B) Briand-Kellog Pakti Akdeniz Paktı D) Küçük Antant E) Sadabat Pakti
WORKWIN
28. Demokrat Parti, ekonomide liberalizm politikasını
benimsemiş olmasına rağmen 1954 yıundan itibaren
liberalizm anlayışına kısıtlamalar getirmeye başladı.
Bu durumun oluşmasında Türkiye'de yaşanan,
1. döviz darboğazının oluşması,
II. dış ticaret açığının artması,
Il Doğu Blok'una yakınlaşılması
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden bahsedilebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
WORKWIN 28. Demokrat Parti, ekonomide liberalizm politikasını benimsemiş olmasına rağmen 1954 yıundan itibaren liberalizm anlayışına kısıtlamalar getirmeye başladı. Bu durumun oluşmasında Türkiye'de yaşanan, 1. döviz darboğazının oluşması, II. dış ticaret açığının artması, Il Doğu Blok'una yakınlaşılması gelişmelerinden hangilerinin etkisinden bahsedilebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
14 Mayıs 1950 seçimleriyle CHP'den iktidarı dev-
ralarak 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'ne kadar
Türkiye'de iç ve dış siyasette söz sahibi olan De-
mokrat Partili yıllarda aşağıdakilerden hangisinin
görüldüğü söylenemez?
Kibris konusuna bağlı olarak Türkiye ile Yuna-
nistan arasında siyasal gerginlikler yaşanması
B) "Varlık Vergisi" çıkarılarak gayrimenkul sahibi
zenginlere ek vergiler yüklenmesi
C) Kara yolu ile ulaşım ve yük taşımacılığının tren
yolu karşısındaki oranının artması
D) "Atatürk Aleyhine Işlenen Suçlar Hakkında Ka-
nun" tasarısının TBMM'de onaylanması
"Arapça Ezan Yasağı" kaldırılarak Ezan'ın oriji-
nal okunmasının sağlanması
19 -
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
14 Mayıs 1950 seçimleriyle CHP'den iktidarı dev- ralarak 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'ne kadar Türkiye'de iç ve dış siyasette söz sahibi olan De- mokrat Partili yıllarda aşağıdakilerden hangisinin görüldüğü söylenemez? Kibris konusuna bağlı olarak Türkiye ile Yuna- nistan arasında siyasal gerginlikler yaşanması B) "Varlık Vergisi" çıkarılarak gayrimenkul sahibi zenginlere ek vergiler yüklenmesi C) Kara yolu ile ulaşım ve yük taşımacılığının tren yolu karşısındaki oranının artması D) "Atatürk Aleyhine Işlenen Suçlar Hakkında Ka- nun" tasarısının TBMM'de onaylanması "Arapça Ezan Yasağı" kaldırılarak Ezan'ın oriji- nal okunmasının sağlanması 19 -
33. Türkiye 1936'da bir nota vererek Boğazların
güvenliğinden endişe duymaya başladığını bildirmişti.
Çünkü Avrupa'da buhranların önü alınamaz hâle
gelmişti. Bu nedenle Türkiye, Boğazlar Sözleşmesi'nin
değiştirilmesi için ilgili devletlere müracaatta bulundu.
Buna göre;
I. Almanya ve İtalya'nın sömürgecilik amacıyla
yayılmacı bir tutum içine girmeleri
II. Milletler Cemiyetinin dünya barışını
sağlayamaması
III. Ekonomik bunalımların henüz
çözümlenememesi
IV. Dünyanın hızla silahlı bir çatışmaya
sürüklenmesi
V. Boğazların güvenliği ile ilgili garantinin havada
kalması
gelişmelerinden hangisi Türkiye'nin bu haklılığının
kanıtı olamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
33. Türkiye 1936'da bir nota vererek Boğazların güvenliğinden endişe duymaya başladığını bildirmişti. Çünkü Avrupa'da buhranların önü alınamaz hâle gelmişti. Bu nedenle Türkiye, Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi için ilgili devletlere müracaatta bulundu. Buna göre; I. Almanya ve İtalya'nın sömürgecilik amacıyla yayılmacı bir tutum içine girmeleri II. Milletler Cemiyetinin dünya barışını sağlayamaması III. Ekonomik bunalımların henüz çözümlenememesi IV. Dünyanın hızla silahlı bir çatışmaya sürüklenmesi V. Boğazların güvenliği ile ilgili garantinin havada kalması gelişmelerinden hangisi Türkiye'nin bu haklılığının kanıtı olamaz? A) I B) II C) III D) IV E) V
Avrupa Kömür v
Çelik Topluluğu
6.
1. Almanya'da Nazi Partisinin iktidara gelmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?
A) Almanya'nın Polonya'yı işgali
B) Almanya'nın Avusturya ile birleşmesi
C) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
D) Barbarossa Harekatı'nın başlaması
E) Truman Doktirini'nin ilanı
ya
A
B
F
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Avrupa Kömür v Çelik Topluluğu 6. 1. Almanya'da Nazi Partisinin iktidara gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? A) Almanya'nın Polonya'yı işgali B) Almanya'nın Avusturya ile birleşmesi C) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı D) Barbarossa Harekatı'nın başlaması E) Truman Doktirini'nin ilanı ya A B F
ATAMAN DENEME SINAVLARI
B
r-
27. Soğuk Savaş'ın, ABD ile SSCB
arasındaki ilk sıcak çatışması aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Berlin Buhrani
B) Kore Savaşı
C) Vietnam Savaşı
D) Körfez Savaşı
E) Altı Gün Savaşları
A
R
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
ATAMAN DENEME SINAVLARI B r- 27. Soğuk Savaş'ın, ABD ile SSCB arasındaki ilk sıcak çatışması aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Berlin Buhrani B) Kore Savaşı C) Vietnam Savaşı D) Körfez Savaşı E) Altı Gün Savaşları A R