Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Haçlı Seferleri Soruları

1.
Haçlı Seferleri sürecinde Avrupalılar Doğu
toplumlarından barut, pusula, kâğıt ve matbaayi
öğrenmişlerdir..
Bu teknik ve kültürel etkileşimin Avrupa'da;
Wally
.
merkezî krallıkların kurulması,
Coğrafi Keşiflerin başlaması,
Hl. Katolik Kilisesi'nin etkinliğinin artması
SH
gelişmelerinden hangilerini etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I elup (B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Haçlı Seferleri
1. Haçlı Seferleri sürecinde Avrupalılar Doğu toplumlarından barut, pusula, kâğıt ve matbaayi öğrenmişlerdir.. Bu teknik ve kültürel etkileşimin Avrupa'da; Wally . merkezî krallıkların kurulması, Coğrafi Keşiflerin başlaması, Hl. Katolik Kilisesi'nin etkinliğinin artması SH gelişmelerinden hangilerini etkilediği söylenebilir? A) Yalnız I elup (B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
27. Aşağıdakilerden
hangisi Haçlı Seferleri'nin
nedenlerinden biri değildir?
A
Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Mekke ve
Medine gibi kutsal yerleri almak istemeleri
B) Katolik Kilisesinin halkı sefere teşvik etmesi
C) Türklerin Anadolu ve Suriye'den atılmak istenmesi
D) Bazı Avrupalı derebeyi ve soyluların ekonomik güçlerini
artırmayı amaçlamaları
E) Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım
istemesi
J
ə
Tarih
Haçlı Seferleri
27. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin nedenlerinden biri değildir? A Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Mekke ve Medine gibi kutsal yerleri almak istemeleri B) Katolik Kilisesinin halkı sefere teşvik etmesi C) Türklerin Anadolu ve Suriye'den atılmak istenmesi D) Bazı Avrupalı derebeyi ve soyluların ekonomik güçlerini artırmayı amaçlamaları E) Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım istemesi J ə
Bu bilgilere bakı
I. kanun üstünlüğünü kabul ettiği
II. otoritesinin zayıfladığı
III. karar yetkisinin sınırlandırıldığı
yargılarından hangileri söylenebilir
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
10. I. Katolik kilisesi
II. Krallar
III. Derebeyler
IV. Burjuvalar
A) Yalnız II
B) Ive III
D) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II e III
Haçlı Seferleri Sonucunda yukarıdakilerden
hangilerinin güçlerinin zayıfladığı söylenebilir?
11. Katolik kilisesinin,
A) Anadolu siy
B) Gaza ve ci
C) Etnik yap
D) Farklı kül
E) Türk Isla
E) III ve IV
1. Krallara taç giydirmesi
II. Kralları aforoz etmesi
III. Haçlı Seferlerini düzenlemesi
IV. Rahip ve rahibe yetiştirmesi
C) II ve IV
2. Selçuklu
dolu'ya
vaşlar s
hava h
duydu:
Biz
Kılıç
genç
ama
sord
ihti
|
la
d
Tarih
Haçlı Seferleri
Bu bilgilere bakı I. kanun üstünlüğünü kabul ettiği II. otoritesinin zayıfladığı III. karar yetkisinin sınırlandırıldığı yargılarından hangileri söylenebilir A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 10. I. Katolik kilisesi II. Krallar III. Derebeyler IV. Burjuvalar A) Yalnız II B) Ive III D) I, II ve III C) I ve II E) I, II e III Haçlı Seferleri Sonucunda yukarıdakilerden hangilerinin güçlerinin zayıfladığı söylenebilir? 11. Katolik kilisesinin, A) Anadolu siy B) Gaza ve ci C) Etnik yap D) Farklı kül E) Türk Isla E) III ve IV 1. Krallara taç giydirmesi II. Kralları aforoz etmesi III. Haçlı Seferlerini düzenlemesi IV. Rahip ve rahibe yetiştirmesi C) II ve IV 2. Selçuklu dolu'ya vaşlar s hava h duydu: Biz Kılıç genç ama sord ihti | la d
17. Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesinde;
Avrupalıların Doğunun zenginliklerinden faydalan-
mak istemesi, Ekonomik
• Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım
istemesi, Siyasi
• Kilisenin dini propagandalar ile halkı kışkırtması Dini
etkili olmuştur.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda;
+!
1. seferlerin nedenleri arasında siyasi amaçların da ol-
duğu,
+ II. kilisenin, halk üzerinde nüfuzunun bulunduğu,
-III. Avrupa'nın ekonomik bakımdan Doğudan geri kaldığı
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
B) Yalnız III
Yalnız I
All
Il ve III
C ve II
1.11
I, II ve III
Tarih
Haçlı Seferleri
17. Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesinde; Avrupalıların Doğunun zenginliklerinden faydalan- mak istemesi, Ekonomik • Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım istemesi, Siyasi • Kilisenin dini propagandalar ile halkı kışkırtması Dini etkili olmuştur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda; +! 1. seferlerin nedenleri arasında siyasi amaçların da ol- duğu, + II. kilisenin, halk üzerinde nüfuzunun bulunduğu, -III. Avrupa'nın ekonomik bakımdan Doğudan geri kaldığı çıkarımlarından hangileri yapılabilir? B) Yalnız III Yalnız I All Il ve III C ve II 1.11 I, II ve III
Bu testte sırasıyla, Tarih
(1
arih (1-13), Coğrafya (14-25) alanlarına ait
1. II. Kiliç Arslan, Anadolu'da Türk siyasi birliğini önemli
ölçüde sağlamıştır. Ancak hükümdarın yaşlılığını ba-
hane ederek ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştır-
ması daha sağlığında iken taht kavgalarının çıkması-
na yol açmıştır. Bu nedenlerle 1189'da başlayan III.
Haçlı Seferi'ne gerektiği gibi karşı konulamamıştır.
Bu bilgilere bakılarak,
İkinci Kılıçarslan Dönemi'nde ülke sınırları
genişlemiştir.
II. Kut anlayışı bu dönemde de uygulanmıştır.
JK. Üçüncü Haçlı Seferi sonucunda Anadolu'daki
haçlı etkisi artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve III
C) I've Il
E1, II ve III
Tarih
Haçlı Seferleri
Bu testte sırasıyla, Tarih (1 arih (1-13), Coğrafya (14-25) alanlarına ait 1. II. Kiliç Arslan, Anadolu'da Türk siyasi birliğini önemli ölçüde sağlamıştır. Ancak hükümdarın yaşlılığını ba- hane ederek ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştır- ması daha sağlığında iken taht kavgalarının çıkması- na yol açmıştır. Bu nedenlerle 1189'da başlayan III. Haçlı Seferi'ne gerektiği gibi karşı konulamamıştır. Bu bilgilere bakılarak, İkinci Kılıçarslan Dönemi'nde ülke sınırları genişlemiştir. II. Kut anlayışı bu dönemde de uygulanmıştır. JK. Üçüncü Haçlı Seferi sonucunda Anadolu'daki haçlı etkisi artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve III C) I've Il E1, II ve III
timar bölgelerinde
vergisini toplayan
sradaki temsilcileri
yapmıştır.
e aşağıdakilerden
bilir?
enin tesis edilmesi
ması
SI
asi
10
8. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası başlayan Haçlı Se-
ferleri 1272 yılına kadar devam etmiştir. Osmanlı
Devleti Döneminde ise 1361 Sazlıdere Savaşı ile
Edirne Osmanlı Devleti'nin eline geçince, papanın
kışkırtmaları ile Haçlı birlikleri Türklere karşı yeniden
oluşturulmuştur.
Bu bilgilerden hareketle, aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Türklerin Anadolu'da ilerlemesinin istenmediğine
Haçlıların her zaman Osmanlı Devleti'ni hedef
aldığına
C) Türklerin Avrupa'daki ilerlemesinin papayı hare-
kete geçirdiğine
D) Edirne'nin Hristiyanlar için önemli bir yer olduğu-
+
E) Haçlıların Türklerin ilerleyişini engelleyemediğine
na
F
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Haçlı Seferleri
timar bölgelerinde vergisini toplayan sradaki temsilcileri yapmıştır. e aşağıdakilerden bilir? enin tesis edilmesi ması SI asi 10 8. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası başlayan Haçlı Se- ferleri 1272 yılına kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti Döneminde ise 1361 Sazlıdere Savaşı ile Edirne Osmanlı Devleti'nin eline geçince, papanın kışkırtmaları ile Haçlı birlikleri Türklere karşı yeniden oluşturulmuştur. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Türklerin Anadolu'da ilerlemesinin istenmediğine Haçlıların her zaman Osmanlı Devleti'ni hedef aldığına C) Türklerin Avrupa'daki ilerlemesinin papayı hare- kete geçirdiğine D) Edirne'nin Hristiyanlar için önemli bir yer olduğu- + E) Haçlıların Türklerin ilerleyişini engelleyemediğine na F Diğer sayfaya geçiniz.
Haçlı Seferleri ile Doğu dünyasını ve İslam medeni-
yetini yakından tanıma imkânı bulan Haçlılar; barut,
kâğıt, matbaa, pusula gibi teknik buluşları Avrupa'ya
taşımıştır.
Bu gelişmenin Avrupa'da,
1. şehirli sınıfın ticaretle uğraşması,
II. medeniyetin gelişmesi,
III. ulusal devletlerin kurulması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
BY Yalnız II
BIl ve III
C) I ve II
Tarih
Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri ile Doğu dünyasını ve İslam medeni- yetini yakından tanıma imkânı bulan Haçlılar; barut, kâğıt, matbaa, pusula gibi teknik buluşları Avrupa'ya taşımıştır. Bu gelişmenin Avrupa'da, 1. şehirli sınıfın ticaretle uğraşması, II. medeniyetin gelişmesi, III. ulusal devletlerin kurulması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III BY Yalnız II BIl ve III C) I ve II
2. Haçlılarla yapılan mücadeleler İslam dünyasını Mo-
ğol saldırıları karşısında güçsüz bırakmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol-
duğu söylenebilir?
A) İpek Yolu'nun kontrolünün Türklere geçmesi
B) Bizans'ın siyasi varlığının sona ermesi
C) Türk boylarının Moğol egemenliğine girmesi
D) Arap Yarımadası'nın Türkleşmesi
E) Haçlı Seferlerinin başarılı olması
Spistol
Tarih
Haçlı Seferleri
2. Haçlılarla yapılan mücadeleler İslam dünyasını Mo- ğol saldırıları karşısında güçsüz bırakmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol- duğu söylenebilir? A) İpek Yolu'nun kontrolünün Türklere geçmesi B) Bizans'ın siyasi varlığının sona ermesi C) Türk boylarının Moğol egemenliğine girmesi D) Arap Yarımadası'nın Türkleşmesi E) Haçlı Seferlerinin başarılı olması Spistol
2. Haçlı Seferleri sonucunda doğu-batı ticaretinin
gelişmesine;
1. barut sayesinde ateşli silahların kullanılması,
. Akdeniz limanlarının önem kazanması,
III. Katolik Kilisesi ve papaya duyulan güvenin azal-
ması
durumlarından hangileri katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I
B Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Haçlı Seferleri
2. Haçlı Seferleri sonucunda doğu-batı ticaretinin gelişmesine; 1. barut sayesinde ateşli silahların kullanılması, . Akdeniz limanlarının önem kazanması, III. Katolik Kilisesi ve papaya duyulan güvenin azal- ması durumlarından hangileri katkı sağlamıştır? A) Yalnız I B Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
42. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'da,
I. burjuva,
II. derebey,
III. papa,
IV. kral
unsurlarından hangileri gücünü yitirmeye başla-
mistir?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve III
C) II ve III
E) Il ve IV
Tarih
Haçlı Seferleri
42. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'da, I. burjuva, II. derebey, III. papa, IV. kral unsurlarından hangileri gücünü yitirmeye başla- mistir? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III C) II ve III E) Il ve IV
Bilimler-1
kendilerine
anni o bölgeye
de kullanmak
u kolonilerin
asina
onizasyon
asında
g
TÖF
Schi
Jips
4. DENEME
28. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin
nedenleri arasında gösterilemez?
A) Doğu Roma İmparatoru'nun Müslüman Türklerin
ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım istemesi
B) Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaların
yaygınlaştırılmak istenmesi
C) Batı Avrupa'da nüfus artışının huzursuz bir genç
nüfus barındırması
D) Toprak sahibi aristokratların başka ülkelerde
yöneteceği savaşlarda kazanç elde etmek
istemesi
Ortodo
E) Papa'nın Ortodoks ve Katolik kiliselerini yeniden
birleştirmeyi amaçlaması
29. Ahilik teşkilatında mesleki eğitim uygulamalı olarak
iş başında verilirdi. Akşamları zaviyelerdo ali
Tarih
Haçlı Seferleri
Bilimler-1 kendilerine anni o bölgeye de kullanmak u kolonilerin asina onizasyon asında g TÖF Schi Jips 4. DENEME 28. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin nedenleri arasında gösterilemez? A) Doğu Roma İmparatoru'nun Müslüman Türklerin ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım istemesi B) Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaların yaygınlaştırılmak istenmesi C) Batı Avrupa'da nüfus artışının huzursuz bir genç nüfus barındırması D) Toprak sahibi aristokratların başka ülkelerde yöneteceği savaşlarda kazanç elde etmek istemesi Ortodo E) Papa'nın Ortodoks ve Katolik kiliselerini yeniden birleştirmeyi amaçlaması 29. Ahilik teşkilatında mesleki eğitim uygulamalı olarak iş başında verilirdi. Akşamları zaviyelerdo ali
28. Haçlı Seferleri'nin neden olduğu gelişmeler arasınd
hangisi yer almaz?
aşağıdakilerden
A) Kudüs'te Latin Krallığı'nın kurulması
B) Danişmentliler ve Artukluların yıkılması
Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki
ayrılıkların daha da artmas
D) Türkiye Selçuklularının başkentinin İznik'ten
Konya'ya taşınması
E) Bizans'ın, Batı Anadolu topraklarını ele geçirmesi
Tarih
Haçlı Seferleri
28. Haçlı Seferleri'nin neden olduğu gelişmeler arasınd hangisi yer almaz? aşağıdakilerden A) Kudüs'te Latin Krallığı'nın kurulması B) Danişmentliler ve Artukluların yıkılması Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıkların daha da artmas D) Türkiye Selçuklularının başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması E) Bizans'ın, Batı Anadolu topraklarını ele geçirmesi
2. İslam dünyasını hedef alan Haçlı Seferleri, XI. yüzyılın
sonlarında başlayıp aralıklarla XIII. yüzyılın sonlarına
kadar sürmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu seferlerin etkisiyle
meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Bizans'ın Batı Anadolu'yu ele geçirmesi
Istanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması
C) Memlük Sultanı Baybars'ın ordusuyla Anadolu'ya
gelmesi
D) Türkiye Selçuklu başkentinin Konya'ya taşınması
E) Avrupalıların İslam kültür ve medeniyetini yakından
tanıma fırsatı bulması
Tarih
Haçlı Seferleri
2. İslam dünyasını hedef alan Haçlı Seferleri, XI. yüzyılın sonlarında başlayıp aralıklarla XIII. yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu seferlerin etkisiyle meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A) Bizans'ın Batı Anadolu'yu ele geçirmesi Istanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması C) Memlük Sultanı Baybars'ın ordusuyla Anadolu'ya gelmesi D) Türkiye Selçuklu başkentinin Konya'ya taşınması E) Avrupalıların İslam kültür ve medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulması
AYT DENEME SINAVI
A
28. 751 Talas Savaşı'ndan sonra kâğıt, matbaa, pusula ve barut gibi
teknik buluşlar İslam dünyasında yayılmaya başlamıştır. Bu buluşlar
Haçlı Seferleriyle Avrupa'ya taşınarak ekonomik, bilimsel, dinî ve
siyasi alanlarda değişimlere neden olmuştur.
Bu bilgi ve bilgide yer alan teknik buluşlarla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dünya kültür ve medeniyetini derinden etkilemiştir.
B) Savaşlar, medeniyetlerin gelişiminde bir araç olmuştur.
C) Günümüz medeniyeti tek bir uygarlığa ait değildir.
D) Medeniyetin gelişiminde etkili olan buluşlar Doğu merkezli ola-
rak ortaya çıkmıştır.
E) Toplumsal etkileşimde ticaret çok önemli bir yer tutmuştur.
31. C
Tarih
Haçlı Seferleri
AYT DENEME SINAVI A 28. 751 Talas Savaşı'ndan sonra kâğıt, matbaa, pusula ve barut gibi teknik buluşlar İslam dünyasında yayılmaya başlamıştır. Bu buluşlar Haçlı Seferleriyle Avrupa'ya taşınarak ekonomik, bilimsel, dinî ve siyasi alanlarda değişimlere neden olmuştur. Bu bilgi ve bilgide yer alan teknik buluşlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Dünya kültür ve medeniyetini derinden etkilemiştir. B) Savaşlar, medeniyetlerin gelişiminde bir araç olmuştur. C) Günümüz medeniyeti tek bir uygarlığa ait değildir. D) Medeniyetin gelişiminde etkili olan buluşlar Doğu merkezli ola- rak ortaya çıkmıştır. E) Toplumsal etkileşimde ticaret çok önemli bir yer tutmuştur. 31. C
28. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Haçlı Seferleri-
nin etkisiyle meydana gelmiştir?
A) Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecine
girmesi
B) Birçok Türkmen boyunun Batı Anadolu'ya göç
ederek buraların Türkleşmesini sağlaması
Türkiye Selçuklu Devleti'nin temellerinin atılmaer
Bizans egemenliğinde yaşayan Rumlarm Sel-
çuklu himayesine girmeye başlaması
Anadolu Selçuklu başkentinin İznik'ten Konya'ya
taşınması
29. Osmanlı Devleti, XVII ve XVIII. yüzyıllarda uzun
süren savaşlara girmiş ve bu savaşlardan istediği
sonuçları elde edememistir
Tarih
Haçlı Seferleri
28. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Haçlı Seferleri- nin etkisiyle meydana gelmiştir? A) Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecine girmesi B) Birçok Türkmen boyunun Batı Anadolu'ya göç ederek buraların Türkleşmesini sağlaması Türkiye Selçuklu Devleti'nin temellerinin atılmaer Bizans egemenliğinde yaşayan Rumlarm Sel- çuklu himayesine girmeye başlaması Anadolu Selçuklu başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması 29. Osmanlı Devleti, XVII ve XVIII. yüzyıllarda uzun süren savaşlara girmiş ve bu savaşlardan istediği sonuçları elde edememistir
Soru 3:
Haçlı Seferlerinin;
1. Bizans Devleti'ni tehditlere karşı destekleme,
II. Türkleri Anadolu'dan atma,
III. Türklerin elinde bulunan ticaret yollarını ele geçirme,
IV. Kudüs'ü ele geçirme,
V. Kluni Tarikatı'nın çalışmaları
CONTA
✓
sebeplerinden hangileri siyasi amaç taşımaktadır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) I ve III
Tarih
Haçlı Seferleri
Soru 3: Haçlı Seferlerinin; 1. Bizans Devleti'ni tehditlere karşı destekleme, II. Türkleri Anadolu'dan atma, III. Türklerin elinde bulunan ticaret yollarını ele geçirme, IV. Kudüs'ü ele geçirme, V. Kluni Tarikatı'nın çalışmaları CONTA ✓ sebeplerinden hangileri siyasi amaç taşımaktadır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve III