Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Orta Çağ’da Ordu Soruları

e Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TEST-21
Çaka Bey, kurduğu büyük bir donanma ile Midilli,
Sakız ve Rodos adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra
İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ve Türkiye
Selçuklu Devleti ile ittifak girişiminde bulunmuştur.
Tehlikeyi gören Bizans, Türkiye Selçuklu hükümdarı ve
aynı zamanda Çaka Bey'in damadı olan 1. Kılıç Arslan'ı
Çaka Bey'e karşı kışkırtmıştır. Bizans'ın oyununa gelen
I. Kılıç Arslan, Çaka Bey'i öldürtmüştür. Bu karışıklıktan
yararlanan Bizans, İzmir'i yeniden ele geçirerek Çaka
Beyliği'ne son vermiştir.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Çaka Bey, Bizans'a karşı askerî ittifakta bulunmuştur.
Türkler, denizcilik faaliyetini ilk kez Çaka Bey ile
öğrenmiştir.
CY Caka Bey, denizcilik alanında ileri gitmiştir.
D) Caka Bey, Batı Anadolu kıyılarında aktif bir politika
izlemistir
EXBizans kendisine karşı oluşan ittifak girişimini kendi
lehine çevirmiştir.
5. 1. Baba İshak İsyanı
Bannilik Hareketi
✓
Şeyh Bedrettin İsyanı
Yukarıda verilen isyanlardan hangilerinin Türkiye
doğulmasında etkisi olduğu
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
e Sürecinde Selçuklu Türkiyesi TEST-21 Çaka Bey, kurduğu büyük bir donanma ile Midilli, Sakız ve Rodos adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ittifak girişiminde bulunmuştur. Tehlikeyi gören Bizans, Türkiye Selçuklu hükümdarı ve aynı zamanda Çaka Bey'in damadı olan 1. Kılıç Arslan'ı Çaka Bey'e karşı kışkırtmıştır. Bizans'ın oyununa gelen I. Kılıç Arslan, Çaka Bey'i öldürtmüştür. Bu karışıklıktan yararlanan Bizans, İzmir'i yeniden ele geçirerek Çaka Beyliği'ne son vermiştir. Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Çaka Bey, Bizans'a karşı askerî ittifakta bulunmuştur. Türkler, denizcilik faaliyetini ilk kez Çaka Bey ile öğrenmiştir. CY Caka Bey, denizcilik alanında ileri gitmiştir. D) Caka Bey, Batı Anadolu kıyılarında aktif bir politika izlemistir EXBizans kendisine karşı oluşan ittifak girişimini kendi lehine çevirmiştir. 5. 1. Baba İshak İsyanı Bannilik Hareketi ✓ Şeyh Bedrettin İsyanı Yukarıda verilen isyanlardan hangilerinin Türkiye doğulmasında etkisi olduğu
chenke misy qeyA.
7. Abbasilerde Beytül-hikme ve gözlem evlerinin açıl-
ması, medreselerin kurulmasına yol açmıştır. Fel-
sefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilim-
ler üzerinde çalışmalar başlamıştır. Müslümanlar bu
süreç içinde bir yandan da Eski Yunan ve Hintli dü-
şünürlerin de eserlerini incelemişlerdir. İslam düşün-
ce tarihi incelendiğinde Müslümanların XII. yüzyıla
kadar çok yönlü bir araştırma içinde olduğu görülür.
Buna göre;
daimollet nebshopons)
1. Abbasilerin nakli bilimlere önem verdiğine, V
II. İslam medeniyetinin farklı medeniyetlerden etki-
gebiel lendiğine,
III. İslam medeniyetinin akli bilimleri Avrupa'dan
öğrendiğine
e
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve It
AY
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
chenke misy qeyA. 7. Abbasilerde Beytül-hikme ve gözlem evlerinin açıl- ması, medreselerin kurulmasına yol açmıştır. Fel- sefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilim- ler üzerinde çalışmalar başlamıştır. Müslümanlar bu süreç içinde bir yandan da Eski Yunan ve Hintli dü- şünürlerin de eserlerini incelemişlerdir. İslam düşün- ce tarihi incelendiğinde Müslümanların XII. yüzyıla kadar çok yönlü bir araştırma içinde olduğu görülür. Buna göre; daimollet nebshopons) 1. Abbasilerin nakli bilimlere önem verdiğine, V II. İslam medeniyetinin farklı medeniyetlerden etki- gebiel lendiğine, III. İslam medeniyetinin akli bilimleri Avrupa'dan öğrendiğine e yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve It AY
A)
D) I ve III
5. Müslüman Oğuzlardan önce Anadolu'ya akın yapan
Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Sasaniler
E) II, III ve IV
D) Sibirler
B) Bulgarlar
E) İskitler
C) Hunlar
H verimli toprak
amaçlarından h
A) Yalnız I
D) I
9. Abbasi h
ile müca
oynamış
çekleşe
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
A) D) I ve III 5. Müslüman Oğuzlardan önce Anadolu'ya akın yapan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sasaniler E) II, III ve IV D) Sibirler B) Bulgarlar E) İskitler C) Hunlar H verimli toprak amaçlarından h A) Yalnız I D) I 9. Abbasi h ile müca oynamış çekleşe
7. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok
Antlaşması'na göre,
Daha önce Osmanlı sadrazamına eşit sayılan Avusturya
arşidükü, protokolde Osmanlı padişahına denk sayı-
lacaktır.
1
Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödediği vergi
kaldırılacaktır.
Buna göre Zitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ni,
aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuz yönde etkile-
diği savunulabilir?
A) Dinsel - hukuksal
C) Siyasal - ekonomik
B) Bilimsel - hukuksal
D) Siyasal - dinsel
E) Kültürel - sanatsal
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
7. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşması'na göre, Daha önce Osmanlı sadrazamına eşit sayılan Avusturya arşidükü, protokolde Osmanlı padişahına denk sayı- lacaktır. 1 Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödediği vergi kaldırılacaktır. Buna göre Zitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ni, aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuz yönde etkile- diği savunulabilir? A) Dinsel - hukuksal C) Siyasal - ekonomik B) Bilimsel - hukuksal D) Siyasal - dinsel E) Kültürel - sanatsal
Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin
inceleme alanı, tarih biliminin kaynakları için diğerleri-
ne göre daha az güvenilirlik arz eder?
A) Nümizmatik
C) Diplomatik
E) Epigrafi
B) Antropoloji X
D) Paleografya ny
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin inceleme alanı, tarih biliminin kaynakları için diğerleri- ne göre daha az güvenilirlik arz eder? A) Nümizmatik C) Diplomatik E) Epigrafi B) Antropoloji X D) Paleografya ny
TESTO
10. Mes'ûdi'nin Muruc el-zeheb adlı eserinde; "Hazar ülkesinde
Müslüman tüccar ve sanatkârlar da bulunur. Bu Müslümanlar
oraya hükümdarın adaletinden dolayı gitmişlerdir." denilmek
tedir. Yine aynı eserde; "Bulgar, Hazar ve Burtas ülkeler
arasında gemiler işler. Onların ülkesinden burtasiyye denen
siyah ve kırmızı tilki derileri getirilir ve bu kürklerin fiyatı yüz
veya daha çok dinara ulaşırdı." gibi sözleri yer almıştır.
u Bankası
/benimhocam
Bu bilgilere göre Bulgar ve Hazarlar ile ilgili olarak;
1. Kürk Yolu ticareti önemli bir gelir kaynağı sağlamıştır.
II. Müslüman tüccarlara ticari imtiyazlar tanınmıştır.
III. Deniz ticaretleri gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
11. Orhun Yazıtları'nda Bilge Kann
gözle görül
C) I ve III
E) I, II ve III
2.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
TESTO 10. Mes'ûdi'nin Muruc el-zeheb adlı eserinde; "Hazar ülkesinde Müslüman tüccar ve sanatkârlar da bulunur. Bu Müslümanlar oraya hükümdarın adaletinden dolayı gitmişlerdir." denilmek tedir. Yine aynı eserde; "Bulgar, Hazar ve Burtas ülkeler arasında gemiler işler. Onların ülkesinden burtasiyye denen siyah ve kırmızı tilki derileri getirilir ve bu kürklerin fiyatı yüz veya daha çok dinara ulaşırdı." gibi sözleri yer almıştır. u Bankası /benimhocam Bu bilgilere göre Bulgar ve Hazarlar ile ilgili olarak; 1. Kürk Yolu ticareti önemli bir gelir kaynağı sağlamıştır. II. Müslüman tüccarlara ticari imtiyazlar tanınmıştır. III. Deniz ticaretleri gelişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 11. Orhun Yazıtları'nda Bilge Kann gözle görül C) I ve III E) I, II ve III 2.
2.
D Feodal Düzen
E) Oligarşi Sistemi
Orta Çağ'da Roma İmparatorluğunun kurucuları çevre-
lerindeki krallara ve beylere askeri hizmet karşılığında
toprak verme uygulaması başlattılar.
Bu durumun, Avrupa'da aşağıdaki hangi sınıfın doğ-
masına ortam hazırlandığı söylenebilir?
B) Soylular
A) Rahipler
D) Köylüler
3. Feodalitenin kurulmasında;
C) Burjuvalar
E) Köleler
5. Tica
luk
lac
m
E
6
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
2. D Feodal Düzen E) Oligarşi Sistemi Orta Çağ'da Roma İmparatorluğunun kurucuları çevre- lerindeki krallara ve beylere askeri hizmet karşılığında toprak verme uygulaması başlattılar. Bu durumun, Avrupa'da aşağıdaki hangi sınıfın doğ- masına ortam hazırlandığı söylenebilir? B) Soylular A) Rahipler D) Köylüler 3. Feodalitenin kurulmasında; C) Burjuvalar E) Köleler 5. Tica luk lac m E 6
e
5. Haçlı Seferleri'ne karşı Anadolu'nun
savunulmasında,
●
Anadolu'yu Türkleştirmek için Bizans'la
mücadele edilmesinde,
• Türkistan'dan gelen Türkmenlerin Ana-
dolu'ya yerleştirilmesinde;
I. Karabanlı,
II. Büyük Selçuklu,
III. Türkiye Selçuklu
devletlerinden hangileri etkili oluştur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
e 5. Haçlı Seferleri'ne karşı Anadolu'nun savunulmasında, ● Anadolu'yu Türkleştirmek için Bizans'la mücadele edilmesinde, • Türkistan'dan gelen Türkmenlerin Ana- dolu'ya yerleştirilmesinde; I. Karabanlı, II. Büyük Selçuklu, III. Türkiye Selçuklu devletlerinden hangileri etkili oluştur? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
5. Tarih biliminin konusu geçmişin incelenmesi ve an-
laşılması işidir. Yaşanan tarihten tarih bilgisine ya
da tarihî gerçeklikten bu gerçekliğin doğru bilgisine
ulaşma amacı olarak da tanımlanabilir. Ancak hiç
kimse tarihi gerçekliğin mutlak doğru bilgisine ulaştı-
ğını iddia edemez.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu görüşün doğru-
luğunu desteklemektedir?
A) Tarihî gerçeklik kişilere bağlı olarak değişme
özelliğine sahiptir.
B) Yeni belgeler, var olan bilgileri destekleyebilir
veya değiştirebilir.
C) Zaman içinde olayların etkileri farklı sonuçlara
neden olabilir.
D) Tarih, günümüz koşullarına göre değerlendirilme-
lidir.
E) Geçmişin anlaşılması mümkün değildir.
PUANYAYINLARI
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
5. Tarih biliminin konusu geçmişin incelenmesi ve an- laşılması işidir. Yaşanan tarihten tarih bilgisine ya da tarihî gerçeklikten bu gerçekliğin doğru bilgisine ulaşma amacı olarak da tanımlanabilir. Ancak hiç kimse tarihi gerçekliğin mutlak doğru bilgisine ulaştı- ğını iddia edemez. Aşağıda verilenlerden hangisi bu görüşün doğru- luğunu desteklemektedir? A) Tarihî gerçeklik kişilere bağlı olarak değişme özelliğine sahiptir. B) Yeni belgeler, var olan bilgileri destekleyebilir veya değiştirebilir. C) Zaman içinde olayların etkileri farklı sonuçlara neden olabilir. D) Tarih, günümüz koşullarına göre değerlendirilme- lidir. E) Geçmişin anlaşılması mümkün değildir. PUANYAYINLARI
N
Oren Cardo Danya
6. Orta Çağ'da kurulan Bizans, Sasani ve Moğol
Imparatorluklarının siyasi quçlerini sağlamlaş-
tırmak için,
1 güçlü ordular kurmak,
II. ekonomiyi güçlü tutmak,
Ill. halk meclisleri oluşturmak
verilenlerden hangilerini yaptıkları söylenebi-
122
A) Yalnız i
B) Yalniz II
D) I ve Il
C) Yalny ill
EX!"
E), II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
N Oren Cardo Danya 6. Orta Çağ'da kurulan Bizans, Sasani ve Moğol Imparatorluklarının siyasi quçlerini sağlamlaş- tırmak için, 1 güçlü ordular kurmak, II. ekonomiyi güçlü tutmak, Ill. halk meclisleri oluşturmak verilenlerden hangilerini yaptıkları söylenebi- 122 A) Yalnız i B) Yalniz II D) I ve Il C) Yalny ill EX!" E), II ve III
-1
1231
bir
8. Eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklar.
na yakın, yaylak - kışlak hayatı üzerine kurulu
yaşamları vardı. Göç alanları öyle gelişigüzel yer.
ler değildi. Her boyun belirli yaylası ve otlağı vardı,
Yaylalara göç, boy beyinin emri ile başlardı.
Buna göre, eski Türk topluluklarıyla ilgili;
I. avcı ve toplayıcı yaşam tarzını benimsedikleri.
ne,
II. kültürel etkileşime kapalı olunduğuna,
III. konargöçer hayatın benimsendiğine
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II (CC) Yalnız III
E) I, II ve III
elve
nubutsem
1.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
-1 1231 bir 8. Eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklar. na yakın, yaylak - kışlak hayatı üzerine kurulu yaşamları vardı. Göç alanları öyle gelişigüzel yer. ler değildi. Her boyun belirli yaylası ve otlağı vardı, Yaylalara göç, boy beyinin emri ile başlardı. Buna göre, eski Türk topluluklarıyla ilgili; I. avcı ve toplayıcı yaşam tarzını benimsedikleri. ne, II. kültürel etkileşime kapalı olunduğuna, III. konargöçer hayatın benimsendiğine yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II (CC) Yalnız III E) I, II ve III elve nubutsem 1.
4. Ahmet Öğretmen dersinde "Gazneli Mahmut; 'İs-
lam dünyasının kahramanı' olarak tanınmış, halife
tarafından 'sultan unvanı' verilmiş bir hükümdar-
dır." bilgisini vermiştir. Daha sonra öğrencilerine
"Gazneli Mahmut'un bu unvanları almasında etkili
olan unsurlar nelerdir?" sorusunu yöneltmiştir.
Öğrencilerden,
Can: On yedi sefer düzenleyerek Hindistan'da İs-
lamiyet'i yaydı.
Çağrı: Karahanlılarla mücadele ederek Horasan'a
hâkim oldu.
Çiğdem: Abbasi halifesini Büveyhilerin baskısın-
dan kurtardı.
cevaplarını vermiştir.
Buna göre, Ahmet Öğretmen'in sorusuna han-
gi öğrencilerin verdiği cevaplar doğru kabul
edilebilir?
A) Yalnız Can
C) Yalnız Çiğdem
B) Yalnız Çağrı
D) Can ve Çiğdem
E) Çağrı ve Çiğdem
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
4. Ahmet Öğretmen dersinde "Gazneli Mahmut; 'İs- lam dünyasının kahramanı' olarak tanınmış, halife tarafından 'sultan unvanı' verilmiş bir hükümdar- dır." bilgisini vermiştir. Daha sonra öğrencilerine "Gazneli Mahmut'un bu unvanları almasında etkili olan unsurlar nelerdir?" sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden, Can: On yedi sefer düzenleyerek Hindistan'da İs- lamiyet'i yaydı. Çağrı: Karahanlılarla mücadele ederek Horasan'a hâkim oldu. Çiğdem: Abbasi halifesini Büveyhilerin baskısın- dan kurtardı. cevaplarını vermiştir. Buna göre, Ahmet Öğretmen'in sorusuna han- gi öğrencilerin verdiği cevaplar doğru kabul edilebilir? A) Yalnız Can C) Yalnız Çiğdem B) Yalnız Çağrı D) Can ve Çiğdem E) Çağrı ve Çiğdem
22.1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile bir-
likte istifa eden Osmanlı Hükümetinin son baş-
kanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salih Paşa
B) Ahmet İzzet
C) Damat Ferit
D) Bekir Sami
E) Tevfik Paşa
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
22.1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile bir- likte istifa eden Osmanlı Hükümetinin son baş- kanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Salih Paşa B) Ahmet İzzet C) Damat Ferit D) Bekir Sami E) Tevfik Paşa
YED
8. Diş kaybetmek mi? Yeni yapay dişler sayesinde çü-
rükler bile tarih olabilir! Hollanda Groningen Üniversi-
tesi'nden bir grup mühendis antibakteriyel dişler üretti.
Bu sayede bakteriler dişi yok edemiyor, yani diş üze-
rinde bulunan madde dişin koruyucusu oluyor. Çalış-
ma prensibi ise şöyle: Kişinin ağızındaki boşluğa göre
diş oluşturuluyor. Özel tuzlardan oluşturulmuş koru-
yucu madde üç boyutlu yazıcılarda ölçüleri alınmış
dişin şekline sokuluyor ve öylece bastırılıyor. Madde-
nin pozitif yüklü olması bakterilerin negatif yüklü zar-
ları için iyi bir şey değil. Bu biyolojik kuralın eşliğinde,
diş üzerinde sadece ölü bakteri kolonileri yaşıyor. İşe
yarayıp yaramayacağını test etmek için ekip, diş çü-
rüğüne neden olan Streptococcus cinsinin mutantları
üzerinde deneme yaptı. Özel bileşimli tuza maruz kal-
mayanlar %1 oranında ölürken, bileşime maruz kalan-
ların %99'u öldü.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Yapay dişlerin diş kayıplarını önleyebileceğine.
B). Yapay dişlerin bakterilere karşı daha hassas oldu-
ğuna.
VC) Bakterilerin özel tuz bileşimi sayesinde diş üzerin-
de barınamayacağına.
D) Yapay dişin yapımında 3B yazıcılarında kullanıldı-
ğına.
E) Yapay dişlerde canlı bakteri kolonileri oluştuğuna.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
YED 8. Diş kaybetmek mi? Yeni yapay dişler sayesinde çü- rükler bile tarih olabilir! Hollanda Groningen Üniversi- tesi'nden bir grup mühendis antibakteriyel dişler üretti. Bu sayede bakteriler dişi yok edemiyor, yani diş üze- rinde bulunan madde dişin koruyucusu oluyor. Çalış- ma prensibi ise şöyle: Kişinin ağızındaki boşluğa göre diş oluşturuluyor. Özel tuzlardan oluşturulmuş koru- yucu madde üç boyutlu yazıcılarda ölçüleri alınmış dişin şekline sokuluyor ve öylece bastırılıyor. Madde- nin pozitif yüklü olması bakterilerin negatif yüklü zar- ları için iyi bir şey değil. Bu biyolojik kuralın eşliğinde, diş üzerinde sadece ölü bakteri kolonileri yaşıyor. İşe yarayıp yaramayacağını test etmek için ekip, diş çü- rüğüne neden olan Streptococcus cinsinin mutantları üzerinde deneme yaptı. Özel bileşimli tuza maruz kal- mayanlar %1 oranında ölürken, bileşime maruz kalan- ların %99'u öldü. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yapay dişlerin diş kayıplarını önleyebileceğine. B). Yapay dişlerin bakterilere karşı daha hassas oldu- ğuna. VC) Bakterilerin özel tuz bileşimi sayesinde diş üzerin- de barınamayacağına. D) Yapay dişin yapımında 3B yazıcılarında kullanıldı- ğına. E) Yapay dişlerde canlı bakteri kolonileri oluştuğuna.
7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi
sonuçlarından biridir?
A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri ku-
ruldu.
B) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı.
C) Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik farklılıklar
meydana geldi.
D) Askerî teşkilatlanma açısından çevre kültürlere örnek
oluşturuldu.
E) Farklı kültürlerle etkileşime girildi.
17
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir? A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri ku- ruldu. B) Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı. C) Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik farklılıklar meydana geldi. D) Askerî teşkilatlanma açısından çevre kültürlere örnek oluşturuldu. E) Farklı kültürlerle etkileşime girildi. 17
1.
Maniheizm et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindi.
Bu nedenle Maniheizmi kabul eden Uygurlar, zaman
içinde savaşçılık özelliklerini kaybetmişler, göçebe yaşamı
ve hayvancılığı bırakarak tarıma ve ticarete yönelmişlerdir.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A insanların yaşantısı değişmiştir.
B) Hayvanlardan istifade edilmemiştir.
C) Verimli topraklara göç edilmiştir.
D) Üretim, tüketimden çok olmuştur.
E) Askerlik meslek olmaktan çıkmıştır.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
1. Maniheizm et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindi. Bu nedenle Maniheizmi kabul eden Uygurlar, zaman içinde savaşçılık özelliklerini kaybetmişler, göçebe yaşamı ve hayvancılığı bırakarak tarıma ve ticarete yönelmişlerdir. Bu bilgiye dayanarak Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A insanların yaşantısı değişmiştir. B) Hayvanlardan istifade edilmemiştir. C) Verimli topraklara göç edilmiştir. D) Üretim, tüketimden çok olmuştur. E) Askerlik meslek olmaktan çıkmıştır.