Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi Soruları

çok
asını
Imek
bazı
mangi
ZAFER YAYINLARI
Zeynep'in tahtaya yazdığı bu nedenlerde
hangilerinin Özlem Öğretmen'in verdiği bilgi-
lerle örtüştüğü söylenebilir?
A) Yalnız
C) ve II
B) Yalnız II
DYLVETK
10. I. İnönü Zaferi'nden sonra TBMM Hükûmeti'nin
başarısından çekinen İtilaf Devletleri Yunanis-
tan'a zaman kazandırma ve Sevr Antlaşması'nı
yumuşatarak kabul ettirme amacıyla Londra
Konferansı'na davet etmiştir. TBMM Konferans-
tan istediği sonuçları elde edemeyeceğini bildiği
hâlde konferansa katılmıştır. Konferansa katılma
kararı alınmasında bazı nedenler etkili olmuştur.
TBMM'nin konferansa katılma nedenleri ara-
Sinda,
1. Misakımilli'yi dünya kamuoyuna duyurma,
II. barış yanlısı olduğunu gösterme,
Hitilaf Devletleri ile uzlaşma isteği,
W. Sevr'i kabul etme
amaçlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız T
Ctt ve H
B) ve ll
D) Ht ve IV
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
çok asını Imek bazı mangi ZAFER YAYINLARI Zeynep'in tahtaya yazdığı bu nedenlerde hangilerinin Özlem Öğretmen'in verdiği bilgi- lerle örtüştüğü söylenebilir? A) Yalnız C) ve II B) Yalnız II DYLVETK 10. I. İnönü Zaferi'nden sonra TBMM Hükûmeti'nin başarısından çekinen İtilaf Devletleri Yunanis- tan'a zaman kazandırma ve Sevr Antlaşması'nı yumuşatarak kabul ettirme amacıyla Londra Konferansı'na davet etmiştir. TBMM Konferans- tan istediği sonuçları elde edemeyeceğini bildiği hâlde konferansa katılmıştır. Konferansa katılma kararı alınmasında bazı nedenler etkili olmuştur. TBMM'nin konferansa katılma nedenleri ara- Sinda, 1. Misakımilli'yi dünya kamuoyuna duyurma, II. barış yanlısı olduğunu gösterme, Hitilaf Devletleri ile uzlaşma isteği, W. Sevr'i kabul etme amaçlarından hangilerinin olduğu söylenebilir? A) Yalnız T Ctt ve H B) ve ll D) Ht ve IV
Yavuz Sultan Selim Anadolu'da tehdit oluşturan Safeviler ve Dulkadiroğulları'nı Osmanlı
Devleti'ne karşı kışkırtan Memlükler üzerine sefer düzenlemiş, iki harekâttan da galip çıkmıştır.
Buna göre;
1. Anadolu'da tehdit oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
II. Anadolu'daki karışıklıkların kaynağına inilmiştir.
III. Osmanlı'da teokratik yapı güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Yavuz Sultan Selim Anadolu'da tehdit oluşturan Safeviler ve Dulkadiroğulları'nı Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtan Memlükler üzerine sefer düzenlemiş, iki harekâttan da galip çıkmıştır. Buna göre; 1. Anadolu'da tehdit oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. II. Anadolu'daki karışıklıkların kaynağına inilmiştir. III. Osmanlı'da teokratik yapı güçlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
6.
Bir akarsuyun yatağında biriken malzemenin boyutları ile
akarsuyun akımı dolayısıyla bölgenin iklimi arasında yakın
bir ilişki vardır.
Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangi-
sindeki akarsuların yataklarındaki malzemelerin boyut-
ları birbirine en yakındır?
A) I ve II
D) II ve IV
IV
B) I ve III
C) II ve III
E) III ve IV
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
6. Bir akarsuyun yatağında biriken malzemenin boyutları ile akarsuyun akımı dolayısıyla bölgenin iklimi arasında yakın bir ilişki vardır. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangi- sindeki akarsuların yataklarındaki malzemelerin boyut- ları birbirine en yakındır? A) I ve II D) II ve IV IV B) I ve III C) II ve III E) III ve IV
3. Tarihî olgu, geçmişte insanlığı etkileyen olayların ortaya çı-
kardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen de-
ğişmelerdir. Örneğin, Malazgirt Savaşı olay, Anadolu'nun
Türkleşmesi ve İslamlaşması olgudur.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi olgunun
özellikleri arasında gösterilemez?
A) Soyuttur.
B) Özgündür, tekrarlanamaz.
C) Geneldir.
D) Süreklilik gösterir.
E) Belirli bir yer ve zamana bağlı değildir.
14
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3. Tarihî olgu, geçmişte insanlığı etkileyen olayların ortaya çı- kardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen de- ğişmelerdir. Örneğin, Malazgirt Savaşı olay, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması olgudur. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi olgunun özellikleri arasında gösterilemez? A) Soyuttur. B) Özgündür, tekrarlanamaz. C) Geneldir. D) Süreklilik gösterir. E) Belirli bir yer ve zamana bağlı değildir. 14
2.
Hicaz Cephesi'nde Medine'yi İngilizlere ve işbirlikçi Arap
aşiretlerine karşı savunan Osmanlı birliğinin komutanı olan
Fahrettin Paşa, askerleriyle Medine'de 2 yıl 7 ay yaptığı
kahramanlıktan dolayı "Çöl Kaplanı" lakabıyla anılmıştır.
Medine Müdafaası sırasında "Ey Osmanlı ordusunun yiğit
subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, yiğit Meh-
metçiklerim! Gelin hep beraber Allah'ın ve işte huzurunda
huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber'in
karşısında, aynı yemini tekrar edelim... Ve diyelim ki; Ya
Resulallah, biz seni bırakmayız!" konuşması hafızalara ka-
zınmıştır.
Buna göre;
1. Cephede kutsal yerleri korumak amacıyla savaşıldığı,
II. Orta Doğu'da savaşların sona erdiği,
III. Ümmetçilik anlayışının önemini yitirdiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
J
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
2. Hicaz Cephesi'nde Medine'yi İngilizlere ve işbirlikçi Arap aşiretlerine karşı savunan Osmanlı birliğinin komutanı olan Fahrettin Paşa, askerleriyle Medine'de 2 yıl 7 ay yaptığı kahramanlıktan dolayı "Çöl Kaplanı" lakabıyla anılmıştır. Medine Müdafaası sırasında "Ey Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, yiğit Meh- metçiklerim! Gelin hep beraber Allah'ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber'in karşısında, aynı yemini tekrar edelim... Ve diyelim ki; Ya Resulallah, biz seni bırakmayız!" konuşması hafızalara ka- zınmıştır. Buna göre; 1. Cephede kutsal yerleri korumak amacıyla savaşıldığı, II. Orta Doğu'da savaşların sona erdiği, III. Ümmetçilik anlayışının önemini yitirdiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III J E) I, II ve III C) I ve III
25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
1.
Büyük Selçuklu devletinde dağınık ve özel olarak yapı-
lan eğitim, Sultan Alparslan Dönemi'nde ilk defa prog-
ramlı hale getirilerek devlet himayesine alınmıştır. İlim
ve fikir insanları ise eğitim kurumlarına davet edilmiştir.
Müderris ve öğrencilere maaş bağlanarak zengin kütüp-
haneler kurulmuştur.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
Selçuklularda eğitimin sistemli hale getirildiğine
B Sultan Alparslan'ın eğitime önem verdiğine
İlim adamlarının destekendiğine
Kaliteli devlet adamları yetiştirildiğine
Kitapların koruma altına alındığına
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan 1. Büyük Selçuklu devletinde dağınık ve özel olarak yapı- lan eğitim, Sultan Alparslan Dönemi'nde ilk defa prog- ramlı hale getirilerek devlet himayesine alınmıştır. İlim ve fikir insanları ise eğitim kurumlarına davet edilmiştir. Müderris ve öğrencilere maaş bağlanarak zengin kütüp- haneler kurulmuştur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Selçuklularda eğitimin sistemli hale getirildiğine B Sultan Alparslan'ın eğitime önem verdiğine İlim adamlarının destekendiğine Kaliteli devlet adamları yetiştirildiğine Kitapların koruma altına alındığına
Fi
a,
e
1. Samsun'daki yerleşim geçmişi, Eski Taş Çağı'na dek uzanan
Tekkeköy Mağaraları'nda keşfedilen ve MÖ 60.000 ile
MÖ 15.000 yılları arasına tarihlendirilen katman; şimdiye
dek Karadeniz Bölgesi'nde yer alan en eski yerleşimdir. Bu
yerleşimde yaşayan ve topluluk bilinci gelişmemiş insanlar
henüz üretici pozisyonuna geçmemişlerdir.
Buna göre Tekkeköy Mağaraları'nı araştıran bir tarihçinin
aşağıdaki bilim dallarından hangisinin yardımına ihtiyacı
yoktur?
A) Paleografya
C) Etnografya
E) Coğrafya
B) Arkeoloji
D) Antropoloji
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Fi a, e 1. Samsun'daki yerleşim geçmişi, Eski Taş Çağı'na dek uzanan Tekkeköy Mağaraları'nda keşfedilen ve MÖ 60.000 ile MÖ 15.000 yılları arasına tarihlendirilen katman; şimdiye dek Karadeniz Bölgesi'nde yer alan en eski yerleşimdir. Bu yerleşimde yaşayan ve topluluk bilinci gelişmemiş insanlar henüz üretici pozisyonuna geçmemişlerdir. Buna göre Tekkeköy Mağaraları'nı araştıran bir tarihçinin aşağıdaki bilim dallarından hangisinin yardımına ihtiyacı yoktur? A) Paleografya C) Etnografya E) Coğrafya B) Arkeoloji D) Antropoloji
Bir tarihî olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular
birinci el kaynak niteliğindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, birinci el
kaynaklardan biri değildir?
A) Orhun Kitabeleri
B) Medine İslam Sözleşmesi'nin metni
C)
Halil İnalcık'ın Devletialiyye isimli eseri
D) Atatürk'ün Nutuk isimli eseri
E) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'nin Paris Sefaretnamesi
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Bir tarihî olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular birinci el kaynak niteliğindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, birinci el kaynaklardan biri değildir? A) Orhun Kitabeleri B) Medine İslam Sözleşmesi'nin metni C) Halil İnalcık'ın Devletialiyye isimli eseri D) Atatürk'ün Nutuk isimli eseri E) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'nin Paris Sefaretnamesi
sefe (11-15),
eya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all
cin ayrılan kısmına işaretleyiniz.
ar
a
e
7
3. Osmanlı'da genel itibariyle toprağın sahibi devlet olup,
kullanım hakkı halka aitti? Hane adıyla kayıtlı olan aileye
bir çift öküzün sürebileceği kadar arazi vergi karşılığında
tahsis edilirdi. Çifhane adı verilen bu sistem ile devlet,
toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmüştür.
Bu bilgilere göre Osmanlının toprak yönetimiyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Devlet tüketiciyi korumaya almıştır.
B) Toprak üzerinde feodal oluşumu engellemiştir.
C) Ülke topraklarını genişletmiştir.
D) Vergi gelirlerini sürekli hale getirmiştir.
C
E) Halk dayanışmasını teşvik etmiştir.
teşvik
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
sefe (11-15), eya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all cin ayrılan kısmına işaretleyiniz. ar a e 7 3. Osmanlı'da genel itibariyle toprağın sahibi devlet olup, kullanım hakkı halka aitti? Hane adıyla kayıtlı olan aileye bir çift öküzün sürebileceği kadar arazi vergi karşılığında tahsis edilirdi. Çifhane adı verilen bu sistem ile devlet, toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmüştür. Bu bilgilere göre Osmanlının toprak yönetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Devlet tüketiciyi korumaya almıştır. B) Toprak üzerinde feodal oluşumu engellemiştir. C) Ülke topraklarını genişletmiştir. D) Vergi gelirlerini sürekli hale getirmiştir. C E) Halk dayanışmasını teşvik etmiştir. teşvik
6.
Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethedilen yerlere, Ana-
dolu'dan götürdüğü Türkleri yerleştirmiştir. Bu yerleş-
tirmede özellikle konargöçerleri tercih etmiştir.
Osmanlı Devleti'nin izlediği bu iskân politikasıyla;
fethedilen bölgelerde nüfus dengesini sağlamak,
II. ordunun Balkan memleketlerinde güvenli biçimde
ilerlemesini sağlamak,
Ikültür etkileşimini önlemek
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnızl
C)Yalnız III
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
6. Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethedilen yerlere, Ana- dolu'dan götürdüğü Türkleri yerleştirmiştir. Bu yerleş- tirmede özellikle konargöçerleri tercih etmiştir. Osmanlı Devleti'nin izlediği bu iskân politikasıyla; fethedilen bölgelerde nüfus dengesini sağlamak, II. ordunun Balkan memleketlerinde güvenli biçimde ilerlemesini sağlamak, Ikültür etkileşimini önlemek durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir? A) Yalnızl C)Yalnız III D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III
e
go
B) Yararlı Cemiyetler Yakup Seuk Bay
1 Kars İslam Şurası! Mondros Ateşkesi'nden sonra
kurulan ilk yararlı dernek olma özelliğine sahip Kars
İslam Şurası, Kars'ta Cenubi Garbi Kafkas Hükûmeti
Muvakkat-i Milliye (Güneybatı Kafkasya Geçici Millî
Cemiyeti)'nin kurulmasında da etkilidir. Ermenilere
Sokarşı mücadele etmişlerdir. Ancak kısa sürede İngi-
lizler tarafından dağıtılmıştır.
n
2. Trakya Paşaeli Müdaafaa-i Hukuk Cemiyeti:Me
Trakya'nın Rumlara verilmesini engellemek amacıy
la kurulmuştur Edirne ve (Lüleburgaz Kongrelerin
düzenlemiştir. Trakya Cumhuriyeti adı altında devlet
Cafer Toy ya
kurmayı da düşünmüşlerdir.
Elman Porn Bor kell.
ensilai
3. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Izmir'in Yunan dedi
1
Edine
Athali
lilara verileceği haberinin ardından, Ege Bölgesi'nin
Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmak ve ispat-
- Nuretto Pose to-f.
lamak için kurulmuştur. imilliye o
Belikes: A
4. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: Izmir
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
e go B) Yararlı Cemiyetler Yakup Seuk Bay 1 Kars İslam Şurası! Mondros Ateşkesi'nden sonra kurulan ilk yararlı dernek olma özelliğine sahip Kars İslam Şurası, Kars'ta Cenubi Garbi Kafkas Hükûmeti Muvakkat-i Milliye (Güneybatı Kafkasya Geçici Millî Cemiyeti)'nin kurulmasında da etkilidir. Ermenilere Sokarşı mücadele etmişlerdir. Ancak kısa sürede İngi- lizler tarafından dağıtılmıştır. n 2. Trakya Paşaeli Müdaafaa-i Hukuk Cemiyeti:Me Trakya'nın Rumlara verilmesini engellemek amacıy la kurulmuştur Edirne ve (Lüleburgaz Kongrelerin düzenlemiştir. Trakya Cumhuriyeti adı altında devlet Cafer Toy ya kurmayı da düşünmüşlerdir. Elman Porn Bor kell. ensilai 3. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Izmir'in Yunan dedi 1 Edine Athali lilara verileceği haberinin ardından, Ege Bölgesi'nin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmak ve ispat- - Nuretto Pose to-f. lamak için kurulmuştur. imilliye o Belikes: A 4. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: Izmir
TYT/Sosyal Bilimler
5. Sezar, Cengiz, Fatih, Napolyon "zamanlarının
çocuğu"dur. Mesela biz Sezar'ı veya Cengiz Han'ı
anlayabilmek için onları doğuran Roma, Türk ve Moğol
toplumlarını, bu toplumları oluşturan fertlerin psikolojik
durumlarını, hayata bakışlarını ve emellerini
öğrenmeliyiz.
Tarihçi Zeki Velidi Togan'ın bu görüşlerine göre,
tarihî olayları değerlendirirken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilmelidir?
(8
A) Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmasına
B) Olaylara öznel olarak yaklaşılmasına merged (0
C) Olayların oluş sırasına göre aktarılmasına as (3
DOlaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasına
E) Olayın, gerçekleştiği dönemin koşulları gözönünde
bulundurularak incelenmesine
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
TYT/Sosyal Bilimler 5. Sezar, Cengiz, Fatih, Napolyon "zamanlarının çocuğu"dur. Mesela biz Sezar'ı veya Cengiz Han'ı anlayabilmek için onları doğuran Roma, Türk ve Moğol toplumlarını, bu toplumları oluşturan fertlerin psikolojik durumlarını, hayata bakışlarını ve emellerini öğrenmeliyiz. Tarihçi Zeki Velidi Togan'ın bu görüşlerine göre, tarihî olayları değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? (8 A) Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmasına B) Olaylara öznel olarak yaklaşılmasına merged (0 C) Olayların oluş sırasına göre aktarılmasına as (3 DOlaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasına E) Olayın, gerçekleştiği dönemin koşulları gözönünde bulundurularak incelenmesine
3.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele konusu; Karma
Mübadele Komisyonu, Milletler Cemiyeti ve Uluslararası Sü-
rekli Adalet Divanına götürülmüş ancak kesin bir çözüme ulaşı-
lamamıştır. Yunan hükûmeti Batı Trakya'daki Müslüman - Türk
halkın mallarına el koyup bunları Türkiye'den gelen Rumlara
vermeye başlayınca Türk hükümeti de İstanbul'daki Rum mal-
larına el koyarak karşılık vermiştir.
Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi-
lir?
5
A) İki ülke arasında silahlı mücadelenin başladığına
B) Türkiye'nin mütekabiliyet hakkını kullandığına
C) İngiltere'nin Yunanistan'ın tezini savunduğuna
D) İki devletin üye olduğu Balkan Antantı'nın sona erdiğine
E) Mübadele sorununun tekrar Milletler Cemiyetine götürüldü
ğüne
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele konusu; Karma Mübadele Komisyonu, Milletler Cemiyeti ve Uluslararası Sü- rekli Adalet Divanına götürülmüş ancak kesin bir çözüme ulaşı- lamamıştır. Yunan hükûmeti Batı Trakya'daki Müslüman - Türk halkın mallarına el koyup bunları Türkiye'den gelen Rumlara vermeye başlayınca Türk hükümeti de İstanbul'daki Rum mal- larına el koyarak karşılık vermiştir. Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi- lir? 5 A) İki ülke arasında silahlı mücadelenin başladığına B) Türkiye'nin mütekabiliyet hakkını kullandığına C) İngiltere'nin Yunanistan'ın tezini savunduğuna D) İki devletin üye olduğu Balkan Antantı'nın sona erdiğine E) Mübadele sorununun tekrar Milletler Cemiyetine götürüldü ğüne
14. Osmanlı Devleti'nde yaşanan,
1. Vakayı Vakvakiye
II. Babiali Baskını,
III. 31 Mart Olayı
gelişmelerinden hangileri rejime yönelik tepkiler
arasında yer alır?
A) Yalnız I
Div
D) I ve III
B) Yalnız II
Ⓒ
E) I ve III
C) I ve II
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
14. Osmanlı Devleti'nde yaşanan, 1. Vakayı Vakvakiye II. Babiali Baskını, III. 31 Mart Olayı gelişmelerinden hangileri rejime yönelik tepkiler arasında yer alır? A) Yalnız I Div D) I ve III B) Yalnız II Ⓒ E) I ve III C) I ve II
Soru 4
Ⓒ
Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kuran
İyonlar, şehir devletleri hâlinde örgütlen-
mişlerdir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak lyonlarla
ilgili;
I. Ticaretle uğraşmışlardır.
II. Siyasi birlik kuramamışlardır. +
III. Yurt amaçlı koloniler kurmuşlardır. +
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Soru 4 Ⓒ Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kuran İyonlar, şehir devletleri hâlinde örgütlen- mişlerdir. Yalnızca bu bilgilere bakarak lyonlarla ilgili; I. Ticaretle uğraşmışlardır. II. Siyasi birlik kuramamışlardır. + III. Yurt amaçlı koloniler kurmuşlardır. + yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II II ve III C) I ve II E) I, II ve III
10. Miladi takvimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru bir yargıdır?
A) Milattan önceki tarihler, milat noktasına yaklaşıldıkça
sayısal değer olarak büyür.
B) Milattan sonraki bir tarihle milattan önceki bir tarih
arasındaki zaman farkı, bu tarihlerden sayısal
değerce küçüğünün büyük olanından çıkarılmasıyla
bulunur.
Milattan önceki bir asrın ilk çeyreğindeki tarihler, son
çeyreğindeki tarihlerden sayısal değer olarak daha
büyüktür.
D) Milattan sonraki tarihler, milat noktasından
uzaklaşıldıkça sayısal değer olarak küçülür.
E) Milattan önceki iki tarih arasındaki zaman farkı, bu
tarihlerin sayısal değerlerinin toplanmasıyla bulunur.
11
Tarih
Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi
10. Miladi takvimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir yargıdır? A) Milattan önceki tarihler, milat noktasına yaklaşıldıkça sayısal değer olarak büyür. B) Milattan sonraki bir tarihle milattan önceki bir tarih arasındaki zaman farkı, bu tarihlerden sayısal değerce küçüğünün büyük olanından çıkarılmasıyla bulunur. Milattan önceki bir asrın ilk çeyreğindeki tarihler, son çeyreğindeki tarihlerden sayısal değer olarak daha büyüktür. D) Milattan sonraki tarihler, milat noktasından uzaklaşıldıkça sayısal değer olarak küçülür. E) Milattan önceki iki tarih arasındaki zaman farkı, bu tarihlerin sayısal değerlerinin toplanmasıyla bulunur. 11