Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Soruları

3. TEST
4.
5. Unite / İslâm Medeniy
Emeviler Dönemi'nde; İslâm Devleti en geniş
sınırlarına ulaşmış ve Endülüs'ten Türkistan'a
kadar uzanan geniş coğrafyadaki ülkeler bir
merkezden idare edilmiştir. mulub ba
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin
sonuçlarından biri değildir?
GALA
A) Ülke yönetiminin zorlaşması BELYS
B) Islamiyet'i kabul edenlerin sayısının art-
masi
C) Ganimet gelirlerinin ekonomiyi rahatlat-
masi
. ilk d
Ma
ye
d
D) Emeviler Dönemi'nde seçim sistemi yeri-
ne veliaht tayin usulünün getirilmesi
's
E) İslâmlaşmanın bazı toplumlarda Araplaş-
ma şeklini alması
geb'eableM con notlovimble!
Abbasiler Dönemi'nde gerçekleştirilen;
Heil
cok
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
3. TEST 4. 5. Unite / İslâm Medeniy Emeviler Dönemi'nde; İslâm Devleti en geniş sınırlarına ulaşmış ve Endülüs'ten Türkistan'a kadar uzanan geniş coğrafyadaki ülkeler bir merkezden idare edilmiştir. mulub ba Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir? GALA A) Ülke yönetiminin zorlaşması BELYS B) Islamiyet'i kabul edenlerin sayısının art- masi C) Ganimet gelirlerinin ekonomiyi rahatlat- masi . ilk d Ma ye d D) Emeviler Dönemi'nde seçim sistemi yeri- ne veliaht tayin usulünün getirilmesi 's E) İslâmlaşmanın bazı toplumlarda Araplaş- ma şeklini alması geb'eableM con notlovimble! Abbasiler Dönemi'nde gerçekleştirilen; Heil cok
Fatih Sultan Mehmet, klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu sayılabilir.
İstanbul'un fethinden sonra kendisini Caiser-i Rum (Doğu Roma İmparatoru) ilan etmiş
ve devlet müesseselerini yerleştirmiştir. Fatih; Kanunnamesi ile Atam- Dedem Kanunu
dediği gelenekleri yazılı hale getirmiş ve buna Kanunname- i Ali Osman denmiştir.
Divanın idaresini sadrazamlara bırakarak işleri kafes arkasından takip etmeye başlamış,
mutlak vekilim dediği sadrazamı geniş yetkilerle donatmıştır. Ayrıca defterdar,
kazaskerler ve diğer üst düzey devlet erkânının görevleri tarif edilmiştir. Anadolu ve
Rumeli'nin en kudretli devletinin hükümdarı olarak "Han" unvanını ilk defa o kullanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet'in klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu
sayılmasının sebebi nedir?
A) Devlet teşkilatını imparatorluğa uygun bir hale getirmesi
B) Merkezi otoriteyi kuvvetlendirme çalışmaları yapması
C) İstanbul'u fethetmesi
D) Askeri teknolojiye önem vermesi
E) Devletin sınırlarını genişletmesi
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Fatih Sultan Mehmet, klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu sayılabilir. İstanbul'un fethinden sonra kendisini Caiser-i Rum (Doğu Roma İmparatoru) ilan etmiş ve devlet müesseselerini yerleştirmiştir. Fatih; Kanunnamesi ile Atam- Dedem Kanunu dediği gelenekleri yazılı hale getirmiş ve buna Kanunname- i Ali Osman denmiştir. Divanın idaresini sadrazamlara bırakarak işleri kafes arkasından takip etmeye başlamış, mutlak vekilim dediği sadrazamı geniş yetkilerle donatmıştır. Ayrıca defterdar, kazaskerler ve diğer üst düzey devlet erkânının görevleri tarif edilmiştir. Anadolu ve Rumeli'nin en kudretli devletinin hükümdarı olarak "Han" unvanını ilk defa o kullanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in klasik anlamda Osmanlı Devleti'nin idari kurucusu sayılmasının sebebi nedir? A) Devlet teşkilatını imparatorluğa uygun bir hale getirmesi B) Merkezi otoriteyi kuvvetlendirme çalışmaları yapması C) İstanbul'u fethetmesi D) Askeri teknolojiye önem vermesi E) Devletin sınırlarını genişletmesi
Osmanlı Devleti'nde Portekizlilere karşı Hint Denizi'ne 1538, 1551, 1552 ve 1553 tarihinde
4
dört defa sefer düzenlenmiş, ancak istenilen başarı elde edilememiştir.
Bu durum,
Hint Deniz Seferi'ne gereken önemin verilmediği,
II. Portekizlilerin Hint Okyanusu'nda üstün olduğu,
III. Osmanlı Devleti'nin kendi sınırlarından uzak coğrafyalarda savaşlar yaptığı
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I.
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Osmanlı Devleti'nde Portekizlilere karşı Hint Denizi'ne 1538, 1551, 1552 ve 1553 tarihinde 4 dört defa sefer düzenlenmiş, ancak istenilen başarı elde edilememiştir. Bu durum, Hint Deniz Seferi'ne gereken önemin verilmediği, II. Portekizlilerin Hint Okyanusu'nda üstün olduğu, III. Osmanlı Devleti'nin kendi sınırlarından uzak coğrafyalarda savaşlar yaptığı yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I B) Yalnız II I. C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
4.
Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet dönemini
işleyen Ali Bey, "Kardeş Katli" ile ilgili öğrencilere şöyle
bir soru sorar: Kardeş katli ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Öğrencilerden bazıları şu cevapları verir:
Sude: Bu bir cinayettir.
Aslı: Insan kardeşini nasıl öldürebilir aklım almıyor.
Gökhan: Nasıl olabilir? Olmaz öyle şey.
Süleyman: Böyle şey olmaz. Halk tepki gösterir.
Yukarıdaki öğrenciler, tarihi bir olayı değerlendirir-
ken aşağıdakilerden hangisini dikkate almamışlar.
dir?
A) Tarihte neden-sonuç ilişkisinin kurulmasını
B Olayın meydana geldiği zamanın şartlarını
C) Yer ve zaman belirtilmesini
D) Olayların eleştiri süzgecinden geçirilmesini
E) Olayın incelendiği günün köşullarını
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
4. Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet dönemini işleyen Ali Bey, "Kardeş Katli" ile ilgili öğrencilere şöyle bir soru sorar: Kardeş katli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerden bazıları şu cevapları verir: Sude: Bu bir cinayettir. Aslı: Insan kardeşini nasıl öldürebilir aklım almıyor. Gökhan: Nasıl olabilir? Olmaz öyle şey. Süleyman: Böyle şey olmaz. Halk tepki gösterir. Yukarıdaki öğrenciler, tarihi bir olayı değerlendirir- ken aşağıdakilerden hangisini dikkate almamışlar. dir? A) Tarihte neden-sonuç ilişkisinin kurulmasını B Olayın meydana geldiği zamanın şartlarını C) Yer ve zaman belirtilmesini D) Olayların eleştiri süzgecinden geçirilmesini E) Olayın incelendiği günün köşullarını
Kanuni Dönemi'nde Avusturya ile imzalanan 1533 İs-
tanbul Antlaşması'nda yer alan;
1. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne her yıl 30 bin altın vergi
ödeyecek,
II. Avusturya, Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak,
III. Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk
sayılacak
maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avustur-
ya üzerinde yaptırım gücüne sahip olduğunun kanıtı
olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, N ve III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Kanuni Dönemi'nde Avusturya ile imzalanan 1533 İs- tanbul Antlaşması'nda yer alan; 1. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne her yıl 30 bin altın vergi ödeyecek, II. Avusturya, Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak, III. Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacak maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avustur- ya üzerinde yaptırım gücüne sahip olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, N ve III
9.
Kıbrıs'in Osmanlılar tarafından fethi üzerine Papa'nın
çağrısı sonucunda bir Haçlı donanması oluşturuldu.
Hacı donanması Osmanlı donanmasını İnebahtı'da ye-
nilgiye uğratti..
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili,
Boğazlardaki denetimini kaybetmiştir.
II. Denizlerdeki üstünlüğü sarsılmıştır.
NI/Baharat Yolu'ndan elde ettiği gelirleri kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız III
Yalnız I
DI've Ill
El ve Ill
eis
Yeynlen
C) I ve Il
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
9. Kıbrıs'in Osmanlılar tarafından fethi üzerine Papa'nın çağrısı sonucunda bir Haçlı donanması oluşturuldu. Hacı donanması Osmanlı donanmasını İnebahtı'da ye- nilgiye uğratti.. Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili, Boğazlardaki denetimini kaybetmiştir. II. Denizlerdeki üstünlüğü sarsılmıştır. NI/Baharat Yolu'ndan elde ettiği gelirleri kaybetmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) Yalnız III Yalnız I DI've Ill El ve Ill eis Yeynlen C) I ve Il
polimal
4.
Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi Dönemi'nde karar
organı olarak oluşturulan Divanıhümayun, Fatih Sultan
Mehmet Dönemi'nde danışma organı hâline getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Divanıhümayun'un karar
organı olmaktan çıktığının göstergesidir?
A Önemli davaların görülmesi
B Elçilerin kabul edilmesi
CÜye sayısında zamanla artış yaşanması
D Sadrazamın başkanlığında toplanılması
EX Savaşa ve barışa karar verilmesi
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
polimal 4. Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi Dönemi'nde karar organı olarak oluşturulan Divanıhümayun, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde danışma organı hâline getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Divanıhümayun'un karar organı olmaktan çıktığının göstergesidir? A Önemli davaların görülmesi B Elçilerin kabul edilmesi CÜye sayısında zamanla artış yaşanması D Sadrazamın başkanlığında toplanılması EX Savaşa ve barışa karar verilmesi
KLAR
HAN
Kınık
Bügdüz
HAN
- Salur
- Yüreğir
HAN
- Çepni
Çavuldur
Ec
Osmanlı Devleti'nde belli ülkelere verilmiş ticari, idari ve adli
ayrıcalıklar, kapitülasyon olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da
ilk kapitülasyon Kanuni Dönemi'nde, Fransa'ya verilmiştir.
Yapılan antlaşmada, "Tüm şartlar her iki devlet için de
geçerli olacaktır." maddesi yer almıştır.
Bu anlaşma ile;
I. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
J. Hristiyan birliğini parçalamak,
III Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
AYalnız I
I ve Il
BY Ya
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C)Yalnız III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
KLAR HAN Kınık Bügdüz HAN - Salur - Yüreğir HAN - Çepni Çavuldur Ec Osmanlı Devleti'nde belli ülkelere verilmiş ticari, idari ve adli ayrıcalıklar, kapitülasyon olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da ilk kapitülasyon Kanuni Dönemi'nde, Fransa'ya verilmiştir. Yapılan antlaşmada, "Tüm şartlar her iki devlet için de geçerli olacaktır." maddesi yer almıştır. Bu anlaşma ile; I. Akdeniz ticaretini canlandırmak, J. Hristiyan birliğini parçalamak, III Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir? AYalnız I I ve Il BY Ya B) Yalnız II E) I, II ve III C)Yalnız III
-eis
Yayınlanı 6. Fatih Sultan Mehmet'in,
Akkoyunlular ile yaptığı Otlukbeli Savaşı'nı kazanma-
SI,
HI. Bosna, Hersek ve Eflak'ı ele geçirmesi,
LII. Kırım'ı Osmanlı topraklarına katması
faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu'daki otoritesini
artırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
-eis Yayınlanı 6. Fatih Sultan Mehmet'in, Akkoyunlular ile yaptığı Otlukbeli Savaşı'nı kazanma- SI, HI. Bosna, Hersek ve Eflak'ı ele geçirmesi, LII. Kırım'ı Osmanlı topraklarına katması faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu'daki otoritesini artırdığı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III I, II ve III C) I ve II
5. Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in İstanbul'un
fethi için yaptığı hazırlıklar içerisinde yer al-
maz?
A) Rumeli Hisarı'nın yapılması
B) Tekerlekli kulelerin yaptırılması
C) Havan toplarının yapılması
D) Haliç'in girişine zincir çekilmesi
E) 400 parçalık donanmanın hazırlanması
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
5. Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar içerisinde yer al- maz? A) Rumeli Hisarı'nın yapılması B) Tekerlekli kulelerin yaptırılması C) Havan toplarının yapılması D) Haliç'in girişine zincir çekilmesi E) 400 parçalık donanmanın hazırlanması
Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerine "Osmanlı tarihinde, iki
kıta ile iki denizin hâkimi anlamlarına gelen 'Sultan'ul Berreyn
ve Hakan'ul-Bahreyn' unvanları ile anılan Osmanlı padişahı
kimdir?" diye sormuştur.
Buna göre bahsi geçen Osmanlı padişahı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Orhan Bey
x
1. Murat
C) II. Bayezid
D) II. Mehmet
1. Bayezid
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerine "Osmanlı tarihinde, iki kıta ile iki denizin hâkimi anlamlarına gelen 'Sultan'ul Berreyn ve Hakan'ul-Bahreyn' unvanları ile anılan Osmanlı padişahı kimdir?" diye sormuştur. Buna göre bahsi geçen Osmanlı padişahı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Orhan Bey x 1. Murat C) II. Bayezid D) II. Mehmet 1. Bayezid
3.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya ile
1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nın aşa-
ğıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin
siyasi üstünlüğünün Avusturya tarafından kabul
edildiğinin en açık göstergesidir?
A) Macar Krallığını ele geçiren Yanoş'un hakimiyetini
Avusturya tanıyacak.
B) Avusturya maddelerine uyduğu sürece antlaşma ge-
çerli olacak.
C) Avusturya arşidükü Osmanlı Devleti'nin sadrazamı-
na denk sayılacak.
D) Avusturya, Osmanlı Devleti'nin elindeki Macaristan
topraklarına saldırmayacak.
E Avusturya'nın Macaristan ile yaptığı antlaşmaları
Osmanlı padişahı onaylayacak.
**********
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
3. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya ile 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nın aşa- ğıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünün Avusturya tarafından kabul edildiğinin en açık göstergesidir? A) Macar Krallığını ele geçiren Yanoş'un hakimiyetini Avusturya tanıyacak. B) Avusturya maddelerine uyduğu sürece antlaşma ge- çerli olacak. C) Avusturya arşidükü Osmanlı Devleti'nin sadrazamı- na denk sayılacak. D) Avusturya, Osmanlı Devleti'nin elindeki Macaristan topraklarına saldırmayacak. E Avusturya'nın Macaristan ile yaptığı antlaşmaları Osmanlı padişahı onaylayacak. **********
Yeniçeriler, II. Kosova Savaşı'nda (1448) ateşli silahlar kul-
lanmıştır. 1514 Çaldıran ve 1517 Ridaniye Savaşlarında da
Osmanlı ordusu topun yanı sıra tüfeği etkili bir şekilde kul-
lanmıştır. Osmanlı ordusu erken dönemde ateşli silahları kul-
lanmasına rağmen ok ve yayı da uzun süre kullanmaya de-
vam etmiştir.
Bu durumun nedenleri arasında,
1. o dönemde kullanılan ateşli silahların isabet oranının dü-
şük olması,
II. kullanılan ateşli silahların mermilerinin havada yön de-
ğiştirmesi,
III. kullanılan silahların atış sıklığının çok yavaş olması
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Prf Yayınları
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Yeniçeriler, II. Kosova Savaşı'nda (1448) ateşli silahlar kul- lanmıştır. 1514 Çaldıran ve 1517 Ridaniye Savaşlarında da Osmanlı ordusu topun yanı sıra tüfeği etkili bir şekilde kul- lanmıştır. Osmanlı ordusu erken dönemde ateşli silahları kul- lanmasına rağmen ok ve yayı da uzun süre kullanmaya de- vam etmiştir. Bu durumun nedenleri arasında, 1. o dönemde kullanılan ateşli silahların isabet oranının dü- şük olması, II. kullanılan ateşli silahların mermilerinin havada yön de- ğiştirmesi, III. kullanılan silahların atış sıklığının çok yavaş olması faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Prf Yayınları
ÖSYM TADINDA 2
SORULAR
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Kanuni Sultan
Süleyman Dönemi'nde sağlanan barış ortamı 1593'te sınır
ihlâlleri ve vergiler yüzünden yeniden bozulmuştur.
III. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu Avusturya'ya
karşı 1596'da yapılan Haçova Meydan Muharebesi'ni
kazanmıştır.
Bu bilgilere bakarak;
1.
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında kalıcı bir
barış ortamı sağlanamamıştır.
II. Avusturya, Osmanlı Devleti ile olan siyasal
ilişkilerinden memnun kalmamıştır.
DEĞİŞEN DÜNYA DENG
(III. Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde temel belirleyici
faktör ekonomik unsurlar olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalniz I
Honge
C
D) I've III
B) Yalnız II
decyl ve Il
cyive
(9
(0
E) I, II ve III
RO
anibtiodysu
Ucc
Bes
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
ÖSYM TADINDA 2 SORULAR Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde sağlanan barış ortamı 1593'te sınır ihlâlleri ve vergiler yüzünden yeniden bozulmuştur. III. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu Avusturya'ya karşı 1596'da yapılan Haçova Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır. Bu bilgilere bakarak; 1. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanamamıştır. II. Avusturya, Osmanlı Devleti ile olan siyasal ilişkilerinden memnun kalmamıştır. DEĞİŞEN DÜNYA DENG (III. Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde temel belirleyici faktör ekonomik unsurlar olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalniz I Honge C D) I've III B) Yalnız II decyl ve Il cyive (9 (0 E) I, II ve III RO anibtiodysu Ucc Bes
2. Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika, matbaanın önemi,
"Vesiletü't
gerekliliği ve faydası üzerine 1726'da kaleme aldığı
Tip" adlı risalede el yazması eserlerin tarih boyunca istilalar
yüzünden nasıl yok olduğundan bahsetmiş, doğru düzgün
yazı yazacak hattat kalmadığı için yazmaların birçoğunun
yanlışlarla dolu olduğunu belirtmiştir. Müteferrika, artık mat-
baa sayesinde yazıların daha okunaklı ve hatasız basılaca-
ğını, bu sayede de kitap fiyatlarının da ucuzlayacağını dile
getirmiştir.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde;
1. Büyük kütüphaneler kurulmasına,
H.Kitap basarak İslam kültürüne hizmet etmesine,
III. İslam ülkelerinden Avrupa'ya çıkan paranın memlekette
kalmasına
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız
E) I, I ve III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
2. Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika, matbaanın önemi, "Vesiletü't gerekliliği ve faydası üzerine 1726'da kaleme aldığı Tip" adlı risalede el yazması eserlerin tarih boyunca istilalar yüzünden nasıl yok olduğundan bahsetmiş, doğru düzgün yazı yazacak hattat kalmadığı için yazmaların birçoğunun yanlışlarla dolu olduğunu belirtmiştir. Müteferrika, artık mat- baa sayesinde yazıların daha okunaklı ve hatasız basılaca- ğını, bu sayede de kitap fiyatlarının da ucuzlayacağını dile getirmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nde; 1. Büyük kütüphaneler kurulmasına, H.Kitap basarak İslam kültürüne hizmet etmesine, III. İslam ülkelerinden Avrupa'ya çıkan paranın memlekette kalmasına durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız E) I, I ve III
9.
Osmanlı Devleti'nde; Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi
sonunda kutsal emanetler İstanbul'a getirilince, halife-
lik makamı da Osmanlı'ya geçmiştir. Böylece Osmanlı
Devleti'nin teokratik yapısı daha da pekişmiştir.
Buna göre;
din
1. İslam hukukunun uygulanıyor olması, V
II. ülkenin birçok yerinde ibadethanelerin olması,
III. yapılacak işlerde Şeyhülislam'dan fetva alınması
durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nde teokra-
tik devlet yapısı olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, I ve III
Tarih
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
9. Osmanlı Devleti'nde; Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonunda kutsal emanetler İstanbul'a getirilince, halife- lik makamı da Osmanlı'ya geçmiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısı daha da pekişmiştir. Buna göre; din 1. İslam hukukunun uygulanıyor olması, V II. ülkenin birçok yerinde ibadethanelerin olması, III. yapılacak işlerde Şeyhülislam'dan fetva alınması durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nde teokra- tik devlet yapısı olduğunun göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, I ve III