Abdülaziz Dönemi Soruları

5.
AYT/SOSYAL BİLİMLER - 1
Dersinde Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki genel duru-
munu anlatan Halil Öğretmen şu ifadeyi kullanmıştır: "Os-
manlı Devleti XVII. yüzyılda duraklama yaşasa da batida
en geniş sınırlara bu dönemde ulaşmıştır."
Halil Öğretmen'in bu ifadesini aşağıdaki antlaşmalar-
dan hangisinin adını söyleyerek tamamlaması bekle-
nir?
A) Zitvatorok Antlaşması
B) Ferhat Paşa Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması
D) Vasvar Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması
7.
Tarih
Abdülaziz Dönemi
5. AYT/SOSYAL BİLİMLER - 1 Dersinde Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki genel duru- munu anlatan Halil Öğretmen şu ifadeyi kullanmıştır: "Os- manlı Devleti XVII. yüzyılda duraklama yaşasa da batida en geniş sınırlara bu dönemde ulaşmıştır." Halil Öğretmen'in bu ifadesini aşağıdaki antlaşmalar- dan hangisinin adını söyleyerek tamamlaması bekle- nir? A) Zitvatorok Antlaşması B) Ferhat Paşa Antlaşması C) Karlofça Antlaşması D) Vasvar Antlaşması E) Bucaş Antlaşması 7.
34. Avrupalı devletler XIX. yüzyıldan itibaren azınlık haklarını bahane
ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya çalışmışlardır.
Bu durumu Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisiyle
engellemeye çalıştığı söylenemez?
A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
B) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
Sened-i İttifak'ın imzalanması
Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesi
E) Meşrutiyet'in ilan edilmesi
C
D)
tari
za
Tarih
Abdülaziz Dönemi
34. Avrupalı devletler XIX. yüzyıldan itibaren azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya çalışmışlardır. Bu durumu Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisiyle engellemeye çalıştığı söylenemez? A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi B) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi Sened-i İttifak'ın imzalanması Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesi E) Meşrutiyet'in ilan edilmesi C D) tari za
vişi değişmiştir.
ezi otoriteye bağlanma-
dan kaldırılmıştır.
ayrılmıştır.
men sona ermiştir.
hükümdarı,
unu kabul
ngisinin
heye
EğitimPark Yayınları
BY Demokrasi
C) Tarım
Sanayi
E Ticaret
12. Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre Rusya
İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurabile-
cek, Balkanlarda istediği yerde konsolosluk
açabilecektir.
me
me
Bu durumun Rusya'ya sağladığı en
önemli avantaj aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Dış politikada etkinliğini artırma
B) Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri ya-
kından izleme
C) Ortodoksların koruyuculuğunu üstlen-
D) Rus tüccarların haklarını koruma
E) Rusya'nın iç işlerine karışılmasını önle-
han
14. İkinc
. Di
(ba
• Ve
lik
Bu d
hangi
oluştu
A) Si
B) 80
C) Hu
D) Kis
E Eko
Tarih
Abdülaziz Dönemi
vişi değişmiştir. ezi otoriteye bağlanma- dan kaldırılmıştır. ayrılmıştır. men sona ermiştir. hükümdarı, unu kabul ngisinin heye EğitimPark Yayınları BY Demokrasi C) Tarım Sanayi E Ticaret 12. Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre Rusya İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurabile- cek, Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açabilecektir. me me Bu durumun Rusya'ya sağladığı en önemli avantaj aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Dış politikada etkinliğini artırma B) Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri ya- kından izleme C) Ortodoksların koruyuculuğunu üstlen- D) Rus tüccarların haklarını koruma E) Rusya'nın iç işlerine karışılmasını önle- han 14. İkinc . Di (ba • Ve lik Bu d hangi oluştu A) Si B) 80 C) Hu D) Kis E Eko
ların
rkiye
yol
aşaya
sina
ne
ların
ettiği
u
15- 1.Orhan Bey zamanında, Çanakkale
Boğazı'na egemen olan Karesi Beyliği'nin
alınması
II.Yıldırım Bayezid zamanında Aydın,
Menteşe, Saruhan gibi Ege kıyılarına egemen
beyliklere son verilmesi
III. I. Mehmed zamanında Venediklilerle ilk
deniz savaşlarının başlaması
Bu durumlardan hangileri Osmanh deniz
gücünün oluşup arttığını kanıtlar?
A) Yalnız I
(D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
25
Tarih
Abdülaziz Dönemi
ların rkiye yol aşaya sina ne ların ettiği u 15- 1.Orhan Bey zamanında, Çanakkale Boğazı'na egemen olan Karesi Beyliği'nin alınması II.Yıldırım Bayezid zamanında Aydın, Menteşe, Saruhan gibi Ege kıyılarına egemen beyliklere son verilmesi III. I. Mehmed zamanında Venediklilerle ilk deniz savaşlarının başlaması Bu durumlardan hangileri Osmanh deniz gücünün oluşup arttığını kanıtlar? A) Yalnız I (D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 25
12. XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti, gerek iç gerel
dış sorunlarda Avrupalı büyük devletlerin görüşlerini
maya ve bu doğrultuda hareket etmeye özen gösterm
tir.
Bu durum,
1. siyasi varlığını korumaya çalışması,
II. Avrupati devletlerin siyasi tecrübelerinden yararlanma
istemesi,
Avrupalı devletlerin baskısı altında bulunması
nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
7-A
8-A
DI ve III
9-E
B) Yalnız II
10-C
E, 11 ve Ill
11-A
C) I vel
12-0
3.
Tarih
Abdülaziz Dönemi
12. XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti, gerek iç gerel dış sorunlarda Avrupalı büyük devletlerin görüşlerini maya ve bu doğrultuda hareket etmeye özen gösterm tir. Bu durum, 1. siyasi varlığını korumaya çalışması, II. Avrupati devletlerin siyasi tecrübelerinden yararlanma istemesi, Avrupalı devletlerin baskısı altında bulunması nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I 7-A 8-A DI ve III 9-E B) Yalnız II 10-C E, 11 ve Ill 11-A C) I vel 12-0 3.
30. Varlık vergisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir kereye mahsus toplanmıştır.
b. Vergi miktarına itiraz hakkı yoktur.
c. Vergi tutarını ödeyemeyen mükellefler borçlarını erteleme imkânı bulabilmiştir.
d. Mükelleflerin büyük çoğunluğu gayrimüslim vatandaşlardır.
Tarih
Abdülaziz Dönemi
30. Varlık vergisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Bir kereye mahsus toplanmıştır. b. Vergi miktarına itiraz hakkı yoktur. c. Vergi tutarını ödeyemeyen mükellefler borçlarını erteleme imkânı bulabilmiştir. d. Mükelleflerin büyük çoğunluğu gayrimüslim vatandaşlardır.
3XVI. yüzyıldan Hibaren sehara.
delerin tecrübe kazanamamasında;
√. Sone
V. Sancağa cakma yerine, kafes usa.
ne geçilmesi
II. Avrupa'daki gelişmelerin örnek
alınmaması,
III. yönetimde yeni arayışlara girilmesi,
durumlarından hangilerinin etkili
olduğu söylenebilir?
A Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalns I
DI ve II
Tarih
Abdülaziz Dönemi
3XVI. yüzyıldan Hibaren sehara. delerin tecrübe kazanamamasında; √. Sone V. Sancağa cakma yerine, kafes usa. ne geçilmesi II. Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınmaması, III. yönetimde yeni arayışlara girilmesi, durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A Yalnız I C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalns I DI ve II
19) Hitlerin Rusya'yı işgal etmek istemesinde,
I. Sovyet komünizmini yok etmek istemesi
II. SSCB'nin silahlanarak Almanya'nın Hayat Sahası içine giren Balkanlar ve Boğazlar bölgesinde genişlemek istemesi
III. SSCB'nin giderek güçlenmesi
yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Tarih
Abdülaziz Dönemi
19) Hitlerin Rusya'yı işgal etmek istemesinde, I. Sovyet komünizmini yok etmek istemesi II. SSCB'nin silahlanarak Almanya'nın Hayat Sahası içine giren Balkanlar ve Boğazlar bölgesinde genişlemek istemesi III. SSCB'nin giderek güçlenmesi yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özelliklerinden.
birisi değildir?
A)Konusu insandır.
B) Belgelere dayalı bir bilimdir.
Deney ve gözlem yöntemini kullanamaz
D) Sosyal bir bilimdir.
Bilgileri kesindir.
C
Tarih
Abdülaziz Dönemi
3. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özelliklerinden. birisi değildir? A)Konusu insandır. B) Belgelere dayalı bir bilimdir. Deney ve gözlem yöntemini kullanamaz D) Sosyal bir bilimdir. Bilgileri kesindir. C
>>
19. Orta Çağ Avrupası'nda merkezi otoritenin sağlanması,
ekonomik, siyasal ve sosyal düzenin feodal sisteme bağ-
lanması,
1.
11. kralın papanın elinden taç giymesi,
III. ekonominin tarıma dayanması
koşullarından hangilerine bağlı kılınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Abdülaziz Dönemi
>> 19. Orta Çağ Avrupası'nda merkezi otoritenin sağlanması, ekonomik, siyasal ve sosyal düzenin feodal sisteme bağ- lanması, 1. 11. kralın papanın elinden taç giymesi, III. ekonominin tarıma dayanması koşullarından hangilerine bağlı kılınmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
K
4. Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yapan
Fransa ile ilgili olarak;
(760)
Kapitülasyonlardan sürekli yararlanma hakkı elde
etmiştir.
X. Kudüs'teki kutsal yerlerin yönetimini üstlenmiştir.
M. Osmanlı ile birleşerek Rusya'nın Akdeniz'deki
donanmasını yakmışlardır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II-
-
D) II ve III
-
C) I ve II-
E) I, II ve III
-
Tarih
Abdülaziz Dönemi
K 4. Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yapan Fransa ile ilgili olarak; (760) Kapitülasyonlardan sürekli yararlanma hakkı elde etmiştir. X. Kudüs'teki kutsal yerlerin yönetimini üstlenmiştir. M. Osmanlı ile birleşerek Rusya'nın Akdeniz'deki donanmasını yakmışlardır. yargılarından hangileri söylenebilir? A Yalnız I B) Yalnız II- - D) II ve III - C) I ve II- E) I, II ve III -
6.
7.
C) 2. Murad
Ohan Bey
E) 1. Mehmed
Osmanlı Devleti'nde ekonominin temeli tarıma dayanı-
yordu. Devlete ait olan topraklar, belirlenmiş kanunlarla
işletme hakkı olarak reayaya verilirdi. Yükümlülüklerini
yerine getirdiği sürece toprak reayadan alınmaz, ölümün-
den sonra da mirasçısına geçerdi.
Osmanlı Devleti bu uygulama ile;
I. üretimi denetim altında tutma,
II. halkın refah düzeyini yükseltme,
III. eyaletlerde toprak sahibi aileleri güçlendirme
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
DI ve II
C) Yalnız III
E) ILve Tii
Osmanlı Devleti kurulus dönemlerinde gaza ve cihat
anlayışı gereği Rumeli topraklarının fethi için mücadele
etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu amaca ulaşmada etkisi
olduğu söylenemez?
AÇimpe Kalesi'nin Osmanlı yönetimine geçmesi
BY Karesioğullarının Osmanlı'ya bağlanması
9.
Kapıkulu Asker
Yeniçerile
Lağımcılar
Cebeciler
Osmanlı ordu teşl
kılan yerlere aşağ
A)
B)
C)
D)
E)
I
Beşliler
Silahtar
Humbaracıla
Ulufeciler
Deliler
da
Tarih
Abdülaziz Dönemi
6. 7. C) 2. Murad Ohan Bey E) 1. Mehmed Osmanlı Devleti'nde ekonominin temeli tarıma dayanı- yordu. Devlete ait olan topraklar, belirlenmiş kanunlarla işletme hakkı olarak reayaya verilirdi. Yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece toprak reayadan alınmaz, ölümün- den sonra da mirasçısına geçerdi. Osmanlı Devleti bu uygulama ile; I. üretimi denetim altında tutma, II. halkın refah düzeyini yükseltme, III. eyaletlerde toprak sahibi aileleri güçlendirme amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir? A) Yalnız T B) Yalnız II DI ve II C) Yalnız III E) ILve Tii Osmanlı Devleti kurulus dönemlerinde gaza ve cihat anlayışı gereği Rumeli topraklarının fethi için mücadele etmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu amaca ulaşmada etkisi olduğu söylenemez? AÇimpe Kalesi'nin Osmanlı yönetimine geçmesi BY Karesioğullarının Osmanlı'ya bağlanması 9. Kapıkulu Asker Yeniçerile Lağımcılar Cebeciler Osmanlı ordu teşl kılan yerlere aşağ A) B) C) D) E) I Beşliler Silahtar Humbaracıla Ulufeciler Deliler da
13. Yükselme Dönemi'nde Batılı devletlere lütuf olarak verilen
kapitülasyonlar, Gerileme Dönemi'nde yaygınlık kazanmıştır.
Sanayi Devrimi'ni gerçekleştirmiş olan Batılı devletler, ucuz
kumaşlarla Osmanlı iç pazarını ele geçirmişlerdir.
Bu gelişmenin Osmanlı Devleti'nde meydana
getirdiği olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi
C) El sanatları ve loncaların önemini kaybetmesi
D) Bilim-teknikteki ilerlemelerin yavaşlaması
E) Eğitim sisteminin bozulması
Tarih
Abdülaziz Dönemi
13. Yükselme Dönemi'nde Batılı devletlere lütuf olarak verilen kapitülasyonlar, Gerileme Dönemi'nde yaygınlık kazanmıştır. Sanayi Devrimi'ni gerçekleştirmiş olan Batılı devletler, ucuz kumaşlarla Osmanlı iç pazarını ele geçirmişlerdir. Bu gelişmenin Osmanlı Devleti'nde meydana getirdiği olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi C) El sanatları ve loncaların önemini kaybetmesi D) Bilim-teknikteki ilerlemelerin yavaşlaması E) Eğitim sisteminin bozulması
7.
5.
Dört Halife Dönemi'nde Islamiyet'le tanışan Türkler,
Emeviler Dönemi'nde Müslüman Araplarla kanlı sa-
vaşlara girişmişlerdir. Ancak Abbasilerle beraber iliş-
kiler olumlu yönde gelişmeye başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Araplarla Türkler ara-
sında dostane ilişkilerin başlangıcı olmuştur?
B) Hendek Savaşı
D) Pasinler Savaşı
A) Puvatya Savaşı
C) Mekke'nin Fethi
E) Ialas Savaşı
Türk-İslam devletleriyle ilgill aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi doğru değildir?
A) Karahanlılar ikili devlet teşkilatını benimsemiştir.
B) Gazneliler ve Tolunoğulları'nın yıkılmasında et-
nik yapıları etkili olmuştur.
Selçuklu veziri Nizamülmülk Siyasetname adlı
onemli bir eser kaleme almıştır.
D) Gazneliler, Selçuklular ve Memluklular Abbasi
halifelerini himaye etmiştir.
E) Selçuklular resmî dil olarak Türkçeyi kullanmıştır.
Mısır'da kurulan Türk-İslam devletlerinden İhşitler ve
Tolunoğulları'nın ömürleri kısa olmuştur.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Mısır'da kurulan ilk devletler.olmaları
Aran olması
Tarih
Abdülaziz Dönemi
7. 5. Dört Halife Dönemi'nde Islamiyet'le tanışan Türkler, Emeviler Dönemi'nde Müslüman Araplarla kanlı sa- vaşlara girişmişlerdir. Ancak Abbasilerle beraber iliş- kiler olumlu yönde gelişmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Araplarla Türkler ara- sında dostane ilişkilerin başlangıcı olmuştur? B) Hendek Savaşı D) Pasinler Savaşı A) Puvatya Savaşı C) Mekke'nin Fethi E) Ialas Savaşı Türk-İslam devletleriyle ilgill aşağıda verilen bil- gilerden hangisi doğru değildir? A) Karahanlılar ikili devlet teşkilatını benimsemiştir. B) Gazneliler ve Tolunoğulları'nın yıkılmasında et- nik yapıları etkili olmuştur. Selçuklu veziri Nizamülmülk Siyasetname adlı onemli bir eser kaleme almıştır. D) Gazneliler, Selçuklular ve Memluklular Abbasi halifelerini himaye etmiştir. E) Selçuklular resmî dil olarak Türkçeyi kullanmıştır. Mısır'da kurulan Türk-İslam devletlerinden İhşitler ve Tolunoğulları'nın ömürleri kısa olmuştur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden han- gisidir? A) Mısır'da kurulan ilk devletler.olmaları Aran olması
3. 1. Şer'i mahkemelerin hukuki kaynağı olmuştur.
II. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında ilmî bir
ipillige heyet tarafından hazırlanmıştır.
III. Osmanlı adliyesinde hukuk birliğinin temeli-
nin atılmasına katkı sağlamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangileri, Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliye'nin özelliklerindendir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve Ill
Tarih
Abdülaziz Dönemi
3. 1. Şer'i mahkemelerin hukuki kaynağı olmuştur. II. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında ilmî bir ipillige heyet tarafından hazırlanmıştır. III. Osmanlı adliyesinde hukuk birliğinin temeli- nin atılmasına katkı sağlamıştır. Yukarıda verilenlerden hangileri, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye'nin özelliklerindendir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve Ill
78
Vam
II. Kosova Savaşı (1448)
Yukarıda verilen gelişmeler bangi padişah dö-
neminde yaşanmıştır?
A) II. Murat
C) I. Mehmet
A) Yalnız I
3. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin
Balkanlar'da ilerleyişi durmuş ancak devlet batida
önemli bir toprak kaybına uğramamıştır.
Bu durumun nedenleri arasında;
B) I. Murat
D) Yıldırım Bayezit
E) Orhan Bey
I. hoşgörü politikasının etkisi,
II. İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları'
nın yaşanması,
III. iskân politikasının etkisi
verilen durumlardan hangileri yer alır?
D) I ve II
B) Yalnız
C) Yalnız III
EN. I ve III
AYDIN YAYINLAR
Tarih
Abdülaziz Dönemi
78 Vam II. Kosova Savaşı (1448) Yukarıda verilen gelişmeler bangi padişah dö- neminde yaşanmıştır? A) II. Murat C) I. Mehmet A) Yalnız I 3. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerleyişi durmuş ancak devlet batida önemli bir toprak kaybına uğramamıştır. Bu durumun nedenleri arasında; B) I. Murat D) Yıldırım Bayezit E) Orhan Bey I. hoşgörü politikasının etkisi, II. İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları' nın yaşanması, III. iskân politikasının etkisi verilen durumlardan hangileri yer alır? D) I ve II B) Yalnız C) Yalnız III EN. I ve III AYDIN YAYINLAR