Abdülmecid Dönemi Soruları

11. Osmanlı Devleti Lale Devri'nden itibaren Batılılaşma
çabası içinde olmuştur. Bu anlayış devletin yıkıldığı za-
mana dek sürmüştür.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkma-
sında Batılılaşma düşüncesinin etkisinin olduğu
söylenebilir?
A) II. Mahmut Dönemi'nde ayanlarla Sened-i İttifak'ın
imzalanması
B) Abdülmecit Dönemi'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan
edilmesi
C) Abdülaziz Dönemi'nde mecelle adı verilen mede-
ni kanunun hazırlanması
D) II. Abdülhamit Dönemi'nde Hamidiye Alaylarının
kurulması
E) V. Mehmet Reşat Dönemi'nde Kutsal Cihat ilan
edilmesi
Tarih
Abdülmecid Dönemi
11. Osmanlı Devleti Lale Devri'nden itibaren Batılılaşma çabası içinde olmuştur. Bu anlayış devletin yıkıldığı za- mana dek sürmüştür. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkma- sında Batılılaşma düşüncesinin etkisinin olduğu söylenebilir? A) II. Mahmut Dönemi'nde ayanlarla Sened-i İttifak'ın imzalanması B) Abdülmecit Dönemi'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi C) Abdülaziz Dönemi'nde mecelle adı verilen mede- ni kanunun hazırlanması D) II. Abdülhamit Dönemi'nde Hamidiye Alaylarının kurulması E) V. Mehmet Reşat Dönemi'nde Kutsal Cihat ilan edilmesi
Deltion,
Dettne.
Imporator luginda
Sail gordt
-isilen yenilespe
arasındaki
etleriyle
olması,
alnız III
155
9.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
görmemiştir.
D) I ve II
C) Yalnız III
ticari Imtiyaz
Paris Antlaşmasının (1856) maddelerinden bazıları
şunlardır:
E)
E) I, II ve III
Karadeniz tarafsız hâle getirilecek, tüm devletlerin
ticaret gemilerine açık, fakat savaş gemilerine kapalı
tutulacaktır.
Boğazlar, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre
yönetilecek, bütün devletlerin savaş gemilerine
kapatılacaktır.
Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz kıyılarında
tersane ve/donanma bulundurmayacaktır.
Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
Osmanlı Devleti'nden ticari imtiyaz alan devlet sayısı
artmıştır.
Avrupalı devletlerin isteklerine uygun kararlar
alınmıştır.
Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki egemenlik hakları
zedelenmiştir.
D) Rusya'nın sıcak denizlere inme çabası engellenmek
istenmiştir.
Osmanlı Devleti, mağlup devlet muamelesi görmüştür.
Uc
Be
Tarih
Abdülmecid Dönemi
Deltion, Dettne. Imporator luginda Sail gordt -isilen yenilespe arasındaki etleriyle olması, alnız III 155 9. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II görmemiştir. D) I ve II C) Yalnız III ticari Imtiyaz Paris Antlaşmasının (1856) maddelerinden bazıları şunlardır: E) E) I, II ve III Karadeniz tarafsız hâle getirilecek, tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktır. Boğazlar, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yönetilecek, bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılacaktır. Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz kıyılarında tersane ve/donanma bulundurmayacaktır. Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nden ticari imtiyaz alan devlet sayısı artmıştır. Avrupalı devletlerin isteklerine uygun kararlar alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki egemenlik hakları zedelenmiştir. D) Rusya'nın sıcak denizlere inme çabası engellenmek istenmiştir. Osmanlı Devleti, mağlup devlet muamelesi görmüştür. Uc Be
M
B) Antropoloji
D) Numizmatik
S
1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın Osmanlıca
yazılmış orijinal metnini inceleyen bir tarihçinin tari-
he yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanması
beklenir?
(A) Epigrafya
2
E) Onomastik
dodat
C) Paleografya
26
23
Tarih
Abdülmecid Dönemi
M B) Antropoloji D) Numizmatik S 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın Osmanlıca yazılmış orijinal metnini inceleyen bir tarihçinin tari- he yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanması beklenir? (A) Epigrafya 2 E) Onomastik dodat C) Paleografya 26 23
e (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına
Finin
şvik
emiş
uy-
bi-
Dr.
am
e-
aş n
ni-
g
da
-re
SI,
n-
er.
3.
AVUSTURYA
IMPARATORLUĞU
Tuna Nehri
Eflak
Tuna Nehri
Vama
YUNANISTAN
KIRIM
YARIMADASI
OSMANLI
Istanbul
Sivastopal
D
Osmanlı Devleti
Çarlık Rusya
Eflak
Avusturya İmparatorluğu
Balıklava
KARADENİZ
AKDENİZ
Sinop
Taganrog
ÇARLIK
RUSYA
DEVLETI
İngiliz ve Fransız Askerleri
Osmanlı Askerleri
Büyük Savaşlar
Batum
FİLİSTİN
Kırım Savaşı'na ait bu haritaya göre aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlılar savaşın galibidir.
B) Rusya, Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakmıştır.
C) İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti ile aynı tarafta-
dır..
D) Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal etmiştir.
E) Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.
Tarih
Abdülmecid Dönemi
e (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına Finin şvik emiş uy- bi- Dr. am e- aş n ni- g da -re SI, n- er. 3. AVUSTURYA IMPARATORLUĞU Tuna Nehri Eflak Tuna Nehri Vama YUNANISTAN KIRIM YARIMADASI OSMANLI Istanbul Sivastopal D Osmanlı Devleti Çarlık Rusya Eflak Avusturya İmparatorluğu Balıklava KARADENİZ AKDENİZ Sinop Taganrog ÇARLIK RUSYA DEVLETI İngiliz ve Fransız Askerleri Osmanlı Askerleri Büyük Savaşlar Batum FİLİSTİN Kırım Savaşı'na ait bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlılar savaşın galibidir. B) Rusya, Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakmıştır. C) İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti ile aynı tarafta- dır.. D) Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal etmiştir. E) Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.
3.
. Sened-i İttifak'ın imzalanması
. Tanzimat Fermanı'nın imzalanması
• Islahat Fermanı'nın hazırlanması
. II. Meşrutiyet'in yürürlüğe girmesi
Tabloda yer alan gelişmelerle ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?
A) Devletin yıkılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
B) Milliyetçilik akımının olumsuz etkileri azaltılmak istenmiştir.
C) Hazinenin mali yönden iyileştirilmesi düşünülmüştür.
D) Devletler arası ilişkilerde güç kazanılmak istenmiştir.
E) Gayrimüslim halkın devlete olan bağlılığının güçlendiril-
mesi hedeflenmiştir.
Tarih
Abdülmecid Dönemi
3. . Sened-i İttifak'ın imzalanması . Tanzimat Fermanı'nın imzalanması • Islahat Fermanı'nın hazırlanması . II. Meşrutiyet'in yürürlüğe girmesi Tabloda yer alan gelişmelerle ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılamaz? A) Devletin yıkılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. B) Milliyetçilik akımının olumsuz etkileri azaltılmak istenmiştir. C) Hazinenin mali yönden iyileştirilmesi düşünülmüştür. D) Devletler arası ilişkilerde güç kazanılmak istenmiştir. E) Gayrimüslim halkın devlete olan bağlılığının güçlendiril- mesi hedeflenmiştir.
ARİH
4.
Devlet Toplum İlişkileri
Osmanlı Devleti 1856 yılında bir islahat programı hazırla-
mıştır. İngiltere'nin İstanbul elçisi Lord Stratford, Osmanlı
yönetiminden bu programın o günlerde imzalanacak olan
Paris Antlaşması'nda yer almasını ve Avrupa devletleri-
nin garantisi altında olmasını istemiştir. Osmanlı Devleti bu
talebi reddetmiş, programı padişahın bir fermanı şeklinde
ilan etmiştir.
Yalnız bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'yle ilgili,
1. Egemenlik haklarına müdahale edilmesine izin verme-
miştir.
II. Avrupa devletlerinin say ve desteğini kazanmıştır.
III. İngiltere ile diplomatik ilişkilenni sonlandırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Ov
E) II ve III
ve III
Tarih
Abdülmecid Dönemi
ARİH 4. Devlet Toplum İlişkileri Osmanlı Devleti 1856 yılında bir islahat programı hazırla- mıştır. İngiltere'nin İstanbul elçisi Lord Stratford, Osmanlı yönetiminden bu programın o günlerde imzalanacak olan Paris Antlaşması'nda yer almasını ve Avrupa devletleri- nin garantisi altında olmasını istemiştir. Osmanlı Devleti bu talebi reddetmiş, programı padişahın bir fermanı şeklinde ilan etmiştir. Yalnız bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'yle ilgili, 1. Egemenlik haklarına müdahale edilmesine izin verme- miştir. II. Avrupa devletlerinin say ve desteğini kazanmıştır. III. İngiltere ile diplomatik ilişkilenni sonlandırmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Ov E) II ve III ve III
. Ordu Kıtaları Müfettişi
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde (1839-
5) görülen gelişmelerden biri değildir?
Cadı mahkemelerinin kurulması
adınların sosyal yaşamda ve çalışma yaşamında daha
er almaya başlamaları
vrupa'dan laik yasaların alınmaya başlanması
sin yayın hayatında Batılı etkilerin artması.
tarzı eğitimin yaygınlaşması
Tarih
Abdülmecid Dönemi
. Ordu Kıtaları Müfettişi Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde (1839- 5) görülen gelişmelerden biri değildir? Cadı mahkemelerinin kurulması adınların sosyal yaşamda ve çalışma yaşamında daha er almaya başlamaları vrupa'dan laik yasaların alınmaya başlanması sin yayın hayatında Batılı etkilerin artması. tarzı eğitimin yaygınlaşması
18. Önceki dönemlerde atın gücünü sadece tarımsal üretimde
değerlendirmiş olan Avrupalılar, Kavimler Göçü sayesinde
Bozkır kavimlerinden yeni koşum takımları, demir nallar, üzen-
gi ve atlı hücum süvarilerini öğrendiler. Bu bilgi Avrupa'da
tam donanımlı atlı savaşçılar olan soyluların ve şövalyelerin,
krallar ile köylüler karşısında güçlenmesini sağlayan yeni bir
sınıf ve güç oluşturmuştur.
Bu metinden Kavimler Göçü'nün;
1. askerî,
II. siyasi,
III. etnik
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Abdülmecid Dönemi
18. Önceki dönemlerde atın gücünü sadece tarımsal üretimde değerlendirmiş olan Avrupalılar, Kavimler Göçü sayesinde Bozkır kavimlerinden yeni koşum takımları, demir nallar, üzen- gi ve atlı hücum süvarilerini öğrendiler. Bu bilgi Avrupa'da tam donanımlı atlı savaşçılar olan soyluların ve şövalyelerin, krallar ile köylüler karşısında güçlenmesini sağlayan yeni bir sınıf ve güç oluşturmuştur. Bu metinden Kavimler Göçü'nün; 1. askerî, II. siyasi, III. etnik sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
yüzyıldan itibaren za-
line gelmişlerdir. Sa-
slıların yanında yer
amasında rol oyna-
evlilik yoluyla pe-
cu olarak da Hazar
Leon (775-780) ta-
T
angisini doğrula-
va (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
eya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
olmayan hanedan
a sahip olmuşlar-
Draklar Türklerin
da yayılmasına
sanilerle iş bir-
Alt Gr
ri zeamet ve
Ctrl
DENEME-1
3. XVIII. yüzyıl sonunda önce Fransa'da ardından da tüm
dünyada siyaset kavramının ve toplum devlet ilişkilerinin
yeniden tanımlanmasına yol açan Fransız İhtilali patlak
verdiğinde, Osmanlı Devleti Rusya ile savaş hâlindeydi.
Ancak Osmanlı yönetimi ihtilal öncesi ve sonrasındaki ge-
lişmeleri Fransa'nın iç sorunu olarak değerlendirdi.
Osmanlı yönetiminin Fransız İhtilali ile ilgili bu tes-
pitinin doğru olmadığına aşağıdakilerden hangisinin
yaşanması kanıt olarak gösterilebilir?
Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması
B) Nizam-1 Cedit ordusunun kurulması
C) Lale Devri'nin yaşanması
D) Yeniçerilerin siyasi alandaki nüfuzunun artması
E) Kırım'ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması
Huawel Share
Tarih
Abdülmecid Dönemi
SOSYAL BİLİMLER TESTİ yüzyıldan itibaren za- line gelmişlerdir. Sa- slıların yanında yer amasında rol oyna- evlilik yoluyla pe- cu olarak da Hazar Leon (775-780) ta- T angisini doğrula- va (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini eya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. olmayan hanedan a sahip olmuşlar- Draklar Türklerin da yayılmasına sanilerle iş bir- Alt Gr ri zeamet ve Ctrl DENEME-1 3. XVIII. yüzyıl sonunda önce Fransa'da ardından da tüm dünyada siyaset kavramının ve toplum devlet ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına yol açan Fransız İhtilali patlak verdiğinde, Osmanlı Devleti Rusya ile savaş hâlindeydi. Ancak Osmanlı yönetimi ihtilal öncesi ve sonrasındaki ge- lişmeleri Fransa'nın iç sorunu olarak değerlendirdi. Osmanlı yönetiminin Fransız İhtilali ile ilgili bu tes- pitinin doğru olmadığına aşağıdakilerden hangisinin yaşanması kanıt olarak gösterilebilir? Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması B) Nizam-1 Cedit ordusunun kurulması C) Lale Devri'nin yaşanması D) Yeniçerilerin siyasi alandaki nüfuzunun artması E) Kırım'ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması Huawel Share
TEST 06
ilk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları - İnsan ve Göç
1.
Ziggurat
S
Site
Patesi
wd4
Lugal kalma
Aşağıdaki tanımlarla tablodaki kavramlar eş-
leştirildiğinde seçeneklerden hangisi dışarıda
kalır?
A) Sümerlerde şehir devletlerinin başında bulunan
yöneticidir.
B) Sümer şehri devletlerini tek çatı altında topla-
yan kişinin aldığı unvandır.
CSümerlere ait destandır.
B) Sümer şehir devletlerine verilen addır.
E) Sümerlerin bilimsel çalışmalarını da yürüttükleri
çok kompleksli yapılardır.
4
Tarih
Abdülmecid Dönemi
TEST 06 ilk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları - İnsan ve Göç 1. Ziggurat S Site Patesi wd4 Lugal kalma Aşağıdaki tanımlarla tablodaki kavramlar eş- leştirildiğinde seçeneklerden hangisi dışarıda kalır? A) Sümerlerde şehir devletlerinin başında bulunan yöneticidir. B) Sümer şehri devletlerini tek çatı altında topla- yan kişinin aldığı unvandır. CSümerlere ait destandır. B) Sümer şehir devletlerine verilen addır. E) Sümerlerin bilimsel çalışmalarını da yürüttükleri çok kompleksli yapılardır. 4
7.
A
B
C
X D
E
Avrupa ve Osmanlı Test - 1
Aşağıdakilerden hangisinin Islahat Fermanı'nın ilan
edilme nedenleri arasında yer aldığı söylenemez?
Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleme
Avrupa'nın iç işlerine karışmasını engellemek
Tanzimat Fermanının istenilen yararı sağlamama-
SI
Islahatların yapılma konusundaki Avrupa baskısı
Halkın yönetime katılmasını sağlamak
Tarih
Abdülmecid Dönemi
7. A B C X D E Avrupa ve Osmanlı Test - 1 Aşağıdakilerden hangisinin Islahat Fermanı'nın ilan edilme nedenleri arasında yer aldığı söylenemez? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleme Avrupa'nın iç işlerine karışmasını engellemek Tanzimat Fermanının istenilen yararı sağlamama- SI Islahatların yapılma konusundaki Avrupa baskısı Halkın yönetime katılmasını sağlamak
Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Antlaşması'yla çok geniş
çaplı toprak kayıplarına uğramıştır. Bu nedenle Osmanlı'nın
XVIII. yüzyıldaki politikalarından biri de kaybettiği toprakları
geri almak olmuştur. Başlangıçta bu politika başarılı
olmasına rağmen daha sonra bu amaca ulaşılamayacağı
ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı
Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma ümidini
zayıflatmıştır?
A) Prut Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Belgrad Antlaşması
E) Ahmet Paşa Antlaşması
11. Sınıf Deneme Sınavı 04
Tarih
Abdülmecid Dönemi
Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Antlaşması'yla çok geniş çaplı toprak kayıplarına uğramıştır. Bu nedenle Osmanlı'nın XVIII. yüzyıldaki politikalarından biri de kaybettiği toprakları geri almak olmuştur. Başlangıçta bu politika başarılı olmasına rağmen daha sonra bu amaca ulaşılamayacağı ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma ümidini zayıflatmıştır? A) Prut Antlaşması B) Pasarofça Antlaşması C) Küçük Kaynarca Antlaşması D) Belgrad Antlaşması E) Ahmet Paşa Antlaşması 11. Sınıf Deneme Sınavı 04
Tanzimat Fermanında din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bü-
tün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit oldu-
ğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının
devlet tarafından sağlanacağı vurgulandı. Mahkeme ka-
rarı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı, herkesten
gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresinin sınırlan-
dırılacağı hükme bağlandı.
Bu bilgilere göre, Tanzimat Fermanı'yla aşağıdaki
alanlardan hangisine yönelik karar alındığı söylene-
mez?
A) Hukuk
B) Askerlik
D) Ekonomi
E) Kültür
C) İdari
Tarih
Abdülmecid Dönemi
Tanzimat Fermanında din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bü- tün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit oldu- ğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet tarafından sağlanacağı vurgulandı. Mahkeme ka- rarı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresinin sınırlan- dırılacağı hükme bağlandı. Bu bilgilere göre, Tanzimat Fermanı'yla aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik karar alındığı söylene- mez? A) Hukuk B) Askerlik D) Ekonomi E) Kültür C) İdari
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Rumların bağımsızlığını
kazanmaları nedeniyle kendisine verilemeyen Mora vali-
liğinin yerine Suriye valiliğini istedi. İsteğinin kabul edil-
memesi üzerine de 1831 yılında oğlu İbrahim Paşa ko-
mutasındaki ordusunu Suriye'ye gönderdi. Filistin, Suriye
ve Lübnan topraklarını ele geçiren İbrahim Paşa, üzerine
gönderilen bir Osmanlı ordusunu yenerek Çukurova'ya
girdi. Ardından Konya yakınlarında yapılan savaşta Os-
manlı kuvvetlerini bir kez daha yenilgiye uğratarak Kü-
tahya'ya kadar ilerledi. Bunun üzerine II. Mahmut önce
İngiltere ve Fransa'dan yardım istedi. Bu devletlerden
beklediği desteği göremeyince de "Denize düşen yılana
sarılır." diyerek Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı.
Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisi ulaşıla-
maz?
A) Osmanlı Devleti'nin kendi valisine dahi söz geçireme-
yecek kadar güçsüz olduğu anlaşılmıştır.
B) Osmanlı iç sorunu dış sorun haline gelmiştir.
C) Milliyetçilik düşüncesinden etkilenen Mehmet Ali Pa-
şa'da devlet kurmak istemiştir.
D) Misir ordusu Osmanlı ordusundan daha güçlüdür.
E) İngiltere ve Fransa Mısır isyanında tarafsız kalmayı ter-
cih etmişlerdir.
Tarih
Abdülmecid Dönemi
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Rumların bağımsızlığını kazanmaları nedeniyle kendisine verilemeyen Mora vali- liğinin yerine Suriye valiliğini istedi. İsteğinin kabul edil- memesi üzerine de 1831 yılında oğlu İbrahim Paşa ko- mutasındaki ordusunu Suriye'ye gönderdi. Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını ele geçiren İbrahim Paşa, üzerine gönderilen bir Osmanlı ordusunu yenerek Çukurova'ya girdi. Ardından Konya yakınlarında yapılan savaşta Os- manlı kuvvetlerini bir kez daha yenilgiye uğratarak Kü- tahya'ya kadar ilerledi. Bunun üzerine II. Mahmut önce İngiltere ve Fransa'dan yardım istedi. Bu devletlerden beklediği desteği göremeyince de "Denize düşen yılana sarılır." diyerek Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisi ulaşıla- maz? A) Osmanlı Devleti'nin kendi valisine dahi söz geçireme- yecek kadar güçsüz olduğu anlaşılmıştır. B) Osmanlı iç sorunu dış sorun haline gelmiştir. C) Milliyetçilik düşüncesinden etkilenen Mehmet Ali Pa- şa'da devlet kurmak istemiştir. D) Misir ordusu Osmanlı ordusundan daha güçlüdür. E) İngiltere ve Fransa Mısır isyanında tarafsız kalmayı ter- cih etmişlerdir.
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1
26. Osmanlı Devleti, Fransa'nin 1798'de Misir'i işgali
ne engel olamamıştır. Ancak Ingiltere ve Rusya'nın
desteğiyle Fransa'yı Misir'dan El-Ariş Antlaşması
(1801) ile çıkartabilmiştir.
Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti'nin
toprak bütünlüğünü aşağıdaki politikalardan
hangisi ile korumaya çalıştığı söylenebilir?
A) Denge
C) Iskan
E) Osmanlicilik
B) Istimålet
D) Gaza ve cihat
28. Tarih
yaşar
sinde
Ittital
lat y
Bu
retr
lere
ken
A)
Tarih
Abdülmecid Dönemi
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1 26. Osmanlı Devleti, Fransa'nin 1798'de Misir'i işgali ne engel olamamıştır. Ancak Ingiltere ve Rusya'nın desteğiyle Fransa'yı Misir'dan El-Ariş Antlaşması (1801) ile çıkartabilmiştir. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü aşağıdaki politikalardan hangisi ile korumaya çalıştığı söylenebilir? A) Denge C) Iskan E) Osmanlicilik B) Istimålet D) Gaza ve cihat 28. Tarih yaşar sinde Ittital lat y Bu retr lere ken A)
Savaşı'nda müca
RUSYA
ROMANYA
CEPHES
RADENIZ
......
ur.
onra
alık
ol'a
eş-
eni
ve
e
HAZAR
8
KARASTA
YEMEN
CEPHESİ
ki yorumlardan hangisine kesinlikle ulaşılamaz?
HICAZ
CEPHESI
IMAN
1914 Demant simirlan
Türkiye Cumhuriyeti'nin
bugünkü smirlari
IRAK
CEPHESI
A) Dve II
C) I, II ve III
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Yoxl
SINAVLA OGRENCIAL
KURUMLARINA ILIK
BIl ve IV
D) I, II, III ve IV
1.
Vatanın büt
2. Istanbul H
7. Mustafa Kemal'in askerî idadide eğitim gördüğü Manastır
şehri, Makedonya'da önemli bir ticaret ve konsolosluklar
şehridir. Bu özellikler şehirde kültürel bir zenginliğin oluş-
masına katkı sağlamıştı. Fakat konsolosluklar Balkanlarda
ayrılıkçı fikirlerin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Arala-
rında çekişme bulunan çeşitli din ve milliyetten insanların
bir arada yaşadığı Manastır'da özellikle Sırplar, Bulgarlar
ve Yunanlar kiliseleri aracılığıyla bölgeye hâkim olmak isti-
yorlardı.
Bu bilgilere göre Manastır şehri hakkında,
Zengin bir kültürel dokuya sahiptir.
II. Etnik ve dinî yapısı çeşitlidir.
III. Diplomatik ilişkileri yoğundur.
IV. Osmanlıcılık düşüncesi etkilidir.
Diğer sayfaya geçiniz.
3.
4.
Milletin b
Sivas't
Amasya G
A) 1. Mad
8) 2. Ma
3. Ma
Q) 4. M
Tarih
Abdülmecid Dönemi
Savaşı'nda müca RUSYA ROMANYA CEPHES RADENIZ ...... ur. onra alık ol'a eş- eni ve e HAZAR 8 KARASTA YEMEN CEPHESİ ki yorumlardan hangisine kesinlikle ulaşılamaz? HICAZ CEPHESI IMAN 1914 Demant simirlan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü smirlari IRAK CEPHESI A) Dve II C) I, II ve III çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Yoxl SINAVLA OGRENCIAL KURUMLARINA ILIK BIl ve IV D) I, II, III ve IV 1. Vatanın büt 2. Istanbul H 7. Mustafa Kemal'in askerî idadide eğitim gördüğü Manastır şehri, Makedonya'da önemli bir ticaret ve konsolosluklar şehridir. Bu özellikler şehirde kültürel bir zenginliğin oluş- masına katkı sağlamıştı. Fakat konsolosluklar Balkanlarda ayrılıkçı fikirlerin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Arala- rında çekişme bulunan çeşitli din ve milliyetten insanların bir arada yaşadığı Manastır'da özellikle Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar kiliseleri aracılığıyla bölgeye hâkim olmak isti- yorlardı. Bu bilgilere göre Manastır şehri hakkında, Zengin bir kültürel dokuya sahiptir. II. Etnik ve dinî yapısı çeşitlidir. III. Diplomatik ilişkileri yoğundur. IV. Osmanlıcılık düşüncesi etkilidir. Diğer sayfaya geçiniz. 3. 4. Milletin b Sivas't Amasya G A) 1. Mad 8) 2. Ma 3. Ma Q) 4. M