Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Soruları

14.
B
SOSYAL BİLİMLER
Osmanlı Devleti iskân politikasını uygularken özellikle
konargöçer yörükleri ve Tatarları tercih etmiştir.
Osmanlı Devleti bu uygulamayla aşağıdakilerden
hangisini özellikle amaçlamış olabilir?
A) Balkanlardaki fetihleri durdurmak
B) Türk-İslam birliğini sağlamak
C) Tarımsal üretimi artırmak
D) Balkanlarda Hristiyan sayısını artırmak
E) Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
14. B SOSYAL BİLİMLER Osmanlı Devleti iskân politikasını uygularken özellikle konargöçer yörükleri ve Tatarları tercih etmiştir. Osmanlı Devleti bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini özellikle amaçlamış olabilir? A) Balkanlardaki fetihleri durdurmak B) Türk-İslam birliğini sağlamak C) Tarımsal üretimi artırmak D) Balkanlarda Hristiyan sayısını artırmak E) Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek
3. Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesi, Osmanlı
Devleti'nin kuruluşundan yüz yıl kadar sonra yaşanmış
ve önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır.
Ankara Savaşı'nın sonucu olan bu gelişmeye
dayanılarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği
söylenemez?
A) Türk beyliklerinin bir bölümü yeniden bağımsız siyasi
güçler hâline gelmiştir.
B) Çelebi Mehmet, Rumeli'deki Osmanlı topraklarında
hükümdarlığını ilan etmiştir.
C) Bizans Imparatorluğu'nun bir müddet daha
yaşamasının koşulları oluşmuştur.
D) Balkanlar'da Bayezid öncesindeki sınırlara geri
dönülmüştür.
E) Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgaları
dolayısıyla Fetret Dönemi'ne girilmiştir.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
3. Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yüz yıl kadar sonra yaşanmış ve önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır. Ankara Savaşı'nın sonucu olan bu gelişmeye dayanılarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez? A) Türk beyliklerinin bir bölümü yeniden bağımsız siyasi güçler hâline gelmiştir. B) Çelebi Mehmet, Rumeli'deki Osmanlı topraklarında hükümdarlığını ilan etmiştir. C) Bizans Imparatorluğu'nun bir müddet daha yaşamasının koşulları oluşmuştur. D) Balkanlar'da Bayezid öncesindeki sınırlara geri dönülmüştür. E) Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgaları dolayısıyla Fetret Dönemi'ne girilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde sınırların genişletilmesi
1. Veraset sisteminin değişmesine
II. Eyalet sayısının artmasına
III. Hazine giderlerinin azalmasına
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde sınırların genişletilmesi 1. Veraset sisteminin değişmesine II. Eyalet sayısının artmasına III. Hazine giderlerinin azalmasına durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
14. Orhan Bey Dönemi'nde Osmanlıların bir yandan
Bizans ile ittifak kurarken bir yandan Cenevizliler-
le iyi ilişkiler kurması aşağıdakilerden hangisinin
göstergesi olabilir?
A) Bizans ve Latinler arasında dengeli bir siyaset iz-
lediğinin
B) Osmanlı Devleti'nin bir dünya gücü olduğunun
C) Osmanlı Devleti'nin Gelibolu'da bir üs kurduğu-
nun
D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçtiğinin
E) Osmanlı Devleti'nin Bizans ve Venedik'le ticari
ilişkilerde bulunduğunun
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
14. Orhan Bey Dönemi'nde Osmanlıların bir yandan Bizans ile ittifak kurarken bir yandan Cenevizliler- le iyi ilişkiler kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? A) Bizans ve Latinler arasında dengeli bir siyaset iz- lediğinin B) Osmanlı Devleti'nin bir dünya gücü olduğunun C) Osmanlı Devleti'nin Gelibolu'da bir üs kurduğu- nun D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçtiğinin E) Osmanlı Devleti'nin Bizans ve Venedik'le ticari ilişkilerde bulunduğunun
2.
Buna göre Filiz ve Kağan'ın ulaştığı sonuclari
lendiren aşağıdaki-ifadelerden hangisi doğru olur?
A Filiz haklıdır, çünkü Süleyman Şah'ın mezarının nere-
de olduğunu tespit etmiştir.
B) Fliz haklıdır, çünkü Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden
yararlanchistir
C) Kağan haklıdır, çünkü kanıt olarak birinci elden bir
kaynak sunmuştur.
Kağan haklıdır, çünkü araştırmasında yabancı kaynak-
lardan da yararlanmıştır.
E) kisi de haksızdır, çünkü eldeki kaynaklarla Ertuğrul
Gazi'nin babasının kim olduğu tespit edilemez.
eis
CR
STRONN
Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini aşağıdakiler-
den hangisinin kolaylaştırdığı savunulamaz?
A) Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması
BKaresioğulları Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine girmesi
Iznik'in kısa süreliğine yönetim merkezi haline getiril-
mest
D) Trakya bölgesinde siyasi otorite boşluğunun olması
E Gelibolu'da bulunan Gimpe Kalesi'nin Osmanlıların
eline geçmesi
72
4.
Ru
ŞL
▷
C
FC
E
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
2. Buna göre Filiz ve Kağan'ın ulaştığı sonuclari lendiren aşağıdaki-ifadelerden hangisi doğru olur? A Filiz haklıdır, çünkü Süleyman Şah'ın mezarının nere- de olduğunu tespit etmiştir. B) Fliz haklıdır, çünkü Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden yararlanchistir C) Kağan haklıdır, çünkü kanıt olarak birinci elden bir kaynak sunmuştur. Kağan haklıdır, çünkü araştırmasında yabancı kaynak- lardan da yararlanmıştır. E) kisi de haksızdır, çünkü eldeki kaynaklarla Ertuğrul Gazi'nin babasının kim olduğu tespit edilemez. eis CR STRONN Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini aşağıdakiler- den hangisinin kolaylaştırdığı savunulamaz? A) Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması BKaresioğulları Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine girmesi Iznik'in kısa süreliğine yönetim merkezi haline getiril- mest D) Trakya bölgesinde siyasi otorite boşluğunun olması E Gelibolu'da bulunan Gimpe Kalesi'nin Osmanlıların eline geçmesi 72 4. Ru ŞL ▷ C FC E
ICI
1
140
7. Osmanlı Devleti'nde ilim ve kültüre önem vermiş baş-
kenti ve sarayı bilimsel eserlerin toplandığı bir alan hâ-
line getirmeye çalışmıştır.
1
chorovxuyds Or mazisham u
2,28 (
Bu kültürel çalışmalar kapsamında Osmanlı Dev-
leti'nde ilk saray kütüphanesini kuran hükümdar
aşağıdakilerden hangisidir?
A Orhan Gazi
B) I. Murat
C) Çelebi Mehmet
D) II. Murat
E) II. Mehmet (Fatih)
(0
CH
exham
Thabo JT gal s
(3
2,68 (A
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
ICI 1 140 7. Osmanlı Devleti'nde ilim ve kültüre önem vermiş baş- kenti ve sarayı bilimsel eserlerin toplandığı bir alan hâ- line getirmeye çalışmıştır. 1 chorovxuyds Or mazisham u 2,28 ( Bu kültürel çalışmalar kapsamında Osmanlı Dev- leti'nde ilk saray kütüphanesini kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A Orhan Gazi B) I. Murat C) Çelebi Mehmet D) II. Murat E) II. Mehmet (Fatih) (0 CH exham Thabo JT gal s (3 2,68 (A Diğer sayfaya geçiniz.
Mustafa Kemal'in Yaşadığı Çevre ve Eğitim Hayat
8. Manastır, meşrutiyet yanlılarının yoğun olduğu bir
coğrafyadır. Mustafa Kemal'in yatılı olarak okuduğu
Manastır Askerî İdadisi'ndeki bazı öğretmenleri de bu
fikirlerden etkilenmiş ve düşüncelerini de öğrencilerle
paylaşmışlardır.
Buna göre,
1. Mustafa Kemal ülke meselelerini öğrenebilmiştir.
II. Manastır'da yenilikçi düşünceler yayılmıştır.
III. Manastır, Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Mustafa Kemal'in Yaşadığı Çevre ve Eğitim Hayat 8. Manastır, meşrutiyet yanlılarının yoğun olduğu bir coğrafyadır. Mustafa Kemal'in yatılı olarak okuduğu Manastır Askerî İdadisi'ndeki bazı öğretmenleri de bu fikirlerden etkilenmiş ve düşüncelerini de öğrencilerle paylaşmışlardır. Buna göre, 1. Mustafa Kemal ülke meselelerini öğrenebilmiştir. II. Manastır'da yenilikçi düşünceler yayılmıştır. III. Manastır, Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
ngi-
nda
1
karekök
12
11. MO 9 000 - MÖ 8 000: Orta Anadolu ve Güney
Mezopotamya'da ırmak kenarlarında ilk kulübeler
ortaya çıktı.
MÖ 8 000 - MÖ 7 000 : Orta Doğu'da buğday ve
arpa tarımı başladı.
Y
.
Bu iki durum göz önüne alındığında aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Modern tarımın yapıldığı
B) İnsanlığın bilgi birikiminin arttığı
C) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı
D) Bazı ürünlerin doğada az bulunduğu
Uygarlıklar arasında etkileşimin yaşandığı
6
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
ngi- nda 1 karekök 12 11. MO 9 000 - MÖ 8 000: Orta Anadolu ve Güney Mezopotamya'da ırmak kenarlarında ilk kulübeler ortaya çıktı. MÖ 8 000 - MÖ 7 000 : Orta Doğu'da buğday ve arpa tarımı başladı. Y . Bu iki durum göz önüne alındığında aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Modern tarımın yapıldığı B) İnsanlığın bilgi birikiminin arttığı C) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı D) Bazı ürünlerin doğada az bulunduğu Uygarlıklar arasında etkileşimin yaşandığı 6
3.
1071 Malazgirt Savaşı sonrasında, Alp Arslan'ın ordu komutanları tarafından "Fethedil yerler fethedenenin malı-
dır." anlayışı ile Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Beylikler iç işlerinde serbest olmasına rağmen dış işle-
rinde Büyük Selçuklulara bağlı olarak hareket etmişlerdir. Beylikler bulundukları bölgelerde camiler, medreseler,
kervansaraylar inşa ederek Anadolu'nun yurt edinilmesine ortam hazırladıkları gibi Haçlı, Gürcü, Ermeni ve Bi-
zans'a karşı mücadele etmişlerdir.
Yukarıda verilen metinden hareketle:
a) I. Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıları nelerdir? Yazınız.
b) Beyliklerin "Fethedilen yerler fethedenin malıdır." anlayışı ile kurulmasının ve iç işlerinde serbest olmasının
Büyük Selçuklu idari yönetimine ne gibi etkisi olmuştur? Yazınız.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
3. 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında, Alp Arslan'ın ordu komutanları tarafından "Fethedil yerler fethedenenin malı- dır." anlayışı ile Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Beylikler iç işlerinde serbest olmasına rağmen dış işle- rinde Büyük Selçuklulara bağlı olarak hareket etmişlerdir. Beylikler bulundukları bölgelerde camiler, medreseler, kervansaraylar inşa ederek Anadolu'nun yurt edinilmesine ortam hazırladıkları gibi Haçlı, Gürcü, Ermeni ve Bi- zans'a karşı mücadele etmişlerdir. Yukarıda verilen metinden hareketle: a) I. Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıları nelerdir? Yazınız. b) Beyliklerin "Fethedilen yerler fethedenin malıdır." anlayışı ile kurulmasının ve iç işlerinde serbest olmasının Büyük Selçuklu idari yönetimine ne gibi etkisi olmuştur? Yazınız.
PALME
YAYINEVİ
11. Tarihçinin, araştırdığı konuyu çeşitli belgelere da
yandırmasının nedenleri ile ilgili;
1. Benzer olayların özelliklerini gösterme
f
II. Olayların gerçek nedenlerini ortaya çıkarma
III. Konu ile ilgili değişik görüşleri ortaya çıkarma
durumlarından hangileri ileri sürülebilir?
-A) Yalnız
B) Yalnız it
D) II ve III
C) Yalnız III
E I, II ve III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
PALME YAYINEVİ 11. Tarihçinin, araştırdığı konuyu çeşitli belgelere da yandırmasının nedenleri ile ilgili; 1. Benzer olayların özelliklerini gösterme f II. Olayların gerçek nedenlerini ortaya çıkarma III. Konu ile ilgili değişik görüşleri ortaya çıkarma durumlarından hangileri ileri sürülebilir? -A) Yalnız B) Yalnız it D) II ve III C) Yalnız III E I, II ve III
UN
1.
Osmanlı Devleti'nde fethedilen şehirlerin
dönüşümü için yapılan çalışmalar:
Merkezi kilisenin camiye çevrilmesi
Şehre kadı ve subaşı atamasının ya-
pılması
1
A) Tahrir defterlerinin
hazırlanması
B) Fethedilen yerlere
şehzadelerin vali
olarak atanması
C) İskân politikasının
uygulanması
Bu tablonun tamamlanabilmesi için numaralandırılmış
alanlara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
D) Mülk arazilerin dirliklere
çevrilmesi
E) Tahrir defterlerinin
hazırlanması
||
11
İskân politikasının
uygulanması
Mülk arazilerin
dirliklere çevrilmesi
Fethedilen yerlere
şehzadelerin vali
olarak atanması
Tahrir defterlerinin
hazırlanması
Fethedilen yerlere
şehzadelerin vali
olarak atanması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
UN 1. Osmanlı Devleti'nde fethedilen şehirlerin dönüşümü için yapılan çalışmalar: Merkezi kilisenin camiye çevrilmesi Şehre kadı ve subaşı atamasının ya- pılması 1 A) Tahrir defterlerinin hazırlanması B) Fethedilen yerlere şehzadelerin vali olarak atanması C) İskân politikasının uygulanması Bu tablonun tamamlanabilmesi için numaralandırılmış alanlara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? D) Mülk arazilerin dirliklere çevrilmesi E) Tahrir defterlerinin hazırlanması || 11 İskân politikasının uygulanması Mülk arazilerin dirliklere çevrilmesi Fethedilen yerlere şehzadelerin vali olarak atanması Tahrir defterlerinin hazırlanması Fethedilen yerlere şehzadelerin vali olarak atanması
3.
Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerlemesi aşağıdaki
sonuçlardan hangisine neden olmamıştır?
A) Ülke sınırlarının genişlemesine
B) Teokratik yönetim anlayışının güçlenmesine
C) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasına
D) Haçlı ittifaklarının oluşturulmasına
E) Devşirme sisteminin uygulanmasına
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
3. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerlemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmamıştır? A) Ülke sınırlarının genişlemesine B) Teokratik yönetim anlayışının güçlenmesine C) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasına D) Haçlı ittifaklarının oluşturulmasına E) Devşirme sisteminin uygulanmasına
B
YARIÇAP/TYT
1.
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15).
lak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya fark
toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
B
Bu bilgiye göre;
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda ordu boylar-
dan toplanan gönüllü birliklerden, aşiret savaşçıların-
dan, gazilerden ve alplerden oluşurdu. Savaş bitince
bu kuvvetler dağılır, herkes işinin başına dönerdi.
SOSYAL BİLİML
I. Ordu-millet anlayışına göre hareket edilmiştir.
Ik dönemlerde düzenli ve devamlı bir ordu
oluşturulamamıştır.
III. Gaza ve cihat anlayışı ile mücadele eden kişi-
ler orduda yer almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. Anadolu'nun işgal edilmesi, İtilaf Devletlerinin
haksız uygulamaları ve İstanbul Hükümeti'nin ya-
pilan işgallere karşı sessiz kalması üzerine Türk
yayılan düşünce aşağıdakilerden
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
B YARIÇAP/TYT 1. 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15). lak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya fark toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan B Bu bilgiye göre; Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda ordu boylar- dan toplanan gönüllü birliklerden, aşiret savaşçıların- dan, gazilerden ve alplerden oluşurdu. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır, herkes işinin başına dönerdi. SOSYAL BİLİML I. Ordu-millet anlayışına göre hareket edilmiştir. Ik dönemlerde düzenli ve devamlı bir ordu oluşturulamamıştır. III. Gaza ve cihat anlayışı ile mücadele eden kişi- ler orduda yer almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 2. Anadolu'nun işgal edilmesi, İtilaf Devletlerinin haksız uygulamaları ve İstanbul Hükümeti'nin ya- pilan işgallere karşı sessiz kalması üzerine Türk yayılan düşünce aşağıdakilerden
4.br Türkiye Selçuklu Devleti'nde II. Kılıç Arslan ölmeden önce
ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Kut anlayışının devam ettiğinin
B) Kılıç hakkı sisteminin uygulandığının
C) Fetih hareketlerinin teşvik edildiğinin
D) Veraset sisteminin düzenlendiğinin
E) Ülkenin boylar birliğinden oluştuğunun
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
4.br Türkiye Selçuklu Devleti'nde II. Kılıç Arslan ölmeden önce ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Kut anlayışının devam ettiğinin B) Kılıç hakkı sisteminin uygulandığının C) Fetih hareketlerinin teşvik edildiğinin D) Veraset sisteminin düzenlendiğinin E) Ülkenin boylar birliğinden oluştuğunun
4.
Lo
Veraset sisteminde değişiklik yaparak
"ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını
terk eden ve "ülke padişah ve oğullarının
malıdır" prensibini getiren Osmanlı padi-
şahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Bey
ne B) I. Murat
C) Fatih Sultan Mehmet
on D) II. Bayezid
E) Osman Bey
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
4. Lo Veraset sisteminde değişiklik yaparak "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını terk eden ve "ülke padişah ve oğullarının malıdır" prensibini getiren Osmanlı padi- şahı aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Bey ne B) I. Murat C) Fatih Sultan Mehmet on D) II. Bayezid E) Osman Bey
evlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
hanlıların
e zaman
=111
10. Orhan Bey Dönemi'nde;
8.Ünite
Karesioğulları Beyliği hâkimiyet altına alınmış,
hükümdar adına gümüş akçe bastırılmış,
• Divanıhümayun oluşturulmuştur.
Bu bilgilerden, Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Teşkilatlanma faaliyetlerinde bulunulmuştur.
B) Anadolu Türk siyasi birliğine yöneliş başlamıştır.
C) Devletin etkinliği ve ekonomik gücü artmıştır.
D) Yönetimle ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
E) İlk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.
11. Orhan Bey, Anadolu ipek ticaretinin merkezi konumundaki Bursa'y
fethederek Osmanlı topraklarına katmistir.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
evlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453) hanlıların e zaman =111 10. Orhan Bey Dönemi'nde; 8.Ünite Karesioğulları Beyliği hâkimiyet altına alınmış, hükümdar adına gümüş akçe bastırılmış, • Divanıhümayun oluşturulmuştur. Bu bilgilerden, Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Teşkilatlanma faaliyetlerinde bulunulmuştur. B) Anadolu Türk siyasi birliğine yöneliş başlamıştır. C) Devletin etkinliği ve ekonomik gücü artmıştır. D) Yönetimle ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. E) İlk Osmanlı tersanesi kurulmuştur. 11. Orhan Bey, Anadolu ipek ticaretinin merkezi konumundaki Bursa'y fethederek Osmanlı topraklarına katmistir.