Dört Halife Dönemi Soruları

Islam Medeniyetinin Doguşu
1. Hz. Osman Dönemi'nde fetihler Hz. Ömer Dönemi'nde
ebri olduğu gibi devam etmiştir. Suriye valisi Muaviye,
Bizans'la mücadele etmiş; İslam donanması Kıbrıs'ı
fethetmiştir. Bu dönemde ayrıca Tunus, Azerbaycan ve
Gürcistan toprak
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
Islam Medeniyetinin Doguşu 1. Hz. Osman Dönemi'nde fetihler Hz. Ömer Dönemi'nde ebri olduğu gibi devam etmiştir. Suriye valisi Muaviye, Bizans'la mücadele etmiş; İslam donanması Kıbrıs'ı fethetmiştir. Bu dönemde ayrıca Tunus, Azerbaycan ve Gürcistan toprakları da ele geçirilmiştir. anlu Buna göre Hz. Osman Dönemi'nde İslam Devleti; savis 1. Balkanlar, II. Kafkasya, III. Kuzey Afrika obleg bölgelerinden hangilerine kadar sınırlarını genişletmiştir? mensway A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 13
10. Hz. Ömer Dönemi'nde ilk kez uygulamaya başlanan ikta
sistemi ile;
1. ticari gelirleri artırmak,
II. hazineden nakit para çıkışını azaltmak,
III. boş kalan tarım arazilerini değerlendirmek,
IV. üretimde sürekliliği sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaş
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
10. Hz. Ömer Dönemi'nde ilk kez uygulamaya başlanan ikta sistemi ile; 1. ticari gelirleri artırmak, II. hazineden nakit para çıkışını azaltmak, III. boş kalan tarım arazilerini değerlendirmek, IV. üretimde sürekliliği sağlamak amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir? A) I ve Il B) II ve III D) II, III ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV
10. Hz. Ebubekir Dönemi'nde zekat vermemek için dinden çıkan
Arap kabileleri otorite altına alınmıştır.
Bu bilgiye bakarak,
Dülke içerisinde düzen ve otorite sağlanmaya çalışılmıştır.
II. İslam devletinin sınırları genişlemiştir.
II. Devletin siyasi birliğ
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
10. Hz. Ebubekir Dönemi'nde zekat vermemek için dinden çıkan Arap kabileleri otorite altına alınmıştır. Bu bilgiye bakarak, Dülke içerisinde düzen ve otorite sağlanmaya çalışılmıştır. II. İslam devletinin sınırları genişlemiştir. II. Devletin siyasi birliği korunmaya çalışılmıştır. yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) ve III C) I ve III E) I, II ve III
10. Dört Halife Devri'nde;
I. idari ve adli kurumların oluşturulması,
II. halifenin yönetim ile ilgili kararlarda "Şura" adı
verilen bir meclise danışması,
III. dini kurallarla siyasi faaliyetlerin birlikte yürütül-
mesi
uygulamalarından hangileri demokrat
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
10. Dört Halife Devri'nde; I. idari ve adli kurumların oluşturulması, II. halifenin yönetim ile ilgili kararlarda "Şura" adı verilen bir meclise danışması, III. dini kurallarla siyasi faaliyetlerin birlikte yürütül- mesi uygulamalarından hangileri demokratik bir anla- yışa örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
2. Hz. Ömer Dönemi'nde,
• İkta sistemi uygulanarak düzenli ordular kurulmuştur.
Sınır boylarında askerî ordugâhlar kurulmuştur.
• Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturulmuş, illere
kadı atamaları yapılmıştır.
Devlet hazinesi Beytü'l-Mâl adıyla sistemleş
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
2. Hz. Ömer Dönemi'nde, • İkta sistemi uygulanarak düzenli ordular kurulmuştur. Sınır boylarında askerî ordugâhlar kurulmuştur. • Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturulmuş, illere kadı atamaları yapılmıştır. Devlet hazinesi Beytü'l-Mâl adıyla sistemleştirilmiştir. • Askerî Polis teşkilatının temelleri atılmıştır. gelişmelerinin ortaya çıkmasının temel nedeni asağıdakilerden hangisidir? A) Devletin sınırlarının genişlemesi B) Yeni vergi kaynaklarının bulunması e Hukuki sorunların yaşanması D) Tarımsal üretime başlanması E) Halkın devlete bağımlılığının artırılmak istenmesi 82 5
nu Değerlendirme Testl
9. C 1. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğinin sona er-
mesi
II. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerden ba-
zılarını geri alınması
III. Avrupa'nın siyasi ve askerî üstünlüğünün kabul
edilmesi
Verilen gelişmelerden hangileri XV
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
nu Değerlendirme Testl 9. C 1. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğinin sona er- mesi II. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerden ba- zılarını geri alınması III. Avrupa'nın siyasi ve askerî üstünlüğünün kabul edilmesi Verilen gelişmelerden hangileri XVIII. yüzyılda Os- manlı Devleti ile ilgili gelişmeler arasında gösteri- lebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III Yalnız III
üs Emevi
aliyetlere
12. I. Cemel Olayı
II. Siffin Savaşı
TEST/S
III. Hakem Olayı
IV. Kerbela Olayı
Yukarıdakilerden hangileri İslam toplumu içeri
sinde ayrılıklara neden olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) III ve N
E) I, II, III ve IV
ÜNİT
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
üs Emevi aliyetlere 12. I. Cemel Olayı II. Siffin Savaşı TEST/S III. Hakem Olayı IV. Kerbela Olayı Yukarıdakilerden hangileri İslam toplumu içeri sinde ayrılıklara neden olmuştur? A) I ve II B) II ve III D) I, III ve IV C) III ve N E) I, II, III ve IV ÜNİTE DAU • Müslüman Arap
arasında gösterile-
bu geliş-
.
galiom
Avrupa'da,
barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlar
kâğıt ve matbaanin kullanım alanının yaygr
ması,
pusulanın geliştirilmesi
33. Çayönü höyüğü (Diyarbakır) ve Caferhöyük (Ma-
latya) yerleşkelerinde dünyanın en e
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
arasında gösterile- bu geliş- . galiom Avrupa'da, barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlar kâğıt ve matbaanin kullanım alanının yaygr ması, pusulanın geliştirilmesi 33. Çayönü höyüğü (Diyarbakır) ve Caferhöyük (Ma- latya) yerleşkelerinde dünyanın en eski buğday türlerinden biri olan "emmer evcil buğdayı" bulun- muştur. arın katıldığı Pol Bu bilgi, Çayönü ve Caferhöyük'te yaşamış in- sanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar niteliktedir? A Siyasi ve askerî yapılanmalar ortaya çıkmıştır. B) Tarımsal üretim başlamıştır. C) Tarihî devirlere geçen ilk bölgedir. D) Etkileşime açık bir coğrafyadır. E Hayvan türleri evcilleştirilmeye başlanmıştır. 36 A k m
||
ştirdile
2. Hz Ali Dönemi'nde Cemel Vakası ve Siffin Savaşı'nın
yaşanmasının,
fetihlerin durma noktasına gelmesi,
Islam Devleti'nin topraklarının parçalanması,
II. devlet başkanlığı sorununun sürmesi
durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebi-
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
|| ştirdile 2. Hz Ali Dönemi'nde Cemel Vakası ve Siffin Savaşı'nın yaşanmasının, fetihlerin durma noktasına gelmesi, Islam Devleti'nin topraklarının parçalanması, II. devlet başkanlığı sorununun sürmesi durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebi- lir? A) Yalnız I Byro ve III B) Yalnız II C) Yalnız III EX, II ve III da bulu Bu ma 1. top dip 111. siy hedef labilir A) Yal
7. Göller yöresinde göllerden bazılarının tuzlu olmasına
karşın, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin suları tatlıdır.
Bu durum;
1. havzalarının geniş olması,
II.
III.
yer altı ve yer üstü gideğenlerinin olması,
derinliklerinin fazla olması
özelliklerinden hangi
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
7. Göller yöresinde göllerden bazılarının tuzlu olmasına karşın, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin suları tatlıdır. Bu durum; 1. havzalarının geniş olması, II. III. yer altı ve yer üstü gideğenlerinin olması, derinliklerinin fazla olması özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız 1 D) I ve Il II B) Yalnız II E) Ive III C) Yalnız III
Yer
Kronoloji
Zaman
Filoloji
K
Paleo
22. Türkler tarafından kullanılan on iki hayvanlı Türk
takviminde her yıl bir hayvan ismi ile anılmış ve bu
takvim on iki yılda bir başa dönmüştür. Bu yılların
isimleri sırasıyla sıçan, öküz, pars, tavşan, ejder,
yılan,
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
Yer Kronoloji Zaman Filoloji K Paleo 22. Türkler tarafından kullanılan on iki hayvanlı Türk takviminde her yıl bir hayvan ismi ile anılmış ve bu takvim on iki yılda bir başa dönmüştür. Bu yılların isimleri sırasıyla sıçan, öküz, pars, tavşan, ejder, yılan, kısrak, koyun, maymun, tavuk, köpek, do- muz olarak belirlenmiştir. D) Tavuk Ya Miladi 1996 yılında bu takvimde sıçan yılı ya- şandığına göre 2005 yılında doğan Deniz'in hangi hayvan yılında doğduğu söylenebilir? A) Kısrak B) Koyun C) Maymun E) Köpek rini araştırıp
1.
B
Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİMLER TES
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) Din Kültür
vardır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olm
Felsefe (21-25) arasındaki soruları yanıtlayacaktır.
2. Ce
Tarih
Dört Halife Dönemi Soru Çözümü
1. B Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TES 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) Din Kültür vardır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olm Felsefe (21-25) arasındaki soruları yanıtlayacaktır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına ig Mekke'deki Kureyş Kabilesi'nin Emeviler adıyla bilinen Ümeyyeoğulları koluna mensup olan Hz. Osman, yumuşak huylu biriydi. Akrabalarının etkisinde kalan halife, ordu komutanlıklarına ve valiliklere Emevi ailesinden gelenleri atamıştı. Bu durum İslam tarihinde, 1. Halifenin siyasi gücünün sona ermesi II. Feodal yönetimlerin kurulması III. Toplumda ilk ayrılıkların yaşanması gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili olmuştur? Yalnız I Dil vell BYalnız II "₁₁ E ve Ill Yalnız III 3. YAYINEVI ver nu as da