I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler Soruları

1.
"Enver Paşa'nın en büyük yanılgısı olarak görülen Osmanlı
Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasının, aslında döne-
min koşulları iyi okunduğunda bir tercih değil mecburiyet
olduğu görülür." diyen bir tarihçi bu iddiasına I. Dünya
Savaşı'ndan önce görülen,
O Reval Görüşmeleri sırasında İngiltere'nin, Boğazlar ve
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Rusya'ya verileceğini vadet-
mesi,
II. İngiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin Orta Do-
ğu'daki topraklarında yaşayan halkları ayaklandırmak
için yerel güçlerle iş birliği yapması,
HI Enver Paşa'nın Rusların elinde bulunan Kars, Arda-
han, Batum ve Türkistan'ı alarak Turancılık idealini
gerçekleştirmek istemesi
durumlarından hangilerini kanıt gösterebilir?
Yalnız I
D) I've III
B) Yalnız II
You
EII ve III
C) I ve Il
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
1. "Enver Paşa'nın en büyük yanılgısı olarak görülen Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasının, aslında döne- min koşulları iyi okunduğunda bir tercih değil mecburiyet olduğu görülür." diyen bir tarihçi bu iddiasına I. Dünya Savaşı'ndan önce görülen, O Reval Görüşmeleri sırasında İngiltere'nin, Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin Rusya'ya verileceğini vadet- mesi, II. İngiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti'nin Orta Do- ğu'daki topraklarında yaşayan halkları ayaklandırmak için yerel güçlerle iş birliği yapması, HI Enver Paşa'nın Rusların elinde bulunan Kars, Arda- han, Batum ve Türkistan'ı alarak Turancılık idealini gerçekleştirmek istemesi durumlarından hangilerini kanıt gösterebilir? Yalnız I D) I've III B) Yalnız II You EII ve III C) I ve Il
I Devle-
e çalışan
örgütler
ya çalış-
geçmişte
zimli oldu-
T.
C) Yalnız III
6. II. Balkan Savaşı'ndan sonraki süreçte Osmanlı Devlet
artık bir sınırı kalmadığı hâlde Sırbistan ile de antlaşma
imzalamış ve 1914 tarihli bu antlaşmaya Sırbistan'da ya
şayan Türklerin haklarıyla ilgili hükümler koydurmuştur.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sırbistan ile 1914'te
antlaşma imzalamasında aşağıdakilerden özellikle
telhangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Dış Türkler sorununun
BYBalkan muhacirleri meselesinin
Gayrimüslim azınlıklar konusunun
DYBalkanlar'da çeşitli devletler olmasının
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da hâlâ topraklarının bulun
masının
D)
E) İ
10. Os
m
p
it
A
C
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
I Devle- e çalışan örgütler ya çalış- geçmişte zimli oldu- T. C) Yalnız III 6. II. Balkan Savaşı'ndan sonraki süreçte Osmanlı Devlet artık bir sınırı kalmadığı hâlde Sırbistan ile de antlaşma imzalamış ve 1914 tarihli bu antlaşmaya Sırbistan'da ya şayan Türklerin haklarıyla ilgili hükümler koydurmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sırbistan ile 1914'te antlaşma imzalamasında aşağıdakilerden özellikle telhangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Dış Türkler sorununun BYBalkan muhacirleri meselesinin Gayrimüslim azınlıklar konusunun DYBalkanlar'da çeşitli devletler olmasının E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da hâlâ topraklarının bulun masının D) E) İ 10. Os m p it A C
Anlaşma
Devletleri
Ingiltere
Fransa
Italya
Romanya
Yunanistan
Cihan Harbi (1914-1918)
Tarafsız
Devletler
A) Portekiz'in
C) Bulgaristan'ın
Ispanya
Portekiz
Norveç
Uzlaşma
Devletleri
I. Dünya Savaşı'nda bazı devletlerin konumlarıyla
ilgili bu tabloda aşağıdaki devletlerden hangisinin
yeri yanlış belirtilmiştir?
E) Norveç'in
Almanya
Avusturya
Bulgaristan
B) İtalya'nın
D) Romanya'nın
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
Anlaşma Devletleri Ingiltere Fransa Italya Romanya Yunanistan Cihan Harbi (1914-1918) Tarafsız Devletler A) Portekiz'in C) Bulgaristan'ın Ispanya Portekiz Norveç Uzlaşma Devletleri I. Dünya Savaşı'nda bazı devletlerin konumlarıyla ilgili bu tabloda aşağıdaki devletlerden hangisinin yeri yanlış belirtilmiştir? E) Norveç'in Almanya Avusturya Bulgaristan B) İtalya'nın D) Romanya'nın
ÖSYM NE SORDU?
2019 - AYT
1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci
Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır.
B) Osmanlı ordusu Irak'ta bir İngiliz birliğini esir almıştır.
C) Kafkas Cephesi'nde Ruslarla mücadele edilmiştir.
D) Savaş başladığında padişah VI. Mehmet Vahdettin'dir.
E) Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır.
ÇÖZÜM
1
||
ya
A
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
ÖSYM NE SORDU? 2019 - AYT 1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır. B) Osmanlı ordusu Irak'ta bir İngiliz birliğini esir almıştır. C) Kafkas Cephesi'nde Ruslarla mücadele edilmiştir. D) Savaş başladığında padişah VI. Mehmet Vahdettin'dir. E) Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır. ÇÖZÜM 1 || ya A
da Osmanlı Devleti ve Dünya - II
erin-
en iki
üze-
şun-
ÖRNEK SORU
84
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na giriş sebeplerinden ba-
zıları şunlardır:
I. Kaybedilen toprakları geri alma isteği
II. Turan Devleti kurma hayali
III. Ege'de tekrar üstünlük kurarak Yunan idealini engelleme
düşüncesi
Bu sebeplerden hangileri mevcut sınırların kabullenilmedi-
ğinin bir göstergesidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
ÇÖZÜM
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
X
Kafkasya
Sarkomi-
Sove
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
da Osmanlı Devleti ve Dünya - II erin- en iki üze- şun- ÖRNEK SORU 84 Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na giriş sebeplerinden ba- zıları şunlardır: I. Kaybedilen toprakları geri alma isteği II. Turan Devleti kurma hayali III. Ege'de tekrar üstünlük kurarak Yunan idealini engelleme düşüncesi Bu sebeplerden hangileri mevcut sınırların kabullenilmedi- ğinin bir göstergesidir? A) Yalnız I D) II ve III ÇÖZÜM B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III X Kafkasya Sarkomi- Sove
Dünya - II
ÖRNEK SORU
83
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sürecinde
önce İttifak Grubunda yer alırken daha sonra İtilaf Grubu-
na geçmiştir?
A) Almanya
B) Osmanlı
D) Yunanistan
ÇÖZÜM
20
E) İtalya
C) Fransa
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
Dünya - II ÖRNEK SORU 83 Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sürecinde önce İttifak Grubunda yer alırken daha sonra İtilaf Grubu- na geçmiştir? A) Almanya B) Osmanlı D) Yunanistan ÇÖZÜM 20 E) İtalya C) Fransa
ve siamcilik akımla-
rının sonuçsuz kaldığını görmüş, Türkçülük politikasına
ağırlık vermiştir.
ÖSYM NE SORDU? 2019 - AYT
Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilanından saltanatın kaldı-
rılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde İstanbul'da
yirmi dört hükümet kurulmuştur.
Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti'nin sözü edilen dö-
nemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kanunuesasi'nin yürürlükten kaldırıldığı
B) Padişahların sıklıkla değiştiği
C) Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu
D) Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı
E) Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı
ÇÖZÜM
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
ve siamcilik akımla- rının sonuçsuz kaldığını görmüş, Türkçülük politikasına ağırlık vermiştir. ÖSYM NE SORDU? 2019 - AYT Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilanından saltanatın kaldı- rılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde İstanbul'da yirmi dört hükümet kurulmuştur. Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti'nin sözü edilen dö- nemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kanunuesasi'nin yürürlükten kaldırıldığı B) Padişahların sıklıkla değiştiği C) Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu D) Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı E) Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı ÇÖZÜM
ce-
helipped
2. İngiltere, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi uya-
rinca Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal etmiştir. Ancak bu bölgeleri
daha sonra Fransızlara terk etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir?
A) Bölgede yer altı kaynaklarının olmaması
B) Ingiltere'ye yeni cepheler açılması 681
C) Bölge halkının Fransa'yı istemesi ve desteklemesi
D) Bölgede bir Kürt devleti kurulmak istenmesi
E) İngiltere'nin bölgedeki direnişten çekinmesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
ce- helipped 2. İngiltere, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi uya- rinca Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal etmiştir. Ancak bu bölgeleri daha sonra Fransızlara terk etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir? A) Bölgede yer altı kaynaklarının olmaması B) Ingiltere'ye yeni cepheler açılması 681 C) Bölge halkının Fransa'yı istemesi ve desteklemesi D) Bölgede bir Kürt devleti kurulmak istenmesi E) İngiltere'nin bölgedeki direnişten çekinmesi
TYT/SOSYAL BİLİMLER
4. "Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanini-
in za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüz-
den Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda
kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sul-
tana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını
cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilerine
karşı bir savaştır."
17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz hükümeti tarafından
yayınlanan yukarıdaki bildiriye göre, 1. Dünya Savaş ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz?
A) İngilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate
almaktadır.
B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katıl-
miştir.
C) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında İttihat ve
Terakki etkili olmuştur.
D) İngilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyetleri yürüt-
mektedir.
E) Osmanlı Devleti savaşta İttifak Bloku'nda mücadele
etmiştir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
TYT/SOSYAL BİLİMLER 4. "Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanini- in za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüz- den Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sul- tana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilerine karşı bir savaştır." 17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan yukarıdaki bildiriye göre, 1. Dünya Savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz? A) İngilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate almaktadır. B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katıl- miştir. C) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında İttihat ve Terakki etkili olmuştur. D) İngilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyetleri yürüt- mektedir. E) Osmanlı Devleti savaşta İttifak Bloku'nda mücadele etmiştir.
10. I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Ingiliz Başbaka
ni verdiği bir demeçte; "Türkleri başkentinden ve nú-
fusunun çoğunluğu Türk olan Anadolu ve Trakya'da
ki zengin ve şanlı ülkelerinden yoksun bırakmak için
savaşmıyoruz... Türk soyunun yaşamakta olduğu ül-
kede, Türk İmparatorluğunu'nun başkenti İstanbul
olmak üzere devamına engel olacak değiliz..." de-
miştir.
İngiltere Başbakanı'nın böyle bir açıklama yap-
makla;
1. İtilaf devletlerine karşı oluşabilecek tepkileri ön-
leme,
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma,
III. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan çekil-
mesini sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savu-
nulabilir?
CA
Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
10. I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Ingiliz Başbaka ni verdiği bir demeçte; "Türkleri başkentinden ve nú- fusunun çoğunluğu Türk olan Anadolu ve Trakya'da ki zengin ve şanlı ülkelerinden yoksun bırakmak için savaşmıyoruz... Türk soyunun yaşamakta olduğu ül- kede, Türk İmparatorluğunu'nun başkenti İstanbul olmak üzere devamına engel olacak değiliz..." de- miştir. İngiltere Başbakanı'nın böyle bir açıklama yap- makla; 1. İtilaf devletlerine karşı oluşabilecek tepkileri ön- leme, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma, III. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan çekil- mesini sağlama amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savu- nulabilir? CA Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Ill
0-
7
I ve
E
✓
a
na
ev
ayı
73
4. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere karşı
mevcut hükümet yetersiz kalmış; Türk halkına karşı olan
görev ve sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bunun
yanı sıra Osmanlı Mebusan Meclisi hukuken var olduğu
hâlde fiilen çalışma yapamamış, işgal yıllarında kapalı
kalmıştır
Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol
açtığı savunulamaz?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulmasına
B) Anadolu'nun değişik yerlerinde kongreler düzenlen-
mesine
C) Ulusu sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nun seçil-
mesine
Bab-ı Ali Baskını'yla İttihatçıların hükümeti ele geçir-
mesine
İç ve dış politika ilkelerinin kongrelerde belirlenmesine
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
0- 7 I ve E ✓ a na ev ayı 73 4. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere karşı mevcut hükümet yetersiz kalmış; Türk halkına karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bunun yanı sıra Osmanlı Mebusan Meclisi hukuken var olduğu hâlde fiilen çalışma yapamamış, işgal yıllarında kapalı kalmıştır Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı savunulamaz? A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulmasına B) Anadolu'nun değişik yerlerinde kongreler düzenlen- mesine C) Ulusu sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nun seçil- mesine Bab-ı Ali Baskını'yla İttihatçıların hükümeti ele geçir- mesine İç ve dış politika ilkelerinin kongrelerde belirlenmesine Diğer sayfaya geçiniz.
1. Avrupalı Devletler arasındaki sorunlara ve sa-
vaşlara karışmamak
II. Sömürgecilik faaliyetlerini genişletmek
III. Avrupalı Devletlerin Amerika kıtasına yayılması-
na engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Monroe Doktrini'nin
özellikleri arasında yer almaz?
Al Yelnız i
Diive Ill
Bi Yalnız II
E) Il ve III
Clive Il
29. E
le
le
g
D)
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
1. Avrupalı Devletler arasındaki sorunlara ve sa- vaşlara karışmamak II. Sömürgecilik faaliyetlerini genişletmek III. Avrupalı Devletlerin Amerika kıtasına yayılması- na engel olmak Yukarıdakilerden hangileri Monroe Doktrini'nin özellikleri arasında yer almaz? Al Yelnız i Diive Ill Bi Yalnız II E) Il ve III Clive Il 29. E le le g D)
BY (3
13. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisini uy-
qulayamamıştır?
A) Doğu'daki altı ilde (Vilayet-i Sitte) herhangi bir
karışıklık görülürse işgal edilecektir.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden her-
hangi bir karışıklık durumunda istedikleri böl-
geyi işgal edebileceklerdir.
C) Osmanlı Devleti'nin orduları terhis edilecektir.
D) Boğazlar İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakıla-
çaktır.
E) Osmanlı Devleti elindeki esirleri serbest bıra-
kacaktır.
Hepsi terhin
edilmed: to
embrubled as bobodo
Jei's.
pr
YEDIIKLIM
14. I. Dünya Savaşı sırasında, İttihat ve Terakki
Jon Turancılık
16. A
y
1
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
BY (3 13. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşma- sı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisini uy- qulayamamıştır? A) Doğu'daki altı ilde (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık görülürse işgal edilecektir. B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden her- hangi bir karışıklık durumunda istedikleri böl- geyi işgal edebileceklerdir. C) Osmanlı Devleti'nin orduları terhis edilecektir. D) Boğazlar İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakıla- çaktır. E) Osmanlı Devleti elindeki esirleri serbest bıra- kacaktır. Hepsi terhin edilmed: to embrubled as bobodo Jei's. pr YEDIIKLIM 14. I. Dünya Savaşı sırasında, İttihat ve Terakki Jon Turancılık 16. A y 1
3.
1. Milletler Cemiyetinin kurulması
II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi
III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının olması
ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında ya-
yımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, impara-
torlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelik-
te olduğu savunulabilir?
A) Yalnız t
D) II ve III
-B)Ivet
E) I, II ve III
Give III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
3. 1. Milletler Cemiyetinin kurulması II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının olması ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında ya- yımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, impara- torlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelik- te olduğu savunulabilir? A) Yalnız t D) II ve III -B)Ivet E) I, II ve III Give III
2.
• I. Dünya Savaşı yaşanırken İngiltere, İzmir ve çev-
resinin İtalya'ya verileceğini açıklamış ancak savaş
sonrası toplanan Paris Barış Konferansı'nda İngiltere
bu yerleri Yunanistan'a vermiştir.
●
Yunanlıların İzmir'i işgalinden sonra hazırlanan Amiral
Bristol Raporu, Türk halkının direnişinin haklılığını
dünya kamuoyuna açıklayan önemli bir belgedir.
Ancak bu raporu Fransa ve İngiltere dikkate alma-
mıştır. Mustafa Kemal ise bu raporu, Milli Mücadeleyi
destekleyen bir araç olarak kullanmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangilerine
ulaşılamaz?
A) Yunanlılar Avrupa devletleri tarafından desteklen-
miştir.
B) İtalya, Osmanlı topraklarını işgal etmekten vazgeç-
miştir.
Citilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmış-
tır.
P) Avrupalı devletler Anadolu'nun işgaline göz yum-
muşlardır.
E) Amiral Bristol Raporu Kurtuluş Savaşı'nın dayanak
belgelerinden biri hâline gelmiştir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
2. • I. Dünya Savaşı yaşanırken İngiltere, İzmir ve çev- resinin İtalya'ya verileceğini açıklamış ancak savaş sonrası toplanan Paris Barış Konferansı'nda İngiltere bu yerleri Yunanistan'a vermiştir. ● Yunanlıların İzmir'i işgalinden sonra hazırlanan Amiral Bristol Raporu, Türk halkının direnişinin haklılığını dünya kamuoyuna açıklayan önemli bir belgedir. Ancak bu raporu Fransa ve İngiltere dikkate alma- mıştır. Mustafa Kemal ise bu raporu, Milli Mücadeleyi destekleyen bir araç olarak kullanmıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yunanlılar Avrupa devletleri tarafından desteklen- miştir. B) İtalya, Osmanlı topraklarını işgal etmekten vazgeç- miştir. Citilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmış- tır. P) Avrupalı devletler Anadolu'nun işgaline göz yum- muşlardır. E) Amiral Bristol Raporu Kurtuluş Savaşı'nın dayanak belgelerinden biri hâline gelmiştir.
4.
I. Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisinde I.'de verilen II.'ye ortam hazırlamamıştır?
1
Bolşevik İhtilali
B Kut'ül Amare
Zaferi
Şerif Hüseyin'in
İsyanı
Milliyetçilik akımı
E ABD'nin savaşa
girmesi
||
Çarlık Rusya'sının yıkılması
Kars, Ardahan ve Batum'un
geri alınması
Ümmetçilik anlayışının önem
kaybetmesi
edium TE
Çok uluslu imparatorlukların
yıkılması
I. Dünya Savaşı'nın bitişinin
hızlanması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
4. I. Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde I.'de verilen II.'ye ortam hazırlamamıştır? 1 Bolşevik İhtilali B Kut'ül Amare Zaferi Şerif Hüseyin'in İsyanı Milliyetçilik akımı E ABD'nin savaşa girmesi || Çarlık Rusya'sının yıkılması Kars, Ardahan ve Batum'un geri alınması Ümmetçilik anlayışının önem kaybetmesi edium TE Çok uluslu imparatorlukların yıkılması I. Dünya Savaşı'nın bitişinin hızlanması