2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Soruları

ekil-
sı'nı
angi-
inin
7
alları
tır.
kçı-
dile-
-dük-
a İti-
yan-
ylece
r.
mıştır.
ZAFER YAYINLARI
4. 1939-1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya
Savaşı'na Türkiye fiili olarak katılmamış olsa da
ekonomik ve siyasi olarak savaşın olumsuz et-
kilerini yaşamıştır. Yaşanan savaş nedeniyle
askeri harcamalar artmış ve bu harcamaların
karşılanabilmesi için halktan alınan vergiler de
artış yaşanmıştır. Bu durumun gerçekleşmesin-
den sorumlu tutulan tek parti yönetimine tepkiler
oluşmuş ve insanların siyasi alanda farklı beklen-
tiler içine girmesine neden olmuştur.
Açıklamadan yararlanılarak,
I. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na katılması ül-
kemizin ekonomik açıdan zarar görmesine
sebep olmuştur.
Savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye ol-
muştur.
WI. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'nin dış sorunlar
yaşamasının tek nedeni olmuştur.
çıkarımlardan hangileri yapılabilir?
A Yalnız I
C) Il ve Ill
B) t-veil
D), Il ve I
5. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misa-
kımilli Kararlarından rahatsız olan İtilaf Devletleri,
hükümete ve Meclise baskı yaparak değiştirilme-
sini in
et-
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
ekil- sı'nı angi- inin 7 alları tır. kçı- dile- -dük- a İti- yan- ylece r. mıştır. ZAFER YAYINLARI 4. 1939-1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya Savaşı'na Türkiye fiili olarak katılmamış olsa da ekonomik ve siyasi olarak savaşın olumsuz et- kilerini yaşamıştır. Yaşanan savaş nedeniyle askeri harcamalar artmış ve bu harcamaların karşılanabilmesi için halktan alınan vergiler de artış yaşanmıştır. Bu durumun gerçekleşmesin- den sorumlu tutulan tek parti yönetimine tepkiler oluşmuş ve insanların siyasi alanda farklı beklen- tiler içine girmesine neden olmuştur. Açıklamadan yararlanılarak, I. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na katılması ül- kemizin ekonomik açıdan zarar görmesine sebep olmuştur. Savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye ol- muştur. WI. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'nin dış sorunlar yaşamasının tek nedeni olmuştur. çıkarımlardan hangileri yapılabilir? A Yalnız I C) Il ve Ill B) t-veil D), Il ve I 5. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misa- kımilli Kararlarından rahatsız olan İtilaf Devletleri, hükümete ve Meclise baskı yaparak değiştirilme- sini in et-
27.
I. Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya'yı işgal e
mesi
II. Birleşmiş Milletler teşkilatının kurulması
III. Hatay'ın Türkiye'ye katılması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri |
Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında göste
rilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Ill
III
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
27. I. Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya'yı işgal e mesi II. Birleşmiş Milletler teşkilatının kurulması III. Hatay'ın Türkiye'ye katılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri | Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında göste rilebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Ill III
24. Türkiye Cumhuriyeti "Yurtta sul, d-
hande sulhes doğrultusunda böl
gesel ve uluslararasi bango faaliyetlere
etkin olarak katilmiştir.
Bu çerçevede Türkiye Cumhur
1930-1938 yillen arasin
Bağdat Pakti,
Milletier Cer
Sadabat
olusum
mist
KPSS/GY -CS
26. Asadidaki bilgilerden hang
değildir?
A Almanya'nın
25 Almanya'nın teslim olmasından sonra ABD,
Ingiltere ve SSCB barışının nasıl sağlanacağı
konusunda Berlin yakınlarındaki Potsdam'da top-
lanmıştır. Konferansta alınan kararlar Potsdam
deklarasyonu ile açıklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kararlardan biri
değildir?
A) Tüm Nazi kurumları ortadan kaldırılacaktır.
B) Savaş suçluları tutuklanacak ve yargılanacak.
C) Italya ile mümkün olduğunca yumuşak bir barış
yapılması planlanmıştır.
D) Birleşmiş Milletlerin kurulması kabul edilmiştir.
E) Ispanya, Birleşmiş Milletlere alınmayacak.
26. Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı ile
Ikinci dünya savaşı arasında Avrupa'da meyda-
na gelen sosyal ve ekonomik gelişmelerden biri
değildir?
28. Kire
çözü
Kars
Yuka
rilen
deği
A) I
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
24. Türkiye Cumhuriyeti "Yurtta sul, d- hande sulhes doğrultusunda böl gesel ve uluslararasi bango faaliyetlere etkin olarak katilmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhur 1930-1938 yillen arasin Bağdat Pakti, Milletier Cer Sadabat olusum mist KPSS/GY -CS 26. Asadidaki bilgilerden hang değildir? A Almanya'nın 25 Almanya'nın teslim olmasından sonra ABD, Ingiltere ve SSCB barışının nasıl sağlanacağı konusunda Berlin yakınlarındaki Potsdam'da top- lanmıştır. Konferansta alınan kararlar Potsdam deklarasyonu ile açıklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararlardan biri değildir? A) Tüm Nazi kurumları ortadan kaldırılacaktır. B) Savaş suçluları tutuklanacak ve yargılanacak. C) Italya ile mümkün olduğunca yumuşak bir barış yapılması planlanmıştır. D) Birleşmiş Milletlerin kurulması kabul edilmiştir. E) Ispanya, Birleşmiş Milletlere alınmayacak. 26. Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı ile Ikinci dünya savaşı arasında Avrupa'da meyda- na gelen sosyal ve ekonomik gelişmelerden biri değildir? 28. Kire çözü Kars Yuka rilen deği A) I
KAKA
le
la
n
61
27. John Foster Dulles'in "Kuzey Kuşağı Projesi" şeklinde
geliştirdiği "Çevreleme Politikası" ile SSCB'nin yayılım
alanında bulunan ülkeler desteklenerek "komünist"
tehdit zayıflatılmaya çalışmıştır.
Türkiye'nin "Çevreleme Siyaseti" kapsamında dâhil
olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdaki-
lerden hangisi bulunmaz?
A) Kuzey Atlantik Pakti
B) Balkan Pakt
C) Birleşmiş Milletler
D) Bağdat Pakti
5) Batı Avrupa Birliği üye olmadıl?
E)
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
KAKA le la n 61 27. John Foster Dulles'in "Kuzey Kuşağı Projesi" şeklinde geliştirdiği "Çevreleme Politikası" ile SSCB'nin yayılım alanında bulunan ülkeler desteklenerek "komünist" tehdit zayıflatılmaya çalışmıştır. Türkiye'nin "Çevreleme Siyaseti" kapsamında dâhil olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdaki- lerden hangisi bulunmaz? A) Kuzey Atlantik Pakti B) Balkan Pakt C) Birleşmiş Milletler D) Bağdat Pakti 5) Batı Avrupa Birliği üye olmadıl? E) Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür
27. Türkiye'de çok partili hayat 1945'de "Millî Kalkınma
Partisi'nin kurulması ile başlamış, ilk çok partili se-
qoçim 1946'da yapılmıştır. CHP'nin 1923-1950 yılları
arasındaki iktidarı Demokrat Partinin 1950 seçimlerini
kazanması ile sona ermiştir.
Demokrat Partinin siyasi gelişim süreciyle ilgili ola-
Velo seruB (A
rak;
nivea
valo velidu (0
1. Müstakil Grup,
II. Dörtlü Takrir,
III. Tahkikat Komisyonu
kavramlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
evereflipn
ysl temps (
C) I ve II
E) I, II ve III
nalepo ev sihebete upoü ulubna ugod
1.0b10
J
Aolaid
fam
28. Türkiye'nin kuzeydoğusundan, güneybatısına doğ-
ru hareket eden bir gözlemci asağıda verilenler
www
30.
31
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür 27. Türkiye'de çok partili hayat 1945'de "Millî Kalkınma Partisi'nin kurulması ile başlamış, ilk çok partili se- qoçim 1946'da yapılmıştır. CHP'nin 1923-1950 yılları arasındaki iktidarı Demokrat Partinin 1950 seçimlerini kazanması ile sona ermiştir. Demokrat Partinin siyasi gelişim süreciyle ilgili ola- Velo seruB (A rak; nivea valo velidu (0 1. Müstakil Grup, II. Dörtlü Takrir, III. Tahkikat Komisyonu kavramlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II evereflipn ysl temps ( C) I ve II E) I, II ve III nalepo ev sihebete upoü ulubna ugod 1.0b10 J Aolaid fam 28. Türkiye'nin kuzeydoğusundan, güneybatısına doğ- ru hareket eden bir gözlemci asağıda verilenler www 30. 31
26. NATO'nun Avrupa'da genişlemesinde aşağı-
dakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Sömürgeciliğin hızlanması
B) ABD'nin dünyada etkin devlet haline gelmesi
Doğu Bloku'nun yıkılması
D) Dağlık Karabağ Sorunu
E) Japonya'nın Mançurya'ya saldırması
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
26. NATO'nun Avrupa'da genişlemesinde aşağı- dakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) Sömürgeciliğin hızlanması B) ABD'nin dünyada etkin devlet haline gelmesi Doğu Bloku'nun yıkılması D) Dağlık Karabağ Sorunu E) Japonya'nın Mançurya'ya saldırması
TYT/ Sosyal Bilimler
5. II. Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya ve İngiltere, Alman-
ya'ya karşı bir Balkan cephesinin açılmasını, bunun için
de Türkiye'nin savaşa girmesi gerektiği görüşünü ısrarla
savunmuşlardır.
Türkiye, aşağıdakilerden hangisini gerekçe göstere-
rek bu devletlerin istekleri karşısından tarafsız tutu-
munu devam ettirmiştir?
A) Askeri ve mali yardıma ihtiyaç duyduğunu
B) Planlı kalkınma hamlelerinin kesintiye uğramaması
gerektiğini
C) ABD'nin Monreo Doktrini'ni terk ederek savaşa girme-
si gerektiğini
D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yapısının tam olarak
belirlenmediğini
E) Kuzey Afrika'daki savaşın sona ermesi gerektiğini
3
7. Yüksel
ma ve
olur. E
basine
vadi n
Yeni Nesa
Har
vad
A)
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
TYT/ Sosyal Bilimler 5. II. Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya ve İngiltere, Alman- ya'ya karşı bir Balkan cephesinin açılmasını, bunun için de Türkiye'nin savaşa girmesi gerektiği görüşünü ısrarla savunmuşlardır. Türkiye, aşağıdakilerden hangisini gerekçe göstere- rek bu devletlerin istekleri karşısından tarafsız tutu- munu devam ettirmiştir? A) Askeri ve mali yardıma ihtiyaç duyduğunu B) Planlı kalkınma hamlelerinin kesintiye uğramaması gerektiğini C) ABD'nin Monreo Doktrini'ni terk ederek savaşa girme- si gerektiğini D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yapısının tam olarak belirlenmediğini E) Kuzey Afrika'daki savaşın sona ermesi gerektiğini 3 7. Yüksel ma ve olur. E basine vadi n Yeni Nesa Har vad A)
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
5.
Kudus
FİLİSTİN
FİLİSTİN FİLİSTİN
Kudüs
Kudüs
İSRAİL
ISRAIL
Kudus
ISRAIL
1947 Paylaşım 1949-1967 Günümüz
planı
1947
Filistin
İsrail
Kudüs BM idaresinde
Geçmişten günümüze Filistin-İsrail arasın-
daki sınır değişimine bakıldığında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Israil'i en fazla ABD'nin desteklediği
B) Müslümanların azınlıkta kaldığı
C) Kudüs'te yönetiminin bir ara uluslararası
kuruma bırakıldığı
D) Günümüzde de devam etmekte olduğu
E) Statükonun sık sık değiştiği
Avru
güve
güçl
Finla
Hels
İs
ve
(AG
• Kas
yan
197
vari
"He
35
lann
Arap-
• Ara
194
Sav
. Aks
lar
yag
bas
Ort
MI
ima
An
ve
da
vas
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye 5. Kudus FİLİSTİN FİLİSTİN FİLİSTİN Kudüs Kudüs İSRAİL ISRAIL Kudus ISRAIL 1947 Paylaşım 1949-1967 Günümüz planı 1947 Filistin İsrail Kudüs BM idaresinde Geçmişten günümüze Filistin-İsrail arasın- daki sınır değişimine bakıldığında aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Israil'i en fazla ABD'nin desteklediği B) Müslümanların azınlıkta kaldığı C) Kudüs'te yönetiminin bir ara uluslararası kuruma bırakıldığı D) Günümüzde de devam etmekte olduğu E) Statükonun sık sık değiştiği Avru güve güçl Finla Hels İs ve (AG • Kas yan 197 vari "He 35 lann Arap- • Ara 194 Sav . Aks lar yag bas Ort MI ima An ve da vas
Deneme 16
24. İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu teh-
dide karşı Türkiye'nin aldığı önlemler
arasında;
I. Balkan Antantı'nı imzalama,
II. olası işgallere karşı Çakmak Hattı'nın
yapımına başlama,
III. Sandler Raporu doğrultusunda sınırla-
rını şekillendirme
gelişmelerinden hangileri yer almaz?
B) Yalnız II
D) I ve II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
ERCIH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCH
26.
IVE
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
Deneme 16 24. İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu teh- dide karşı Türkiye'nin aldığı önlemler arasında; I. Balkan Antantı'nı imzalama, II. olası işgallere karşı Çakmak Hattı'nın yapımına başlama, III. Sandler Raporu doğrultusunda sınırla- rını şekillendirme gelişmelerinden hangileri yer almaz? B) Yalnız II D) I ve II A) Yalnız I C) Yalnız III E) II ve III ERCIH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCH 26. IVE
11. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı esnasında
Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Geceleri lambaların kapatılmasıyla karartma gece-
lerinin uygulanması
B) Karadeniz'de Türkiye gemi seferlerinin durdurulması
C) İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkarılmasının ya-
saklanması
D) Millet Partisinin kurulması
E) Toprak reformunun yapılması
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
11. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı esnasında Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? A) Geceleri lambaların kapatılmasıyla karartma gece- lerinin uygulanması B) Karadeniz'de Türkiye gemi seferlerinin durdurulması C) İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkarılmasının ya- saklanması D) Millet Partisinin kurulması E) Toprak reformunun yapılması
n-
MURAT YAYINLARI
bede
11. Yumuşama Dönemi'nde Batı-Doğu arasında ile-
tişim sürecini başlatan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
Ini
A) 17. Enlem Sorunu'nun çözülmesi
B) Küba Buhranı'nın çözülmesi
C) SALT-II belgesinin imzalanması
2sisided
D) Keşmir Sorunu'nun çözülmesi
E) Kore Savaşı'nın son bulması
ninhblignan
isnöy snizem
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
n- MURAT YAYINLARI bede 11. Yumuşama Dönemi'nde Batı-Doğu arasında ile- tişim sürecini başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Ini A) 17. Enlem Sorunu'nun çözülmesi B) Küba Buhranı'nın çözülmesi C) SALT-II belgesinin imzalanması 2sisided D) Keşmir Sorunu'nun çözülmesi E) Kore Savaşı'nın son bulması ninhblignan isnöy snizem
1. I. Fransa
I. Fransa novim s
II. İngiltere
III. Almanya
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin II. Dünya
Savaşı'nda Karşılıklı Yardım Antlaşması imzala-
dığı devletler arasında yer alır?
se jelompile
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
tin aishipmist
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
Mil
nu
I.
II.
III.
lobs gib
A)
1STC)
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
1. I. Fransa I. Fransa novim s II. İngiltere III. Almanya Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda Karşılıklı Yardım Antlaşması imzala- dığı devletler arasında yer alır? se jelompile A) Yalnız I C) I ve II E) I, II ve III tin aishipmist B) Yalnız II D) I ve III 4. Mil nu I. II. III. lobs gib A) 1STC)
PLARI
22. 1. Potsdam Konferansı
II. Kahire Konferansı
III. Yalta Konferansı
IV. Adana Görüşmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Müttefikler, Türkiye'ye
II. Dünya Savaşı'na girmesi önerisinde bulundular?
A) Yalnız I
D) III ve IV
B) Yalnız II
C) II ve IV
E) I, II ve III
(2006- Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.)
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
PLARI 22. 1. Potsdam Konferansı II. Kahire Konferansı III. Yalta Konferansı IV. Adana Görüşmesi Yukarıdakilerin hangilerinde, Müttefikler, Türkiye'ye II. Dünya Savaşı'na girmesi önerisinde bulundular? A) Yalnız I D) III ve IV B) Yalnız II C) II ve IV E) I, II ve III (2006- Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.)
63.1. Avrupalı devlet statüsünde sayılma
II. ABD ile ilişkileri kuvvetlendirme
III. Rusya'nın desteğini alma
Türkiye'nin Soğuk Savaş Dönemi'nde top-
lanan Avrupa Konseyi'ne katılmasında yu-
karıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili
olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız II
Tarih
2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
63.1. Avrupalı devlet statüsünde sayılma II. ABD ile ilişkileri kuvvetlendirme III. Rusya'nın desteğini alma Türkiye'nin Soğuk Savaş Dönemi'nde top- lanan Avrupa Konseyi'ne katılmasında yu- karıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III E) Yalnız II
Soru No 20
Hangisi Türkiye'nin üye
A) NATO
2010
ae5f2rpvv
pvV0010
ndip
C) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Konseyi
394
ioliv
Vaşlarv007
5f2rpvv00ri değildir?
VOO
D) Varşova Pakti
dipaf2rpvv0010
f2rpvv0010
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
Soru No 20 Hangisi Türkiye'nin üye A) NATO 2010 ae5f2rpvv pvV0010 ndip C) Birleşmiş Milletler B) Avrupa Konseyi 394 ioliv Vaşlarv007 5f2rpvv00ri değildir? VOO D) Varşova Pakti dipaf2rpvv0010 f2rpvv0010
4. Türkiye'de,
1. Varlık Vergisi Kanunu'nun çıkarılması,
II. Çakmak Hattı inşaatına başlanması,
III. Millî Koruma Kanunu'nun çıkarılması
unsurlarından hangileri dünya kamu-
oyunda Türkiye aleyhine yayınlar yapıl-
masına yol açmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
4. Türkiye'de, 1. Varlık Vergisi Kanunu'nun çıkarılması, II. Çakmak Hattı inşaatına başlanması, III. Millî Koruma Kanunu'nun çıkarılması unsurlarından hangileri dünya kamu- oyunda Türkiye aleyhine yayınlar yapıl- masına yol açmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III