Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Soruları

mıştır.
Bizans'ı ala-
kimiyeti için
Cicari anlaş-
nemi'nde
nda ye-
mıştır. Hz.
n'ı alması
in başla-
B) Süzeren; k
C) Burjuva, vergi ödeyen şeh
D) Soylular; yönetici sınıftır, vergi vermez.
E) Din adamları; vergi vermez, askerlik ya-
pardı.
Soru 2
Selçuklular Döneminde, Anadolu Doğu-Batı,
Kuzey-Güney yönlerinde ticaret kervanları-
nin gelip gittiği canlı bir ticaret merkezi hâline
gelmiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında Selçuklu-
ların;
1. tüccarın güvenliğinin sağlanması,
II. Eyyubîve Harzemşahlarla ittifak yapılmaya
çalışılması, foot
III. Trabzon, Sinop, Antalya gibi şehirlerin
egemenlik altına alınması
faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu
savunulamaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Soru 3
Orta Çağ sosyal tabakalaşması içinde ti-
caret ile uğraşan sınıf hangisidir?
E) De
Soru
Orta
nın a
hang
A) V
BA
C) A
b
D) C
(s
S
H
D
b
ta
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
mıştır. Bizans'ı ala- kimiyeti için Cicari anlaş- nemi'nde nda ye- mıştır. Hz. n'ı alması in başla- B) Süzeren; k C) Burjuva, vergi ödeyen şeh D) Soylular; yönetici sınıftır, vergi vermez. E) Din adamları; vergi vermez, askerlik ya- pardı. Soru 2 Selçuklular Döneminde, Anadolu Doğu-Batı, Kuzey-Güney yönlerinde ticaret kervanları- nin gelip gittiği canlı bir ticaret merkezi hâline gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Selçuklu- ların; 1. tüccarın güvenliğinin sağlanması, II. Eyyubîve Harzemşahlarla ittifak yapılmaya çalışılması, foot III. Trabzon, Sinop, Antalya gibi şehirlerin egemenlik altına alınması faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III Soru 3 Orta Çağ sosyal tabakalaşması içinde ti- caret ile uğraşan sınıf hangisidir? E) De Soru Orta nın a hang A) V BA C) A b D) C (s S H D b ta
tim.com/
E
Soru Bankasi/78448/492228-6.png
R
Orta Çağ'da ücretli askerlik sisteminin Bizans
ve Sasanilerde görülmesine rağmen Türklerde
görülmemesinin nedenleri arasında;
1. Türklerin ekonomisinin iyi olmaması,
II. Türklerin konargöçer yaşaması,
III. Türklerin askerliği vatani görev olarak görmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
H
O Ara
T
1492228-6.png (636-483)
D) I ve II
6
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
HUAWEI
19
U
1021
81 91
O
O
t
P
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
tim.com/ E Soru Bankasi/78448/492228-6.png R Orta Çağ'da ücretli askerlik sisteminin Bizans ve Sasanilerde görülmesine rağmen Türklerde görülmemesinin nedenleri arasında; 1. Türklerin ekonomisinin iyi olmaması, II. Türklerin konargöçer yaşaması, III. Türklerin askerliği vatani görev olarak görmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I H O Ara T 1492228-6.png (636-483) D) I ve II 6 B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III HUAWEI 19 U 1021 81 91 O O t P
4.
.
.
Osmanlı Devleti'nde;
Fatih Dönemi'nde Kırım, Amasra ve Sinop,
Yavuz Dönemi'nde Mısır ve Suriye,
Kanuni Dönemi'nde Belgrat alınmıştır.
A
Fethedilen bu toprakların coğrafi özellikleri
dikkate alındığında,
D) I ve II
1. Avrupa'daki fetihler için bir üs elde edilmiştir.
I. Karadeniz ticaret yolları üzerinde denetim ku-
rulmuştur.
III. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
4. . . Osmanlı Devleti'nde; Fatih Dönemi'nde Kırım, Amasra ve Sinop, Yavuz Dönemi'nde Mısır ve Suriye, Kanuni Dönemi'nde Belgrat alınmıştır. A Fethedilen bu toprakların coğrafi özellikleri dikkate alındığında, D) I ve II 1. Avrupa'daki fetihler için bir üs elde edilmiştir. I. Karadeniz ticaret yolları üzerinde denetim ku- rulmuştur. III. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II A C) Yalnız III E) I, II ve III
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
25. Osmanlı Devleti, XV. ve XVI. yüzyıllarda stratejik rakip-
erine uyguladığı uzun vadeli siyasi politikalar sayesinde
dünya gücü hâline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte Osmanlı Devleti'nin
stratejik rakipleri arasında yer almaz?
A) Rus Çarlığı
B) İspanya
C) Safeviler
D) Avusturya
E) Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu
27
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 25. Osmanlı Devleti, XV. ve XVI. yüzyıllarda stratejik rakip- erine uyguladığı uzun vadeli siyasi politikalar sayesinde dünya gücü hâline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte Osmanlı Devleti'nin stratejik rakipleri arasında yer almaz? A) Rus Çarlığı B) İspanya C) Safeviler D) Avusturya E) Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu 27
10. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Mısır'a egemen
olmak ve Memlûk Devleti'ni yeniden canlandırmak ama-
cıyla aşağıdaki isyanlardan hangileri çıkmıştır?
A) Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali İsyanları
B) Baba Zünun ve Kalenderoğlu İsyanları
C) Buçuktepe ve Şeyh Bedrettin İsyanları
D) Katircioğlu ve Canbolatoğlu İsyanları
E) Cem Sultan Olayı
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
10. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Mısır'a egemen olmak ve Memlûk Devleti'ni yeniden canlandırmak ama- cıyla aşağıdaki isyanlardan hangileri çıkmıştır? A) Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali İsyanları B) Baba Zünun ve Kalenderoğlu İsyanları C) Buçuktepe ve Şeyh Bedrettin İsyanları D) Katircioğlu ve Canbolatoğlu İsyanları E) Cem Sultan Olayı
7. Ticaret yolları, yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüz-
går sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir.
Buna göre, Orta Amerika'dan Avrupa'ya giden yelkenli
bir geminin hareketini sağlayan rüzgâr sistemi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Alize rüzgârları
C) Batı rüzgârları
B) Kutup rüzgârları
D) Muson rüzgârları
E) Meltem rüzgârları
4
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
7. Ticaret yolları, yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüz- går sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir. Buna göre, Orta Amerika'dan Avrupa'ya giden yelkenli bir geminin hareketini sağlayan rüzgâr sistemi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Alize rüzgârları C) Batı rüzgârları B) Kutup rüzgârları D) Muson rüzgârları E) Meltem rüzgârları 4
9. 1. Kalenderoğlu
II. Şehzade Korkut
III Cem Sultan
Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki isyanlardan
hangileri Türk devlet geleneğinden kaynaklandığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız 1
HIZ YAYINLARI
Q) II ve III
Il
B) Yalnız fi
-Sytve if
E) I, II ve III
129
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
9. 1. Kalenderoğlu II. Şehzade Korkut III Cem Sultan Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangileri Türk devlet geleneğinden kaynaklandığı söy- lenebilir? A) Yalnız 1 HIZ YAYINLARI Q) II ve III Il B) Yalnız fi -Sytve if E) I, II ve III 129
3. XVI yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı Devleti ile Avustur-
va arasında ilişkilerin bozulmasında;
1. Macaristan üzerinde hak iddia edilmesi,
Rusya
II. Avusturya'nın sıcak denizlere inme politikası izlemesi,
III. Orta Avrupa üzerindeki hâkimiyet mücadelesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) ILve III
C) Yalnız III
E
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
3. XVI yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı Devleti ile Avustur- va arasında ilişkilerin bozulmasında; 1. Macaristan üzerinde hak iddia edilmesi, Rusya II. Avusturya'nın sıcak denizlere inme politikası izlemesi, III. Orta Avrupa üzerindeki hâkimiyet mücadelesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) ILve III C) Yalnız III E
6.
1. Dirlik
II. İltizam
III. Vakıf
IV. Mukataa
gibi sistemlerin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydalar
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Vergilerinin toplanması
B) Devlet yönetimine gelecek idarecilerin yetişmesi
C) Sosyal dayanışmanın artırılması
D) Tarım alanlarının boş kalmasının önlenmesi
E) Taşrada güvenliğin sağlanması
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
6. 1. Dirlik II. İltizam III. Vakıf IV. Mukataa gibi sistemlerin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Vergilerinin toplanması B) Devlet yönetimine gelecek idarecilerin yetişmesi C) Sosyal dayanışmanın artırılması D) Tarım alanlarının boş kalmasının önlenmesi E) Taşrada güvenliğin sağlanması
DERSLER
5 Sivas Kongresinden sonra Mustafa Kemal Paşa'n
başkanlndals Temsil Heyeti'nin, sesini kamuoyuna
daha iyi duyurabilmek amaciyle kurduğu gazete
apadakilerden hangisidir?
A) dam
B Hukuku Bejer
C) Serbesti
D) Irade-i Milliye
E Hakimiyet-i Milliye
ateskesine açaca
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
DERSLER 5 Sivas Kongresinden sonra Mustafa Kemal Paşa'n başkanlndals Temsil Heyeti'nin, sesini kamuoyuna daha iyi duyurabilmek amaciyle kurduğu gazete apadakilerden hangisidir? A) dam B Hukuku Bejer C) Serbesti D) Irade-i Milliye E Hakimiyet-i Milliye ateskesine açaca
2.
Gün içinde basınç merkezlerinin yer değiştirmesine bağlı
olarak birbirine zıt yönde eserler.
Tropikal kuşakta kıtaların doğu kıyılarının batı kıyılarından
fazla yağış almasını sağlarlar.
Yıl boyunca dinamik basınç merkezleri arasında eserler.
Kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farkına bağlı olarak yıl
içinde yön değiştirirler.
Yukarıda, aşağıdaki rüzgârlardan hangisi ile ilgili bir bilgi
verilmemiştir?
A) Muson
D) Kutup
B) Bati
E) Alize
C) Meltem
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
2. Gün içinde basınç merkezlerinin yer değiştirmesine bağlı olarak birbirine zıt yönde eserler. Tropikal kuşakta kıtaların doğu kıyılarının batı kıyılarından fazla yağış almasını sağlarlar. Yıl boyunca dinamik basınç merkezleri arasında eserler. Kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farkına bağlı olarak yıl içinde yön değiştirirler. Yukarıda, aşağıdaki rüzgârlardan hangisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir? A) Muson D) Kutup B) Bati E) Alize C) Meltem
28. Osmanlı Devleti 1522'de Rodos'u, 1571 yılında Kıbrıs'ı, 1669
yılında Girit'i almıştır.
Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi
levid
gösterilemez?
A) Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin güçlendiği
B) Osmanlı Devleti'nin ticari gelirlerinin arttığı
C) Anadolu kıyılarının güvenliğinin sağlandığı
D) Misir'in güvenliğinin arttığı
PEC
E) Avrupalıların ilk Haçlı Seferlerini başlattığı
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
28. Osmanlı Devleti 1522'de Rodos'u, 1571 yılında Kıbrıs'ı, 1669 yılında Girit'i almıştır. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi levid gösterilemez? A) Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin güçlendiği B) Osmanlı Devleti'nin ticari gelirlerinin arttığı C) Anadolu kıyılarının güvenliğinin sağlandığı D) Misir'in güvenliğinin arttığı PEC E) Avrupalıların ilk Haçlı Seferlerini başlattığı
8.
Osmanlı Devleti 1577'de Portekiz'e karş/kazandığı Vadis-
seyl Savaşı ile Fas'ı himayesi altına almıştır.
Buna göre,
ilk kez Afrika kıtasında toprak sahibi olmuştur.
nüfuzunu Atlas Okyanusuna kadar genişletmiştir.
III. Karadeniz'in güney kıyılarındaki limanlarının güvenliği-
ni artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Dve Il
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
FESEN YAYINLARI
11. Yaw
SI C
Bat
Bu
III.
ge
A)
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
8. Osmanlı Devleti 1577'de Portekiz'e karş/kazandığı Vadis- seyl Savaşı ile Fas'ı himayesi altına almıştır. Buna göre, ilk kez Afrika kıtasında toprak sahibi olmuştur. nüfuzunu Atlas Okyanusuna kadar genişletmiştir. III. Karadeniz'in güney kıyılarındaki limanlarının güvenliği- ni artırmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Dve Il B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III FESEN YAYINLARI 11. Yaw SI C Bat Bu III. ge A)
A
A
AYT
A
32. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin dün-
ya ticaretinde söz sahibi olmaya yönelik girişimle-
ri arasında gösterilemez?
A) Kırım'ın alınması (
B) Mısır Seferi
C) Hint Deniz Seferleri
D) Süveyş Kanal Projesi
E) Girit Adası'nın alınması
T
35
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
A A AYT A 32. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin dün- ya ticaretinde söz sahibi olmaya yönelik girişimle- ri arasında gösterilemez? A) Kırım'ın alınması ( B) Mısır Seferi C) Hint Deniz Seferleri D) Süveyş Kanal Projesi E) Girit Adası'nın alınması T 35
1
12. Kanuni Sultan Süleyman,
●
Mohaç Meydan Savaşı'nı kazanmıştır.
Fransa kralını Almanya'nın esaretinden kurtarmıştır.
Fransa kralına kapitülasyon denilen ayrıcalıkları vermiştir.
Hint Deniz Seferlerini düzenlemiştir.
Bu faaliyetler Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süley-
man Dönemi'nde aşağıdaki hedeflerden hangisi doğrul-
tusunda hareket ettiğini göstermez?
A) Avrupa'da Hristiyan birliğini parçalama
B) İslam dünyasının lideri hâline gelme
C) Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan uzaklaştırma
D) Akdeniz limanlarına işlerlik kazandırma
E) Ticaret hacmini artırma
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
1 12. Kanuni Sultan Süleyman, ● Mohaç Meydan Savaşı'nı kazanmıştır. Fransa kralını Almanya'nın esaretinden kurtarmıştır. Fransa kralına kapitülasyon denilen ayrıcalıkları vermiştir. Hint Deniz Seferlerini düzenlemiştir. Bu faaliyetler Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süley- man Dönemi'nde aşağıdaki hedeflerden hangisi doğrul- tusunda hareket ettiğini göstermez? A) Avrupa'da Hristiyan birliğini parçalama B) İslam dünyasının lideri hâline gelme C) Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan uzaklaştırma D) Akdeniz limanlarına işlerlik kazandırma E) Ticaret hacmini artırma
i
8. Fatih, kendi kurduğu saray kütüphaneleri dışında
ülkenin çeşitli şehirlerinde yaptırılan külliye, sami ve
medreselerin içerisinde de çok sayıda kütüphane kur-
durmuştur.
+
t
Kanuni Sultan Süleyman, ünlü Macar Kralı Matthias
Corvinus'a ait kütüphaneden bazı kitapların İstanbul'a
getirilmesini istemiştir.
Bu bilgiler Osmanlı padişahlarının;
I. eğitim,
II.
bilim,
III. töre
alanlarından hangilerine önem verdiklerinin gösterge
sidir?
A) Yalnız I
DI ve II
B) Yalnız II
9. Yunus Emre, tarih dersi icin "K
E) II ve III
Yalnız III
k
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
i 8. Fatih, kendi kurduğu saray kütüphaneleri dışında ülkenin çeşitli şehirlerinde yaptırılan külliye, sami ve medreselerin içerisinde de çok sayıda kütüphane kur- durmuştur. + t Kanuni Sultan Süleyman, ünlü Macar Kralı Matthias Corvinus'a ait kütüphaneden bazı kitapların İstanbul'a getirilmesini istemiştir. Bu bilgiler Osmanlı padişahlarının; I. eğitim, II. bilim, III. töre alanlarından hangilerine önem verdiklerinin gösterge sidir? A) Yalnız I DI ve II B) Yalnız II 9. Yunus Emre, tarih dersi icin "K E) II ve III Yalnız III k