Kurtuluş Savaşı Cepheler Soruları

-4. 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 1921'de
"Teşkilatiesasiye" adı verilen anayasa kabul edilmiş, bu
anayasada egemenliğin halka ait olduğu vurgulanması-
na rağmen devletin yönetim şekli belirlenmemiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Milli Mücadele'nin kazanılmasının öncelikli olarak
düşünülmesi
B) Siyasal partilerin henüz kurulmamış olması
TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmiş ol-
ması
D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalan-
mış olması
E) Düzenli ordunun varlığını Türk halkına kabul ettir-
miş olması
Diğer sayfaya geçiniz.
6.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
-4. 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 1921'de "Teşkilatiesasiye" adı verilen anayasa kabul edilmiş, bu anayasada egemenliğin halka ait olduğu vurgulanması- na rağmen devletin yönetim şekli belirlenmemiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Milli Mücadele'nin kazanılmasının öncelikli olarak düşünülmesi B) Siyasal partilerin henüz kurulmamış olması TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmiş ol- ması D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalan- mış olması E) Düzenli ordunun varlığını Türk halkına kabul ettir- miş olması Diğer sayfaya geçiniz. 6.
8.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. İnönü Savaşı
WEX 10501 (A
lesmesinA
sonuçları arasında bulunmamaktadır?
y
worde
A) İstiklal Marşı kabul edildi.
rihed (0
B Fransa Anadolu'dan çekilme kararı aldı.
Sala Kak
C) Londra Konferansı düzenlendi.
D) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkartıldı.
NEPSON
(13
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. İnönü Savaşı WEX 10501 (A lesmesinA sonuçları arasında bulunmamaktadır? y worde A) İstiklal Marşı kabul edildi. rihed (0 B Fransa Anadolu'dan çekilme kararı aldı. Sala Kak C) Londra Konferansı düzenlendi. D) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkartıldı. NEPSON (13
İsterim ki biz kimseden bir şey almayalım. Biz üretelim, biz diğer devletlere satalım, diğer milletler bize özen-
sin, bizi takip etsin. Gayemiz budur.
Lakin bu gayeye ulaşmak için hayal kurmaktan ötesini yapmalıyız. Atılacak ilk adım ise tabii ki maarif dava-
mıza sımsıkı sarılmaktadır. Bu dava ki bizi en gelişmiş devlet yapar. Asla bu davada maddi, manevi hiçbir
engeli kabul etmeyiz.
Sağlığımda ve ölümümden sonra da beni seven bu davadan vazgeçmesin.
9. Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal, eğitimin önemini vurgularken, yaşadığı dönemde ve ölümünden
sonra bu davadan vazgeçilmemesini istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in "maarif davası" ni başlattığı sırada yaşanan savaştır?
A) Büyük Taarruz
B) Kütahya-Eskişehir Savaşları
C) I. İnönü
D) Sakarya Meydan Muharebesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
İsterim ki biz kimseden bir şey almayalım. Biz üretelim, biz diğer devletlere satalım, diğer milletler bize özen- sin, bizi takip etsin. Gayemiz budur. Lakin bu gayeye ulaşmak için hayal kurmaktan ötesini yapmalıyız. Atılacak ilk adım ise tabii ki maarif dava- mıza sımsıkı sarılmaktadır. Bu dava ki bizi en gelişmiş devlet yapar. Asla bu davada maddi, manevi hiçbir engeli kabul etmeyiz. Sağlığımda ve ölümümden sonra da beni seven bu davadan vazgeçmesin. 9. Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal, eğitimin önemini vurgularken, yaşadığı dönemde ve ölümünden sonra bu davadan vazgeçilmemesini istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in "maarif davası" ni başlattığı sırada yaşanan savaştır? A) Büyük Taarruz B) Kütahya-Eskişehir Savaşları C) I. İnönü D) Sakarya Meydan Muharebesi
31
1.
●
●
ANLIGI
TAZANIM
KAZA
AVRAMA 29
TESTI
Kurtuluş Savaş'ında Ceph-
4. Sak
rilm
yer
Kars ve Sarıkamış TBMM'ye bırakılmıştır.
Ermeniler Doğu Anadolu Bölgesi üzerindeki isteklerin-
den vazgeçmiştir.
Ermeniler Sevr Antlaşması'nı tanımadıklarını kabul et-
miştir.
A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
(E) Kars Antlaşması
Yukarıdaki bu gelişmeler aşağıdaki hangi antlaşma-
nın sonuçları arasında yer alır?
6-m-a
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2. I. Londra Konferansı'na TBMM'nin davet edilmesi
II. İstiklal Marşı ve Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi
Jioun Antlasması'nın imzalanması
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
31 1. ● ● ANLIGI TAZANIM KAZA AVRAMA 29 TESTI Kurtuluş Savaş'ında Ceph- 4. Sak rilm yer Kars ve Sarıkamış TBMM'ye bırakılmıştır. Ermeniler Doğu Anadolu Bölgesi üzerindeki isteklerin- den vazgeçmiştir. Ermeniler Sevr Antlaşması'nı tanımadıklarını kabul et- miştir. A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Berlin Antlaşması (E) Kars Antlaşması Yukarıdaki bu gelişmeler aşağıdaki hangi antlaşma- nın sonuçları arasında yer alır? 6-m-a Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. I. Londra Konferansı'na TBMM'nin davet edilmesi II. İstiklal Marşı ve Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi Jioun Antlasması'nın imzalanması
2. Sovyet Rusya'nın Moskova Antlaşması'yla TBMM'ye
destek vermeyi kabul etmesinde,
1. sömürgeciliğe karşı TBMM ile birlikte hareket
etmek,
II. Ermeni ve Rum azınlıklarının haklarını korumak,
III. rejimini ve sınırlarını güvence altına almak
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
2. Sovyet Rusya'nın Moskova Antlaşması'yla TBMM'ye destek vermeyi kabul etmesinde, 1. sömürgeciliğe karşı TBMM ile birlikte hareket etmek, II. Ermeni ve Rum azınlıklarının haklarını korumak, III. rejimini ve sınırlarını güvence altına almak amaçlarından hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
kolitik
kla-
ası
1 SUBAT 23
TYT/SOSYAL BİLİMLER
MODRIAN
4. Rumlar tarafından kurulan Kordos Cemiyeti, bir yan-
dan Istanbul, Trakya, Trabzon, Marmara kıyıları ve Iz-
mir yöresinde düzeni bozmaya çalışırken, öte yandan
Yunanistan'dan getirdikleri Rumları Anadolu'nun farklı
yerlerine yerleştirmeye çalışmıştır.
Buna göre Kordos Cemiyeti için,
1. Mandater sistem taraftarlarıyla ortak hareket etmis-
tir.
II. Nüfus çoğunluğuna ulaşmaya çalışmıştır.
III. Batı Anadolu ve Karadeniz'de faaliyet göstermiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
Soru Sayısı : 19
E) I, II ve III
C) I ve
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
kolitik kla- ası 1 SUBAT 23 TYT/SOSYAL BİLİMLER MODRIAN 4. Rumlar tarafından kurulan Kordos Cemiyeti, bir yan- dan Istanbul, Trakya, Trabzon, Marmara kıyıları ve Iz- mir yöresinde düzeni bozmaya çalışırken, öte yandan Yunanistan'dan getirdikleri Rumları Anadolu'nun farklı yerlerine yerleştirmeye çalışmıştır. Buna göre Kordos Cemiyeti için, 1. Mandater sistem taraftarlarıyla ortak hareket etmis- tir. II. Nüfus çoğunluğuna ulaşmaya çalışmıştır. III. Batı Anadolu ve Karadeniz'de faaliyet göstermiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III Soru Sayısı : 19 E) I, II ve III C) I ve
Tarih öğretmeni Oğuz Bey öğrencilerine Milli Mücadele'de
Güney Cephesi'nde savaşan önemli isimleri sormuştur.
Tarih öğretmeni Oğuz Bey'in bu sorusuna öğrenciler
aşağıdaki isimlerden hangisini söylerse yanlış cevap
vermiş olurlar?
A) Şahin Bey
C) Sütçü İmam
E) Ali Saip
B) H₂
B) Hasan Tahsin
D) Kara Mehmet
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
Tarih öğretmeni Oğuz Bey öğrencilerine Milli Mücadele'de Güney Cephesi'nde savaşan önemli isimleri sormuştur. Tarih öğretmeni Oğuz Bey'in bu sorusuna öğrenciler aşağıdaki isimlerden hangisini söylerse yanlış cevap vermiş olurlar? A) Şahin Bey C) Sütçü İmam E) Ali Saip B) H₂ B) Hasan Tahsin D) Kara Mehmet
Mudanya Ateşkes A
zalanmasın
dan sonra TBMM Hükûmetini temsilen "Trakya Yüksek
Komiseri" sıfatıyla Doğu Trakya'yı teslim almakla görev-
lendirilen asker ve devlet adamı kimdir?
A) İsmet İnönü
B) Refet Bele
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Mustafa Kemal
V
E) Fevzi Çakmak
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
Mudanya Ateşkes A zalanmasın dan sonra TBMM Hükûmetini temsilen "Trakya Yüksek Komiseri" sıfatıyla Doğu Trakya'yı teslim almakla görev- lendirilen asker ve devlet adamı kimdir? A) İsmet İnönü B) Refet Bele C) Ali Fuat Cebesoy D) Mustafa Kemal V E) Fevzi Çakmak
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde, "Mustafa Kemal Paşa, üçün-
cü Yunan taarruzunun en ateşli zamanında muallim ordusu-
nun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu asil ve yüce
örnek Türk tarihinin benzeri ender bulunan kıymetli hatırala-
rından biri olacaktır." ifadeleri yer almıştır.
Buna göre, yukarıda verilen paragraf Milli Mücadele
Dönemi'nde yaşanan hangi gelişme ile ilgilidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Türk Tarih Kurumu
C) Üniversite Reformu
D) I. Maarif Kongresi
E) Millet Mektepleri
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde, "Mustafa Kemal Paşa, üçün- cü Yunan taarruzunun en ateşli zamanında muallim ordusu- nun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek Türk tarihinin benzeri ender bulunan kıymetli hatırala- rından biri olacaktır." ifadeleri yer almıştır. Buna göre, yukarıda verilen paragraf Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan hangi gelişme ile ilgilidir? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu B) Türk Tarih Kurumu C) Üniversite Reformu D) I. Maarif Kongresi E) Millet Mektepleri
m
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Milli Mücadele
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, "Ordular ilk hedefiniz
Akdeniz'dir. İleri!" emriyle Büyük Taarruzu başlatmıştır.
9.
Mustafa Kemal'in bu emri vermesi aşağıdakilerden
hangisinde etkili olmuştur?
A) italyan birliklerinin Anadolu'dan çekilmesinde
B) Batı Anadolu'daki işgalin sona ermesinde
C) Yunan ordusunun yeni bir saldırı başlatmasında
D) istanbul'un İtilaf Devletleri'nce işgal edilmesinde
E) Türk Milli Mücadelesi'nin başlamasında
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
m XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Milli Mücadele Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle Büyük Taarruzu başlatmıştır. 9. Mustafa Kemal'in bu emri vermesi aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur? A) italyan birliklerinin Anadolu'dan çekilmesinde B) Batı Anadolu'daki işgalin sona ermesinde C) Yunan ordusunun yeni bir saldırı başlatmasında D) istanbul'un İtilaf Devletleri'nce işgal edilmesinde E) Türk Milli Mücadelesi'nin başlamasında
8.
1
TBMM'den "Başkomutanlık" yetkisi alan Musta-
fa Kemal'in bu yetki ile katıldığı ilk savaş aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A Eskişehir-Kütahya
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Sakarya Meydan Savaşı
Dumlupınar Muharebesi
Kocatepe Muharebesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
8. 1 TBMM'den "Başkomutanlık" yetkisi alan Musta- fa Kemal'in bu yetki ile katıldığı ilk savaş aşa- ğıdakilerden hangisidir? A Eskişehir-Kütahya B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi C) Sakarya Meydan Savaşı Dumlupınar Muharebesi Kocatepe Muharebesi
irkçülük ve Türk İnkılabi
Yayınları
4. Sakarya Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi dış politikada olumlu
gelişmeler sağlamıştır. Sovyet Rusya'nın öncülüğünde, Sovyet-
ler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devlet-
leri ile TBMM hükümeti arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaş-
ması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile taraflar birbirlerinin varlığını
tanırken, doğu sınırı da son şeklini almıştır.
E
TARİH
Bu durumun;
1. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanması,
II. bölgedeki askerî birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılması,
III. TBMM hükümetinin içte ve dışta etkinliğinin artması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunu-
labilir?
A) Yalnız I
118213
D) I ve III
B) Yalnız
f
E) II ve III
Civell
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
irkçülük ve Türk İnkılabi Yayınları 4. Sakarya Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi dış politikada olumlu gelişmeler sağlamıştır. Sovyet Rusya'nın öncülüğünde, Sovyet- ler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devlet- leri ile TBMM hükümeti arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaş- ması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile taraflar birbirlerinin varlığını tanırken, doğu sınırı da son şeklini almıştır. E TARİH Bu durumun; 1. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanması, II. bölgedeki askerî birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılması, III. TBMM hükümetinin içte ve dışta etkinliğinin artması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunu- labilir? A) Yalnız I 118213 D) I ve III B) Yalnız f E) II ve III Civell
10. Yunanistan'ın İzmir'i işgali üzerine Batı Anadolu'da Ku-
vayımilliye birlikleri kurulmasına rağmen, Ermenistan'ın
Doğu Anadolu'da yaptığı işgallere karşı herhangi bir milis
kuvvet oluşmamıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
A) Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri tarafından destek-
lenmesi
B) Erzurum'daki örgütlenmenin kongre tarafından ger-
çekleştirilmesi
C) Mondros Műtarekesi'ne rağmen Doğu Anadolu'daki
askeri birliklerin dağıtılmaması
D) Ermenilerin Tehcir Kanunu ile Anadolu dışına çıkarıl-
masi
E) Bolşevik İhtilali'nin askeri ve siyasi değişikliklere ortam
hazırlaması
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
10. Yunanistan'ın İzmir'i işgali üzerine Batı Anadolu'da Ku- vayımilliye birlikleri kurulmasına rağmen, Ermenistan'ın Doğu Anadolu'da yaptığı işgallere karşı herhangi bir milis kuvvet oluşmamıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri tarafından destek- lenmesi B) Erzurum'daki örgütlenmenin kongre tarafından ger- çekleştirilmesi C) Mondros Műtarekesi'ne rağmen Doğu Anadolu'daki askeri birliklerin dağıtılmaması D) Ermenilerin Tehcir Kanunu ile Anadolu dışına çıkarıl- masi E) Bolşevik İhtilali'nin askeri ve siyasi değişikliklere ortam hazırlaması
6
11. Kurtuluş Savaşı sonrasında TBMM ile Fransa arasın-
da imzalanan Ankara Antlaşması'nın;
1. Suriye sınırının yeniden çizilmesi,
II. Fransa'nın Misak-ı Milliyi tanıması,
III. Fransa'nın, işgal ettiği yerleri boşaltması
maddelerinden hangileri Sevr Barış Antlaşması'nın
geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
6 11. Kurtuluş Savaşı sonrasında TBMM ile Fransa arasın- da imzalanan Ankara Antlaşması'nın; 1. Suriye sınırının yeniden çizilmesi, II. Fransa'nın Misak-ı Milliyi tanıması, III. Fransa'nın, işgal ettiği yerleri boşaltması maddelerinden hangileri Sevr Barış Antlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
8. Sakarya Savaşı öncesi ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, halkta karamsarlığa neden olmuş.
TBMM'deki Mustafa Kemal muhalifleri de "Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor?" diyerek Mustafa
Kemal'i eleştirmişlerdir.
Verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
TBMM'de görüş ayrılıkları vardır.
Halk içinde Milli Mücadele'nin kaybedileceğine ilişkin görüşler vardır.
CIşgal güçlerinin ilerleyişi durdurulamamıştır.
Sakarya Savaşı'nda istenilen başarıya ulaşılamamıştır.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
8. Sakarya Savaşı öncesi ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, halkta karamsarlığa neden olmuş. TBMM'deki Mustafa Kemal muhalifleri de "Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor?" diyerek Mustafa Kemal'i eleştirmişlerdir. Verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? TBMM'de görüş ayrılıkları vardır. Halk içinde Milli Mücadele'nin kaybedileceğine ilişkin görüşler vardır. CIşgal güçlerinin ilerleyişi durdurulamamıştır. Sakarya Savaşı'nda istenilen başarıya ulaşılamamıştır.
4.
TBMM Hükûmeti, Doğu Cephesi'nde Ermenileri
yenerek ilk askerî başarısını kazanmış ve Gümrü
Antlaşması'nı imzalamıştır.
Bu başarı lle,
1. TBMM'nin siyasi gücü artmıştır.
II. Ermeni sorunu çözülmüştür.
III. Doğu sınırı kesin şeklini almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
4. TBMM Hükûmeti, Doğu Cephesi'nde Ermenileri yenerek ilk askerî başarısını kazanmış ve Gümrü Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu başarı lle, 1. TBMM'nin siyasi gücü artmıştır. II. Ermeni sorunu çözülmüştür. III. Doğu sınırı kesin şeklini almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I C B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III