Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

me TYT-2
A
lir?
8. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millinin kabul
edilmesi
A) Yalnız
1. İstanbul'un resmen işgal edilmesi
Milli Mücadele'nin TBMM yönetiminde devam etmesi
I. Amasya görüşmelerinin başlaması
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebi-
AYT-2 H
B) Lve Il
P) II ve III
A
C)Yalnız III
E) I, II ve III
A
10
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
me TYT-2 A lir? 8. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millinin kabul edilmesi A) Yalnız 1. İstanbul'un resmen işgal edilmesi Milli Mücadele'nin TBMM yönetiminde devam etmesi I. Amasya görüşmelerinin başlaması durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebi- AYT-2 H B) Lve Il P) II ve III A C)Yalnız III E) I, II ve III A 10
4.
isgallere karşı direnişin başlamasında, TBMM'nin ko-
runmasında ve isyanların bastırılmasında önemli katkı-
ları olan Kuvay-1 Milliye birliklerinin, Düzenli Ordu'ya
katılmamak adına ayaklandığı görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
E
A) Yeni rejimin kurulmasıyla
B) Milli Mücadele'nin kazanılmasıyla
C) Milislerin otorite altına girmek istememesiyle
D) Kuvay-i Milliye'nin milli birliği sağlamasıyla
E) Kongrelerde manda sisteminin reddedilmesiyle
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
4. isgallere karşı direnişin başlamasında, TBMM'nin ko- runmasında ve isyanların bastırılmasında önemli katkı- ları olan Kuvay-1 Milliye birliklerinin, Düzenli Ordu'ya katılmamak adına ayaklandığı görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? E A) Yeni rejimin kurulmasıyla B) Milli Mücadele'nin kazanılmasıyla C) Milislerin otorite altına girmek istememesiyle D) Kuvay-i Milliye'nin milli birliği sağlamasıyla E) Kongrelerde manda sisteminin reddedilmesiyle
3
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde görülen;
I. ilk defa orduların dağıtılmaması ve işgallere karşı miting
çağrısının yapılması.
II. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yönteminin
belirlenmesi,
III. İstanbul Hükümeti ile Mebusan Meclisinin açılmasının
kararlaştırılması
gelişmelerinin Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi
ve Amasya Görüşmeleri ile eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
B)
protesto
Havza
Genelgesi
1
==
|||
Amasya
Genelgesi
t
|||
-
Amasya
Görüşmeleri
H
e-te
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
3 Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde görülen; I. ilk defa orduların dağıtılmaması ve işgallere karşı miting çağrısının yapılması. II. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yönteminin belirlenmesi, III. İstanbul Hükümeti ile Mebusan Meclisinin açılmasının kararlaştırılması gelişmelerinin Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi ve Amasya Görüşmeleri ile eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? B) protesto Havza Genelgesi 1 == ||| Amasya Genelgesi t ||| - Amasya Görüşmeleri H e-te
sonucunda imzala
e Itilaf devi
hnde doğru olarak verilmiştir?
bans antlaşması asaga
olduğu için TBMM tara
Sevr Antlaşmas
ersay Antlaşması
D- Moskova Antlaşmas
E- Berlin Antlaşmas
Parts Antlaşmas
19-4 Eyl 1919'da Türkiye'nin her yanından gelen
delegelerin kathmyla Sivas'ta toplanan kongrede,
penel
kuruluncaya kadar Istanbul hükümetiyle tüm resmi
bağlanın kesimesi kararlaştirildi. Ülke çapında yeni bir
seçimler
ve siyasi örgütlenme kurmak amacıyla bir
yapılıp yeni Mebusan Meclisi
kuruldu.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
sonucunda imzala e Itilaf devi hnde doğru olarak verilmiştir? bans antlaşması asaga olduğu için TBMM tara Sevr Antlaşmas ersay Antlaşması D- Moskova Antlaşmas E- Berlin Antlaşmas Parts Antlaşmas 19-4 Eyl 1919'da Türkiye'nin her yanından gelen delegelerin kathmyla Sivas'ta toplanan kongrede, penel kuruluncaya kadar Istanbul hükümetiyle tüm resmi bağlanın kesimesi kararlaştirildi. Ülke çapında yeni bir seçimler ve siyasi örgütlenme kurmak amacıyla bir yapılıp yeni Mebusan Meclisi kuruldu.
14-20 Ekim 1919'da Amasya'da gerçekleştirilen ve
"Amasya
E-Ingiliz ordusundaki Aborjin kökenli
sonuçlanan toplantinin tarafları aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
askerlerden oluşan birlikleri
A
imzalanmasıyla
Protokolü'nün
Itef devietieri-Istanbul Hükümeti
B- Temsil heyeti-Sovyet Rusya
C- Istanbul hükümeti-Temsil Heyeti
D- TBMM-Istanbul hükümeti
ziran 1914'te Franz-Ferdinand
E- TBMM-tilaf devletleri
Saraybosna'da öldürülme
n
ir sonucudur?
hangilerinin
garistan-Yung
nistan-Se
Avis
D- Avusturalya ve Yeni Zelanda bağım
savagini
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
14-20 Ekim 1919'da Amasya'da gerçekleştirilen ve "Amasya E-Ingiliz ordusundaki Aborjin kökenli sonuçlanan toplantinin tarafları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? askerlerden oluşan birlikleri A imzalanmasıyla Protokolü'nün Itef devietieri-Istanbul Hükümeti B- Temsil heyeti-Sovyet Rusya C- Istanbul hükümeti-Temsil Heyeti D- TBMM-Istanbul hükümeti ziran 1914'te Franz-Ferdinand E- TBMM-tilaf devletleri Saraybosna'da öldürülme n ir sonucudur? hangilerinin garistan-Yung nistan-Se Avis D- Avusturalya ve Yeni Zelanda bağım savagini
besi
eclis
illin?
adaki isimlerden hangilerif
Osmanlı Devleti'ne si
sina ait Goeber
D- Reşadiye Sultan Osman-1 Evvel
E- Nusret-Fatih
21-"Ulusal meclisin Istanbul'da toplanmasinin mümkün
olabileceğini
Istanbul'un
düşünemiyorum...
bağımsızlığına da, en basit işlere kadar müdahale
olunmaktadır. Su halde bağımsizliğini yitirmiş olan
Mustafa Kemal Paşa'ya ait yukarıdaki ifadelerde
Istanbul'da acaba ulusal meclisin Değimsizlik ve
geçen ulusal meclisin aşağıdakilerden hangisi olduğ
varğımızı savunma gücü olacak mi?"
söylenebilir?
A- TBMM
B- Osmank Mebusan Meclisi
C- Osmani Ayan Meclisi
D- Heyet-i Temsiliye
E- Milli Kongre
Birinci Dünya Savaşı son
opraklarında nüfussal çoğu
sanmasında aşağıdakil
ju söylenebilir?
Mondros
Wilson
Seve
-
Barbaros Hayrettin-Turgut Reis
Yavuz-Midilli
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
besi eclis illin? adaki isimlerden hangilerif Osmanlı Devleti'ne si sina ait Goeber D- Reşadiye Sultan Osman-1 Evvel E- Nusret-Fatih 21-"Ulusal meclisin Istanbul'da toplanmasinin mümkün olabileceğini Istanbul'un düşünemiyorum... bağımsızlığına da, en basit işlere kadar müdahale olunmaktadır. Su halde bağımsizliğini yitirmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya ait yukarıdaki ifadelerde Istanbul'da acaba ulusal meclisin Değimsizlik ve geçen ulusal meclisin aşağıdakilerden hangisi olduğ varğımızı savunma gücü olacak mi?" söylenebilir? A- TBMM B- Osmank Mebusan Meclisi C- Osmani Ayan Meclisi D- Heyet-i Temsiliye E- Milli Kongre Birinci Dünya Savaşı son opraklarında nüfussal çoğu sanmasında aşağıdakil ju söylenebilir? Mondros Wilson Seve - Barbaros Hayrettin-Turgut Reis Yavuz-Midilli
E- Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi
8- Istiklal Mahkemeleri ile ilgili;
1.
Yargı yetkisinin Meclis eliyle kullanılmasını
sağlamıştır.
Asker kaçaklan sorununun çözülmesine katk
sunmuştur.
III.
yargılarından hangilerine ulastlamaz?
Kuvvetler ayriliği ilkesini güçlendirmiştir.
A- Yalnız 1
B- Yalnız II
C- Yalnız 111
D- I ve II
E- II ve III
yüzyılda
bulunmayan ve dün
sömürgeri
büyük anlaşmarlılı
-19.
II.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
E- Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi 8- Istiklal Mahkemeleri ile ilgili; 1. Yargı yetkisinin Meclis eliyle kullanılmasını sağlamıştır. Asker kaçaklan sorununun çözülmesine katk sunmuştur. III. yargılarından hangilerine ulastlamaz? Kuvvetler ayriliği ilkesini güçlendirmiştir. A- Yalnız 1 B- Yalnız II C- Yalnız 111 D- I ve II E- II ve III yüzyılda bulunmayan ve dün sömürgeri büyük anlaşmarlılı -19. II.
2.
YILDIZ SERİSİ / TYT SOSYAL BILIMLER SORU BANKASI
MİLLİ MÜCADELE
(ORGÜTLENME DONEMI)
Ben 1919 yilinda Samsun'a çiktiğim gün olimde maddi
hiçbir kuvvet yoktu. Yalniz büyük Türk mietin altin
den doğan ve benim vicdanimi dolduran yüksek ve mane
vi bir kuvvet vard
Buna göre, Mustafa Kemal'in Türk halkının asagidaki
hangi özelliğine daha cok büvendigi savunulabilir?
Bagimsizlik duygusuna
B) Ekonomik gücüne
c) Dinsel inancına
D) Nüfus potansiyeline
E) Devlete bağlılığına
Amasya Genelgesi'nin, "Vatanın bütünlüğü, milletin ba-
ğımsızlığı tehlikededir." maddesiyle,
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
4
1. Anadolu'daki azınlıkların bağımsızlık faaliyetlerinde
bulunması,
II. Yunanların İzmir ve çevresini işgal etmesi,
III. manda ve himaye sisteminin bir kurtuluş yolu olarak
görülmesi
durumlarından hangilerine dikkat çekildiği savunula-
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Erzurum Kon
Anadolu'dan
lenmesiyle
Bu kararla
dakilerde
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
B) Do
CLBO
D) D
E)
C) I ve Il
5.
Mintanın bütünlüğü ve milletin ba
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
2. YILDIZ SERİSİ / TYT SOSYAL BILIMLER SORU BANKASI MİLLİ MÜCADELE (ORGÜTLENME DONEMI) Ben 1919 yilinda Samsun'a çiktiğim gün olimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalniz büyük Türk mietin altin den doğan ve benim vicdanimi dolduran yüksek ve mane vi bir kuvvet vard Buna göre, Mustafa Kemal'in Türk halkının asagidaki hangi özelliğine daha cok büvendigi savunulabilir? Bagimsizlik duygusuna B) Ekonomik gücüne c) Dinsel inancına D) Nüfus potansiyeline E) Devlete bağlılığına Amasya Genelgesi'nin, "Vatanın bütünlüğü, milletin ba- ğımsızlığı tehlikededir." maddesiyle, bilir? A) Yalnız I D) I ve III 4 1. Anadolu'daki azınlıkların bağımsızlık faaliyetlerinde bulunması, II. Yunanların İzmir ve çevresini işgal etmesi, III. manda ve himaye sisteminin bir kurtuluş yolu olarak görülmesi durumlarından hangilerine dikkat çekildiği savunula- B) Yalnız II E) I, II ve III Erzurum Kon Anadolu'dan lenmesiyle Bu kararla dakilerde FEN BİLİMLERİ YAYINLARI B) Do CLBO D) D E) C) I ve Il 5. Mintanın bütünlüğü ve milletin ba
DOKERIN
YAYINLARI
GENEL H
16. 12 Ocak 1920'de açılan Son Osmanlı Mebuslar Mec-
Tisinde Felahi Vatan adında bir grup oluşturulmuştur.
Bu gurubun başkanlığına aşağıdakilerden hangisi
seçilmiştir?
A) Rauf Orbay Paşa
C) Celaleddin Afgani
B) Mustafa Kemal Paşa
D) Reşat Hikmet Bey
E)Kazım Karabekir Paşa
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
DOKERIN YAYINLARI GENEL H 16. 12 Ocak 1920'de açılan Son Osmanlı Mebuslar Mec- Tisinde Felahi Vatan adında bir grup oluşturulmuştur. Bu gurubun başkanlığına aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? A) Rauf Orbay Paşa C) Celaleddin Afgani B) Mustafa Kemal Paşa D) Reşat Hikmet Bey E)Kazım Karabekir Paşa
11. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaş-
ması'ndan sonra, ordunun terhis edilmesi nedeniyle Türk
halkı Kuvayımilliye birliklerini kurmuştur.
Bu süreçte,
I. Nene Hatun,
II. Çerkez Ethem,
III. Yörük Ali Efe
isimlerden hangileri bu teşkilatın içinde yer almıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
/be
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
11. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaş- ması'ndan sonra, ordunun terhis edilmesi nedeniyle Türk halkı Kuvayımilliye birliklerini kurmuştur. Bu süreçte, I. Nene Hatun, II. Çerkez Ethem, III. Yörük Ali Efe isimlerden hangileri bu teşkilatın içinde yer almıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III /be
9.
D
HOCA
BENİM HOCAM
Millî Mücadele Dönemi'nde Damat Ferit Paşa ve bazı
devlet adamlarının da üyesi olduğu zararlı cemiyet aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C Wilson Prensipleri Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
E) Kürt Teali Cemiyeti
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
9. D HOCA BENİM HOCAM Millî Mücadele Dönemi'nde Damat Ferit Paşa ve bazı devlet adamlarının da üyesi olduğu zararlı cemiyet aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Mavri Mira Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C Wilson Prensipleri Cemiyeti D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti E) Kürt Teali Cemiyeti
TYT/Sosyal Bilimler
5. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmelerinde, İs-
tanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa'dan barış
görüşmelerine katılacak delegelerin bir kısmının
Temsil Heyeti'nin de onaylayacağı kişilerden
seçilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine
kanıt olarak gösterilebilir?
A) Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'ni destekle-
digine
B İstanbul Hükümeti'ne tam olarak güvenilmediği-
-ne
C) Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından
kabul edilmesi gerektiğine
D) Kongrelerin kararlarına uyulacağına
E) Meclis-i Mebusa'nın toplanacağına
8
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
TYT/Sosyal Bilimler 5. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmelerinde, İs- tanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa'dan barış görüşmelerine katılacak delegelerin bir kısmının Temsil Heyeti'nin de onaylayacağı kişilerden seçilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'ni destekle- digine B İstanbul Hükümeti'ne tam olarak güvenilmediği- -ne C) Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiğine D) Kongrelerin kararlarına uyulacağına E) Meclis-i Mebusa'nın toplanacağına 8
1.
28 Ocak 1920 'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul
edilen Misak-ı Milli'nin,
Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı tarihte
düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölü-
nemez.
Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oya
göre belirlenmelidir.
Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da
aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir.
kararları dikkate alındığında;
●
ülkede yeni bir rejimin kurulmasına karar verildiğine,
II. ateşkes sonrasında yapılan her türlü işgal ve müdaha-
Vleye karşı çıkıldığına,
I uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözetildiğine
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) || ve Till
E) III ve III
C) Ive Il
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
1. 28 Ocak 1920 'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin, Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı tarihte düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölü- nemez. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir. kararları dikkate alındığında; ● ülkede yeni bir rejimin kurulmasına karar verildiğine, II. ateşkes sonrasında yapılan her türlü işgal ve müdaha- Vleye karşı çıkıldığına, I uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözetildiğine yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) || ve Till E) III ve III C) Ive Il
a> fielleme ebringst
3. Türkiye'de 1927 yılında yapılacak genel seçimler öncesin-
de Atatürk tarafından belirlenen ilkelerden biri de "Milletve-
killerinin özel hayatlarında; tarım, ticaret, sanayi gibi eko-
nomiyi ve maliyeyi ilgilendiren çalışmalarında kanunlara
bağlı kalmaları gerektiğidir.
33
Atatürk'ün milletvekilliğine ilişkin bu yaklaşımının;
1. Meclis görüşmelerine eksiksiz katılımlarını sağlamak,
II. nüfuzlarını kullanarak menfaat sağlamalarını engelle-
mek,
texa
III. siyasi yaşamlarını kontrol altında tutmak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
C) ve II
ve III
B) Yalnız II
11
E) yli ve 1
O
www.mirayyayinlari.com.tr
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
a> fielleme ebringst 3. Türkiye'de 1927 yılında yapılacak genel seçimler öncesin- de Atatürk tarafından belirlenen ilkelerden biri de "Milletve- killerinin özel hayatlarında; tarım, ticaret, sanayi gibi eko- nomiyi ve maliyeyi ilgilendiren çalışmalarında kanunlara bağlı kalmaları gerektiğidir. 33 Atatürk'ün milletvekilliğine ilişkin bu yaklaşımının; 1. Meclis görüşmelerine eksiksiz katılımlarını sağlamak, II. nüfuzlarını kullanarak menfaat sağlamalarını engelle- mek, texa III. siyasi yaşamlarını kontrol altında tutmak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I C) ve II ve III B) Yalnız II 11 E) yli ve 1 O www.mirayyayinlari.com.tr
6) Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'nin milli
sınırları aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Sivas Kongresi kararlanı
C) Erzurum Kongresi kararları
D) Misak-ı Milli
Amasya görüşmesi
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
6) Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'nin milli sınırları aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi kararlanı C) Erzurum Kongresi kararları D) Misak-ı Milli Amasya görüşmesi
RGÜTLENME)
Test - 2
Milli Mücadele Dönemi'nde Mustafa Kemal'in halk üze-
rinde etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaları arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?>
A) Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde görev alması
B) Anadolu Ajansı'nı kurması
LG Mebuslar Meclisi'nin toplanmasında etkili olması
DTBMM'nin açılışına öncülük etmesi
LE Temsil Kurulu Başkanı olması
Tarih
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
RGÜTLENME) Test - 2 Milli Mücadele Dönemi'nde Mustafa Kemal'in halk üze- rinde etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?> A) Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde görev alması B) Anadolu Ajansı'nı kurması LG Mebuslar Meclisi'nin toplanmasında etkili olması DTBMM'nin açılışına öncülük etmesi LE Temsil Kurulu Başkanı olması