Milli Mücadele'de Batı Cephesi Soruları

2. TBMM'ye bağlı düzenli ordular Yunan ordusu karşısında 1.
İnönü, II. İnönü ve Sakarya Savaşlarında büyük bir zafer
kazanmıştır.
Düzenli ordunun bu başarılarının aşağıdakilerden
hangisini kolaylaştırdığı ileri sürülemez?
A) ilaf Devletlerinin Anadolu politikalarının önlenmesini
B TBMM lehinde bir kamuoyu oluşturulmasını
C) Osmanlı Hükûmeti'yle yaşanan anlaşmazlıklara son
verilmesini
D) TBMM'ye verilen halk desteğinin artırılmasını
E) Düzenli orduya asker temin edilmesini
C
ED YAYINLARI
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
2. TBMM'ye bağlı düzenli ordular Yunan ordusu karşısında 1. İnönü, II. İnönü ve Sakarya Savaşlarında büyük bir zafer kazanmıştır. Düzenli ordunun bu başarılarının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı ileri sürülemez? A) ilaf Devletlerinin Anadolu politikalarının önlenmesini B TBMM lehinde bir kamuoyu oluşturulmasını C) Osmanlı Hükûmeti'yle yaşanan anlaşmazlıklara son verilmesini D) TBMM'ye verilen halk desteğinin artırılmasını E) Düzenli orduya asker temin edilmesini C ED YAYINLARI
KPSS / ÖN LİSANS
14. Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Bekir
Sami Bey ve Rauf Bey ile müzakereleri yürüten
İstanbul Hükûmeti temsilcisi aşağıdakilerden han-
gisidir?
Ali Rıza Paşa
Salih Paşa
Tevfik Paşa
(D) Damat Ferit Paşa
E) Ahmet İzzet Paşa
A
B)
C)
S
Auch is
Smx 599
zils nova
15. TBMM'ye karşı Ermeni ve Rum azınlıklar tarafında
isvanlar çıkartılmıştır.
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
KPSS / ÖN LİSANS 14. Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Bekir Sami Bey ve Rauf Bey ile müzakereleri yürüten İstanbul Hükûmeti temsilcisi aşağıdakilerden han- gisidir? Ali Rıza Paşa Salih Paşa Tevfik Paşa (D) Damat Ferit Paşa E) Ahmet İzzet Paşa A B) C) S Auch is Smx 599 zils nova 15. TBMM'ye karşı Ermeni ve Rum azınlıklar tarafında isvanlar çıkartılmıştır.
TYT/Sosyal Bilimler
5. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan
bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir.
1.
Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi
11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması
III.
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
Sakarya Savaşı'nın kazanılması
IV.
V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması
Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı
alanda bozulmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
8.
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
TYT/Sosyal Bilimler 5. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir. 1. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi 11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması Sakarya Savaşı'nın kazanılması IV. V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı alanda bozulmuştur? A) I B) II C) III D) IV E) V 8.
D
17. Milli Mücadele Dönemi'nde aşağıdakilerden han-
gisi Batı Cephesi'nde yapılan muharebeler ile elde
edilen askerî başarıların getirdiği siyasi sonuçlar-
dan biri değildir?
A Kars Antlaşması
B) (Moskova Antlaşması
Mudanya Anlaşması
D) Gümrü Antlaşması
Ankara Antlaşması
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
D 17. Milli Mücadele Dönemi'nde aşağıdakilerden han- gisi Batı Cephesi'nde yapılan muharebeler ile elde edilen askerî başarıların getirdiği siyasi sonuçlar- dan biri değildir? A Kars Antlaşması B) (Moskova Antlaşması Mudanya Anlaşması D) Gümrü Antlaşması Ankara Antlaşması
14,
I., Lozan Barış Antlaşması
Moskova Antlaşması
Gümrü Atlaşması
VIY
Yukarıdaki antlaşmaların hangilerinde bo-
ğazlarla ilgili karar alınmamıştır?
A) Yalnız I
C)Yalnız III
E II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
14, I., Lozan Barış Antlaşması Moskova Antlaşması Gümrü Atlaşması VIY Yukarıdaki antlaşmaların hangilerinde bo- ğazlarla ilgili karar alınmamıştır? A) Yalnız I C)Yalnız III E II ve III B) Yalnız II D) I ve II
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Sa-
vaşı'nın sonuçlarından biri değildir?
A) Fransa ile anlaşma yapılması
B) Batı cephesinin güçlendirilmesi
C) Doğu sınırının kesin şekilde çizilmesi
D) Afganistan'la Dostluk Antlaşması yapılması
E) Anlaşma devletlerinin barış teklifinde bulunma-
SI
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Sa- vaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Fransa ile anlaşma yapılması B) Batı cephesinin güçlendirilmesi C) Doğu sınırının kesin şekilde çizilmesi D) Afganistan'la Dostluk Antlaşması yapılması E) Anlaşma devletlerinin barış teklifinde bulunma- SI
2. I. Türk-Afgan Dostluk Antlaşmas/nan imzalanmas
II. İtalya'nın Anadolu'daki işgal bölgelerini boşalt
ma kararı alması
III. Gediz Muharebeleri'nin yaşanması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası ap
dakilerin hangisinde doğru olarak verilmişti
A) I-II-III
B) I-III-
D) III-1 -11
E)--1
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
2. I. Türk-Afgan Dostluk Antlaşmas/nan imzalanmas II. İtalya'nın Anadolu'daki işgal bölgelerini boşalt ma kararı alması III. Gediz Muharebeleri'nin yaşanması Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası ap dakilerin hangisinde doğru olarak verilmişti A) I-II-III B) I-III- D) III-1 -11 E)--1
15. Kurtuluş Savaşı'nda,
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin uygulanması
II. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması
III. Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri TBMM'nin Yunan
birliklerine karşı daha etkin mücadele yapıl-
masına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
15. Kurtuluş Savaşı'nda, Tekalif-i Milliye Emirleri'nin uygulanması II. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. Gümrü Antlaşması'nın imzalanması gelişmelerinden hangileri TBMM'nin Yunan birliklerine karşı daha etkin mücadele yapıl- masına ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1
Sakarya Zaferi'nin kazanılmasının ardından Iti-
laf Devletleri ile barış müzakerelerini yapmak
Için TBMM adına Paris'e gönderilen dışişleri
bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sami Kunduh
B) Yusuf Kemal Tengirşenk
C) Şükrü Saraçoğlu
D) Ismet İnönü
E) Fatih Rüştü Zorlu
GENEL
22.1. Tevi
II. Azi
lun
III. De
Yukar
hurly
altına
A) Y
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 Sakarya Zaferi'nin kazanılmasının ardından Iti- laf Devletleri ile barış müzakerelerini yapmak Için TBMM adına Paris'e gönderilen dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bekir Sami Kunduh B) Yusuf Kemal Tengirşenk C) Şükrü Saraçoğlu D) Ismet İnönü E) Fatih Rüştü Zorlu GENEL 22.1. Tevi II. Azi lun III. De Yukar hurly altına A) Y
Milli Mücadele yıllarında, Kuva-i Milliye birlikle-
rinden düzenli orduya geçilmesinde;
1. Gediz mağlubiyetinin yaşanması,
II. düşman birliklerinin durdurulamaması,
III. Kuva-i Milliye şeflerinin isyan etmesi
gelişmelerinden hangileri hızlandırıcı bir etkiye
sahip olmuştur?
6.
A) Yalnız I
D) I ve II
urtulus S
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
İhtiyaç Yayıncılık
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
Milli Mücadele yıllarında, Kuva-i Milliye birlikle- rinden düzenli orduya geçilmesinde; 1. Gediz mağlubiyetinin yaşanması, II. düşman birliklerinin durdurulamaması, III. Kuva-i Milliye şeflerinin isyan etmesi gelişmelerinden hangileri hızlandırıcı bir etkiye sahip olmuştur? 6. A) Yalnız I D) I ve II urtulus S B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III İhtiyaç Yayıncılık
n çıkarılmasıyla
asıyla
kabulüyle
mesi,
rtması,
ması
lan önemli-
Yalnız III
uzmankariyer
bulunması
E) Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ın geri alınması
15. Kurtuluş Savaşı yıllarında İtalya'nın Anadolu'da
işgal ettiği yerleri boşaltmasında;
1. İtilaf Devletleri ile görüş ayrılıkları yaşaması,
II. TBMM'nin I. Inönü Savaşı'nı kazanması,
III. Doğu Cephesi'nin kapanması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III ve Il
E) I, II ve III
D) I ve III
6.A 7.E 8.D 9.E 10.8 11.E 12.C 13.E 14.D 15.C
D)
E) Lozan Barış Antla
3. İstiklal Marşı ilk
hangisinde yayı
A) Ceride-i Resm
B) Irade-i Milliye
C) Hâkimiyet-i
D) Minber
E) Açıksöz
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
n çıkarılmasıyla asıyla kabulüyle mesi, rtması, ması lan önemli- Yalnız III uzmankariyer bulunması E) Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ın geri alınması 15. Kurtuluş Savaşı yıllarında İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltmasında; 1. İtilaf Devletleri ile görüş ayrılıkları yaşaması, II. TBMM'nin I. Inönü Savaşı'nı kazanması, III. Doğu Cephesi'nin kapanması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III ve Il E) I, II ve III D) I ve III 6.A 7.E 8.D 9.E 10.8 11.E 12.C 13.E 14.D 15.C D) E) Lozan Barış Antla 3. İstiklal Marşı ilk hangisinde yayı A) Ceride-i Resm B) Irade-i Milliye C) Hâkimiyet-i D) Minber E) Açıksöz
CAL BİLİMLER
En Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak
Fredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan
bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir.
1. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi
11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması
III.
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
IV.
Sakarya Savaşı'nın kazanılması
V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması
A) I
B kitapçığı
Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı
<alanda bozulmuştur?
B) II
soru kalesi
YAYINLARI
C) III
D) IV
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
CAL BİLİMLER En Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Fredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir. 1. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi 11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması IV. Sakarya Savaşı'nın kazanılması V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması A) I B kitapçığı Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı <alanda bozulmuştur? B) II soru kalesi YAYINLARI C) III D) IV
I. İnönü Savaşı'ndan sonra 23 Şubat- 20.
12 Mart 1921'de düzenlenen Londra
Konferansı'na;
İsmet Bey,
Bekir Sami Bey,
I.
II.
III. Tevfik Paşa
devlet adamlarından hangileri katıl-
mıştır?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
Milli Mücadele
nudaki
E) I, II ve III
Dönemi'yle il
gelişmelerden han
istir?
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
I. İnönü Savaşı'ndan sonra 23 Şubat- 20. 12 Mart 1921'de düzenlenen Londra Konferansı'na; İsmet Bey, Bekir Sami Bey, I. II. III. Tevfik Paşa devlet adamlarından hangileri katıl- mıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II Milli Mücadele nudaki E) I, II ve III Dönemi'yle il gelişmelerden han istir?
8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI
12. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele
Dönemi'nde ordunun ihtiyaçlarını halktan kar-
şılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayım-
ladı. Yayımlanan emirler karşısında Türk mil-
leti hiçbir fedakârlıktan kaçmadı ve ordusuyla
işbirliği yaptı. Vatanın kurtuluşunu sağlayacak
olan ordusuna destek oldu. Ülkesi için maddi
ve manevi bütün kaynaklarını seferber etti.
Bu bilgide, aşağıdaki kavramlardan hangi-
sine örnek bir durum yoktur?
A) Özveriye
B Milli egemenlige
C) Millî dayanışmaya
D) Vatanseverliğe
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI 12. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele Dönemi'nde ordunun ihtiyaçlarını halktan kar- şılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayım- ladı. Yayımlanan emirler karşısında Türk mil- leti hiçbir fedakârlıktan kaçmadı ve ordusuyla işbirliği yaptı. Vatanın kurtuluşunu sağlayacak olan ordusuna destek oldu. Ülkesi için maddi ve manevi bütün kaynaklarını seferber etti. Bu bilgide, aşağıdaki kavramlardan hangi- sine örnek bir durum yoktur? A) Özveriye B Milli egemenlige C) Millî dayanışmaya D) Vatanseverliğe
6. Yunanların II. İnönü Savaşı'ndaki ye-
nilgileri üzerine Anadolu'da işgal et-
tikleri yerlerden çekilmeye başlayan
ve Sakarya Zaferi'nin kazanılmasından
sonra ise Anadolu'yu tamamen boşal;
tan İtilaf devleti asadidazuerden han-
gisidir? (0
A) Rusya
Fransa
B) İngiltere
D) İtalya
E) ABD
2
2
9.
Hidu
Ba
tiy
de
A)
C)
sonniste
61910
qualene
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
6. Yunanların II. İnönü Savaşı'ndaki ye- nilgileri üzerine Anadolu'da işgal et- tikleri yerlerden çekilmeye başlayan ve Sakarya Zaferi'nin kazanılmasından sonra ise Anadolu'yu tamamen boşal; tan İtilaf devleti asadidazuerden han- gisidir? (0 A) Rusya Fransa B) İngiltere D) İtalya E) ABD 2 2 9. Hidu Ba tiy de A) C) sonniste 61910 qualene
5.
TBMM'nin doğuda Ermenilere karşı kazandığı
askeri başarının sonuçları arasında aşağıdakiler-
den hangisi gösterilemez?
A) Rus yardımı için bir koridor oluşması
B) Doğu sınırının kesinleşmesi ✓
C) Batı Cephesi'nin kuvvetlendirilmesi
D Misakimilli'nin tanıtılması
É) Doğu sınırının güvenliğinin sağlanması
www.isemkitap.com
8.
67
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
5. TBMM'nin doğuda Ermenilere karşı kazandığı askeri başarının sonuçları arasında aşağıdakiler- den hangisi gösterilemez? A) Rus yardımı için bir koridor oluşması B) Doğu sınırının kesinleşmesi ✓ C) Batı Cephesi'nin kuvvetlendirilmesi D Misakimilli'nin tanıtılması É) Doğu sınırının güvenliğinin sağlanması www.isemkitap.com 8. 67