Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar Soruları

3.
Tarihi olaylarla ilgili zamanın belirtil-
mesinin,
1. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi
kurulması,
nernell!!
II. objektifliğin sağlanması,
III. tarihe bilimsel özellik kazandırılması
durumlarından hangilerini sağladığı
savunulabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I ve III
D) ve II
6
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
3. Tarihi olaylarla ilgili zamanın belirtil- mesinin, 1. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulması, nernell!! II. objektifliğin sağlanması, III. tarihe bilimsel özellik kazandırılması durumlarından hangilerini sağladığı savunulabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III D) ve II 6
4.
Göreve başladığı ilk yıllarında İttihat ve Terakki
Cemiyeti'ne sempati besleyen Mustafa Kemal'e göre
ordu mensupları derhal politikanın içinden çekilmeliydi.
Demokrasi mücadelesi sivillere bırakılmalıydı. Aksi
200
Cabin
hâlde ülke bir felaketin içine girecekti.
Orgumeiig torms amis pop innelisigo.
Aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında yaşanan
gelişmeler, Mustafa Kemal'in bu düşüncesinde
haklı olduğunu göstermiştir?
A) 31 Mart Olayı
B) I. Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) II. Meşrutiyet'in İlanı
E) I. Dünya Savaşı
nutzuva av sveu obrvolbray elled pove mollas
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
4. Göreve başladığı ilk yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne sempati besleyen Mustafa Kemal'e göre ordu mensupları derhal politikanın içinden çekilmeliydi. Demokrasi mücadelesi sivillere bırakılmalıydı. Aksi 200 Cabin hâlde ülke bir felaketin içine girecekti. Orgumeiig torms amis pop innelisigo. Aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında yaşanan gelişmeler, Mustafa Kemal'in bu düşüncesinde haklı olduğunu göstermiştir? A) 31 Mart Olayı B) I. Balkan Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) II. Meşrutiyet'in İlanı E) I. Dünya Savaşı nutzuva av sveu obrvolbray elled pove mollas
diş nedenlerden biri değildir?
caret yollarının değişmesi
Miyetçilik akımının etkisi
istan, Rusya gibi güçlü devletlerin siyasal
atta yerlerini almaları
pa'nın bilimsel olarak gerisinde kalınması
etin doğal sınırlara ulaşması
BUIR 4i2iLDi
mzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın
- yansıyan sonucu aşağıdakilerden
--iran savaşlarına kesin olarak son
a sınırının temelini oluşturması
arklılıklarından kaynaklı çatışmaları
mesi
dostluğunun başlaması
asında kültürel birliğin sağlanması
devlet aşağıdakileru
A) Lehistan
B) Rusya
D) Avusturya
C) Malta
na
E) Venedik
6. Karlofça Antlaşması ile Mora Venedik'e verilmiş-
tir ancak Ortodoks mezhebinden olan Mora halkı,
Katolik Venedik yönetimi altında ezilince Osmanlı
Devleti'nden yardım istemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt ola-
maz?
A) Avrupa'da Katolik - Ortodoks anlaşmazlığı ya-
şandığına
Bora'nın daha önce Osmanlı Devleti'ne bağlı
olduğuna
C) Osmanlı Devleti'nin hâlâ saygınlığını koruduğu-
D) Osmanlı Devleti'nin din adına savaşacağına
E) Venedik halkının Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü
yönetimini özlediğine
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
diş nedenlerden biri değildir? caret yollarının değişmesi Miyetçilik akımının etkisi istan, Rusya gibi güçlü devletlerin siyasal atta yerlerini almaları pa'nın bilimsel olarak gerisinde kalınması etin doğal sınırlara ulaşması BUIR 4i2iLDi mzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın - yansıyan sonucu aşağıdakilerden --iran savaşlarına kesin olarak son a sınırının temelini oluşturması arklılıklarından kaynaklı çatışmaları mesi dostluğunun başlaması asında kültürel birliğin sağlanması devlet aşağıdakileru A) Lehistan B) Rusya D) Avusturya C) Malta na E) Venedik 6. Karlofça Antlaşması ile Mora Venedik'e verilmiş- tir ancak Ortodoks mezhebinden olan Mora halkı, Katolik Venedik yönetimi altında ezilince Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt ola- maz? A) Avrupa'da Katolik - Ortodoks anlaşmazlığı ya- şandığına Bora'nın daha önce Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğuna C) Osmanlı Devleti'nin hâlâ saygınlığını koruduğu- D) Osmanlı Devleti'nin din adına savaşacağına E) Venedik halkının Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü yönetimini özlediğine
Ah,
arak
7121
tica
zlan
fethi
ğil
A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) Hollanda
am
Bizans İmparatorluğu
Soru 8
I. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin
kralların aleyhine sonuçlanması
II. Avrupa'da sürekli orduların kurulması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
IV. Coğrafi Keşifler'in yapılması
V. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik sefer-
ler düzenlemesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin feo-
dalitenin yıkılmasında etkili olduğu söyle-
nemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) Yalnız V
D) Yalnız IV
1. Vassal
II. Süzeren
III. Aristokrat sin
IV. Endülijans
V. Kontluk
Yukarıdaki kav
te rejimi ile ilgi
A) Yalnız I
Soru
D) Yal
Aşağıdaki se
Çağ'da Avru
yal, siyasal
A) Cumhuriy
B) Aristokras
C) Monarşi
D) Feodalite
E) Tiranlık
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Ah, arak 7121 tica zlan fethi ğil A) Fransa B) İngiltere C) Almanya D) Hollanda am Bizans İmparatorluğu Soru 8 I. Papa ile krallar arasındaki mücadelenin kralların aleyhine sonuçlanması II. Avrupa'da sürekli orduların kurulması III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması IV. Coğrafi Keşifler'in yapılması V. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik sefer- ler düzenlemesi Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin feo- dalitenin yıkılmasında etkili olduğu söyle- nemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) Yalnız V D) Yalnız IV 1. Vassal II. Süzeren III. Aristokrat sin IV. Endülijans V. Kontluk Yukarıdaki kav te rejimi ile ilgi A) Yalnız I Soru D) Yal Aşağıdaki se Çağ'da Avru yal, siyasal A) Cumhuriy B) Aristokras C) Monarşi D) Feodalite E) Tiranlık
3.
Tarih öncesi dönemler; Eski Taş, Orta Taş, Yeni Taş ve
Maden Devri olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır.
Çeşitli kazı merkezlerinde ele geçirilen aşağıdaki bulun-
tu sıralamalarından hangisi, yukarıdaki tarihsel sürece
uygunluk gösterir?
A) Seramik kap - Ev temeli - Ok ve yay
B) Koşum takımı - Bakır bilezik - Demir saban
C) Taş balta - Çömlek - Kalaylanmış kap
D) Dolmen - Orak - Altın küpe
E) Tekerlek - Bronz heykel - Para
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
3. Tarih öncesi dönemler; Eski Taş, Orta Taş, Yeni Taş ve Maden Devri olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Çeşitli kazı merkezlerinde ele geçirilen aşağıdaki bulun- tu sıralamalarından hangisi, yukarıdaki tarihsel sürece uygunluk gösterir? A) Seramik kap - Ev temeli - Ok ve yay B) Koşum takımı - Bakır bilezik - Demir saban C) Taş balta - Çömlek - Kalaylanmış kap D) Dolmen - Orak - Altın küpe E) Tekerlek - Bronz heykel - Para
5. Emeviler Dönemi'nde Taşkent, Buhara ve Semerkant
ele geçirildi. Ancak Emevi Valisi Kuteybe, Türgeş
hükümdarı Sulu Kağan'la yaptığı mücadeleyi kaybetti.
Türkler ve Araplar arasındaki savaşlar Abbasiler
Dönemi'ne kadar devam etti.
Buna göre Türklerle - Emeviler arasında,
1. siyasi,
II. askerî,
III. iktisadi
alanlarından hangilerinde mücadele yaşandığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
5. Emeviler Dönemi'nde Taşkent, Buhara ve Semerkant ele geçirildi. Ancak Emevi Valisi Kuteybe, Türgeş hükümdarı Sulu Kağan'la yaptığı mücadeleyi kaybetti. Türkler ve Araplar arasındaki savaşlar Abbasiler Dönemi'ne kadar devam etti. Buna göre Türklerle - Emeviler arasında, 1. siyasi, II. askerî, III. iktisadi alanlarından hangilerinde mücadele yaşandığı söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
5. Mekkeli müşrikler güvenilir "emin" lakabını taktıkları Hz.
Muhammed'in İslam çağrısına olumlu karşılık vermedi.
Bu durumda,
1. toplumun alışkanlıkların değiştirmenin zor olması,
II. toplumsal statünün korunmak istenmesi,
III. mevcut düzen içerisinde yeni dinin köklü değişiklik
getirmesi
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
5. Mekkeli müşrikler güvenilir "emin" lakabını taktıkları Hz. Muhammed'in İslam çağrısına olumlu karşılık vermedi. Bu durumda, 1. toplumun alışkanlıkların değiştirmenin zor olması, II. toplumsal statünün korunmak istenmesi, III. mevcut düzen içerisinde yeni dinin köklü değişiklik getirmesi unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
şkileri Balkanların Fethi
●
Fetret Dönemi'nde devletin siyasi birliğini tekrar
kurabilmek için birbiriyle mücadeleye giren Osmanlı
şehzadeleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) İsa Çelebi
C) Yakup Çelebi
B) Musa Çelebi
D) Mehmet Çelebi
E) Süleyman Çelebi
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
şkileri Balkanların Fethi ● Fetret Dönemi'nde devletin siyasi birliğini tekrar kurabilmek için birbiriyle mücadeleye giren Osmanlı şehzadeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) İsa Çelebi C) Yakup Çelebi B) Musa Çelebi D) Mehmet Çelebi E) Süleyman Çelebi
4.
Osmanlı hükümdarları hem halife hem de padişahlık unvanlarını
kullandıkları hâlde, TBMM halifelik makamını saltanat makamıyla
birlikte kaldırmamış, Abdülmecit Efendi'yi halife seçerek halifelik
makamının bir süre daha devam etmesine izin vermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. halkın henüz böyle bir inkılap girişimine hazır olmaması,
II. halifenin dünya Müslümanları üzerindeki etkisinin kaybedil-
mek istenmemesi,
III. Cumhuriyet'in ilanında halifenin desteğinin alınması X
hangileri etkili olmuştur?
A)_Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
4. Osmanlı hükümdarları hem halife hem de padişahlık unvanlarını kullandıkları hâlde, TBMM halifelik makamını saltanat makamıyla birlikte kaldırmamış, Abdülmecit Efendi'yi halife seçerek halifelik makamının bir süre daha devam etmesine izin vermiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında; I. halkın henüz böyle bir inkılap girişimine hazır olmaması, II. halifenin dünya Müslümanları üzerindeki etkisinin kaybedil- mek istenmemesi, III. Cumhuriyet'in ilanında halifenin desteğinin alınması X hangileri etkili olmuştur? A)_Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı
Devleti; Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boyları tarafından
840 yılında kurulmuştur. Satuk Buğra Han, Islamiyet'i kabul
eden ilk Karahanlı hükümdarıdır. Müslüman olduktan sonra
Abdulkerim adını alan Satuk Buğra Han, Türkler arasında
İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiş ve bu nedenle
El-Mücahit, El-Gazi unvanları ile anılmıştır. Bir diğer
hükümdar olan Yusuf Kadir Han'ın vefatından sonra taht
mücadeleleri yaşanmış, Karahanlı Devleti Doğu ve Batı
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Karahanlılara 1211'de
Karahitaylılar; Batı Karahanlılara ise 1212'de
Harzemşahlar son vermiştir.
Bu bilgilere göre Karahanlılar hakkında aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kurulmalarında boy yapılanmasının etkili olduğu
B) Gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda hareket edildiği
e Türklerin, genel nüfus içinde sayıca azınlıkta kaldığı
D) Devlet yönetiminde Türk geleneklerinin sürdürüldüğü
E) Bazı konularda İslam kültürünün etkisinde kalındığı
51
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti; Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boyları tarafından 840 yılında kurulmuştur. Satuk Buğra Han, Islamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarıdır. Müslüman olduktan sonra Abdulkerim adını alan Satuk Buğra Han, Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiş ve bu nedenle El-Mücahit, El-Gazi unvanları ile anılmıştır. Bir diğer hükümdar olan Yusuf Kadir Han'ın vefatından sonra taht mücadeleleri yaşanmış, Karahanlı Devleti Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Karahanlılara 1211'de Karahitaylılar; Batı Karahanlılara ise 1212'de Harzemşahlar son vermiştir. Bu bilgilere göre Karahanlılar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kurulmalarında boy yapılanmasının etkili olduğu B) Gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda hareket edildiği e Türklerin, genel nüfus içinde sayıca azınlıkta kaldığı D) Devlet yönetiminde Türk geleneklerinin sürdürüldüğü E) Bazı konularda İslam kültürünün etkisinde kalındığı 51
6.
Kanunname-i Ali Osman'ın yürürlüğe konması
Müsadere sisteminin yasallaşması
III. Divan-ı Hümayun'a sadrazamın başkanlık etmesi
II. Mehmed döneminde görülen yukarıdaki gelişme-
lerden hangileri merkezi otoritenin güçlü tutulmaya
çalışıldığının göstergesidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I,II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
6. Kanunname-i Ali Osman'ın yürürlüğe konması Müsadere sisteminin yasallaşması III. Divan-ı Hümayun'a sadrazamın başkanlık etmesi II. Mehmed döneminde görülen yukarıdaki gelişme- lerden hangileri merkezi otoritenin güçlü tutulmaya çalışıldığının göstergesidir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I,II ve III C) I ve II
sbrieamh)
VSTA
ViewA) Yalnız I
üsőo
Vlasonüşüb
10. I. Roma halkının görev ve sorumlulukları
II. Halk arasındaki ilişkiler
III. Komşu devletlerle kültürel ilişkiler Minup. M
iso
elluso msesy It
Yukarıdakilerden hangileri On İki Levha Kanunla-
rında yer almıştır?
del
VIB) Yalnız II
Vi av D) I ve III
Il sv C) I ve II
E) I, II ve III
Tabun
9.9
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
sbrieamh) VSTA ViewA) Yalnız I üsőo Vlasonüşüb 10. I. Roma halkının görev ve sorumlulukları II. Halk arasındaki ilişkiler III. Komşu devletlerle kültürel ilişkiler Minup. M iso elluso msesy It Yukarıdakilerden hangileri On İki Levha Kanunla- rında yer almıştır? del VIB) Yalnız II Vi av D) I ve III Il sv C) I ve II E) I, II ve III Tabun 9.9
10.
Sınıf / Bursluluk Sınavı
01
8. Türkiye Selçuklularının Moğollarla yaptığı
Kösedağ Savaşı'nda yenilmesinin, aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Uç bölgelerdeki Türkmen beylerinin bağımsız
hareket etmesine
B) Moğolların Anadolu'da egemenlik kurmasına
C) Anadolu'daki Selçuklu otoritesinin sarsılmasına
D) Anadolu'daki siyasi dengelerin değişmesine
E) Danişmentliler, Artuklular gibi beyliklerin
kurulmasına
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
10. Sınıf / Bursluluk Sınavı 01 8. Türkiye Selçuklularının Moğollarla yaptığı Kösedağ Savaşı'nda yenilmesinin, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A) Uç bölgelerdeki Türkmen beylerinin bağımsız hareket etmesine B) Moğolların Anadolu'da egemenlik kurmasına C) Anadolu'daki Selçuklu otoritesinin sarsılmasına D) Anadolu'daki siyasi dengelerin değişmesine E) Danişmentliler, Artuklular gibi beyliklerin kurulmasına
13. yüzyıl tarihçileri ve seyyahları Anadolu için Berrü't-
Türkiyye (Türkiye toprağı) tanımlamasını yapmışlardır.
Bu tanımlama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili
olamaz?
A) Oğuzların Anadolu'yu yurt edinmesiyle
B) Anadolu'da Türk-İslam mimarisinin
yaygınlaşmasıyla
C) Malazgirt Savaşı'nın Selçukluların zaferiyle
sonuçlanmasıyla
D) Bizans'ın yerli Ermenilere baskı yapmasıyla
E) Anadolu'daki Bizans egemenliğinin zayıflamasıyla
11(0
8
habercisiydi.
Bu bilgilere d
aşağıdaki yar
A) Batı Anad
yerleşik y
belirleyici
B) Beyliğin H
uygulama
C) Sınırların
faaliyetle
D) Bizans't=
fetihlerin
E) Kuruluş
döneml
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
13. yüzyıl tarihçileri ve seyyahları Anadolu için Berrü't- Türkiyye (Türkiye toprağı) tanımlamasını yapmışlardır. Bu tanımlama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olamaz? A) Oğuzların Anadolu'yu yurt edinmesiyle B) Anadolu'da Türk-İslam mimarisinin yaygınlaşmasıyla C) Malazgirt Savaşı'nın Selçukluların zaferiyle sonuçlanmasıyla D) Bizans'ın yerli Ermenilere baskı yapmasıyla E) Anadolu'daki Bizans egemenliğinin zayıflamasıyla 11(0 8 habercisiydi. Bu bilgilere d aşağıdaki yar A) Batı Anad yerleşik y belirleyici B) Beyliğin H uygulama C) Sınırların faaliyetle D) Bizans't= fetihlerin E) Kuruluş döneml
12. İstanbul'un fethinin, ateşli silahların surlar üzerindeki yıkı-
ci etkisini ortaya çıkarması feodalitenin çözülmesinde en
büyük rolü oynamıştır.
esinde
Avrupa'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
bu durumu desteklediği ileri sürülebilir?
A) Katolik Kilisesinin güçlenmesinin
B) Skolastik düşüncenin ortaya çıkmasının
C) Sömürge elde etme yarışının hızlanmasının
D) Merkezî krallıkların güçlenmesinin
E) Milliyetçilik akımının yaygınlaşmasının
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
12. İstanbul'un fethinin, ateşli silahların surlar üzerindeki yıkı- ci etkisini ortaya çıkarması feodalitenin çözülmesinde en büyük rolü oynamıştır. esinde Avrupa'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu durumu desteklediği ileri sürülebilir? A) Katolik Kilisesinin güçlenmesinin B) Skolastik düşüncenin ortaya çıkmasının C) Sömürge elde etme yarışının hızlanmasının D) Merkezî krallıkların güçlenmesinin E) Milliyetçilik akımının yaygınlaşmasının
Anadolu'nun doğusunun Türk yurdu olduğunu kanıt-
layıcı yayınlar yapmak amacı taşıyan Türkçe olarak
Albayrak, Hadisat gazeteleri ile Le Pays (Vatan) adı
verilen Fransızca bir gazete çıkarmıştır.
Bu özellik aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi.
ile ilgilidir?
CAYI
B) Trakya-Paşaeli Heyet-i Osmaniye Cemiyeti
CŞark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
E) Kilikyalılar Cemiyeti
AY Milli Kongre Cemiyeti
Tarih
Orta Çağ’da Ordu ve Kanunlar
Anadolu'nun doğusunun Türk yurdu olduğunu kanıt- layıcı yayınlar yapmak amacı taşıyan Türkçe olarak Albayrak, Hadisat gazeteleri ile Le Pays (Vatan) adı verilen Fransızca bir gazete çıkarmıştır. Bu özellik aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi. ile ilgilidir? CAYI B) Trakya-Paşaeli Heyet-i Osmaniye Cemiyeti CŞark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti E) Kilikyalılar Cemiyeti AY Milli Kongre Cemiyeti