Orta Çağ’da Ordu Soruları

5. Orta Çağ'da Avrupa ordularının temelini oluşturan
şövalyeler, unvanlarını düzenlenen bir törenle alıyorlardı.
Unvan verilirken genellikle kılıçin bir yüzü, görselde
betimlendiği gibi efendi tarafından şövalyenin omzuna
değdiriliyordu.
Bu uygulama, Ingiltere'de üstün hizmetlerde bulunmuş
kimselerin kraliçeden törenle şövalyelik nişanı alması
biçiminde sürdürülmektedir.
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki çıkarımlardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Orta Çağ'daki sınıfsal ayrımların Avrupa'da
sürdürüldüğüne
B) Orta Çağ askerî sisteminin dünyanın geneline
yayıldığına
C) Ingiltere'deki monarşik yönetimin Yeni Çağ'da son
bulduğuna
D) Bazı tarihî uygulamaların bazı Avrupa devletlerinde
yaşatıldığına
E) Şövalyeliğin Orta Çağ'dan sonra da etkili bir kurum
olduğuna
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
5. Orta Çağ'da Avrupa ordularının temelini oluşturan şövalyeler, unvanlarını düzenlenen bir törenle alıyorlardı. Unvan verilirken genellikle kılıçin bir yüzü, görselde betimlendiği gibi efendi tarafından şövalyenin omzuna değdiriliyordu. Bu uygulama, Ingiltere'de üstün hizmetlerde bulunmuş kimselerin kraliçeden törenle şövalyelik nişanı alması biçiminde sürdürülmektedir. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A) Orta Çağ'daki sınıfsal ayrımların Avrupa'da sürdürüldüğüne B) Orta Çağ askerî sisteminin dünyanın geneline yayıldığına C) Ingiltere'deki monarşik yönetimin Yeni Çağ'da son bulduğuna D) Bazı tarihî uygulamaların bazı Avrupa devletlerinde yaşatıldığına E) Şövalyeliğin Orta Çağ'dan sonra da etkili bir kurum olduğuna
e Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TEST-21
Çaka Bey, kurduğu büyük bir donanma ile Midilli,
Sakız ve Rodos adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra
İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ve Türkiye
Selçuklu Devleti ile ittifak girişiminde bulunmuştur.
Tehlikeyi gören Bizans, Türkiye Selçuklu hükümdarı ve
aynı zamanda Çaka Bey'in damadı olan 1. Kılıç Arslan'ı
Çaka Bey'e karşı kışkırtmıştır. Bizans'ın oyununa gelen
I. Kılıç Arslan, Çaka Bey'i öldürtmüştür. Bu karışıklıktan
yararlanan Bizans, İzmir'i yeniden ele geçirerek Çaka
Beyliği'ne son vermiştir.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Çaka Bey, Bizans'a karşı askerî ittifakta bulunmuştur.
Türkler, denizcilik faaliyetini ilk kez Çaka Bey ile
öğrenmiştir.
CY Caka Bey, denizcilik alanında ileri gitmiştir.
D) Caka Bey, Batı Anadolu kıyılarında aktif bir politika
izlemistir
EXBizans kendisine karşı oluşan ittifak girişimini kendi
lehine çevirmiştir.
5. 1. Baba İshak İsyanı
Bannilik Hareketi
✓
Şeyh Bedrettin İsyanı
Yukarıda verilen isyanlardan hangilerinin Türkiye
doğulmasında etkisi olduğu
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
e Sürecinde Selçuklu Türkiyesi TEST-21 Çaka Bey, kurduğu büyük bir donanma ile Midilli, Sakız ve Rodos adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ittifak girişiminde bulunmuştur. Tehlikeyi gören Bizans, Türkiye Selçuklu hükümdarı ve aynı zamanda Çaka Bey'in damadı olan 1. Kılıç Arslan'ı Çaka Bey'e karşı kışkırtmıştır. Bizans'ın oyununa gelen I. Kılıç Arslan, Çaka Bey'i öldürtmüştür. Bu karışıklıktan yararlanan Bizans, İzmir'i yeniden ele geçirerek Çaka Beyliği'ne son vermiştir. Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Çaka Bey, Bizans'a karşı askerî ittifakta bulunmuştur. Türkler, denizcilik faaliyetini ilk kez Çaka Bey ile öğrenmiştir. CY Caka Bey, denizcilik alanında ileri gitmiştir. D) Caka Bey, Batı Anadolu kıyılarında aktif bir politika izlemistir EXBizans kendisine karşı oluşan ittifak girişimini kendi lehine çevirmiştir. 5. 1. Baba İshak İsyanı Bannilik Hareketi ✓ Şeyh Bedrettin İsyanı Yukarıda verilen isyanlardan hangilerinin Türkiye doğulmasında etkisi olduğu
chenke misy qeyA.
7. Abbasilerde Beytül-hikme ve gözlem evlerinin açıl-
ması, medreselerin kurulmasına yol açmıştır. Fel-
sefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilim-
ler üzerinde çalışmalar başlamıştır. Müslümanlar bu
süreç içinde bir yandan da Eski Yunan ve Hintli dü-
şünürlerin de eserlerini incelemişlerdir. İslam düşün-
ce tarihi incelendiğinde Müslümanların XII. yüzyıla
kadar çok yönlü bir araştırma içinde olduğu görülür.
Buna göre;
daimollet nebshopons)
1. Abbasilerin nakli bilimlere önem verdiğine, V
II. İslam medeniyetinin farklı medeniyetlerden etki-
gebiel lendiğine,
III. İslam medeniyetinin akli bilimleri Avrupa'dan
öğrendiğine
e
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve It
AY
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
chenke misy qeyA. 7. Abbasilerde Beytül-hikme ve gözlem evlerinin açıl- ması, medreselerin kurulmasına yol açmıştır. Fel- sefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilim- ler üzerinde çalışmalar başlamıştır. Müslümanlar bu süreç içinde bir yandan da Eski Yunan ve Hintli dü- şünürlerin de eserlerini incelemişlerdir. İslam düşün- ce tarihi incelendiğinde Müslümanların XII. yüzyıla kadar çok yönlü bir araştırma içinde olduğu görülür. Buna göre; daimollet nebshopons) 1. Abbasilerin nakli bilimlere önem verdiğine, V II. İslam medeniyetinin farklı medeniyetlerden etki- gebiel lendiğine, III. İslam medeniyetinin akli bilimleri Avrupa'dan öğrendiğine e yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve It AY
A)
D) I ve III
5. Müslüman Oğuzlardan önce Anadolu'ya akın yapan
Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Sasaniler
E) II, III ve IV
D) Sibirler
B) Bulgarlar
E) İskitler
C) Hunlar
H verimli toprak
amaçlarından h
A) Yalnız I
D) I
9. Abbasi h
ile müca
oynamış
çekleşe
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
A) D) I ve III 5. Müslüman Oğuzlardan önce Anadolu'ya akın yapan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sasaniler E) II, III ve IV D) Sibirler B) Bulgarlar E) İskitler C) Hunlar H verimli toprak amaçlarından h A) Yalnız I D) I 9. Abbasi h ile müca oynamış çekleşe
Döne
Doğu
apila
TEST 4
Hz. Osman döneminde Belencer Savaşı'nın yapılması,
gaza ve cihat düşüncesiyle hareket edildiği,
II. Türklerin İslamlaşma sürecinin hızlandığı, e
III. Arabistan dışında fetih hareketlerinde bulunulduğu
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
8. MİKRO KONU: İslam Öncesi Arap Y
D) II ve III
B) Yalnız III
091.
C) I ve III
I, II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
Döne Doğu apila TEST 4 Hz. Osman döneminde Belencer Savaşı'nın yapılması, gaza ve cihat düşüncesiyle hareket edildiği, II. Türklerin İslamlaşma sürecinin hızlandığı, e III. Arabistan dışında fetih hareketlerinde bulunulduğu yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I 8. MİKRO KONU: İslam Öncesi Arap Y D) II ve III B) Yalnız III 091. C) I ve III I, II ve III
B
7.
İlk Çağ'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi
bilimsel çalışmaların yapıldığına kanıt olarak gösterile-
mez?
BENIM HOCAM
TYT-TARİH Soru Bankası
A) Sümerlerin "pi" sayısı için 3.125 değerini belirlemesi
B) Mısırlıların Nil Nehri'nin taşması sonucu bozulan arazi
sınırlarını tekrar çizmesi
C) Çin'de kâğıdın ve matbaanın kullanılması
D) Lidyalıların parayı kullanıp takas usulüne son vermesi
E) Hint medeniyetinde sıfırın ilk kez kullanılması ve sıfırın
sayı olarak kabul edilmemesi
10. ilk Çağ
I.
anit
II. ölü
HH tar
durur
nın k
A Ya
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
B 7. İlk Çağ'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi bilimsel çalışmaların yapıldığına kanıt olarak gösterile- mez? BENIM HOCAM TYT-TARİH Soru Bankası A) Sümerlerin "pi" sayısı için 3.125 değerini belirlemesi B) Mısırlıların Nil Nehri'nin taşması sonucu bozulan arazi sınırlarını tekrar çizmesi C) Çin'de kâğıdın ve matbaanın kullanılması D) Lidyalıların parayı kullanıp takas usulüne son vermesi E) Hint medeniyetinde sıfırın ilk kez kullanılması ve sıfırın sayı olarak kabul edilmemesi 10. ilk Çağ I. anit II. ölü HH tar durur nın k A Ya
MA
www
ONU
0
lain moh
BIZANS IMPARATORLUĞU
Istanbul
ÇAKA BEYLİĞİ
İzmir
120 km
lznik
Eskişehir
AKDENİZ
0
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
S
KARADENİZ
D
Konya
Karaman
Alanya
Sinop
Aksaray
Tokat
DANIŞMENTLILER
Sivas
Kayseri
Maraş
e
Antakya
5. Aşağıda verilen temel kavramların anlamlarını araştırıp yazınız.
MENGUCEKLİLER
Kemah. Erzincan
Divriği
Malatya
Urfa
Erzurum
SALTUKLULAR
Erciş
Ahlat Van
Bitlis AHLATSAHLAR
(SOKMENLILER)
DILMAÇOĞULLARI
Hasankeyf
Diyarbakır
ARTUKLULAR
Mardin
DEVLETİ
BÜYÜK SELÇUKLU
Yukarıda verilen XI. yüzyıl Anadolu siyasi haritasını dikkate alarak Anadolu'nun siyasi yapısı hakkında ge-
nel bilgi veriniz.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
MA www ONU 0 lain moh BIZANS IMPARATORLUĞU Istanbul ÇAKA BEYLİĞİ İzmir 120 km lznik Eskişehir AKDENİZ 0 TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ S KARADENİZ D Konya Karaman Alanya Sinop Aksaray Tokat DANIŞMENTLILER Sivas Kayseri Maraş e Antakya 5. Aşağıda verilen temel kavramların anlamlarını araştırıp yazınız. MENGUCEKLİLER Kemah. Erzincan Divriği Malatya Urfa Erzurum SALTUKLULAR Erciş Ahlat Van Bitlis AHLATSAHLAR (SOKMENLILER) DILMAÇOĞULLARI Hasankeyf Diyarbakır ARTUKLULAR Mardin DEVLETİ BÜYÜK SELÇUKLU Yukarıda verilen XI. yüzyıl Anadolu siyasi haritasını dikkate alarak Anadolu'nun siyasi yapısı hakkında ge- nel bilgi veriniz.
7. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok
Antlaşması'na göre,
Daha önce Osmanlı sadrazamına eşit sayılan Avusturya
arşidükü, protokolde Osmanlı padişahına denk sayı-
lacaktır.
1
Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödediği vergi
kaldırılacaktır.
Buna göre Zitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ni,
aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuz yönde etkile-
diği savunulabilir?
A) Dinsel - hukuksal
C) Siyasal - ekonomik
B) Bilimsel - hukuksal
D) Siyasal - dinsel
E) Kültürel - sanatsal
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
7. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşması'na göre, Daha önce Osmanlı sadrazamına eşit sayılan Avusturya arşidükü, protokolde Osmanlı padişahına denk sayı- lacaktır. 1 Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödediği vergi kaldırılacaktır. Buna göre Zitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ni, aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuz yönde etkile- diği savunulabilir? A) Dinsel - hukuksal C) Siyasal - ekonomik B) Bilimsel - hukuksal D) Siyasal - dinsel E) Kültürel - sanatsal
Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin
inceleme alanı, tarih biliminin kaynakları için diğerleri-
ne göre daha az güvenilirlik arz eder?
A) Nümizmatik
C) Diplomatik
E) Epigrafi
B) Antropoloji X
D) Paleografya ny
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin inceleme alanı, tarih biliminin kaynakları için diğerleri- ne göre daha az güvenilirlik arz eder? A) Nümizmatik C) Diplomatik E) Epigrafi B) Antropoloji X D) Paleografya ny
4.
MOMENTUM ALFA
Mustafa Kemal ve İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih
Paşa arasında 20-22 Ekim 1919'da Amasya Görüşme-
leri'nde alınan; ✓
• Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul
Hükûmetince tanınacaktır.
●
İtilaf Devletleri'yle yapılacak barış görüşmelerine Tem-
sil Heyeti'nin de uygun gördüğü temsilciler gönderile-
cektir.
• Osmanlı Mebusan Meclisinin güvenlik bakımından is-
tanbul'da toplanması uygun olmadığından Anadolu'nun
güvenli bir yerinde toplanmalıdır.
kararlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi
söylenemez?
A) İstanbul Hükûmetinin ulusal çıkarlara aykırı bir antlaşma
yapmasının önüne geçilmeye çalışıldığı
B) İstanbul Hükûmeti tarafından Milli Mücadele Hareketi'nin
resmen ve hukuken tanındığı
C) Anayasal monarşi sisteminin devamlılığına çalışıldığı
D) Yasama gücünün işgal güçlerinin etkisine girmekten kur-
tarılmaya çalışıldığı
E) Millî Mücadele Hareketi'ne halkın inancının artmasına
zemin hazırlandığı
5.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
4. MOMENTUM ALFA Mustafa Kemal ve İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih Paşa arasında 20-22 Ekim 1919'da Amasya Görüşme- leri'nde alınan; ✓ • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükûmetince tanınacaktır. ● İtilaf Devletleri'yle yapılacak barış görüşmelerine Tem- sil Heyeti'nin de uygun gördüğü temsilciler gönderile- cektir. • Osmanlı Mebusan Meclisinin güvenlik bakımından is- tanbul'da toplanması uygun olmadığından Anadolu'nun güvenli bir yerinde toplanmalıdır. kararlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A) İstanbul Hükûmetinin ulusal çıkarlara aykırı bir antlaşma yapmasının önüne geçilmeye çalışıldığı B) İstanbul Hükûmeti tarafından Milli Mücadele Hareketi'nin resmen ve hukuken tanındığı C) Anayasal monarşi sisteminin devamlılığına çalışıldığı D) Yasama gücünün işgal güçlerinin etkisine girmekten kur- tarılmaya çalışıldığı E) Millî Mücadele Hareketi'ne halkın inancının artmasına zemin hazırlandığı 5.
Anadolu'nun İslamlaşmasında rol oynayan sufi
âlimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayıla-
maz?
A Hoca Ahmet Yesevi
B) Yunus Emre
C) Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî
D) Hacı Bektaş- Veli
E) Şeyh Bedreddin
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
Anadolu'nun İslamlaşmasında rol oynayan sufi âlimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayıla- maz? A Hoca Ahmet Yesevi B) Yunus Emre C) Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî D) Hacı Bektaş- Veli E) Şeyh Bedreddin
çağrıyı kabul
halkının verdiği yeni yetkilerle mücadelenin lideri olmuştur.
Buna göre Mustafa Kemal'in yaptığı görevlerden han-
gisinin Türk milleti tarafından verildiği söylenemez?
Temsil Heyeti Başkanlı
BBüyük Millet Meclisi Başkanlığı
(C) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
DY Başkomutanlık
EY Ankara milletvekilliği
33. Oniki Ada'yı elinde bulunduran İtalya'nın, genişleme siyaseti
izleyerek Balkanlardan toprak istemesi bölgedeki devletleri
endişelendirmiştir. Devletler bir araya gelerek birbirlerine
sınır güvencesi veren Balkan Antantı'nı imzalamışlardır.
urk
Antlaşma yapan devletlerin ortasında kalan, Türkiye
ile kara sınırı olan ve mevcut sınırlarından memnun ol-
madığı için antlaşmaya dâhil olmayan Balkan devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yugoslavya
C) Romanya
st
mono
E) Yunanistan
B) Arnavutluk
D) Bulgaristan
avrilas
. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşacak uluslararası kuru-
luşlarda yer almak isteyen Türkiye, Mihver devletlere karşı
simgesel olarak savaş ilan etmiştir.
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
çağrıyı kabul halkının verdiği yeni yetkilerle mücadelenin lideri olmuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in yaptığı görevlerden han- gisinin Türk milleti tarafından verildiği söylenemez? Temsil Heyeti Başkanlı BBüyük Millet Meclisi Başkanlığı (C) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği DY Başkomutanlık EY Ankara milletvekilliği 33. Oniki Ada'yı elinde bulunduran İtalya'nın, genişleme siyaseti izleyerek Balkanlardan toprak istemesi bölgedeki devletleri endişelendirmiştir. Devletler bir araya gelerek birbirlerine sınır güvencesi veren Balkan Antantı'nı imzalamışlardır. urk Antlaşma yapan devletlerin ortasında kalan, Türkiye ile kara sınırı olan ve mevcut sınırlarından memnun ol- madığı için antlaşmaya dâhil olmayan Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Yugoslavya C) Romanya st mono E) Yunanistan B) Arnavutluk D) Bulgaristan avrilas . İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşacak uluslararası kuru- luşlarda yer almak isteyen Türkiye, Mihver devletlere karşı simgesel olarak savaş ilan etmiştir.
kya-
azla-
em
0
11
42. Fasikül «<»> Test 2
10. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Cuma günü mil-
letvekillerinin Hacı Bayram Camisi'nde halkla birlikte cuma na-
mazı kılınması sonrasında, en yaşlı üye olan Sinop milletvekili
Şerif Bey tarafından açılmıştır.
Buna göre TBMM'nin açılmasından;
siyasi,
psiko-sosyal,
M. askeri
milli güç unsurlarından hangilerinin kullanıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
Dve Il
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
11. Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki kara, hava ve demir yolu
ulaşımının Türkiye üzerinden yapılmasının Türkiye'yi;
uluslararası siyasette etkin olma, Hovo yolunun
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
kya- azla- em 0 11 42. Fasikül «<»> Test 2 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Cuma günü mil- letvekillerinin Hacı Bayram Camisi'nde halkla birlikte cuma na- mazı kılınması sonrasında, en yaşlı üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey tarafından açılmıştır. Buna göre TBMM'nin açılmasından; siyasi, psiko-sosyal, M. askeri milli güç unsurlarından hangilerinin kullanıldığı savunulabilir? A) Yalnız I Dve Il B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 11. Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki kara, hava ve demir yolu ulaşımının Türkiye üzerinden yapılmasının Türkiye'yi; uluslararası siyasette etkin olma, Hovo yolunun
C) Tarihle ilgili bilgileri eleştirel degel
D) Dünyada meydana gelen gelişmelere uyum
sağlamaya yardımcı olur.
E) Millî ve toplumsal kimlik kazandırır.
ed nabritsins
A) Yalnız I
2. Emeviler Dönemi'nde Türkler üzerine yapılan seferlerde
Müslüman Arapların sert tutumu Türklerde, Müslüman-
lara karşı bir tepki oluşturmuştu. Ancak Talas Savaşı
sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler, Müslümanlığı kabul
etmeye başladı. Abbasilerin uyguladığı politika gereği
Türklere devlet içinde görevler de verildi.
21
Yaşanan bu gelişmelere göre;
I. Talas Savaşı Türklerin İslamiyet'i kabulünde etkili
Hous
olmuştur.
the p
nen
II. Emeviler, Abbasilerden farklı bir politika izlemiştir.
III. Talas Savaşı sonrası Emevi Devleti yıkılmıştır.
nigox
big sieb mshima i
yargılarından hangileri şöylenebilir?
MEB
2020-Krmsl-02A
bünyesinde
Med
Dve ll
mono0/0
B) Yalnız II
b vanič
valest
SUC
E) II ve III
C) Yalnız III
E)
4.
12
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
C) Tarihle ilgili bilgileri eleştirel degel D) Dünyada meydana gelen gelişmelere uyum sağlamaya yardımcı olur. E) Millî ve toplumsal kimlik kazandırır. ed nabritsins A) Yalnız I 2. Emeviler Dönemi'nde Türkler üzerine yapılan seferlerde Müslüman Arapların sert tutumu Türklerde, Müslüman- lara karşı bir tepki oluşturmuştu. Ancak Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler, Müslümanlığı kabul etmeye başladı. Abbasilerin uyguladığı politika gereği Türklere devlet içinde görevler de verildi. 21 Yaşanan bu gelişmelere göre; I. Talas Savaşı Türklerin İslamiyet'i kabulünde etkili Hous olmuştur. the p nen II. Emeviler, Abbasilerden farklı bir politika izlemiştir. III. Talas Savaşı sonrası Emevi Devleti yıkılmıştır. nigox big sieb mshima i yargılarından hangileri şöylenebilir? MEB 2020-Krmsl-02A bünyesinde Med Dve ll mono0/0 B) Yalnız II b vanič valest SUC E) II ve III C) Yalnız III E) 4. 12
Kolono (3
11. Tunç Çağı'na Anadolu'da MÖ 3000, Girit, Ege adaları
ve Yunanistan'da MÖ 2500, Avrupa'da ise MÖ 2000 yıl-
larında geçilebilmesinde, ben lemod
1. sosyoekonomik yapının farklı olması,
II. kültürel etkileşimin yoğun yaşanmaması,
III. etnik yapının farklılık göstermesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II
aly B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
sayısal
Bu bilg
ulaşıla
A) MO
bu
B) MS
dan
C) MO
medaby değ
mak
D) MO
mçülür
ça b
EX MO
tarihi
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
Kolono (3 11. Tunç Çağı'na Anadolu'da MÖ 3000, Girit, Ege adaları ve Yunanistan'da MÖ 2500, Avrupa'da ise MÖ 2000 yıl- larında geçilebilmesinde, ben lemod 1. sosyoekonomik yapının farklı olması, II. kültürel etkileşimin yoğun yaşanmaması, III. etnik yapının farklılık göstermesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız II aly B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III sayısal Bu bilg ulaşıla A) MO bu B) MS dan C) MO medaby değ mak D) MO mçülür ça b EX MO tarihi
KA
1. Dünya Savaşı sonrasında çok uluslu devletler yıkılır-
ken yeni ulus devletler ortaya çıkmıştır.
Bu duruma;
1.
Yugoslavya,
II. Çekoslovakya,
III. Polonya
devletlerinden hangileri örnek gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ’da Ordu
KA 1. Dünya Savaşı sonrasında çok uluslu devletler yıkılır- ken yeni ulus devletler ortaya çıkmıştır. Bu duruma; 1. Yugoslavya, II. Çekoslovakya, III. Polonya devletlerinden hangileri örnek gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III