Osmanlı Padişahları Soruları

6.
Osmanlı Devleti'nde,
1. Murat döneminde veraset sisteminin "Ülke toprakları
hükümdar ve oğullarınındır." diye değiştirilmesi
II. Mehmet'in kanunname ile "kardeş katli" ni yasallaştır-
ması
●
gibi değişikliklerle,
devletin sürekliliğini sağlamayı ve bütünlüğünü korumayı
eski Türk devlet yönetim anlayışını pekiştirmeyi
III. adil bir yönetim anlayışını oluşturmayı
jybi
quesligh!
aglıyor
9.
tendengilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
D
ve III
B Yalnız II
E) Il ve Ill
I ve Il
Tarih
Osmanlı Padişahları
6. Osmanlı Devleti'nde, 1. Murat döneminde veraset sisteminin "Ülke toprakları hükümdar ve oğullarınındır." diye değiştirilmesi II. Mehmet'in kanunname ile "kardeş katli" ni yasallaştır- ması ● gibi değişikliklerle, devletin sürekliliğini sağlamayı ve bütünlüğünü korumayı eski Türk devlet yönetim anlayışını pekiştirmeyi III. adil bir yönetim anlayışını oluşturmayı jybi quesligh! aglıyor 9. tendengilerinin amaçlandığı söylenebilir? A) Yalnız I D ve III B Yalnız II E) Il ve Ill I ve Il
5. 1. Mehmed döneminde Şehzade Mustafa Çelebi'nin
İstanbul'da tutulması için Bizans'a para ödenmekteydi.
II. Murad tahta çıktığında ise Bizans, Mustafa Çelebi'yi
serbest bırakmıştır.
Bu bilgi göz önüne alındığında,
Bizans, Osmanlı iç işlerinde sorunlar yaratabilecek
girişimlerde bulunmuştur.
Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu dış sorun niteliği
imered.fr
kazanmıştır.
H. Osmanlı veraset anlayışındaki belirsizlik zaman
zaman sorunlar yaşanmasına ortam hazırlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Padişahları
5. 1. Mehmed döneminde Şehzade Mustafa Çelebi'nin İstanbul'da tutulması için Bizans'a para ödenmekteydi. II. Murad tahta çıktığında ise Bizans, Mustafa Çelebi'yi serbest bırakmıştır. Bu bilgi göz önüne alındığında, Bizans, Osmanlı iç işlerinde sorunlar yaratabilecek girişimlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu dış sorun niteliği imered.fr kazanmıştır. H. Osmanlı veraset anlayışındaki belirsizlik zaman zaman sorunlar yaşanmasına ortam hazırlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
H
I
Z
R
E
N
K
11
29. Kapıkulu ordusu içerisinde önemli bir unsur olan yeniçe-
rilerin mevcudu I. Murad Devri'nde yaklaşık bin kişi iken
II. Murad Devri'nde 3-4 bin civarına, Fatih Sultan Meh-
met Devri'nde 12 bine yaklaştı. Kanuni Sultan Süleyman
Devri'nde ise sayıları 12-14 bin kişi arasında iken, XVI.
yüzyılın sonlarına doğru 40 bine yaklaştı.
Yeniçerilerin sayılarının bu denli artması ile ilgili aşağı-
www.daki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
Yeniçeri mevcudu arttıkça savaşlar daha kısa
web, sürmüştür.
Hazinenin ulufe giderleri de artmıştır.
Yeniçerilerin devlet içerisindeki otoriteleri güçlenmiştir.
Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesi sayının art-
masında etkili olmuştur.
Kuruluş sürecinde Yeniçerilerin ordu içerisindeki oranı
azdır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Osmanlı Padişahları
H I Z R E N K 11 29. Kapıkulu ordusu içerisinde önemli bir unsur olan yeniçe- rilerin mevcudu I. Murad Devri'nde yaklaşık bin kişi iken II. Murad Devri'nde 3-4 bin civarına, Fatih Sultan Meh- met Devri'nde 12 bine yaklaştı. Kanuni Sultan Süleyman Devri'nde ise sayıları 12-14 bin kişi arasında iken, XVI. yüzyılın sonlarına doğru 40 bine yaklaştı. Yeniçerilerin sayılarının bu denli artması ile ilgili aşağı- www.daki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Yeniçeri mevcudu arttıkça savaşlar daha kısa web, sürmüştür. Hazinenin ulufe giderleri de artmıştır. Yeniçerilerin devlet içerisindeki otoriteleri güçlenmiştir. Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesi sayının art- masında etkili olmuştur. Kuruluş sürecinde Yeniçerilerin ordu içerisindeki oranı azdır. Diğer sayfaya geçiniz.
9. Reform hareketinin başlamasında matbaanın gelişti-
rilmesi, Rönesans'ın etkisi, Katolik Kilisesi'nde ortaya
çıkan bozulmalar etkili oldu. Katolik Kilisesi'nin, din
dışı işlerle uğraşması, endüljans, aforoz, enterdi, en-
gizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın
mallarına el koyması gibi nedenlerle Katolik Kilisesi'ne
olan güven azalmıştır.
Bu paragrafa göre, reformun doğmasında ve geliş-
mesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Halkın giderek ekonomik gücünü yitirmesi
B) Kilisenin eleştirel düşünceyi desteklemesi
C) Katolik Kilisesi'nin halka karşı baskıcı tavrı
D) İncil'in çoğaltılarak farklı dillere çevrilmesi
E) Din adamlarının keyfi uygulamaları
Tarih
Osmanlı Padişahları
9. Reform hareketinin başlamasında matbaanın gelişti- rilmesi, Rönesans'ın etkisi, Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan bozulmalar etkili oldu. Katolik Kilisesi'nin, din dışı işlerle uğraşması, endüljans, aforoz, enterdi, en- gizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyması gibi nedenlerle Katolik Kilisesi'ne olan güven azalmıştır. Bu paragrafa göre, reformun doğmasında ve geliş- mesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Halkın giderek ekonomik gücünü yitirmesi B) Kilisenin eleştirel düşünceyi desteklemesi C) Katolik Kilisesi'nin halka karşı baskıcı tavrı D) İncil'in çoğaltılarak farklı dillere çevrilmesi E) Din adamlarının keyfi uygulamaları
aldr
men kimak esesor.
orgien tak gp abondan
&- Moraryk yönetine son verimeldr
Mücadele yanında halkon bu mücadeleye
nomik olarak da kathmini sağlamak amacıyla
den hangisi gerçekleştiri
Emirten
pekleştirilmiştir?
A- Teka-
C- Aper
Tarih
Osmanlı Padişahları
aldr men kimak esesor. orgien tak gp abondan &- Moraryk yönetine son verimeldr Mücadele yanında halkon bu mücadeleye nomik olarak da kathmini sağlamak amacıyla den hangisi gerçekleştiri Emirten pekleştirilmiştir? A- Teka- C- Aper
vaş-
Osmanlı Devleti'nin Macar Kralı komutasındaki Haçlı
ordusunu Varna Savaşı'nda yenmiş olması;
1. Balkan hakimiyetinin pekişmesi,
II. İstanbul'un fethinin gecikmesi,
III. Türk birliğinin sağlanması
sonuçlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız il
₂
ATY
D) I ve Il
▶
C) Yalnız III
E) I, II ve III
GÜNCEL ANLATIM VİDEOLARI
HOCALARA GELDİK KANALINDA
Kara
nede
1. r
II.
III.
du
A)
5
Tarih
Osmanlı Padişahları
vaş- Osmanlı Devleti'nin Macar Kralı komutasındaki Haçlı ordusunu Varna Savaşı'nda yenmiş olması; 1. Balkan hakimiyetinin pekişmesi, II. İstanbul'un fethinin gecikmesi, III. Türk birliğinin sağlanması sonuçlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız il ₂ ATY D) I ve Il ▶ C) Yalnız III E) I, II ve III GÜNCEL ANLATIM VİDEOLARI HOCALARA GELDİK KANALINDA Kara nede 1. r II. III. du A) 5
şağıdak
SI
SOL
●
●
Timar sistemi uygulanmış ilk kez mâli teşkilat kurulmuş-
tur.
Vezir-i azamlık, kazaskerlik ve defterdarlık
kurulmuştur.
Osmanlı beyleri ilk kez "Sultan" unvanını kullanmıştır.
Ülkeyi yönetme hakkının yalnızca padişah ve
oğullarına ait olduğu ilan edilmiştir.
Yukarıda verilenler hangi padişah dönemine aittir?
B) I. Murat
D) Çelebi Mehmet
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASET
A) Orhan Gazi
C) I. Bayezid
E) II. Murat
11.
Tarih
Osmanlı Padişahları
şağıdak SI SOL ● ● Timar sistemi uygulanmış ilk kez mâli teşkilat kurulmuş- tur. Vezir-i azamlık, kazaskerlik ve defterdarlık kurulmuştur. Osmanlı beyleri ilk kez "Sultan" unvanını kullanmıştır. Ülkeyi yönetme hakkının yalnızca padişah ve oğullarına ait olduğu ilan edilmiştir. Yukarıda verilenler hangi padişah dönemine aittir? B) I. Murat D) Çelebi Mehmet BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASET A) Orhan Gazi C) I. Bayezid E) II. Murat 11.
2
12. Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olay-
larından biri değildir?
aram A) Karamanoğulları'nın hâkimiyet altına alınması
Jeem B) Şeyh Bedrettin İsyanı vag (8
Team C) Mustafa Çelebi İsyanı obna (
D) Şehzade Mustafa Ayaklanması
E) İlk Osmanli-Venedik deniz savaşı
Tarih
Osmanlı Padişahları
2 12. Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olay- larından biri değildir? aram A) Karamanoğulları'nın hâkimiyet altına alınması Jeem B) Şeyh Bedrettin İsyanı vag (8 Team C) Mustafa Çelebi İsyanı obna ( D) Şehzade Mustafa Ayaklanması E) İlk Osmanli-Venedik deniz savaşı
nde ker-
menlerin
k tarife-
{
bağlı
labilen
ANDROISOM
uva
II. krallığın gücünü ve otoritesini artırması,
III. kiliseye olan güvenin azalması
hangilerinin etkili olduğu
durumlarından
savunulabilir?
A) Yalnız I
Soru 11
B) Yalnız III C) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
IDNEY (A
Selçuklu Devleti'nde;
I. Lonca teşkilatının çalışmalarına izin veril-
mesi,
II. yol güzergâhlarında kervansaraylar yapıl-
ması,
III. Alanya, Sinop, Suğdak'ın alınması
faaliyetlerinden hangilerinin ticareti geliş-
tirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
A
İnsan Hakl
si'nde ann
dim görme
çocuklar, e
doğsunlar
faydalanırla
3074
12 Levha
kendisine
(majistra)
lu borcun
şekillere ria
evine götü
Bu şekilde
ilişkisi çözü
Tarih
Osmanlı Padişahları
nde ker- menlerin k tarife- { bağlı labilen ANDROISOM uva II. krallığın gücünü ve otoritesini artırması, III. kiliseye olan güvenin azalması hangilerinin etkili olduğu durumlarından savunulabilir? A) Yalnız I Soru 11 B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III D) II ve III IDNEY (A Selçuklu Devleti'nde; I. Lonca teşkilatının çalışmalarına izin veril- mesi, II. yol güzergâhlarında kervansaraylar yapıl- ması, III. Alanya, Sinop, Suğdak'ın alınması faaliyetlerinden hangilerinin ticareti geliş- tirmeye yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III D) II ve III A İnsan Hakl si'nde ann dim görme çocuklar, e doğsunlar faydalanırla 3074 12 Levha kendisine (majistra) lu borcun şekillere ria evine götü Bu şekilde ilişkisi çözü
5. .
●
1821'de Filik-i Eterya adıyla Yunan isyanının başlamasın-
da etkili olmuşlardır.
Mondros'tan sonra Batı Anadolu'da Rum nüfusunun artı-
rılması için faaliyette bulunmuşlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mavri Mira
C) Pontus Rum
E) Kardos
B) Etnik-i Eterya
D) Hinçak
Tarih
Osmanlı Padişahları
5. . ● 1821'de Filik-i Eterya adıyla Yunan isyanının başlamasın- da etkili olmuşlardır. Mondros'tan sonra Batı Anadolu'da Rum nüfusunun artı- rılması için faaliyette bulunmuşlardır. Yukarıda bazı özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Mavri Mira C) Pontus Rum E) Kardos B) Etnik-i Eterya D) Hinçak
ni
9.
Müslüman oldukları için kendilerinden devşirme
alınmayan Bosnalılar, Sultan Mehmet'ten çocuklarının
devşirme olarak alınmasını rica etmişlerdi.
Bu bilgiye göre;
1. Müslümanların devşirilmediği,
+II. Bosna halkının devşirme siyasetine karşı olduğu,
III. Sultan Mehmet'in Bosna'ya imtiyaz tanıdığı
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
UNT
9
C) Yalnız III
C
Tarih
Osmanlı Padişahları
ni 9. Müslüman oldukları için kendilerinden devşirme alınmayan Bosnalılar, Sultan Mehmet'ten çocuklarının devşirme olarak alınmasını rica etmişlerdi. Bu bilgiye göre; 1. Müslümanların devşirilmediği, +II. Bosna halkının devşirme siyasetine karşı olduğu, III. Sultan Mehmet'in Bosna'ya imtiyaz tanıdığı yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III UNT 9 C) Yalnız III C
8.
Osman Bey; ölmeden önce ülke topraklarını kardeşleri, oğulları
ve komutanları arasında paylaştırma yoluna gitmiştir.
Bu duruma göre;
1. Osman Bey'in merkeziyetçi devlet anlayışına aykırı
davrandığı,
II. Toprak dağıtımında, "Ülke toprakları hanedan üyelerine
aittir." kuralının dikkate alınmadığı,
III. Devletin örf-i hukuk kurallarını uygulamaktan vazgeçtiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnızl
B) I ve II
DY'Il ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
4K YAYINLARI
11
Tarih
Osmanlı Padişahları
8. Osman Bey; ölmeden önce ülke topraklarını kardeşleri, oğulları ve komutanları arasında paylaştırma yoluna gitmiştir. Bu duruma göre; 1. Osman Bey'in merkeziyetçi devlet anlayışına aykırı davrandığı, II. Toprak dağıtımında, "Ülke toprakları hanedan üyelerine aittir." kuralının dikkate alınmadığı, III. Devletin örf-i hukuk kurallarını uygulamaktan vazgeçtiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnızl B) I ve II DY'Il ve III E) I, II ve III C) I ve III 4K YAYINLARI 11
Umak zorunda
vardır.
stijçin ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
"Aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıl-
dım. Az milleti çok kıldım."
Bilge Kağan'ın Kül Tigin anıtına yazdırdığı bu söz
Kök Türk Devleti'nin;
I. demokrasi,
11. dünya hâkimiyeti,
III. sosyal devlet
anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu göste-
rir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) Tive III
Yalnız III
en
Tarih
Osmanlı Padişahları
Umak zorunda vardır. stijçin ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. "Aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıl- dım. Az milleti çok kıldım." Bilge Kağan'ın Kül Tigin anıtına yazdırdığı bu söz Kök Türk Devleti'nin; I. demokrasi, 11. dünya hâkimiyeti, III. sosyal devlet anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu göste- rir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) Tive III Yalnız III en
1929'da H. A. Gibbons'un Sarbonne Üniversitesinde
verdiği derslere ve Osmanlı İmparatorluğu'nun
kuruluşu ile ilgili yayımladığı tezlere karşı çıkarak
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Selçuklu ve
İlhanlı etkilerini ortaya koyan tarihçi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fuad Köprülü
B) Halil İnalcık
C) İlber Ortaylı
D) Ömer Lütfi Barkan
E) İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Tarih
Osmanlı Padişahları
1929'da H. A. Gibbons'un Sarbonne Üniversitesinde verdiği derslere ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ile ilgili yayımladığı tezlere karşı çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Selçuklu ve İlhanlı etkilerini ortaya koyan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuad Köprülü B) Halil İnalcık C) İlber Ortaylı D) Ömer Lütfi Barkan E) İsmail Hakkı Uzunçarşılı
5.
Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için toplanmış ol-
masına rağmen kongrede bütün yurdu ilgilendiren ka-
rarlar alındı. Kongre kararları tüm yurda, İstanbul'daki
işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine
gönderildi. Kongre millî bir meclis gibi çalıştı. Kongre-
de millet iradesine vurgu yapıldı ve millet adına karar-5
lar alındı. Alınan kararların hayata geçirilebilmesi için 30
Temsil Heyeti adıyla bir kurul oluşturuldu. Heyetin baş-
kanlığına Mustafa Kemal seçildi. Millî Mücadele'nin ilk
yönetim kurulu olan Temsil Heyeti, vazifesini yerine ge-
tirmeyen Osmanlı Hükûmetinin yerine bir hükûmet gibi
çalışmaya başladı.
Si
Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından han-
gisinin bu ifadelerle örtüştüğü söylenemez?
A) Millî sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalana-
maz.
201
B) Kuvayımilliye'yi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak
esastır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağ-
layamazsa derhâl geçici bir hükümet kurulacaktır.
E) Doğu Anadolu'daki cemiyetler tek çatı altında topla-
nacaktır.
Fan
Tarih
Osmanlı Padişahları
5. Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için toplanmış ol- masına rağmen kongrede bütün yurdu ilgilendiren ka- rarlar alındı. Kongre kararları tüm yurda, İstanbul'daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine gönderildi. Kongre millî bir meclis gibi çalıştı. Kongre- de millet iradesine vurgu yapıldı ve millet adına karar-5 lar alındı. Alınan kararların hayata geçirilebilmesi için 30 Temsil Heyeti adıyla bir kurul oluşturuldu. Heyetin baş- kanlığına Mustafa Kemal seçildi. Millî Mücadele'nin ilk yönetim kurulu olan Temsil Heyeti, vazifesini yerine ge- tirmeyen Osmanlı Hükûmetinin yerine bir hükûmet gibi çalışmaya başladı. Si Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından han- gisinin bu ifadelerle örtüştüğü söylenemez? A) Millî sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalana- maz. 201 B) Kuvayımilliye'yi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır. C) Manda ve himaye kabul edilemez. D) Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağ- layamazsa derhâl geçici bir hükümet kurulacaktır. E) Doğu Anadolu'daki cemiyetler tek çatı altında topla- nacaktır. Fan
8) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda, savaştığı
cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur,
I. Kaybettiği toprakları geri almak
II.Topraklarını korumak
III.Müttefiklerine yardımcı olmak
Aşağıdakilerden hangisinde
verilen cephelerde
sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?
A) Çanakkale-Kanal
B) Galiçya-Makedonya
C) Makedonya-Kafkasya
D) Hicaz-Kanal
F) Kafkasya-Kanal
Tarih
Osmanlı Padişahları
8) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur, I. Kaybettiği toprakları geri almak II.Topraklarını korumak III.Müttefiklerine yardımcı olmak Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir? A) Çanakkale-Kanal B) Galiçya-Makedonya C) Makedonya-Kafkasya D) Hicaz-Kanal F) Kafkasya-Kanal