Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler Soruları

hangial lle
A) Iki yönetim anlayin uygulamalan
B) Dovit işlerini kurultayda görüşmeleri
Ordulanne onlu sisteme göre düzenlemeleri
izm, Budizm gibi inançlan benimsemeleri
Devlet ve toplum yapsire törelere göre düzenlemeleri
• Müslüman ve Hristiyan bütün teb

Tarih

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler Soru Çözümü

hangial lle A) Iki yönetim anlayin uygulamalan B) Dovit işlerini kurultayda görüşmeleri Ordulanne onlu sisteme göre düzenlemeleri izm, Budizm gibi inançlan benimsemeleri Devlet ve toplum yapsire törelere göre düzenlemeleri • Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanin can güven- liği, mal, irz ve namusu devletin güvencesi altında olacaktır. Mahkemeler açık olarak yapılacak, hiç kimse yar- gilanmadan cezalandırılmayacaktır. 12012122 • Vergi, herkesin gücü oranında tahsil edilecektir. • Herkes malını mülkünü istediği gibi tasarruf ede- bilecektir. • Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak- tir. Sultan Abdülmecit'in hükümdarlığı döneminde 1839'da ilan edilen Gülhane Hatt-i Hümayunu'nun (Tanzimat Fermani) maddelerinden bir bölüm okudunuz. Buna göre Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik hazırlandığı savunulamaz? A) Vergi adaletinin sağlanmasına Halkın devlet yönetimine katılmasına Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına D) Mülkiyet hakkının kanun güvencesine alınmasına E) Eşitlik esasına dayalı Osmanlı milleti oluşturulmasına lanm Buna göre den hangis 12 LA Tanmsa Vergi to Ticaret Devletin Fazine kit pay 4. Kurmay tinin Sela "Arkadaş Úlkenin görmüyo karşı öne dir. Bugü ayırmak ölçüde rina baza kurdum. derneği gütü olu bir bask rük yön tarmak Bu kom ğıdaki A Vat B) Tes C) On tir D) HO mi E) UI gu

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir