Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller Soruları

4. 1909 yılı
göre; Met
dan seçi
2. Emevi halifesi Abdülmelik Dönemi'nde Araplar kendile-
rini diğer müslüman milletlerden üstün görmeye başla-
mışlardır. Mevali Politikası adı verilen bu ayrımcılığa
göre Arap olmayan Müslümanların mesleklerine aşağı-
layıcı bir gözle bakılmış, yönetimde görev almalarına
izin verilmemiş, camileri ayrılmış, alaylarda önlerine
geçmelerine izin verilmemiş, Arap müslümanlardan
farklı olarak cizye vergisi ödemeleri istenmiştir.
padişahı
tir. Tahta
ması ka
uyacağı
yemini
etme ve
den ali
Yalnız bu bilgiye göre Emevilerle ilgili olarak;
dinin eşitlikçi yaklaşımına aykırı hareket ettikleri,
Arap olmayan Müslümanların tepkisini çektikleri,
Hİslamiyet'in yayılmasının yavaşlamasına neden ol-
dukları
KONDISYONSERİSİ
Osma
rak as
AY M
B)
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
C)
A) Yalnız
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
D ve III
EY
79
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
4. 1909 yılı göre; Met dan seçi 2. Emevi halifesi Abdülmelik Dönemi'nde Araplar kendile- rini diğer müslüman milletlerden üstün görmeye başla- mışlardır. Mevali Politikası adı verilen bu ayrımcılığa göre Arap olmayan Müslümanların mesleklerine aşağı- layıcı bir gözle bakılmış, yönetimde görev almalarına izin verilmemiş, camileri ayrılmış, alaylarda önlerine geçmelerine izin verilmemiş, Arap müslümanlardan farklı olarak cizye vergisi ödemeleri istenmiştir. padişahı tir. Tahta ması ka uyacağı yemini etme ve den ali Yalnız bu bilgiye göre Emevilerle ilgili olarak; dinin eşitlikçi yaklaşımına aykırı hareket ettikleri, Arap olmayan Müslümanların tepkisini çektikleri, Hİslamiyet'in yayılmasının yavaşlamasına neden ol- dukları KONDISYONSERİSİ Osma rak as AY M B) ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? C) A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D ve III EY 79
IS
9:
Yc
1. BASAMAK
BEST DEĞERLI
İL
ik
1.
TE
Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda kendisini hâlâ Avrupa'dan
üstün gördüğü için sınırlarını genişletme politikasına de-
vam etmiş ve bu dönemde hem doğuda hem de batıda bir
çok devletle uzun süren mücadelelere girişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu yüzyıl-
da mücadele ettiği devletlerden biri değildir?
G
E
Y
E
A) İran
B) Avusturya
C) Rusya
K
D) İngiltere
E) Venedik
TI
i
1
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
IS 9: Yc 1. BASAMAK BEST DEĞERLI İL ik 1. TE Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda kendisini hâlâ Avrupa'dan üstün gördüğü için sınırlarını genişletme politikasına de- vam etmiş ve bu dönemde hem doğuda hem de batıda bir çok devletle uzun süren mücadelelere girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu yüzyıl- da mücadele ettiği devletlerden biri değildir? G E Y E A) İran B) Avusturya C) Rusya K D) İngiltere E) Venedik TI i 1