Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Soruları

10. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan,
1.
Hint Deniz Seferleri'nin düzenlenmesi
II. Viyana'nın ilk kez kuşatılması
III. Mohaç Meydan Savaşı'nın yapılması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ne siyasi
ve ekonomik kazanç sağlamıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
10. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan, 1. Hint Deniz Seferleri'nin düzenlenmesi II. Viyana'nın ilk kez kuşatılması III. Mohaç Meydan Savaşı'nın yapılması gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ne siyasi ve ekonomik kazanç sağlamıştır? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve III
5. İslamiyet öncesi Türklerde sınıfsız bir toplum
yapısının oluşmasında aşağıdakilerden hangi-
si etkili olmuştur?
A) Ikili teşkilat sisteminin uygulanması
B) Ahiret inancına sahip olunması
C) Hükümdarların aynı zamanda başkomutan ol-
masi
D Toprağa bağlı mülkiyet anlayışının gelişme-
mesi ikta
E) Ulke dışına göçlerin yaşanması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
5. İslamiyet öncesi Türklerde sınıfsız bir toplum yapısının oluşmasında aşağıdakilerden hangi- si etkili olmuştur? A) Ikili teşkilat sisteminin uygulanması B) Ahiret inancına sahip olunması C) Hükümdarların aynı zamanda başkomutan ol- masi D Toprağa bağlı mülkiyet anlayışının gelişme- mesi ikta E) Ulke dışına göçlerin yaşanması
ve us
Merkez leşkilati
4
Divân-ı Hümâyun, hangi din ve milletten olursa
olsun kadın, erkek her kesimden halka açıktı.
Memleketin neresinden olursa olsun haksızlığa
uğrayan herkes divana başvurabiliyordu.
Buna göre Divân-ı Hümâyun için,
1. Adalete önem verilmiştir.
11. Yüksek mahkeme ve karar orgahı olarak
çalışmıştır.
III. Sosyal bir hukuk devletinin gereğini yerine
getirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
ve us Merkez leşkilati 4 Divân-ı Hümâyun, hangi din ve milletten olursa olsun kadın, erkek her kesimden halka açıktı. Memleketin neresinden olursa olsun haksızlığa uğrayan herkes divana başvurabiliyordu. Buna göre Divân-ı Hümâyun için, 1. Adalete önem verilmiştir. 11. Yüksek mahkeme ve karar orgahı olarak çalışmıştır. III. Sosyal bir hukuk devletinin gereğini yerine getirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
11. Bölüm
Test 02
islam Dünyası Liderliğine
9
6. Misir'ın ele geçirilmesiyle birlikte Yavuz Sultan
Selim, Şirvanşahlar Hükümdarı II. İbrahim'e gönder-
diği fetihnamede bütün İslam memleketlerinin kendi-
sine itaat etmesi gerektiğini söylemiş ve Şirvanşah'ın
kendi "hilafet-i ulya"sına tabi olmasını istemiştir. Ka-
nuni de culusunda Mekke şerifine gönderdiği na-
mede, Allah'ın kendisini saltanat tahtına ve hilafet
makamına geçirdiğini bildirmiştir.
Osmanlı padişahlarının bu tutumu;
1. halifelik makamını kullanarak siyasi nüfuz kazan-
mak,
II. İslam dünyasında barış ortamı sağlamak,
III. İslam dünyasında mezhep birliğini sağlamak
amaçlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi I. Selim (Yavuz) Döne-
mi'nde gerçekleştirilen Mısır Seferi'nin ekonomik
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
11. Bölüm Test 02 islam Dünyası Liderliğine 9 6. Misir'ın ele geçirilmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim, Şirvanşahlar Hükümdarı II. İbrahim'e gönder- diği fetihnamede bütün İslam memleketlerinin kendi- sine itaat etmesi gerektiğini söylemiş ve Şirvanşah'ın kendi "hilafet-i ulya"sına tabi olmasını istemiştir. Ka- nuni de culusunda Mekke şerifine gönderdiği na- mede, Allah'ın kendisini saltanat tahtına ve hilafet makamına geçirdiğini bildirmiştir. Osmanlı padişahlarının bu tutumu; 1. halifelik makamını kullanarak siyasi nüfuz kazan- mak, II. İslam dünyasında barış ortamı sağlamak, III. İslam dünyasında mezhep birliğini sağlamak amaçlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. Aşağıdakilerden hangisi I. Selim (Yavuz) Döne- mi'nde gerçekleştirilen Mısır Seferi'nin ekonomik
B 49. "Ben, Tanrı'nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Tanrı'nın
S
inayetiyle ümmet-i Muhammed'in başındayım. Adına
A
Mekke ve Medine'de hutbe okunan Süleyman'ım ben.
A
Ben, Bağdat'ta şah, Bizans diyarlarında kayser, Mısır'da
M.
sultanım, donanmalarını Akdeniz, Mağrip ve Hindistan'a
A
yollayan sultanım. Macar taht ve tacını alan ve onları bir
1
kuluna bağışlayan sultan benim."
Buna göre Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde aşa-
ğıdaki bölgelerden hangisinin Osmanlı sınırları içeri-
sinde yer aldığı söylenemez?
A) Arabistan Yarımadası
B) Orta Asya
C) Kuzey Afrika
D) Balkanlar
Rumeli
4
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B 49. "Ben, Tanrı'nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Tanrı'nın S inayetiyle ümmet-i Muhammed'in başındayım. Adına A Mekke ve Medine'de hutbe okunan Süleyman'ım ben. A Ben, Bağdat'ta şah, Bizans diyarlarında kayser, Mısır'da M. sultanım, donanmalarını Akdeniz, Mağrip ve Hindistan'a A yollayan sultanım. Macar taht ve tacını alan ve onları bir 1 kuluna bağışlayan sultan benim." Buna göre Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde aşa- ğıdaki bölgelerden hangisinin Osmanlı sınırları içeri- sinde yer aldığı söylenemez? A) Arabistan Yarımadası B) Orta Asya C) Kuzey Afrika D) Balkanlar Rumeli 4
3. Müslümanlann Ispanya'daki son devletine 1492'de son
verilince belgedeki Müslümanlar zorla Hristiyanlaştırıl
maya çalışılmıştır.
Hristiyanlığı kabul etmeyen buradaki Müslümanlar
ve Museviler aşağıdaki devletlerden hangisinin gön
derdiği gemilerle İspanya'yı terk etmiştir?
A) Safevi Devleti'nin
B) Akkoyunlu Devleti'nin
C) Osmanlı Devleti'nin
D) Memlük Devleti'nin
E) Ingiltere Krallığı'nın
Üniversite Hazırlık LOLOO-SS.O2MTPO2
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
3. Müslümanlann Ispanya'daki son devletine 1492'de son verilince belgedeki Müslümanlar zorla Hristiyanlaştırıl maya çalışılmıştır. Hristiyanlığı kabul etmeyen buradaki Müslümanlar ve Museviler aşağıdaki devletlerden hangisinin gön derdiği gemilerle İspanya'yı terk etmiştir? A) Safevi Devleti'nin B) Akkoyunlu Devleti'nin C) Osmanlı Devleti'nin D) Memlük Devleti'nin E) Ingiltere Krallığı'nın Üniversite Hazırlık LOLOO-SS.O2MTPO2
4.
1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı
kaldırıldı, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla
yeni bir askerî teşkilat kuruldu. Bu gelişme, Vaka-i Hayriye
(Hayırlı Olay) olarak tarihe geçti.
Bu olayın Vaka-i Hayriye olarak adlandırılmasında yeni-
çerilerin,
I. islahat hareketlerine karşı çıkmalari,
II. padişahın otoritesini ve can güvenliğini tehdit eder
hâle gelmeleri,
III. savaşlarda disiplinsiz davranışlarda bulunmaları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
4. 1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askerî teşkilat kuruldu. Bu gelişme, Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) olarak tarihe geçti. Bu olayın Vaka-i Hayriye olarak adlandırılmasında yeni- çerilerin, I. islahat hareketlerine karşı çıkmalari, II. padişahın otoritesini ve can güvenliğini tehdit eder hâle gelmeleri, III. savaşlarda disiplinsiz davranışlarda bulunmaları durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
A
12. Naima'nın, Damat Hasan Paşa'nın isteği üzerine yazdı.
ğı Edirne Olayı'nı anlatan risale ile ilgili;
1. Bir başyapıt olarak basılmıştır.
II. Yanyalı Esat Efendi tarafından Grekçe ve Latince'ye
çevrilmiştir.
III. 1734'te basılan “Naima Tarihi"nin sonuna eklenmiştir.
yargılarından hangileri, doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız ||
D) I ve II
E) Il ve III
C) Yalnız III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
A 12. Naima'nın, Damat Hasan Paşa'nın isteği üzerine yazdı. ğı Edirne Olayı'nı anlatan risale ile ilgili; 1. Bir başyapıt olarak basılmıştır. II. Yanyalı Esat Efendi tarafından Grekçe ve Latince'ye çevrilmiştir. III. 1734'te basılan “Naima Tarihi"nin sonuna eklenmiştir. yargılarından hangileri, doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız || D) I ve II E) Il ve III C) Yalnız III
Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra, II
. Bayezid'in
tahta çıkması üzerine kardeşi Cem Sultan isyan ederek
önce Karamanoğulları ve Memlüklere sığınmış sonra
da Rodos şövalyelerine ve Papa'ya sığınmıştır.
Bu bilgilere göre,
1. Taht kavgası dış sorun haline gelmiştir.
II. Egemenlik anlayışında değişikliğe gidilmiştir.
III. Veraset anlayışından kaynaklanan sorunlar
yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra, II . Bayezid'in tahta çıkması üzerine kardeşi Cem Sultan isyan ederek önce Karamanoğulları ve Memlüklere sığınmış sonra da Rodos şövalyelerine ve Papa'ya sığınmıştır. Bu bilgilere göre, 1. Taht kavgası dış sorun haline gelmiştir. II. Egemenlik anlayışında değişikliğe gidilmiştir. III. Veraset anlayışından kaynaklanan sorunlar yaşanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
4.
Nigbolu Zaferi sonucunda Mısır'daki İslam halifesi I.
Mütevekkil Yıldırım Bayezit'e Balkanlarda haçlı bir-
liğini bozguna uğratması sebebiyle "Sultan-1 İklim-i
Rum" unvanını vermiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu savunulabilir?
A Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki etkinliği-
nin artmasına
B) Osmanlı Yükselme Dönemi'nin başlamasına
Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
Haçlı ittifakının sona ermesine
EY Balkanlarda kalıcılığın sağlanmasına
2.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
4. Nigbolu Zaferi sonucunda Mısır'daki İslam halifesi I. Mütevekkil Yıldırım Bayezit'e Balkanlarda haçlı bir- liğini bozguna uğratması sebebiyle "Sultan-1 İklim-i Rum" unvanını vermiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? A Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki etkinliği- nin artmasına B) Osmanlı Yükselme Dönemi'nin başlamasına Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına Haçlı ittifakının sona ermesine EY Balkanlarda kalıcılığın sağlanmasına 2.
6.
Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde;
1. Eflak ve Boğdan'ın fethedilmesi
II. Belgrad hariç, Sırbistan'ın tamamen alınması
III. Candaroğulları Beyliği'ne son verilmesi
faaliyetlerinden hangileri sonucunda Osmani
Devleti'nin öşür vergilerinde artma olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız
DI ye
E) I, II ve III.
rupo 'yo yopilen
son
is
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde; 1. Eflak ve Boğdan'ın fethedilmesi II. Belgrad hariç, Sırbistan'ın tamamen alınması III. Candaroğulları Beyliği'ne son verilmesi faaliyetlerinden hangileri sonucunda Osmani Devleti'nin öşür vergilerinde artma olmuştur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız DI ye E) I, II ve III. rupo 'yo yopilen son is
3.
Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında Çaldıran Seferi'ne
çıktığında düşmanın ortalıkta görünmemesinden ve uzun
yolculuktan bıkan yeniçeriler, padişaha isyan etmişler
ve padişahın çadırına saldıracak hale gelmişlerdi.
Memleket meselelerinde çok hassas olan Yavuz, atina
binerek yeniçerilerin arasına girmiş ve hepsine öfkeyle
baktıktan sonra, şu konuşmayı yapmıştı: "Be hey asker
kıyafetli korkaklar! Maiyetimde, yiğitlik ve kahramanlık
göstereceğinize böyle mi hareket edersiniz! Askerde
itaat, emre karşı gelmek midir? Çoluğunu, çocuğunu,
savaş meydanına tercih edenler, geriye dönsünler, onlara
izin veriyorum. Ben buraya geri dönmek için gelmedim.
Meşakkatlere, zahmetlere göğüs germeden nasıl zafer
kazanılır? Asıl hedefimize bu kadar yaklaşmış iken, geri
dönmek yiğitliğe, mertliğe yakışır mı? Ölümden korkanlar,
geri dönsünler. Bizi isteyip yolumuzda can ve baş fedâ
edecek yiğitler ölümden korkmazlar. İçinizde er yoksa ben
tek başıma savaşırım."
Verilen parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangising
ulaşılamaz?
A) Yeniçerilerin darbe niteliğinde bir hareket sergilediği
B) Çaldıran Seferi'nde cihad düşüncesinin etkili olduğu
(C) 16. yüzyılın başında doğuya dönük seferler yapıldığı
D) Yeniçerilerin padişahın otoritesine karşı geldiği
E) Yavuz Sultan Selim'in askerleri savaşa teşvik ettiği
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
3. Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında Çaldıran Seferi'ne çıktığında düşmanın ortalıkta görünmemesinden ve uzun yolculuktan bıkan yeniçeriler, padişaha isyan etmişler ve padişahın çadırına saldıracak hale gelmişlerdi. Memleket meselelerinde çok hassas olan Yavuz, atina binerek yeniçerilerin arasına girmiş ve hepsine öfkeyle baktıktan sonra, şu konuşmayı yapmıştı: "Be hey asker kıyafetli korkaklar! Maiyetimde, yiğitlik ve kahramanlık göstereceğinize böyle mi hareket edersiniz! Askerde itaat, emre karşı gelmek midir? Çoluğunu, çocuğunu, savaş meydanına tercih edenler, geriye dönsünler, onlara izin veriyorum. Ben buraya geri dönmek için gelmedim. Meşakkatlere, zahmetlere göğüs germeden nasıl zafer kazanılır? Asıl hedefimize bu kadar yaklaşmış iken, geri dönmek yiğitliğe, mertliğe yakışır mı? Ölümden korkanlar, geri dönsünler. Bizi isteyip yolumuzda can ve baş fedâ edecek yiğitler ölümden korkmazlar. İçinizde er yoksa ben tek başıma savaşırım." Verilen parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangising ulaşılamaz? A) Yeniçerilerin darbe niteliğinde bir hareket sergilediği B) Çaldıran Seferi'nde cihad düşüncesinin etkili olduğu (C) 16. yüzyılın başında doğuya dönük seferler yapıldığı D) Yeniçerilerin padişahın otoritesine karşı geldiği E) Yavuz Sultan Selim'in askerleri savaşa teşvik ettiği
13. 1. İtalya
II. Bulgaristan
III. Almanya
Yukarıda verilen devletlerden hangilerinin yayılmacı bir politika
izlemesi Balkan Antanti'nin kurulmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
13. 1. İtalya II. Bulgaristan III. Almanya Yukarıda verilen devletlerden hangilerinin yayılmacı bir politika izlemesi Balkan Antanti'nin kurulmasında etkili olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve III