Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Abdülhamid Dönemi Soruları

10. Deniz yolu ulaşımı hakkında aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?
A) Orta Doğu'dan Avrupa'ya petrol taşıyan tanker-
ler Hürmüz Boğazı'nı kullanırlar.
B) Gürcistan'dan Portekiz'e gidecek olan gemiler
İstanbul Boğazı'nı kullanır.
C) Akdeniz limanlarından Kuzey Amerika kıyılarına
gidecek olan gemiler Cebelitarık Boğazı'nı kul-
lanırlar.
D) Kuzey Amerika'nın doğusu ile batısı arasında
yapılan deniz yolu ulaşımında Macellan Boğazı
daha fazla kullanılır.
E) Akdeniz ile Kızıldeniz arasında gemilerin geçişi-
ni Süveyş kanali sağlamaktadır.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
10. Deniz yolu ulaşımı hakkında aşağıda verilenler- den hangisi yanlıştır? A) Orta Doğu'dan Avrupa'ya petrol taşıyan tanker- ler Hürmüz Boğazı'nı kullanırlar. B) Gürcistan'dan Portekiz'e gidecek olan gemiler İstanbul Boğazı'nı kullanır. C) Akdeniz limanlarından Kuzey Amerika kıyılarına gidecek olan gemiler Cebelitarık Boğazı'nı kul- lanırlar. D) Kuzey Amerika'nın doğusu ile batısı arasında yapılan deniz yolu ulaşımında Macellan Boğazı daha fazla kullanılır. E) Akdeniz ile Kızıldeniz arasında gemilerin geçişi- ni Süveyş kanali sağlamaktadır.
3. Sultan I. Abdülhamit tahta çıktığında kendisinden cü-
lus bahşişi istendiğini duymuştur. Yeni padişah kaş-
larını çatıp: "Hazinede bahşiş yoktur, bundan böyle
cülus bahşişi verilmeye! Asker evlatlarımıza ferma-
nimdır. duyurula!" şeklinde emir vermiştir. Askerler bir
parça söylendiyse de durumu kabullenmiştir.
I. Abdülhamit Dönemi'nde yaşanan bu gelişmenin
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylene-
mez?
..
CATimarlı sipahilerin gelirlerinin düşmesine
By Kapıkulu askerlerinin gelirlerinin düşmesine
C) Hazine üzerindeki yükün azalmasına
D) Cülus bahşişi için çıkan isyanların bitmesine
Padişahın otoritesinin artmasına
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Sultan I. Abdülhamit tahta çıktığında kendisinden cü- lus bahşişi istendiğini duymuştur. Yeni padişah kaş- larını çatıp: "Hazinede bahşiş yoktur, bundan böyle cülus bahşişi verilmeye! Asker evlatlarımıza ferma- nimdır. duyurula!" şeklinde emir vermiştir. Askerler bir parça söylendiyse de durumu kabullenmiştir. I. Abdülhamit Dönemi'nde yaşanan bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylene- mez? .. CATimarlı sipahilerin gelirlerinin düşmesine By Kapıkulu askerlerinin gelirlerinin düşmesine C) Hazine üzerindeki yükün azalmasına D) Cülus bahşişi için çıkan isyanların bitmesine Padişahın otoritesinin artmasına
3. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nda askerlik ile ilgili
muhafaza-i vatan" ifadesi yer almıştır. Böylece askerliğin tüm
Osmanit tebaasının ortak sorumluluğunda olması hedeflen-
miştir. Fakat Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı ordusunun şimdiye
kadar "ya gaza ya şehadet ya da din-i mübin uğruna" hareket
ettiğini belirtmiş ve "bizde vatan denilirse askerin köylerindeki
meydanlar hatırlarına gelir." demiştir.
Buna göre Ahmet Cevdet Paşa;
I. zorunlu askerlik sisteminin uygulanması gerektiği,
II. vatan fikrinin, dinî gayret kadar etkili olmayacağı,
III. gayrimüslimlerin Müslümanlarla birlikte askere alınmasının
mümkün olmayacağı
durumlarından hangilerine değinmiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve 11
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nda askerlik ile ilgili muhafaza-i vatan" ifadesi yer almıştır. Böylece askerliğin tüm Osmanit tebaasının ortak sorumluluğunda olması hedeflen- miştir. Fakat Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı ordusunun şimdiye kadar "ya gaza ya şehadet ya da din-i mübin uğruna" hareket ettiğini belirtmiş ve "bizde vatan denilirse askerin köylerindeki meydanlar hatırlarına gelir." demiştir. Buna göre Ahmet Cevdet Paşa; I. zorunlu askerlik sisteminin uygulanması gerektiği, II. vatan fikrinin, dinî gayret kadar etkili olmayacağı, III. gayrimüslimlerin Müslümanlarla birlikte askere alınmasının mümkün olmayacağı durumlarından hangilerine değinmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve 11 E) I, II ve III D) II ve III
5.
Sanayileşme öncesinde;
VI. tarım
II. zanaat
ill. hayvancılığa
O
dayalı üretim alanlarından hangileri, temel olma özelli-
ği gösterir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
1 C) Yalniz !
D) I ve III
EN, II e III
Cywem
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
5. Sanayileşme öncesinde; VI. tarım II. zanaat ill. hayvancılığa O dayalı üretim alanlarından hangileri, temel olma özelli- ği gösterir? A) Yalnız! B) Yalnız II 1 C) Yalniz ! D) I ve III EN, II e III Cywem
Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması
rohr
. Siyasi gücün, ekonomik güce bağlı hâle gelmesi
W. Askerî çatışmaların sona ermesi
Sanayi İnkılabı ile ham madde pazar ihtiyacı arttığına göre
yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkması bek-
lenir?
A) Yalnız! B) Yalnız II
C) Yalniz III
D) Ine II
E) I, II ve II!
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması rohr . Siyasi gücün, ekonomik güce bağlı hâle gelmesi W. Askerî çatışmaların sona ermesi Sanayi İnkılabı ile ham madde pazar ihtiyacı arttığına göre yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkması bek- lenir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalniz III D) Ine II E) I, II ve II!
B.
Tarım
ve zanaata dayalı üretimden sanayi makine üretimi-
nin egemen olduğu endüstriyel üretime geçiş XVIII. yüzyıl-
da İngiltere'de ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretim yapan dev-
letlerin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Üretim fabrikalarda yapılır.
B) İş bölümünde modern
eğitimden faydalanılır.
C. Satışlar iç ve dış pazarlardan yapılır.
D) Üretimde makineleşme ön plandadır.
E) Üretimde araçların mülkiyeti zanaatkârlara aittir.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
B. Tarım ve zanaata dayalı üretimden sanayi makine üretimi- nin egemen olduğu endüstriyel üretime geçiş XVIII. yüzyıl- da İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretim yapan dev- letlerin özellikleri arasında gösterilemez? A) Üretim fabrikalarda yapılır. B) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır. C. Satışlar iç ve dış pazarlardan yapılır. D) Üretimde makineleşme ön plandadır. E) Üretimde araçların mülkiyeti zanaatkârlara aittir.
4. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde gerçekleşen
aşağıdaki olayların hangisinde milliyetçilik akımının
etkinliğinin kırılmasının amaçlandığı savunulamaz?
A) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması
B) Islahat Fermanı'nın yayımlanması
C) Tersane Konferansı'nın toplanması
D) Meşrutiyet'in ilan edilmesi
E) Mebuslar Meclisinin açılması
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
4. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde milliyetçilik akımının etkinliğinin kırılmasının amaçlandığı savunulamaz? A) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması B) Islahat Fermanı'nın yayımlanması C) Tersane Konferansı'nın toplanması D) Meşrutiyet'in ilan edilmesi E) Mebuslar Meclisinin açılması
5.
Mustafa Kemal askerî rüştiye döneminde başladı-
ğı Fransızcasını geliştirme çabalarına askerî idadi
döneminde de devam etti. Fransız İhtilali'nin öncü-
lerinden olan Voltaire, Montesquieu (Munteskü) ve
Jean Jacques Rousseau'nun (Jan Jak Russo) eser-
lerini okuyarak tarihi ve siyasi birikimini arttırdı.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili,
1. Fransız ihtilalinin öncülerinden etkilenmiştir.
II. Yabancı dilin önemini kavramıştır.
III. Farklı alanlarda kendini geliştirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
3
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
5. Mustafa Kemal askerî rüştiye döneminde başladı- ğı Fransızcasını geliştirme çabalarına askerî idadi döneminde de devam etti. Fransız İhtilali'nin öncü- lerinden olan Voltaire, Montesquieu (Munteskü) ve Jean Jacques Rousseau'nun (Jan Jak Russo) eser- lerini okuyarak tarihi ve siyasi birikimini arttırdı. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili, 1. Fransız ihtilalinin öncülerinden etkilenmiştir. II. Yabancı dilin önemini kavramıştır. III. Farklı alanlarda kendini geliştirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 3
SOSYAL BİLİMLE
A
kitapcig
5.
ittihatçılar, "Her savaşta Türk olmayan unsurlar servet sahi-
bi oluyor. Türkler evlatlarını savaşa gönderdikleri için geçim
Sikintisina düşüyorlardı; bu nedenle Türkleri ticarete teşvik
etmek ve kendilerine kolaylık göstermek gereklidir." ve "Bu
sefer Türkler zenginleşsin." gibi söylemlerde bulunmuşlar-
dir
Itihatçıların bu söylemlerinin aşağıdakilerden hangisine
uygun olduğu savunulabilir?
A Milli iktisat politikalar izlemeye
B) Diplomasi kanallarını açık tutmaya
C) Çok uluslu yapıyı korumaya
D) I. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmaya
E) Avhipa pazarlarında Türk mallarının sürümünü artırma-
ya
6. Aşağıdaki haritada Dünya'da demir yolu ağının yoğun oldu-
ğu yerler koyu renkle gösterilmiştir.
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
SOSYAL BİLİMLE A kitapcig 5. ittihatçılar, "Her savaşta Türk olmayan unsurlar servet sahi- bi oluyor. Türkler evlatlarını savaşa gönderdikleri için geçim Sikintisina düşüyorlardı; bu nedenle Türkleri ticarete teşvik etmek ve kendilerine kolaylık göstermek gereklidir." ve "Bu sefer Türkler zenginleşsin." gibi söylemlerde bulunmuşlar- dir Itihatçıların bu söylemlerinin aşağıdakilerden hangisine uygun olduğu savunulabilir? A Milli iktisat politikalar izlemeye B) Diplomasi kanallarını açık tutmaya C) Çok uluslu yapıyı korumaya D) I. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmaya E) Avhipa pazarlarında Türk mallarının sürümünü artırma- ya 6. Aşağıdaki haritada Dünya'da demir yolu ağının yoğun oldu- ğu yerler koyu renkle gösterilmiştir.
1. Osmanlı-Rus diplomatik ilişkilerinin temeli XV. yüzyıla
kadar dayanır. Rusya, Balkan bölgesinde yaşayan Orto-
dokslar üzerinde kaybolan itibarını yeniden kazanmak için
Slavlar arasında Panslavizm hareketlerine hız vermiş ve
bu doğrultuda Balkan Devletlerinin Osmanlı'dan ayrılma-
sında önemli rol oynamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın Pans-
lavizm politikası doğrultusunda ayaklanma çıkaran
Balkan Devletlerinden biri değildir?
A) Bosna-Hersek
C) Karadağ
B) Sırbistan
D) Kosova
E) Bulgaristan
Tarih
II. Abdülhamid Dönemi
1. Osmanlı-Rus diplomatik ilişkilerinin temeli XV. yüzyıla kadar dayanır. Rusya, Balkan bölgesinde yaşayan Orto- dokslar üzerinde kaybolan itibarını yeniden kazanmak için Slavlar arasında Panslavizm hareketlerine hız vermiş ve bu doğrultuda Balkan Devletlerinin Osmanlı'dan ayrılma- sında önemli rol oynamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın Pans- lavizm politikası doğrultusunda ayaklanma çıkaran Balkan Devletlerinden biri değildir? A) Bosna-Hersek C) Karadağ B) Sırbistan D) Kosova E) Bulgaristan