Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

SI
girmiştir?
nan
la
cir?
8)Amerika Birleşik Devletleri aşağıdakil
hangisin* den sonra ikinci Dünya Savaşı'na
A)Barbarossa Harekatı'nın başlatılmasından
B)Almanya'nın Polonya'ya saldırmasından
C)Pearl Harbour Baskını'ndan
D)italya'nın Habeşistan'a saldırmasından
E)Japonya'nın Çin'e saldırmasından
9).iannya
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
SI girmiştir? nan la cir? 8)Amerika Birleşik Devletleri aşağıdakil hangisin* den sonra ikinci Dünya Savaşı'na A)Barbarossa Harekatı'nın başlatılmasından B)Almanya'nın Polonya'ya saldırmasından C)Pearl Harbour Baskını'ndan D)italya'nın Habeşistan'a saldırmasından E)Japonya'nın Çin'e saldırmasından 9).iannya
S8) Aşağıdakilerin hangisi II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?
a) BM'nin kurulması
b) Nazizmin yıkılması
c) Almanya'nın ikiye bölünmesi
d) On İki Ada'nın İtalya'ya verilmesi
e) Soğuk Savaş'ın başlaması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
S8) Aşağıdakilerin hangisi II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? a) BM'nin kurulması b) Nazizmin yıkılması c) Almanya'nın ikiye bölünmesi d) On İki Ada'nın İtalya'ya verilmesi e) Soğuk Savaş'ın başlaması
D)Marne
E)Alsas Loren
12) II.Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim
olmasından sonra yapılacak barış antlaşmalarının
şartları aşağıdaki konfernaslardan hangisinde
belirlenmiştir?
A) Postdam
B) Yalta
C)San Fransisco
D) Kazablanka
E)Paris
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
D)Marne E)Alsas Loren 12) II.Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim olmasından sonra yapılacak barış antlaşmalarının şartları aşağıdaki konfernaslardan hangisinde belirlenmiştir? A) Postdam B) Yalta C)San Fransisco D) Kazablanka E)Paris
7- Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı'nın
hazırlanmasının öncelikli amacıdır?
A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini
oluşturma
B) Soğuk Savaş dönemini bitirme
C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme
D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme
E) NATO'nun genişlemesini sağlama.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
7- Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı'nın hazırlanmasının öncelikli amacıdır? A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini oluşturma B) Soğuk Savaş dönemini bitirme C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme E) NATO'nun genişlemesini sağlama.
ve
43
35. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan
gelişmelerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)
A) ABD, Pearl Harbour Baskını'ndan sonra müttefik devletlerin B!
yanında yer alarak savaşa katılmıştır.
C
B) ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom C
bombası atılmıştır.
C) Müttefikler Normandiya Çıkarması'nda başarısız olmuşlardır
D) Yugoslavya ve Yunanistan Almanya tarafından işgal edilmişti
E) SSCB, Almanya'yı Stalingrad Savaşı'nda durdurmayı
başarmıştır.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
ve 43 35. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) A) ABD, Pearl Harbour Baskını'ndan sonra müttefik devletlerin B! yanında yer alarak savaşa katılmıştır. C B) ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom C bombası atılmıştır. C) Müttefikler Normandiya Çıkarması'nda başarısız olmuşlardır D) Yugoslavya ve Yunanistan Almanya tarafından işgal edilmişti E) SSCB, Almanya'yı Stalingrad Savaşı'nda durdurmayı başarmıştır.
HUI
7-11. Dünya Savaşı sonunda Alman savaş suçlularının
cezalandırmasını sağlamak için müttefik devletlerce
kurulan mahkeme hangi isimle faaliyette bulunmuş-
tur?
A) Nürnberg Mahkemesi
B) Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi
C) Lahey Uluslararası Adalet Divanı
D) Lüksemburg Adalet Divanı
E) Strazburg İnsan Hakları Mahkemesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
HUI 7-11. Dünya Savaşı sonunda Alman savaş suçlularının cezalandırmasını sağlamak için müttefik devletlerce kurulan mahkeme hangi isimle faaliyette bulunmuş- tur? A) Nürnberg Mahkemesi B) Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi C) Lahey Uluslararası Adalet Divanı D) Lüksemburg Adalet Divanı E) Strazburg İnsan Hakları Mahkemesi
6) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'nın
nedenlerinden biri değildir?
A)Versay Antlaşmasının Almanya'ya çok ağır gelmesi
B)Italya'nın I.Dünya Savaşı'nda istediklrini elde edememeleri
C)1929 ekonomik buhranının olumsuz etkileri
D)ABD'nin Japonyaya atom bombası atması
E ) Almanya'nın I.Dünya savaşı'ndan yenilgiyle ayrılması
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
6) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? A)Versay Antlaşmasının Almanya'ya çok ağır gelmesi B)Italya'nın I.Dünya Savaşı'nda istediklrini elde edememeleri C)1929 ekonomik buhranının olumsuz etkileri D)ABD'nin Japonyaya atom bombası atması E ) Almanya'nın I.Dünya savaşı'ndan yenilgiyle ayrılması
17. Aşağıdaki devletlerden hangisinin "Berlin Buhranı" nın çıkması ile ilgisi yoktur?
A) İtalya
B) ABD C) SSCB D) Almanya E) Fransa
18) Aşağıdaki liderlerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Arnavutluk'un lideridir?
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
17. Aşağıdaki devletlerden hangisinin "Berlin Buhranı" nın çıkması ile ilgisi yoktur? A) İtalya B) ABD C) SSCB D) Almanya E) Fransa 18) Aşağıdaki liderlerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Arnavutluk'un lideridir?
D) II. Dünya Savaşı'nud lardisty II KUUMAK
E) Batı’nın desteği ile Musul'u kendi topraklarına katmak.
sıyla
ikler
miş,
'nın
Soru 18) II. Dünya Savaşı sürecinde stratejik konumu nedeniyle
iki blok tarafından da savaşa kendi yanlarında girmesi için
baskı altına alınan Türkiye, kuzey yöndeki Rusya'nın ve
batısındaki Almanya'nın tehdidi altına girmemek için tarafsız
kalmaya çalışmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türkiye'nin coğrafi konumu dış politikası üzerinde
belirleyici olmuştur
B) Türkiye savaşa dahil olmamıştır
C) Türkiye'nin politikaları, devletlerin siyasi yapılarını
etkilemiştir
D) Türkiye toprak bütünlüğünü tek başına koruyamamaktadır
E) Devletler politikalarını Türkiye'nin tutumuna göre
belirlemiştir
rak
aza
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
D) II. Dünya Savaşı'nud lardisty II KUUMAK E) Batı’nın desteği ile Musul'u kendi topraklarına katmak. sıyla ikler miş, 'nın Soru 18) II. Dünya Savaşı sürecinde stratejik konumu nedeniyle iki blok tarafından da savaşa kendi yanlarında girmesi için baskı altına alınan Türkiye, kuzey yöndeki Rusya'nın ve batısındaki Almanya'nın tehdidi altına girmemek için tarafsız kalmaya çalışmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Türkiye'nin coğrafi konumu dış politikası üzerinde belirleyici olmuştur B) Türkiye savaşa dahil olmamıştır C) Türkiye'nin politikaları, devletlerin siyasi yapılarını etkilemiştir D) Türkiye toprak bütünlüğünü tek başına koruyamamaktadır E) Devletler politikalarını Türkiye'nin tutumuna göre belirlemiştir rak aza
6)
I Radyo
II Sinema
III. Tiyatro
IV, Film
Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya
Savaşı öncesinde propaganda aracı
olarak kullanılmasında dünya
devletlerinin baş vurdukları yöntemler
arasında yer alır?
A) I ve II B) I, II ve III C) I, II, III, IV
D) Il ve IV E) II, III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
6) I Radyo II Sinema III. Tiyatro IV, Film Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı öncesinde propaganda aracı olarak kullanılmasında dünya devletlerinin baş vurdukları yöntemler arasında yer alır? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II, III, IV D) Il ve IV E) II, III
3.
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun
artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye-
de aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması
ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygu-
lamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olun-
maya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A) Haraç Vergisi
B) Varlık Vergisi
C) Cizye Vergisi
D) Toprak Mahsulleri Vergisi
E) İspenç Vergisi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
3. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye- de aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygu- lamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olun- maya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 9. A) Haraç Vergisi B) Varlık Vergisi C) Cizye Vergisi D) Toprak Mahsulleri Vergisi E) İspenç Vergisi
Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde
ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı
yavaşlamıştır.
Bu duruma,
1. Erkek nüfusun büyok bölümünün silah altına alınması
nedeniyle üretimin düşmesi
II
. Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi
III
. Temel tüketim ürünlerinin kameyle verilmesi
Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
Dive II
E) 1. Il ve III
1. Almanya ve İtalya'nm Berlin-Roma Mihver
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı yavaşlamıştır. Bu duruma, 1. Erkek nüfusun büyok bölümünün silah altına alınması nedeniyle üretimin düşmesi II . Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi III . Temel tüketim ürünlerinin kameyle verilmesi Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III Dive II E) 1. Il ve III 1. Almanya ve İtalya'nm Berlin-Roma Mihver
5.
17 Aralık 1941 tarihinde gerçekleşen Pearl Harbor Baskini,
II. Dünya Savaşı'nın önemli olaylarından biri oldu. ABD bu
saldırının ardından önce Japonya'ya, ardından da Alman-
ya'ya savaş ilan ederek büyük savaşa dâhil oldu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırla-
dığı söylenemez?
A) Savaşın geniş bölgelere yayılması
B) Almanya'da Adolf Hitler'in iktidara gelmesi
C) Müttefik Devletlerin güç kazanması
D Pasifik Cephesi muharebelerinin şiddetlenmesi
E) ABD'nin yalnızlık politikasını terk etmesi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
5. 17 Aralık 1941 tarihinde gerçekleşen Pearl Harbor Baskini, II. Dünya Savaşı'nın önemli olaylarından biri oldu. ABD bu saldırının ardından önce Japonya'ya, ardından da Alman- ya'ya savaş ilan ederek büyük savaşa dâhil oldu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırla- dığı söylenemez? A) Savaşın geniş bölgelere yayılması B) Almanya'da Adolf Hitler'in iktidara gelmesi C) Müttefik Devletlerin güç kazanması D Pasifik Cephesi muharebelerinin şiddetlenmesi E) ABD'nin yalnızlık politikasını terk etmesi
52. Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Partisi, Almanya'nın dış
politika esaslarını şu şekilde belirlemiştir:
Versay'ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan
kurtulmak.
.
Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir
devlet altında toplamak.
Hayat Sahası (Lebensraum) denilen yayılmacı politi-
kayı gerçekleştirmek.
Buna göre Almanya'nın izlediği dış politika anlayışı
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili
olmamıştır?
A) Devletlerin sınır güvenliğine önem vermesinde
B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında
C) Locarno Antlaşması'nın imzalanmasında
D) Devletler arasında bloklaşmaların başlamasında
E) Almanya'nın topraklarını genişletmesinde
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
52. Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Partisi, Almanya'nın dış politika esaslarını şu şekilde belirlemiştir: Versay'ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak. . Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet altında toplamak. Hayat Sahası (Lebensraum) denilen yayılmacı politi- kayı gerçekleştirmek. Buna göre Almanya'nın izlediği dış politika anlayışı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? A) Devletlerin sınır güvenliğine önem vermesinde B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında C) Locarno Antlaşması'nın imzalanmasında D) Devletler arasında bloklaşmaların başlamasında E) Almanya'nın topraklarını genişletmesinde