Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Soruları

7- Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı'nın
hazırlanmasının öncelikli amacıdır?
A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini
oluşturma
B) Soğuk Savaş dönemini bitirme
C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme
D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme
E) NATO'nun genişlemesini sağlama.
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
7- Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı'nın hazırlanmasının öncelikli amacıdır? A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini oluşturma B) Soğuk Savaş dönemini bitirme C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme E) NATO'nun genişlemesini sağlama.
6)
I Radyo
II Sinema
III. Tiyatro
IV, Film
Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya
Savaşı öncesinde propaganda aracı
olarak kullanılmasında dünya
devletlerinin baş vurdukları yöntemler
arasında yer alır?
A) I ve II B) I, II ve III C) I, II, III, IV
D) Il ve IV E) II, III
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
6) I Radyo II Sinema III. Tiyatro IV, Film Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı öncesinde propaganda aracı olarak kullanılmasında dünya devletlerinin baş vurdukları yöntemler arasında yer alır? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II, III, IV D) Il ve IV E) II, III
Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde
ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı
yavaşlamıştır.
Bu duruma,
1. Erkek nüfusun büyok bölümünün silah altına alınması
nedeniyle üretimin düşmesi
II
. Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi
III
. Temel tüketim ürünlerinin kameyle verilmesi
Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
Dive II
E) 1. Il ve III
1. Almanya ve İtalya'nm Berlin-Roma Mihver
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı yavaşlamıştır. Bu duruma, 1. Erkek nüfusun büyok bölümünün silah altına alınması nedeniyle üretimin düşmesi II . Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi III . Temel tüketim ürünlerinin kameyle verilmesi Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III Dive II E) 1. Il ve III 1. Almanya ve İtalya'nm Berlin-Roma Mihver
D)Marne
E)Alsas Loren
12) II.Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim
olmasından sonra yapılacak barış antlaşmalarının
şartları aşağıdaki konfernaslardan hangisinde
belirlenmiştir?
A) Postdam
B) Yalta
C)San Fransisco
D) Kazablanka
E)Paris
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
D)Marne E)Alsas Loren 12) II.Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim olmasından sonra yapılacak barış antlaşmalarının şartları aşağıdaki konfernaslardan hangisinde belirlenmiştir? A) Postdam B) Yalta C)San Fransisco D) Kazablanka E)Paris
3.
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun
artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye-
de aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması
ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygu-
lamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olun-
maya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A) Haraç Vergisi
B) Varlık Vergisi
C) Cizye Vergisi
D) Toprak Mahsulleri Vergisi
E) İspenç Vergisi
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
3. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye- de aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygu- lamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olun- maya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 9. A) Haraç Vergisi B) Varlık Vergisi C) Cizye Vergisi D) Toprak Mahsulleri Vergisi E) İspenç Vergisi
52. Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Partisi, Almanya'nın dış
politika esaslarını şu şekilde belirlemiştir:
Versay'ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan
kurtulmak.
.
Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir
devlet altında toplamak.
Hayat Sahası (Lebensraum) denilen yayılmacı politi-
kayı gerçekleştirmek.
Buna göre Almanya'nın izlediği dış politika anlayışı
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili
olmamıştır?
A) Devletlerin sınır güvenliğine önem vermesinde
B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında
C) Locarno Antlaşması'nın imzalanmasında
D) Devletler arasında bloklaşmaların başlamasında
E) Almanya'nın topraklarını genişletmesinde
Tarih
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
52. Adolf Hitler önderliğindeki Nazi Partisi, Almanya'nın dış politika esaslarını şu şekilde belirlemiştir: Versay'ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak. . Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet altında toplamak. Hayat Sahası (Lebensraum) denilen yayılmacı politi- kayı gerçekleştirmek. Buna göre Almanya'nın izlediği dış politika anlayışı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? A) Devletlerin sınır güvenliğine önem vermesinde B) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında C) Locarno Antlaşması'nın imzalanmasında D) Devletler arasında bloklaşmaların başlamasında E) Almanya'nın topraklarını genişletmesinde