Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İlk Türk Devletleri Soruları

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLA
ye Mere
jau Un
5.
1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını ko-
laylaştıran unsurlardan biri değildir?
dakiler
Gök Tanrı inancı ile Allah inancinin birbirine benzemesi
Türklerdeki cihangirlik anlayışı ile İslamiyet'teki gaza ve
cihat anlayışının örtüşmesi
C) Abbasilerin Türklere karşı uyguladığı hoşgörü politikası X
Di İslamiyet'in ibadet merkezli bir din olması v
Fİslamiyet öncesi Türklerin de ahiret inancının olması
6
Tarih
İlk Türk Devletleri
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLA ye Mere jau Un 5. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını ko- laylaştıran unsurlardan biri değildir? dakiler Gök Tanrı inancı ile Allah inancinin birbirine benzemesi Türklerdeki cihangirlik anlayışı ile İslamiyet'teki gaza ve cihat anlayışının örtüşmesi C) Abbasilerin Türklere karşı uyguladığı hoşgörü politikası X Di İslamiyet'in ibadet merkezli bir din olması v Fİslamiyet öncesi Türklerin de ahiret inancının olması 6
16. Cengiz Yasası'nda;
I. Sihirle uğraşan
ble
II. Casusluk yapan
III. Kasten yalan söyleyen
IV. Görevini ihmal eden asker
V. Kavga eden iki kişi arasına girip onlardan birine yardım
eden
yukarıdakilerden hangisinin, cezası ölüm değildir?
A) I. B) II. C)
TIT. D) IV. E) V.
Tarih
İlk Türk Devletleri
16. Cengiz Yasası'nda; I. Sihirle uğraşan ble II. Casusluk yapan III. Kasten yalan söyleyen IV. Görevini ihmal eden asker V. Kavga eden iki kişi arasına girip onlardan birine yardım eden yukarıdakilerden hangisinin, cezası ölüm değildir? A) I. B) II. C) TIT. D) IV. E) V.
Bu aciki
torinden
Bu
xirladio sylenemex
AJ Farklı bölgelerle bioari ili kilerin kurulması
a) Insantann tomel uğraş alanlarinin tarim olması
C) Mimari eserlerde genelde kerpiç ve buntann plsti.
mesiyle elde edilen tuğlalanin kullandması
D) siyasi biligin daha geç kurulması
E) Mimari yapıların çoğunun günümüze kadar gelo
memesi
A) Suls
B) Çin
C) Mis
D) HE
E) TI
lo
karekök
HO
De
R
ra
2. Eski Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı "kut"
kavramı ile ifade ediliyordu. Kutadgu Bilig'de "kut"
kavramı ile ilgili "Kut'un tabiatı hizmet, şiari adalettir...
Fazilet ve hizmet kut'tan doğar... Beyliğe yol ondan
geçer... Her şey kut'un eli altındadır, bütün istekler
onun vasıtası ile gerçekleşir... Bey bu makama sen
kendi gücün ve isteğin ile gelmedin, onu sana Tanrı
verdi... Hükümdarlar iktidarı Tanrı'dan alırlar..." ifade-
leri kullanılmıştır.
Buna göre "kut" kavramı ile ilgili,
Türklerin siyasi yaşamını şekillendirdiği,
X. hükümdara sınırsız yetkiler tanıdığı,
III. merkeziyetçi devlet yapısının kurulmasını sağla-
dığı
A
yargılarından hangilerine öncelikle ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) I ve III
E) II ve III
24
Tarih
İlk Türk Devletleri
Bu aciki torinden Bu xirladio sylenemex AJ Farklı bölgelerle bioari ili kilerin kurulması a) Insantann tomel uğraş alanlarinin tarim olması C) Mimari eserlerde genelde kerpiç ve buntann plsti. mesiyle elde edilen tuğlalanin kullandması D) siyasi biligin daha geç kurulması E) Mimari yapıların çoğunun günümüze kadar gelo memesi A) Suls B) Çin C) Mis D) HE E) TI lo karekök HO De R ra 2. Eski Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı "kut" kavramı ile ifade ediliyordu. Kutadgu Bilig'de "kut" kavramı ile ilgili "Kut'un tabiatı hizmet, şiari adalettir... Fazilet ve hizmet kut'tan doğar... Beyliğe yol ondan geçer... Her şey kut'un eli altındadır, bütün istekler onun vasıtası ile gerçekleşir... Bey bu makama sen kendi gücün ve isteğin ile gelmedin, onu sana Tanrı verdi... Hükümdarlar iktidarı Tanrı'dan alırlar..." ifade- leri kullanılmıştır. Buna göre "kut" kavramı ile ilgili, Türklerin siyasi yaşamını şekillendirdiği, X. hükümdara sınırsız yetkiler tanıdığı, III. merkeziyetçi devlet yapısının kurulmasını sağla- dığı A yargılarından hangilerine öncelikle ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) I ve III E) II ve III 24
A TÜRK DÜNYASI
TEST
1
4.islamiyet öncesi Türklerle ilgili verilen;
Torgişler
1. Parayı kullanan ilk Türk devleti, Kök Türkler'dir.
II. Oğuz-Kipçak mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerinin
oluşmasında etkili olmuştur.
III. Talas Savaşı, Kırgız Devleti'nin yıkılmasına neden ol-
muştur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) Il ve III
E) I, II ve III
5. ilk Türk toplumlarıyla ilgili verilen aşağıdaki eşleştirme-
lerden hangisi yanlıştır?
lar
Tarih
İlk Türk Devletleri
A TÜRK DÜNYASI TEST 1 4.islamiyet öncesi Türklerle ilgili verilen; Torgişler 1. Parayı kullanan ilk Türk devleti, Kök Türkler'dir. II. Oğuz-Kipçak mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerinin oluşmasında etkili olmuştur. III. Talas Savaşı, Kırgız Devleti'nin yıkılmasına neden ol- muştur. bilgilerinden hangileri doğrudur? C) I ve II A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) Il ve III E) I, II ve III 5. ilk Türk toplumlarıyla ilgili verilen aşağıdaki eşleştirme- lerden hangisi yanlıştır? lar
45. Burak Öğretmen, “lk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası”
ünitesinin işlendiği bir derste tahtaya aşağıdaki haritayı
yansıtmıştır.
Baltlar
Slavlar
Saksonlar
Franklar
Vandallar
Alamanlar
Ostrogotlar
HUNLAR
Vizigotlar
Alanla
ROMA İMPARATORLUĞU
PERS IMPARATORLUĞU
Berberiler
550 km
Bu haritaya göre Burak Öğretmen'in işleyeceği konu
aşağıdakilerden hangisidir?
A Boylardan Devlete
B) Orta Asya Türk Toplulukları
C) İlk Türk Devletleri ve Komşulart
Türklerde coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı
EV Kavimler Göçü
Tarih
İlk Türk Devletleri
45. Burak Öğretmen, “lk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası” ünitesinin işlendiği bir derste tahtaya aşağıdaki haritayı yansıtmıştır. Baltlar Slavlar Saksonlar Franklar Vandallar Alamanlar Ostrogotlar HUNLAR Vizigotlar Alanla ROMA İMPARATORLUĞU PERS IMPARATORLUĞU Berberiler 550 km Bu haritaya göre Burak Öğretmen'in işleyeceği konu aşağıdakilerden hangisidir? A Boylardan Devlete B) Orta Asya Türk Toplulukları C) İlk Türk Devletleri ve Komşulart Türklerde coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı EV Kavimler Göçü
ai
2. Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan'ın ölümünden son-
ra toplanan kurultay, İşbara'yı hükümdar ilan etmiş-
tir.
Bu durum Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisinin göstergesi olabilir?
A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığının
B) Yönetimde demokratik uygulamaların görüldü-
ğünün
C) Göçebe yaşam tarzının terkedildiğinin
D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğinin
E) Halk arasındaki farklı uygulamalara son verildi-
ğinin
TYT
Tarih
İlk Türk Devletleri
ai 2. Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan'ın ölümünden son- ra toplanan kurultay, İşbara'yı hükümdar ilan etmiş- tir. Bu durum Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden han- gisinin göstergesi olabilir? A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığının B) Yönetimde demokratik uygulamaların görüldü- ğünün C) Göçebe yaşam tarzının terkedildiğinin D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğinin E) Halk arasındaki farklı uygulamalara son verildi- ğinin TYT
B
00
00
100
B
100
ve şarkılarla
önem vermiştir.
25. Uygurlarda Bögü Kağan Dönemi'nin en önemli
olaylarından biri Maniheizm dininin kabul edilmiş
olmasıdır. Manihaizm'i kabul eden Bögü Kağan,
Karabalsagun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır.
Verilen bu bilgiye bakılarak Uygurlar
hakkında;
I. Çin'in denetimine girdikleri,
II. dinî mimari örnekleri verdikleri,
III. yeni inançlara açık oldukları
28. Hendek Savaşı'r
putperestlerin s
dikkate ahndığı
hangisi yapılab
AY Hendek Sa
B) Arabistan'd
şair, yalnızca
miştır. Divan
nya Kemal, bu
C) Müslümanl
D) Mekke'nin
E) Hz. Muha
üstlendiği
badli
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) , H ve lll
şiir türünde
olarak
Tarih
İlk Türk Devletleri
B 00 00 100 B 100 ve şarkılarla önem vermiştir. 25. Uygurlarda Bögü Kağan Dönemi'nin en önemli olaylarından biri Maniheizm dininin kabul edilmiş olmasıdır. Manihaizm'i kabul eden Bögü Kağan, Karabalsagun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır. Verilen bu bilgiye bakılarak Uygurlar hakkında; I. Çin'in denetimine girdikleri, II. dinî mimari örnekleri verdikleri, III. yeni inançlara açık oldukları 28. Hendek Savaşı'r putperestlerin s dikkate ahndığı hangisi yapılab AY Hendek Sa B) Arabistan'd şair, yalnızca miştır. Divan nya Kemal, bu C) Müslümanl D) Mekke'nin E) Hz. Muha üstlendiği badli yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) , H ve lll şiir türünde olarak
4.
1. İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili
olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol
oynamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk devletlerinin kısa za-
manda yıkılışında etkili olan faktörlerden biri değil-
dir?
A) Gök Tengri inancını benimsemeleri
B) Budun birlikteliğinin bozulması
C) Veraset sisteminde yaşanan belirsizlikler
D) İkili yönetim sisteminin uygulanması
E) Boylar arasında siyasi mücadeleler
Tarih
İlk Türk Devletleri
4. 1. İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili olan boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol oynamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Türk devletlerinin kısa za- manda yıkılışında etkili olan faktörlerden biri değil- dir? A) Gök Tengri inancını benimsemeleri B) Budun birlikteliğinin bozulması C) Veraset sisteminde yaşanan belirsizlikler D) İkili yönetim sisteminin uygulanması E) Boylar arasında siyasi mücadeleler
9. Kutluk (ll. Köktürk) Devleti'nin kültürel ve sosyal
özellikleri dikkate alındığında, onların yaşadıkla-
nı bölgede yapılacak bir kazıda aşağıdakilerden
hangisinin bulunması beklenemez?
A) Demirden yapılmış silahlar
B) Tapınak kalıntıları
C) Halı ve kumaş parçaları
D) Kurganlar ve balballar
E) Anıtsal kitabeler
Tarih
İlk Türk Devletleri
9. Kutluk (ll. Köktürk) Devleti'nin kültürel ve sosyal özellikleri dikkate alındığında, onların yaşadıkla- nı bölgede yapılacak bir kazıda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenemez? A) Demirden yapılmış silahlar B) Tapınak kalıntıları C) Halı ve kumaş parçaları D) Kurganlar ve balballar E) Anıtsal kitabeler
Yaşadığı devirde Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağız-
ları canlı olarak tespit eden ve aynı zamanda filolog, etnograf
ve ilk Türk haritacısı olan bilim insanı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Farabi
B) Akşemseddin
C) Gazali
D) Kaşgarlı Mahmut
E) Gülşehri
Tarih
İlk Türk Devletleri
Yaşadığı devirde Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağız- ları canlı olarak tespit eden ve aynı zamanda filolog, etnograf ve ilk Türk haritacısı olan bilim insanı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Farabi B) Akşemseddin C) Gazali D) Kaşgarlı Mahmut E) Gülşehri
3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan
Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasının ne-
denlerinden degildir?
Çin saldırılan
Devletin prensler arasında paylaşılması
C) Doçebe yaşamaları
Boyların kendi aralarındaki mücadeleleri
Er komşu devletleri baskısı
Tarih
İlk Türk Devletleri
3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasının ne- denlerinden degildir? Çin saldırılan Devletin prensler arasında paylaşılması C) Doçebe yaşamaları Boyların kendi aralarındaki mücadeleleri Er komşu devletleri baskısı
12
8. Bir tarihçi, "Vizigotlar, pnluk sisteme göre ordularını düzenlemişlerdir." ifadesini kullanmıştır.
Buna göre Vizigotlarla ilgili olarak,
1. Askerî alanda Hunlardan etkilenmişlerdir.
II. Piyade birliklerine önem vermişlerdir.
III. Ateşli silah kullanımına geçmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) I, II ve III.
D) I ve II.
C) Yalnız Ni.
B) Yalnız II.
A) Yalnız I.
9. VII. yüzyılda Doğu Roma Imparatorluğu'nun başına geçen imparator Heracleios ülkenin kötü gidişatını durdurmak
için paralı askerlik sistemine son verdi ve 'tema sistemi"ni kurdu. Bu sistemle birlikte ülkeyi eyaletlere ayırdi. Bu
eyaletlerin başına askerî valiler getirdi. Köylülere askerî hizmet karşılığında miras bırakabilecekleri toprak bağışladı
Kısa süre içerisinde de bu şekilde yetiştirilen askerlerden sayıca fazla ve güçlü bir ordu kurdu. Ayrıca toprağın
Tarih
İlk Türk Devletleri
12 8. Bir tarihçi, "Vizigotlar, pnluk sisteme göre ordularını düzenlemişlerdir." ifadesini kullanmıştır. Buna göre Vizigotlarla ilgili olarak, 1. Askerî alanda Hunlardan etkilenmişlerdir. II. Piyade birliklerine önem vermişlerdir. III. Ateşli silah kullanımına geçmişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? E) I, II ve III. D) I ve II. C) Yalnız Ni. B) Yalnız II. A) Yalnız I. 9. VII. yüzyılda Doğu Roma Imparatorluğu'nun başına geçen imparator Heracleios ülkenin kötü gidişatını durdurmak için paralı askerlik sistemine son verdi ve 'tema sistemi"ni kurdu. Bu sistemle birlikte ülkeyi eyaletlere ayırdi. Bu eyaletlerin başına askerî valiler getirdi. Köylülere askerî hizmet karşılığında miras bırakabilecekleri toprak bağışladı Kısa süre içerisinde de bu şekilde yetiştirilen askerlerden sayıca fazla ve güçlü bir ordu kurdu. Ayrıca toprağın
yargiyayinevi.com
yayınevi
Genel Kültür
cesi Türk Tarihi - 1
Test 1
5.
İslamiyet öncesi Türk devlet yönetimiyle ilgili
bilgilerden bazıları şunlardır;
I. “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı
benimsenmiştir,
II. Kurultay üyeleri boy beylerinden oluşmaktadır,
III. Kurultay'da alınan kararlar kağanı bağlama-
maktadır.
Verilenlerden hangileri hükümdarın yönetimde
mutlak otorite sahibi olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
6
.
İslamiyet'ten önceki Türk toplulukları coğrafi şartla-
ra bağlı olarak göçebe bir yaşam tarzını benimse-
mişlerdir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma
kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yönetimde ikili teşkilat sisteminin uygulanması
B) Mezarlara kişisel esyaların konulması
Tarih
İlk Türk Devletleri
yargiyayinevi.com yayınevi Genel Kültür cesi Türk Tarihi - 1 Test 1 5. İslamiyet öncesi Türk devlet yönetimiyle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır; I. “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı benimsenmiştir, II. Kurultay üyeleri boy beylerinden oluşmaktadır, III. Kurultay'da alınan kararlar kağanı bağlama- maktadır. Verilenlerden hangileri hükümdarın yönetimde mutlak otorite sahibi olduğunun göstergesidir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 6 . İslamiyet'ten önceki Türk toplulukları coğrafi şartla- ra bağlı olarak göçebe bir yaşam tarzını benimse- mişlerdir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? A) Yönetimde ikili teşkilat sisteminin uygulanması B) Mezarlara kişisel esyaların konulması