Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

- 2
Orta Asya'da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültürü
demirin ilk işlendiği kültürdür. Bu kültür topluluğu, üzeri ça-
dırla örtülü, dört tekerlekli arabalar kullanmıştır. MÖ 700-
100 yılları arasındaki Tagar kültüründe ise iki yüzü keskin
hançerler ve iğne, bilezik, küpe gibi eşyalar bulunmuştur.
Yalnız bu bilgilere bakarak,
I. Tagar kültürü, Karasuk kültüründen daha önce ortaya
çıkmıştır.
II. Karasuk kültürü Orta Asya'nın en eski kültürüdür.
III. MÖ 550-330 yıllarında siyasi varlığını sürdüren Pers-
ler, Tagar kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını
sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
- 2 Orta Asya'da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültürü demirin ilk işlendiği kültürdür. Bu kültür topluluğu, üzeri ça- dırla örtülü, dört tekerlekli arabalar kullanmıştır. MÖ 700- 100 yılları arasındaki Tagar kültüründe ise iki yüzü keskin hançerler ve iğne, bilezik, küpe gibi eşyalar bulunmuştur. Yalnız bu bilgilere bakarak, I. Tagar kültürü, Karasuk kültüründen daha önce ortaya çıkmıştır. II. Karasuk kültürü Orta Asya'nın en eski kültürüdür. III. MÖ 550-330 yıllarında siyasi varlığını sürdüren Pers- ler, Tagar kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
#vo
13. Alaeddin Keykubat Dönemi'ni de kapsayan yıl-
lan "Türkiye Selçuklu Tarihi" adlı kitapta toplayan
Selçuklu tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ibn-i Baba
B) Kerimuddin Aksarayi
jana
Sadettin Efendi
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
#vo 13. Alaeddin Keykubat Dönemi'ni de kapsayan yıl- lan "Türkiye Selçuklu Tarihi" adlı kitapta toplayan Selçuklu tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ibn-i Baba B) Kerimuddin Aksarayi jana Sadettin Efendi
Tarih öğretmeni Şeyda Hanım öğrencilerine Büyük Selçuklu
Devleti'nde denizcilik faaliyetlerinin gelişmediğini ancak Büyük
Selçuklulardan ayrılarak kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin ise
donanma kurarak denizcilik faaliyetlerinde geliştiğini ve bu duru-
mun ne ile açıklanabileceğini öğrencilerine sormuştur.
Öğrenciler bu farklılığın oluşmasında devletlerin aşağıdaki
hangi özelliğini söylerse doğru cevabı vermiş olur?
A) Coğrafi özellikleri
B) Yönetim şekilleri
C) Mimari yapısı
D) İnanç sistemleri
E) Kültürel etkileşimleri
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Tarih öğretmeni Şeyda Hanım öğrencilerine Büyük Selçuklu Devleti'nde denizcilik faaliyetlerinin gelişmediğini ancak Büyük Selçuklulardan ayrılarak kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin ise donanma kurarak denizcilik faaliyetlerinde geliştiğini ve bu duru- mun ne ile açıklanabileceğini öğrencilerine sormuştur. Öğrenciler bu farklılığın oluşmasında devletlerin aşağıdaki hangi özelliğini söylerse doğru cevabı vermiş olur? A) Coğrafi özellikleri B) Yönetim şekilleri C) Mimari yapısı D) İnanç sistemleri E) Kültürel etkileşimleri
10.SINIF TARİH 2 DERSI
UNITE 1: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453)
KONU: Osmanlı Devleti'nin
Kuruluşu Bulmaca 1
2
Pamo
odi
logluluh sa
6
8
9
is ma
12
Blue Cole
15
16
17
18
Soldan Sağa
Yukarıdan Asağıya
3. Bizans'ın Anadolu'da bulunan en büyük kenti
1. Balkanların Türk toprağı olduğunu kanıtlayan, I. Murat'ın
5. Osmanlıların Bizans ile yaptığı ilk savaş
şehit edildiği savaş
8. Orhangazi döneminde Rumeli'deki fetihlerin önemli ismi 2. 1. Alâeddin Keykubat tarafından Kayıların yerleştirildikleri
10. Osmanlı Devleti'nin kurucusu
yer
11. Bizans tarafından yardımlarından dolayı Osmanlı'ya 4. Orhan Bey döneminde Bizans'la yapılan savaş
verilen kale
6. Rumeli'de fetihlerde bulunan bir Osmanlı komutanı
13. Osmanlı Beyliği kuruldugu sırada Balkanlardaki en güçlü 7. Osmanlıların ilk ele geçirdikleri ve donanmalarından
devlet
faydalandıkları beylik
16. I. Murat döneminde Balkanlarda Sırp-Bosna ordusuna 8. ilk Osmanlı-Haçlı savaşı
karşı aldığımız yenilgi
9. Osmanlıların feth etmesiyle Bizans'ın Avrupa ile kara
17. I. Murat'ın ölümü sonucu yerine geçen padişah
bağlantısının kopmasına neden olan şehir
18. Istanbul'u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı
12. Osmanlı Beyliği kurulduğu esnada Anadolu'ya hâkim
olan devlet
14. Osmanlı Devleti'ni kuran boy
15. Bizans'ta şehirleri yöneten valiler
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
10.SINIF TARİH 2 DERSI UNITE 1: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) KONU: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Bulmaca 1 2 Pamo odi logluluh sa 6 8 9 is ma 12 Blue Cole 15 16 17 18 Soldan Sağa Yukarıdan Asağıya 3. Bizans'ın Anadolu'da bulunan en büyük kenti 1. Balkanların Türk toprağı olduğunu kanıtlayan, I. Murat'ın 5. Osmanlıların Bizans ile yaptığı ilk savaş şehit edildiği savaş 8. Orhangazi döneminde Rumeli'deki fetihlerin önemli ismi 2. 1. Alâeddin Keykubat tarafından Kayıların yerleştirildikleri 10. Osmanlı Devleti'nin kurucusu yer 11. Bizans tarafından yardımlarından dolayı Osmanlı'ya 4. Orhan Bey döneminde Bizans'la yapılan savaş verilen kale 6. Rumeli'de fetihlerde bulunan bir Osmanlı komutanı 13. Osmanlı Beyliği kuruldugu sırada Balkanlardaki en güçlü 7. Osmanlıların ilk ele geçirdikleri ve donanmalarından devlet faydalandıkları beylik 16. I. Murat döneminde Balkanlarda Sırp-Bosna ordusuna 8. ilk Osmanlı-Haçlı savaşı karşı aldığımız yenilgi 9. Osmanlıların feth etmesiyle Bizans'ın Avrupa ile kara 17. I. Murat'ın ölümü sonucu yerine geçen padişah bağlantısının kopmasına neden olan şehir 18. Istanbul'u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı 12. Osmanlı Beyliği kurulduğu esnada Anadolu'ya hâkim olan devlet 14. Osmanlı Devleti'ni kuran boy 15. Bizans'ta şehirleri yöneten valiler
6.
Türk akınlarının başladığı dönemde Bizans'ın halktan ağır
vergiler alması ve Ortodoks mezhebinden olmayanlara
baskı uygulamasının,
ara
ami,
nesi
de-
1. Anadolu'daki Türk fetihlerinin kalıcı olması
II. Bizans'ın Anadolu'daki otoritesinin zayıflaması
III. Türklerin Anadolu fetihlerinin başarısız olması
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
D) I ve III
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
25
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
6. Türk akınlarının başladığı dönemde Bizans'ın halktan ağır vergiler alması ve Ortodoks mezhebinden olmayanlara baskı uygulamasının, ara ami, nesi de- 1. Anadolu'daki Türk fetihlerinin kalıcı olması II. Bizans'ın Anadolu'daki otoritesinin zayıflaması III. Türklerin Anadolu fetihlerinin başarısız olması durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız! D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 25
1. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının
kesinleşmesi
II. Türklerin Rumeli'de fetihlere başlaması
III. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması
Bu gelişmelerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti
Dönemi'nde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız 1
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Il ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
1. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının kesinleşmesi II. Türklerin Rumeli'de fetihlere başlaması III. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması Bu gelişmelerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti Dönemi'nde gerçekleşmiştir? A) Yalnız 1 C) Yalnız III B) Yalnız II D) I ve II E) Il ve III
11. I. Doğu Karadeniz'de kurulan Pontus Devleti
Selçukluların bölgedeki ticaretini engelleyin-
ce Türkler bölgeye sefer düzenlemiştir.
II. Selçuklular, iznik Rum imparatoru ve Kibris
krali ile ticaret anlaşması imzalamışlardır.
III. I. Alaeddin Keykubat Ahlata saldıran Har-
zemşahlarla savaşmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Türkiye
Selçuklularının seferlerinde ticaret faaliyetle-
rinin etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) Il ve III
C) / ve 11
E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
11. I. Doğu Karadeniz'de kurulan Pontus Devleti Selçukluların bölgedeki ticaretini engelleyin- ce Türkler bölgeye sefer düzenlemiştir. II. Selçuklular, iznik Rum imparatoru ve Kibris krali ile ticaret anlaşması imzalamışlardır. III. I. Alaeddin Keykubat Ahlata saldıran Har- zemşahlarla savaşmıştır. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Türkiye Selçuklularının seferlerinde ticaret faaliyetle- rinin etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) Il ve III C) / ve 11 E) I, II ve III
9.
CORO
k
Orta Cağ Avrupa'sında kilise siyasi bakımdan kralın
üzerindeydi
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Kilisenin halkı afaroz edebilmesi din
B) Papanın krallara taç giydirmesi
C) Din adamlarının vergiden muaf olması
D) Kilisenin Haçlı Seferleri düzenleyebilmesi
E) Kilisenin engizisyon mahkemelerini kurması hukum
et
DANILO
M
37
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
9. CORO k Orta Cağ Avrupa'sında kilise siyasi bakımdan kralın üzerindeydi Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A) Kilisenin halkı afaroz edebilmesi din B) Papanın krallara taç giydirmesi C) Din adamlarının vergiden muaf olması D) Kilisenin Haçlı Seferleri düzenleyebilmesi E) Kilisenin engizisyon mahkemelerini kurması hukum et DANILO M 37
8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin
yıkılmasından sonra bağımsız hâle gelen atabeylikler-
den biri değildir?
A) Ildenizoğulları
B) Salgurlular
)
C) Harzemşahlar
D) Zengiler
E) Beg-Teginoğulları
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bağımsız hâle gelen atabeylikler- den biri değildir? A) Ildenizoğulları B) Salgurlular ) C) Harzemşahlar D) Zengiler E) Beg-Teginoğulları
Soru 8
1. Harzemşahlar yıkılış sürecine girmiştir.
II. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasın-
daki tampon bölge ortadan kalkmıştır.
III. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Yassicemen
Savaşı ile ilgili doğru bilgiler arasında yer
alır?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Soru 8 1. Harzemşahlar yıkılış sürecine girmiştir. II. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasın- daki tampon bölge ortadan kalkmıştır. III. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur. Yukarıdakilerden hangileri Yassicemen Savaşı ile ilgili doğru bilgiler arasında yer alır? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
2. Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu
ile anlaşmazlığa düşünce Kinik boyu ile Cend şehrine
gelmiştir. Burada Selçuk Bey, boyu ile birlikte İslamiyet'i
kabul etmiş; ancak Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler
gibi güçlü Müslüman devletler arasında kalmıştır. Selçuk
Bey, Horasan bölgesinde kendisine katılan ve sayıları
günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve
mevcut devletlerin baskısı nedeniyle bölgede oldukça
zorlanmıştır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Selçukluların, Türkmenlere yurt bulmada güçlüklerle
karşılaştıklarına
B) Selçuk Bey ve boyunun ilk dönemlerde Müslüman
olmadığına
C) Selçuklulara karşı Gazneli-Karahanlı ittifakının
kurulduğuna
D) Horasan bölgesinde güçlü devletlerin olduğuna
E) Selçuk Bey'in siyasi arayış içinde olduğuna
13
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu ile anlaşmazlığa düşünce Kinik boyu ile Cend şehrine gelmiştir. Burada Selçuk Bey, boyu ile birlikte İslamiyet'i kabul etmiş; ancak Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler gibi güçlü Müslüman devletler arasında kalmıştır. Selçuk Bey, Horasan bölgesinde kendisine katılan ve sayıları günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve mevcut devletlerin baskısı nedeniyle bölgede oldukça zorlanmıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Selçukluların, Türkmenlere yurt bulmada güçlüklerle karşılaştıklarına B) Selçuk Bey ve boyunun ilk dönemlerde Müslüman olmadığına C) Selçuklulara karşı Gazneli-Karahanlı ittifakının kurulduğuna D) Horasan bölgesinde güçlü devletlerin olduğuna E) Selçuk Bey'in siyasi arayış içinde olduğuna 13
SORU - 23
Anadolu Selçukluları, XI. yüzyıl sonlarından
XII. yüzyıl sonlarına kadar Bizanslılar ve
Haçlılarla savaşlar yapmışlardır.
Bu savaşların,
I. Anadolu'da üretimin ve vergi gelirlerinin
azalması,
II. Anadolu'da yerleşim alanlarının
boşalması,
III. Anadolu'dan geçen dünya ticaret
yollarının önem kazanması
durumlarının hangilerinde etkili olduğu
savunulabilir?
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
SORU - 23 Anadolu Selçukluları, XI. yüzyıl sonlarından XII. yüzyıl sonlarına kadar Bizanslılar ve Haçlılarla savaşlar yapmışlardır. Bu savaşların, I. Anadolu'da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması, II. Anadolu'da yerleşim alanlarının boşalması, III. Anadolu'dan geçen dünya ticaret yollarının önem kazanması durumlarının hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?