Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları

9.
CORO
k
Orta Cağ Avrupa'sında kilise siyasi bakımdan kralın
üzerindeydi
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Kilisenin halkı afaroz edebilmesi din
B) Papanın krallara taç giydirmesi
C) Din adamlarının vergiden muaf olması
D) Kilisenin Haçlı Seferleri düzenleyebilmesi
E) Kilisenin engizisyon mahkemelerini kurması hukum
et
DANILO
M
37
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
9. CORO k Orta Cağ Avrupa'sında kilise siyasi bakımdan kralın üzerindeydi Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A) Kilisenin halkı afaroz edebilmesi din B) Papanın krallara taç giydirmesi C) Din adamlarının vergiden muaf olması D) Kilisenin Haçlı Seferleri düzenleyebilmesi E) Kilisenin engizisyon mahkemelerini kurması hukum et DANILO M 37
8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin
yıkılmasından sonra bağımsız hâle gelen atabeylikler-
den biri değildir?
A) Ildenizoğulları
B) Salgurlular
)
C) Harzemşahlar
D) Zengiler
E) Beg-Teginoğulları
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bağımsız hâle gelen atabeylikler- den biri değildir? A) Ildenizoğulları B) Salgurlular ) C) Harzemşahlar D) Zengiler E) Beg-Teginoğulları
Soru 8
1. Harzemşahlar yıkılış sürecine girmiştir.
II. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasın-
daki tampon bölge ortadan kalkmıştır.
III. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Yassicemen
Savaşı ile ilgili doğru bilgiler arasında yer
alır?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Soru 8 1. Harzemşahlar yıkılış sürecine girmiştir. II. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasın- daki tampon bölge ortadan kalkmıştır. III. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur. Yukarıdakilerden hangileri Yassicemen Savaşı ile ilgili doğru bilgiler arasında yer alır? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
2. Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu
ile anlaşmazlığa düşünce Kinik boyu ile Cend şehrine
gelmiştir. Burada Selçuk Bey, boyu ile birlikte İslamiyet'i
kabul etmiş; ancak Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler
gibi güçlü Müslüman devletler arasında kalmıştır. Selçuk
Bey, Horasan bölgesinde kendisine katılan ve sayıları
günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve
mevcut devletlerin baskısı nedeniyle bölgede oldukça
zorlanmıştır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Selçukluların, Türkmenlere yurt bulmada güçlüklerle
karşılaştıklarına
B) Selçuk Bey ve boyunun ilk dönemlerde Müslüman
olmadığına
C) Selçuklulara karşı Gazneli-Karahanlı ittifakının
kurulduğuna
D) Horasan bölgesinde güçlü devletlerin olduğuna
E) Selçuk Bey'in siyasi arayış içinde olduğuna
13
Tarih
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2. Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu ile anlaşmazlığa düşünce Kinik boyu ile Cend şehrine gelmiştir. Burada Selçuk Bey, boyu ile birlikte İslamiyet'i kabul etmiş; ancak Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler gibi güçlü Müslüman devletler arasında kalmıştır. Selçuk Bey, Horasan bölgesinde kendisine katılan ve sayıları günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve mevcut devletlerin baskısı nedeniyle bölgede oldukça zorlanmıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Selçukluların, Türkmenlere yurt bulmada güçlüklerle karşılaştıklarına B) Selçuk Bey ve boyunun ilk dönemlerde Müslüman olmadığına C) Selçuklulara karşı Gazneli-Karahanlı ittifakının kurulduğuna D) Horasan bölgesinde güçlü devletlerin olduğuna E) Selçuk Bey'in siyasi arayış içinde olduğuna 13