Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Soruları

5. Atatürk'ün laiklik ilkesi, devletin bu dünya ile ilgili olarak
oluşturduğu kurumları dinin yönlendirmesini ve denetimi altına
almasını kabul etmez.
Buna göre laiklik ilkesinin;
1. siyasi,
II. eğitim,
III. hukuki
alanlarından hangilerinde dinin egemenliğine son
vermeyi öngördüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
II ve III
C) I ve II
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
5. Atatürk'ün laiklik ilkesi, devletin bu dünya ile ilgili olarak oluşturduğu kurumları dinin yönlendirmesini ve denetimi altına almasını kabul etmez. Buna göre laiklik ilkesinin; 1. siyasi, II. eğitim, III. hukuki alanlarından hangilerinde dinin egemenliğine son vermeyi öngördüğü söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III II ve III C) I ve II
10.
1. Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti'nin temel nitelikleri
olarak kabul edilmesi
Il Milletvekili yeminlerinin "Vallahi." yerine “Namusum
üzerine söz veriyorum." şeklinde değiştirilmesi
III. Anayasa Mahkemesinin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişme-
leri arasındadır?
A) Yalnız I
(2006-KPSS) NLA
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I ve Il
(2009-KPSS)
Tarihin Kara Kutusu
ORMAN
ORM
NLANAN
ORMAN
NLAN
NLA
ORM
NLANN
ORM
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
10. 1. Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti'nin temel nitelikleri olarak kabul edilmesi Il Milletvekili yeminlerinin "Vallahi." yerine “Namusum üzerine söz veriyorum." şeklinde değiştirilmesi III. Anayasa Mahkemesinin kurulması Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişme- leri arasındadır? A) Yalnız I (2006-KPSS) NLA D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III I ve Il (2009-KPSS) Tarihin Kara Kutusu ORMAN ORM NLANAN ORMAN NLAN NLA ORM NLANN ORM
yenilikle-
sına katkı
Prf Yayınları
11. 1934 tarihli Soyadı Kanunu ile her aileye Türkçe bir soyadının
verilmesi ve bey, paşa, ağa ve efendi benzeri unvanların
yasaklanması kabul edilmiştir.
Buna göre, Soyadı Kanunu'yla;
1. Milliyetçilik,
II. Halkçılık,
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgili düzenlemeler yapıldığı
söylenebilir?
A) Yalnız
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız II
2.
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
yenilikle- sına katkı Prf Yayınları 11. 1934 tarihli Soyadı Kanunu ile her aileye Türkçe bir soyadının verilmesi ve bey, paşa, ağa ve efendi benzeri unvanların yasaklanması kabul edilmiştir. Buna göre, Soyadı Kanunu'yla; 1. Milliyetçilik, II. Halkçılık, III. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili düzenlemeler yapıldığı söylenebilir? A) Yalnız D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız II 2.
22. Atatürk'ün "Millî servetin dağıtımında daha mükem-
mel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek
refahı, millî birliğin muhafazası için şarttır." sözü aşa-
ğıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan
ilgilidir? halkçilik
#pegem
A) Cumhuriyetçilik
halkçilik
B) Halkçılık Sosyal dayanışma, iş birliğini
Devletçilik ve firsat eşitliğini esas
Sosyal deulet
anlayın, benimser,
D) Laiklik
E) İnkılapçılık
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
22. Atatürk'ün "Millî servetin dağıtımında daha mükem- mel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, millî birliğin muhafazası için şarttır." sözü aşa- ğıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? halkçilik #pegem A) Cumhuriyetçilik halkçilik B) Halkçılık Sosyal dayanışma, iş birliğini Devletçilik ve firsat eşitliğini esas Sosyal deulet anlayın, benimser, D) Laiklik E) İnkılapçılık
ģi
CI
er-
Z-
3-
ki
ğı
en
?
11. I. Aklın öncülüğünde ve bilimin aydınlı-
ğında insanlık idealinin temeli olan bir
yaşam şeklidir.
M. Dini, bir kişisel vicdan sorunu olarak
görür.
III. Herkes, din ve mezhep ayrımı gözetil-
meksizin kanun önünde eşittir.
IV. Vatandaşların, her türlü hak arama
yolları güvence altına alınmıştır.
V. Özgürlük ve demokrasi anlayışının te-
meli olan bir yaşam biçimidir.
Yukarıdakilerden hangisinin Atatürk'ün
laiklik anlayışında yer alan yaklaşımlar-
dan biri olduğu söylenemez?
ph
A) I B) I C) III
D) IV
12. Atatürk Dönemi'nde yaşanan;
E) V
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
ģi CI er- Z- 3- ki ğı en ? 11. I. Aklın öncülüğünde ve bilimin aydınlı- ğında insanlık idealinin temeli olan bir yaşam şeklidir. M. Dini, bir kişisel vicdan sorunu olarak görür. III. Herkes, din ve mezhep ayrımı gözetil- meksizin kanun önünde eşittir. IV. Vatandaşların, her türlü hak arama yolları güvence altına alınmıştır. V. Özgürlük ve demokrasi anlayışının te- meli olan bir yaşam biçimidir. Yukarıdakilerden hangisinin Atatürk'ün laiklik anlayışında yer alan yaklaşımlar- dan biri olduğu söylenemez? ph A) I B) I C) III D) IV 12. Atatürk Dönemi'nde yaşanan; E) V
i böyle
mi aşa-
-?
den
ol-
blu-
van
ilk
2
değildir?
A) Sürekli değişim
B) Dinamik olma
Statükoya karşı olma
D) Gelenekçi olma
E) Modernizm
25. 1. Ekonomiye katkısı olan kişilere gelir
dağılımında öncelik verilmesi
II. Herkesten gelirine göre vergi alınması
III. Herkesin kanunlar önünde eşit olması
Yukarıdakilerden hangilerinin halkçılık
ilkesinin temel nitelikleri ile ilgili oldu-
ğu söylenemez?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Cve
ve II
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
i böyle mi aşa- -? den ol- blu- van ilk 2 değildir? A) Sürekli değişim B) Dinamik olma Statükoya karşı olma D) Gelenekçi olma E) Modernizm 25. 1. Ekonomiye katkısı olan kişilere gelir dağılımında öncelik verilmesi II. Herkesten gelirine göre vergi alınması III. Herkesin kanunlar önünde eşit olması Yukarıdakilerden hangilerinin halkçılık ilkesinin temel nitelikleri ile ilgili oldu- ğu söylenemez? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III Cve ve II
18. I. Türk Tarih Kurumu,
II. Türk Dil Kurumu,
II/ Türkiye İş bankası
8
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri
Milli devlet anlayışını güçlendirmeye
yöneliktir?
?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
122
B) Yalnız II
(D)) ve II
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
18. I. Türk Tarih Kurumu, II. Türk Dil Kurumu, II/ Türkiye İş bankası 8 Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Milli devlet anlayışını güçlendirmeye yöneliktir? ? A) Yalnız I C) Yalnız III 122 B) Yalnız II (D)) ve II E) I, II ve III
di-
MURAT YA
24. Atatürk Dönemi'ne ait aşağıdaki inkılaplardan
hangisinde ikilikleri önleme amacından söz edile-
mez?
A) Türk Medeni Kanunu'nun kabulünde
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünde
C) Üniversite Reformu'nda
DY Halifeliğin kaldırılmasında
E) Soyadı Kanunu'nun kabulünde
ratyayinlari.com
17
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
di- MURAT YA 24. Atatürk Dönemi'ne ait aşağıdaki inkılaplardan hangisinde ikilikleri önleme amacından söz edile- mez? A) Türk Medeni Kanunu'nun kabulünde B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünde C) Üniversite Reformu'nda DY Halifeliğin kaldırılmasında E) Soyadı Kanunu'nun kabulünde ratyayinlari.com 17
den
SI
MURAT YAYINLARI
23. 1. Halk Fırkası'nın programına 1931 yılında alınmıştır.
11. Uygulama alanı bulan ilk ilke cumhuriyetçiliktir.
III. 1924 Anayasası'na 1937 değişikliği ile girmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün altı ilkesinin
özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
den SI MURAT YAYINLARI 23. 1. Halk Fırkası'nın programına 1931 yılında alınmıştır. 11. Uygulama alanı bulan ilk ilke cumhuriyetçiliktir. III. 1924 Anayasası'na 1937 değişikliği ile girmiştir. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün altı ilkesinin özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
16) XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemek amacıyla Jön Türkler
tarafından "Osmanlıcılık" fikri ön plana çıkarılmıştır. Buna düşünceye göre; dil, din, ırk ayrımı
yapılmaksızın tüm halka eşit davranılacak ve ortaya çıkacak Osmanlı ruhuyla devlet
çöküntüden kurtarılacaktır.
Buna göre Osmanlıcılık fikri, aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle benzerlik göstermektedir?
pă. Ulusçuluk
b. Laiklik
e Cumhuriyetçilik
C.
Halkçılık
e. Devletçilik
CEVAP: D
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
16) XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemek amacıyla Jön Türkler tarafından "Osmanlıcılık" fikri ön plana çıkarılmıştır. Buna düşünceye göre; dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın tüm halka eşit davranılacak ve ortaya çıkacak Osmanlı ruhuyla devlet çöküntüden kurtarılacaktır. Buna göre Osmanlıcılık fikri, aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle benzerlik göstermektedir? pă. Ulusçuluk b. Laiklik e Cumhuriyetçilik C. Halkçılık e. Devletçilik CEVAP: D
24.1. Laikik
Lalkuk
II. Halkçılık
III. Milliyetçilik
17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilip 4
Mart 1926'da yürürlüğe giren İsviçre Me-
deni Kanunu yukarıda verllen hangl Ata-
türk ilkelerinden hangisiyle alakalıdır?
A) Yalnız 1 B) I ve Il
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
24.1. Laikik Lalkuk II. Halkçılık III. Milliyetçilik 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilip 4 Mart 1926'da yürürlüğe giren İsviçre Me- deni Kanunu yukarıda verllen hangl Ata- türk ilkelerinden hangisiyle alakalıdır? A) Yalnız 1 B) I ve Il C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
3. I. "Yurtta barış, dünya da barış" ilkesine bağlılığı
II. Kurtuluş Savaşı sonucu bağımsızlığını kazan-
madaki başarısı
III. Laiklik ilkesini benimseyip din ve vicdan hürriye-
tini sağlaması
Yukarıda verilenlerden hangileri ile Türkiye sö-
mürge durumundaki toplumlara örnek olmuştur?
A) Yalnız
I
D) IVE
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
3. I. "Yurtta barış, dünya da barış" ilkesine bağlılığı II. Kurtuluş Savaşı sonucu bağımsızlığını kazan- madaki başarısı III. Laiklik ilkesini benimseyip din ve vicdan hürriye- tini sağlaması Yukarıda verilenlerden hangileri ile Türkiye sö- mürge durumundaki toplumlara örnek olmuştur? A) Yalnız I D) IVE B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
21. I. İnkılâpçılık
II. Halkçılık
III. Devletçilik
IV. Cumhuriyetçilik
V. Milliyetçilik
Yukarıdaki ilkelerden hangisinin uygulanabil-
mesi için, devlet ve toplum yapısının låik olması
zorunludur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
D)
IV E) V
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
21. I. İnkılâpçılık II. Halkçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik V. Milliyetçilik Yukarıdaki ilkelerden hangisinin uygulanabil- mesi için, devlet ve toplum yapısının låik olması zorunludur? A) I B) II C) III D) IV D) IV E) V
1. Âşar vergisinin kaldırılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
IV. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdaki inkılapların gerçekleştirilme sırası aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) I, II, III, IV
B) I, IV, III, II
D) III, II, I, IV
C) II, IV, I, III
E) IV, II, III, I
(2010-ALS)
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
1. Âşar vergisinin kaldırılması II. Saltanatın kaldırılması III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi IV. Halifeliğin kaldırılması Yukarıdaki inkılapların gerçekleştirilme sırası aşağıda- kilerden hangisidir? A) I, II, III, IV B) I, IV, III, II D) III, II, I, IV C) II, IV, I, III E) IV, II, III, I (2010-ALS)
23. Atatürk'ün;
I. milliyetçilik,
II. halkçılık,
devletçilik
ilkelerinden hangileri, Amasya Ge-
nelgesi'nde yer alan, "Milletin bağım-
sızlığını, yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır." maddesiyle ilişkilendi-
rilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
23. Atatürk'ün; I. milliyetçilik, II. halkçılık, devletçilik ilkelerinden hangileri, Amasya Ge- nelgesi'nde yer alan, "Milletin bağım- sızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." maddesiyle ilişkilendi- rilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) II ve III
20. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sü-
recinde:
1922 5
1. laiklik,
II. milliyetçilik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uyguladığı söylene-
mez?
A)-Yalnız I
BY Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
20. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sü- recinde: 1922 5 1. laiklik, II. milliyetçilik, III. devletçilik ilkelerinden hangilerini uyguladığı söylene- mez? A)-Yalnız I BY Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III