Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı Soruları

Etkinlik
Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplayınız.
"Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasında seçkin, zengin bir il merkezi olmak üstünlüğü-
nü göstermiş ve sürdürmüştür. Selanik, limanıyla Doğu-Batı arasındaki ticarette ön

Tarih

Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı Soru Çözümü

Etkinlik Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplayınız. "Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasında seçkin, zengin bir il merkezi olmak üstünlüğü- nü göstermiş ve sürdürmüştür. Selanik, limanıyla Doğu-Batı arasındaki ticarette önemli bir konumda ol- muştur. Kent, Bati uygarlığının nimetlerinden erken yararlanmıştı. XIX. yüzyılda geniş caddeleri, görkemli binaları ve alışveriş mağazaları, su, hava gazı, tramvay kuruluşları ve Avrupa gruplarının sık sık geldiği tiyatro topluluklarıyla âdeta bir Batı kentini andırıyordu. Orta Avrupa'nın Akdeniz'e açılan iskelesi duru- munda olan Selanik, daha 1871'de demir yolu ile Üsküp'e bağlanmış, daha sonra bu yol 1888'de Belgrat demir yolu ile birleşmiş, 1890'da Selanik-Manastır ve 1896'da ise Selanik-İstanbul hatları işletmeye açıl- mıştı. Böylece liman kenti, Güney-Doğu Avrupa'nın en önemli ticaret merkezi olmuştur. Ekonomik gücü hızla artan Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun başta gelen ithalat ve ihracat kenti hâline gelmiştir. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulunan kent, Türklerden kalma birçok tarihî yapıyla da donanmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından Balkan Savaşı başlangıcına dek geçen süre içinde Selanik'te canlı bir Türk basın hayatının da varlığı dikkati çekmektedir. 1869'da yayımlanmaya başlayan 'Selanik' ve haftalık olarak 1872'de yayımlanmaya başlayan 'Rume- li' gazeteleri vardı. Sonraları Yunus Nadi'nin başyazarlığını yaptığı günlük 'Rumeli' gazetesinden başka, 'Kadın', sonra adı 'Bağçe' olan 'Çocuk Bahçesi' ve Ali Canip Yöntem'in çıkardığı ve içinde 'Yeni Lisan' bayraktarlığının yapıldığı 'Genç Kalemler' bunlardan bazılarıydı." [Cemil Sönmez, Atatürk'ün Yetişmesi ve Öğretmenleri, s. 2-3. (Düzenlenmiştir.)] ticaret A6 ien Boh grosincok Eston 1. Selanik'in ekonomik ve kültürel durumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? or 7 Umen kent older Dogy ve 2. Selanik'in kültürel ve sosyal yapısı Mustafa Kemal'in hangi özelliklerinin gelişmesini sağlamış ola- bilir?

edat ile
Ve tabakalar arasında g
ayrılan kısmına işaretleyin
Osmanlı Devleti'nde sosyal sını
3.
ozkırlar) adlı
nde Müslü-
manlar ora-
igar, Hazar
her zaman mümkündür. Reayadan biri ve hatta bir kön
azam olabilirdi. Nitekim Osmanlı vezirlerinin çoğu dey
vey

Tarih

Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı Soru Çözümü

edat ile Ve tabakalar arasında g ayrılan kısmına işaretleyin Osmanlı Devleti'nde sosyal sını 3. ozkırlar) adlı nde Müslü- manlar ora- igar, Hazar her zaman mümkündür. Reayadan biri ve hatta bir kön azam olabilirdi. Nitekim Osmanlı vezirlerinin çoğu dey veya köle kökenlidir. Reayanın oğlu medreseye gider, mi ris, kadı, naip vs. olabilir veya seferlere gönüllü olarak kat timar gediği alabilirdi. Medrese mezunu bir kadı veya müdes Bu anlayışa bakıldığında Osmanlı Devleti için aşağıdak ülkesinden irilir ve bu seyfiye sınıfına geçip beylerbeyi veya vezir olabilirdi. lerden hangisi söylenebilir? A Dikey hareketliliğe uygun bir sosyal yapının bulunduğu B) Ümmetçi bir anlayışla halkın tek çatı altında toplandığ Gayrimüslimlerin memuriyetine izin verilmediği D) Medrese mezunlarının seyfiye sınıfını oluşturduğu E) Mesleklere dayalı bir tabakalaşmanın var olduğu 4. Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devlet siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir dönemden geç yordu. Yüz yıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyeti ni korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte yaşanan gelişmeler. den biri değildir? A) Balkanlarda azınlık isyanlarının ortaya çıkması B) Dış borçların ödenmesinde sorunlar yaşanması C) Yerli esnafın yabancılar karşısında rekabet edecek gücü kaybetmesi D) Afrika'daki egemenliğin tamamen sona ermesi E) Askerî teknolojinin Avrupalı güçlerle mücadele edememesi 5. Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un bu dizesi asağıdaki Atatürk ilkele ? C) ve ll TOPR Asa nırları ne 6. Insa sah diğ

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir