Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

17. Yüzyıl İsyanları Soruları

rinden
23) Yeni Türk Devletinin;
I. Uluslararası rakamlar sistemine kabul etme
II. Eğitim-öğretim birliğini sağlama
III. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerine sahip çıkma
Amaçlarından hangileri milliyetçilik ilkesinin
C) I ve III D) II ve III
A) I
B) II
gereğidir?
E) I,II ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
rinden 23) Yeni Türk Devletinin; I. Uluslararası rakamlar sistemine kabul etme II. Eğitim-öğretim birliğini sağlama III. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerine sahip çıkma Amaçlarından hangileri milliyetçilik ilkesinin C) I ve III D) II ve III A) I B) II gereğidir? E) I,II ve III
18) 1924 Anayasası'nda yapılan;
I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. "Devletin dini İslam'dır." Maddesinin anayasadan çıkarılması,
III. seçmen yaşının 18'den 22'ye yükseltilmesi
Şeklindeki değişiklerden hangilerinin, milli egemenlik
ilkesinin güçlenmesini sağladığı savunulabilir?
B) I ve II C) I ve III
A)Yalnız I
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
18) 1924 Anayasası'nda yapılan; I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, II. "Devletin dini İslam'dır." Maddesinin anayasadan çıkarılması, III. seçmen yaşının 18'den 22'ye yükseltilmesi Şeklindeki değişiklerden hangilerinin, milli egemenlik ilkesinin güçlenmesini sağladığı savunulabilir? B) I ve II C) I ve III A)Yalnız I
C) Hukuk devleti özelliğini artırmak
D) Güçler ayrılığı prensibini uygulamak
E) Arap dünyasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek
4) TBMM, 3 Mart kanunlarıyla Osmanlı hanedanının yurt
dışına çıkarılması kararı alarak
1. Eski rejime dönüş yollarını tıkamak
II. Çok partili hayata geçişi kolaylaştırmak
III. Halifeliğin, Osmanlı soyundan olmayan biri tarafından
sürdürülmesini sağlamak
Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
B) Yalnız II C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
C) Hukuk devleti özelliğini artırmak D) Güçler ayrılığı prensibini uygulamak E) Arap dünyasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek 4) TBMM, 3 Mart kanunlarıyla Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması kararı alarak 1. Eski rejime dönüş yollarını tıkamak II. Çok partili hayata geçişi kolaylaştırmak III. Halifeliğin, Osmanlı soyundan olmayan biri tarafından sürdürülmesini sağlamak Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I E) II ve III
4) TBMM, 3 Mart kanunlarıyla Osmanlı hanedanının yurt
dışına çıkarılması kararı alarak
I. Eski rejime dönüş yollarını tıkamak
II. Çok partili hayata geçişi kolaylaştırmak
III. Halifeliğin, Osmanlı soyundan olmayan biri tarafından
sürdürülmesini sağlamak
Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
B) Yalnız II C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
4) TBMM, 3 Mart kanunlarıyla Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması kararı alarak I. Eski rejime dönüş yollarını tıkamak II. Çok partili hayata geçişi kolaylaştırmak III. Halifeliğin, Osmanlı soyundan olmayan biri tarafından sürdürülmesini sağlamak Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III
B
B
AYT-ÖZEL-5 HR
25. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet Dönemi'nde
meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Ayetlerin toplatılarak Kur'an-ı Kerim'in kitap haline
getirilmesi
B) Akabe Biatları'nın yapılması
C) Baskı altındaki Müslümanların bir kısmının Habe-
şistan'a göç etmesi
D) Mute Seferi'yle Müslümanlar ile Doğu Roma arasın-
daki ilk savaşın yapılması
E) Yahudilerin elindeki Hayber Kalesi'nin fethedilmesi
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
B B AYT-ÖZEL-5 HR 25. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet Dönemi'nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A) Ayetlerin toplatılarak Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi B) Akabe Biatları'nın yapılması C) Baskı altındaki Müslümanların bir kısmının Habe- şistan'a göç etmesi D) Mute Seferi'yle Müslümanlar ile Doğu Roma arasın- daki ilk savaşın yapılması E) Yahudilerin elindeki Hayber Kalesi'nin fethedilmesi
33. XVII. yüzyılda Osmanlı ordusunda maaşları vilayet
beyleri tarafından ödenen askeri birlikler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Cebeciler - Bostancılar
B) Sekban - Sarıcalar
C) Bostancılar - Silahtarlar
D) Yeniçeriler - Azaplar
E) Silahtarlar - Cebeciler
ME
MIX
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
33. XVII. yüzyılda Osmanlı ordusunda maaşları vilayet beyleri tarafından ödenen askeri birlikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Cebeciler - Bostancılar B) Sekban - Sarıcalar C) Bostancılar - Silahtarlar D) Yeniçeriler - Azaplar E) Silahtarlar - Cebeciler ME MIX
9.
Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi'nde;
Kongreler toplanarak kararlar alındı.
Meclis'in üzerinde bir gücün olmadığı kabul edildi..
Bu bilgilere dayanarak Kurtuluş Savaşı'nın hangi ilke-
ler üzerinde yükseldiği yargısına ulaşılır?
A) Ulusçuluk ve demokrasi
B) Batılılaşma ve çağdaşlaşma
C) Bağımsızlık ve barış
D) Evrensellik ve ulusallik
E) Halkçılık ve bağımsızlık
13
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
9. Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi'nde; Kongreler toplanarak kararlar alındı. Meclis'in üzerinde bir gücün olmadığı kabul edildi.. Bu bilgilere dayanarak Kurtuluş Savaşı'nın hangi ilke- ler üzerinde yükseldiği yargısına ulaşılır? A) Ulusçuluk ve demokrasi B) Batılılaşma ve çağdaşlaşma C) Bağımsızlık ve barış D) Evrensellik ve ulusallik E) Halkçılık ve bağımsızlık 13
3.
Mudanya Ateşkes Görüşmeleri sırasında Fransız temsil-
cisi Trakya'nın TBMM Hükûmeti'ne bırakılması önerisini
kabul ederken İngiltere temsilcisi buna karşı çıkmış, İtalya
temsilcisi ise hükümetinden bilgi alması gerektiğini söyle-
miştir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılır?
A) İngiltere'nin İtalya'yı etkisi altına aldığına
B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının olduğuna
C) İtalya'nın, Yunanistan'ın çıkarlarını savunduğuna
D) İngiltere'nin TBMM'nin varlığını tanımadığına
E) TBMM temsilcisinin uzlaşmaz bir politika izlediğine
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
3. Mudanya Ateşkes Görüşmeleri sırasında Fransız temsil- cisi Trakya'nın TBMM Hükûmeti'ne bırakılması önerisini kabul ederken İngiltere temsilcisi buna karşı çıkmış, İtalya temsilcisi ise hükümetinden bilgi alması gerektiğini söyle- miştir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? A) İngiltere'nin İtalya'yı etkisi altına aldığına B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının olduğuna C) İtalya'nın, Yunanistan'ın çıkarlarını savunduğuna D) İngiltere'nin TBMM'nin varlığını tanımadığına E) TBMM temsilcisinin uzlaşmaz bir politika izlediğine
>>
N
TEST-1
KAZANIM
TESTİ
1. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında etkili bir
askeri güç olan Alpların;
2.
1.ganimet,
&
CHIS
gaza,
ticari imtiyaz
amaçlarından hangilerine sahip oldukları söyle-
nebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Ahiyân-1
Rûm
BEYLİK DÖNEMİN
?
Osmanlı Beyliği'nin Kuruluş Dönemi'nde
Seferlere Katılan Gruplar
C) I ve III
A) Hassa ordusu
C) Abdalân-i Rûm
E), II ve III
Bâcıyân-ı
Rûm
Gaziyân-ı
Rûm
Verilen tabloda boş bırakılan yer aşağıdakilerden
hangisi ile doldurulmalıdır?
B) Leventler
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
>> N TEST-1 KAZANIM TESTİ 1. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında etkili bir askeri güç olan Alpların; 2. 1.ganimet, & CHIS gaza, ticari imtiyaz amaçlarından hangilerine sahip oldukları söyle- nebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Ahiyân-1 Rûm BEYLİK DÖNEMİN ? Osmanlı Beyliği'nin Kuruluş Dönemi'nde Seferlere Katılan Gruplar C) I ve III A) Hassa ordusu C) Abdalân-i Rûm E), II ve III Bâcıyân-ı Rûm Gaziyân-ı Rûm Verilen tabloda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? B) Leventler
11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin du-
raklamasına etki eden dış sebeplerden biri değil-
dir?
A) Taşra yönetiminin bozulması
B) Rönesans ve Reform hareketleri
Fransız Ihtilali
D)
Kapitülasyonlar
E) Coğrafi Keşifler
1699'da bitiyo
16
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin du- raklamasına etki eden dış sebeplerden biri değil- dir? A) Taşra yönetiminin bozulması B) Rönesans ve Reform hareketleri Fransız Ihtilali D) Kapitülasyonlar E) Coğrafi Keşifler 1699'da bitiyo 16
www.krakademi.com
KRA
D) Çiftbozan
2A DENEME SINAVI
5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprağını
üç yıl üst üste boş bırakan çiftçilerden üretim faaliyetle-
rini aksattıkları için alınan vergidir?
A) Asar
B) Cizye
E) Avarız
töder
G) Haraç
1 8
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
www.krakademi.com KRA D) Çiftbozan 2A DENEME SINAVI 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprağını üç yıl üst üste boş bırakan çiftçilerden üretim faaliyetle- rini aksattıkları için alınan vergidir? A) Asar B) Cizye E) Avarız töder G) Haraç 1 8
Si eşyaların, re-
lık denetimin-
na uygulana-
vrupa diplo-
ve teknolo-
asi
plumunun
ilir?
Crve 11
7
4.
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde başlayan Celali İs-
yanları, Kanuni Dönemi ve sonrasında da devam et-
miştir. XVII. yüzyılda yaygınlaşan bu isyanlara karşı
kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Sorunların üzerine
baskı ve şiddetle gidilmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangi-
si Celali İsyanları'nın sonuçları arasında yer al-
maz?
A) Taşra nüfusunda azalmalar başlamıştır.
B) Gida fiyatları azalmaya başlamıştır.
C) Devletin saygınlığı zarar görmüştür.
D) Timarlı sipahilerin sayısı azalmıştır.
E) Tarımsal üretim zarara uğramıştır.
Diğer cou
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
Si eşyaların, re- lık denetimin- na uygulana- vrupa diplo- ve teknolo- asi plumunun ilir? Crve 11 7 4. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde başlayan Celali İs- yanları, Kanuni Dönemi ve sonrasında da devam et- miştir. XVII. yüzyılda yaygınlaşan bu isyanlara karşı kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Sorunların üzerine baskı ve şiddetle gidilmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangi- si Celali İsyanları'nın sonuçları arasında yer al- maz? A) Taşra nüfusunda azalmalar başlamıştır. B) Gida fiyatları azalmaya başlamıştır. C) Devletin saygınlığı zarar görmüştür. D) Timarlı sipahilerin sayısı azalmıştır. E) Tarımsal üretim zarara uğramıştır. Diğer cou
Boxar
Tarih öncesi devirlerde,
I. ortak mülkiyetin oluşması,
II. tarımın yapılması,
III. ticari faaliyetlerin başlaması
gelişmelerinden hangilerinin insanların gereksinme-
lerinden fazla mal üretmesinin sonucunda gerçek-
leştiği söylenebilir?
A) Yalnız T
D) I ve III
B) Yalnız H
C)Yalnız ttt
E) II ve III
3.
O
ve
le
r
b
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
Boxar Tarih öncesi devirlerde, I. ortak mülkiyetin oluşması, II. tarımın yapılması, III. ticari faaliyetlerin başlaması gelişmelerinden hangilerinin insanların gereksinme- lerinden fazla mal üretmesinin sonucunda gerçek- leştiği söylenebilir? A) Yalnız T D) I ve III B) Yalnız H C)Yalnız ttt E) II ve III 3. O ve le r b
Osmanlı Devleti Berlin Konferansı'nda;
1. Ermeni,
II. Makedonya,
III. mülteciler +
sorunlarından hangileriyle uluslararası alanda karşı
karşıya gelmiştir?
AYYalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve Ill
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
Osmanlı Devleti Berlin Konferansı'nda; 1. Ermeni, II. Makedonya, III. mülteciler + sorunlarından hangileriyle uluslararası alanda karşı karşıya gelmiştir? AYYalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve Ill
1838'de imzalanan Balta Limanı
4. İngiltere ile
Antlaşması'nda Osmanlı Devleti, ihracat yasaklarını ve iç
ticarette uyguladığı her türlü tekelleşmeyi kaldırdı v
yabancı tüccarlar, Osmanlı ülkesinde yerli tüccara sağla-
nan hak ve kolaylıklardan yararlanma hakkını elde etti.
Bununla birlikte yabancı tüccarlara vergi muafiyeti getiri-
lirken yerli tüccarlar vergi ödemeye devam etti. Ayrıca bu
tüccarlara yurt dışına satılması yasak olan Osmanlı üreti-
mi ürünleri serbestçe ihraç etme hakkı tanınırken yabancı
malların ülkeye girişi daha kolay hale geldi.
Balta Limanı Antlaşması'nın Osmanlı iktisadî yapısı
üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Osmanlı topraklarındaki yerli üretim faaliyetleri olum-
suz etkilenmiştir.
Osmanlı tarımsal faaliyetlerinde düşüş yaşanmıştır.
Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret politikası izleye-
bilme seçeneği ortadan kalkmıştır.
0) Osmanlı ülkési açık pazar haline gelmiştir.
E) Osmanlı Devleti, gümrük gelirlerinde önemli kayıplar
yaşamıştır.
Lit
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
1838'de imzalanan Balta Limanı 4. İngiltere ile Antlaşması'nda Osmanlı Devleti, ihracat yasaklarını ve iç ticarette uyguladığı her türlü tekelleşmeyi kaldırdı v yabancı tüccarlar, Osmanlı ülkesinde yerli tüccara sağla- nan hak ve kolaylıklardan yararlanma hakkını elde etti. Bununla birlikte yabancı tüccarlara vergi muafiyeti getiri- lirken yerli tüccarlar vergi ödemeye devam etti. Ayrıca bu tüccarlara yurt dışına satılması yasak olan Osmanlı üreti- mi ürünleri serbestçe ihraç etme hakkı tanınırken yabancı malların ülkeye girişi daha kolay hale geldi. Balta Limanı Antlaşması'nın Osmanlı iktisadî yapısı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı topraklarındaki yerli üretim faaliyetleri olum- suz etkilenmiştir. Osmanlı tarımsal faaliyetlerinde düşüş yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret politikası izleye- bilme seçeneği ortadan kalkmıştır. 0) Osmanlı ülkési açık pazar haline gelmiştir. E) Osmanlı Devleti, gümrük gelirlerinde önemli kayıplar yaşamıştır. Lit
n sıraya göre
II, I ve III
J
de kurulan
gruplandı-
12. Medeni Kanun'da 18 yaşını geçmiş kişilerin dinlerini seç
mekte özgür olduğu kabul edilmiştir.
Medeni Kanun'un bu maddesi Türk inkılabıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?
VA) Kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığının
Demokratik özelliklere sahip olduğunun
Laik bir yönetim anlayışı benimsediğinin
Lo Dinsel baskı ve zorlamalara karşı olduğunun
B)
E) Sınıf ayrımına dayalı bir toplumu reddettiğinin
C) Türkiye'nin
tartışılmıştır
D) Misak-ı İktis
E) Aşar vergis
3. 1930'lu yıllarda
Sümerbank gil
Bu kurumları
sinin uygular
A) Kabotaj
B) I. Beş Yıl
C) Tesvik-i
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
n sıraya göre II, I ve III J de kurulan gruplandı- 12. Medeni Kanun'da 18 yaşını geçmiş kişilerin dinlerini seç mekte özgür olduğu kabul edilmiştir. Medeni Kanun'un bu maddesi Türk inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir? VA) Kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığının Demokratik özelliklere sahip olduğunun Laik bir yönetim anlayışı benimsediğinin Lo Dinsel baskı ve zorlamalara karşı olduğunun B) E) Sınıf ayrımına dayalı bir toplumu reddettiğinin C) Türkiye'nin tartışılmıştır D) Misak-ı İktis E) Aşar vergis 3. 1930'lu yıllarda Sümerbank gil Bu kurumları sinin uygular A) Kabotaj B) I. Beş Yıl C) Tesvik-i