Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

17. Yüzyıl İsyanları Soruları

AYT
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi - I
(Milli Mücadele)
1. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşma-
sı'nda aşağıdaki konulardan hangisinin çözümü, daha
sonraki yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır?
B) Diş borçlar
D) Hatay
E) Nüfus mübadelesi
A) Boğazlar
Crak sınırı
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
AYT Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi - I (Milli Mücadele) 1. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşma- sı'nda aşağıdaki konulardan hangisinin çözümü, daha sonraki yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır? B) Diş borçlar D) Hatay E) Nüfus mübadelesi A) Boğazlar Crak sınırı
arak;
a önem vermesi
olması
alınması
devletin kısa sürede
österilir?
C) I ve Ill
T.VI ve III
16
merd
ğı söylenebi-
I ve Ill
ens Yayınları
M
Edime
II. Rumeli Beylerbeyligh
Ankara'nın alınması
gibi durumlardan hangilerinin neden olduğu s
nulabilir?
A) Yalnız /
A
D) Ave
III
Buna göre;
1. Timar sistemi
İskan politikası
Devşirme sistemi
Yalnız II
D) I ve II
12. Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği topraklarda
Kakçı olabilmek için buralardaki Türk nüfusunun artink
masina önem vermiştir.
C) Ive 11
E) II ve III
soru yanlış
B) Yalniz II
gibi politikalardan hangilerinin bu amaç doğrultu
sunda uygulandığı söylenebilir?
A) Yalnızl
sav
C) I ve II
ve III
3.
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
arak; a önem vermesi olması alınması devletin kısa sürede österilir? C) I ve Ill T.VI ve III 16 merd ğı söylenebi- I ve Ill ens Yayınları M Edime II. Rumeli Beylerbeyligh Ankara'nın alınması gibi durumlardan hangilerinin neden olduğu s nulabilir? A) Yalnız / A D) Ave III Buna göre; 1. Timar sistemi İskan politikası Devşirme sistemi Yalnız II D) I ve II 12. Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği topraklarda Kakçı olabilmek için buralardaki Türk nüfusunun artink masina önem vermiştir. C) Ive 11 E) II ve III soru yanlış B) Yalniz II gibi politikalardan hangilerinin bu amaç doğrultu sunda uygulandığı söylenebilir? A) Yalnızl sav C) I ve II ve III 3.
Iş
e-
ak
Ş-
n
6. 1. Sıcak ve kurak bir iklim bölgesidir. Bitki örtüsü su tu-
tabilen bitkilerden oluşur. Nüfus ve yerleşmeye uy-
gun bir iklim bölgesi değildir.
11.
E)
III. Gat Stream sıcak okyanus akıntısı ve batı rüzgârları
bu iklimin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
IV. Yazları sıcak ve kurak kışları ilık ve yağışlı koşullara
sahiptir. Doğal bitki örtüsü maki ve kızılçam ormanla-
rından oluşur.
Verilen bilgilerin ait olduğu bölgeler aşağıdaki harita-
lardan hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Yazları yağışlı kışları kurak geçer. Mevsimlik rüzgârlar
bu iklim tipini şekillendirmiştir.
lll
IV
fil
11₂
464
||●
IV
el
ill
IVⓇ
IV.
Ilto
Illa
IV
-0°
-0°
-0°
-09
-0%
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
Iş e- ak Ş- n 6. 1. Sıcak ve kurak bir iklim bölgesidir. Bitki örtüsü su tu- tabilen bitkilerden oluşur. Nüfus ve yerleşmeye uy- gun bir iklim bölgesi değildir. 11. E) III. Gat Stream sıcak okyanus akıntısı ve batı rüzgârları bu iklimin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. IV. Yazları sıcak ve kurak kışları ilık ve yağışlı koşullara sahiptir. Doğal bitki örtüsü maki ve kızılçam ormanla- rından oluşur. Verilen bilgilerin ait olduğu bölgeler aşağıdaki harita- lardan hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) Yazları yağışlı kışları kurak geçer. Mevsimlik rüzgârlar bu iklim tipini şekillendirmiştir. lll IV fil 11₂ 464 ||● IV el ill IVⓇ IV. Ilto Illa IV -0° -0° -0° -09 -0%
26. Alfabe çeşitli toplumların katkılarıyla gelişmiş ve bugünkü
şeklini almıştır.
Alfabenin gelişmesinde katkısı olan uygarlıklar arasında
aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
A) Fenikeliler
İnsanlığın İlk Dönemleri
B) ionlar
D) Yunanlar
CHititler
E) Romalılar
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
26. Alfabe çeşitli toplumların katkılarıyla gelişmiş ve bugünkü şeklini almıştır. Alfabenin gelişmesinde katkısı olan uygarlıklar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? A) Fenikeliler İnsanlığın İlk Dönemleri B) ionlar D) Yunanlar CHititler E) Romalılar
6.
Gölge boyu
1 m
5
21 Mart
A) I ve II
21 Haziran
D) II ve IV
23 Eylül
Yukarıdaki gölge boyu grafiğinin bulunduğu merkez-
de;
1. Güneş ışınlarını yılda bir kez öğle vakti dik açı ile alır.
II. Güney Yarım Küre'de bulunur.
III. Gölge bir kez oluşmaz, gölge yönü daima sabittir.
IV. 21 Aralık'ta güneş ışınlarını en büyük açı ile alır.
gibi durumlardan hangileri gözlenir?
21 Aralık
B) III ve IV
E) I ve IV
di
) I ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
6. Gölge boyu 1 m 5 21 Mart A) I ve II 21 Haziran D) II ve IV 23 Eylül Yukarıdaki gölge boyu grafiğinin bulunduğu merkez- de; 1. Güneş ışınlarını yılda bir kez öğle vakti dik açı ile alır. II. Güney Yarım Küre'de bulunur. III. Gölge bir kez oluşmaz, gölge yönü daima sabittir. IV. 21 Aralık'ta güneş ışınlarını en büyük açı ile alır. gibi durumlardan hangileri gözlenir? 21 Aralık B) III ve IV E) I ve IV di ) I ve III
1. Osmanlı Devleti ve Venedik arasında 1479 İstanbul Antalşması'nda,
Venedikli tüccarlar Osmanlı kara sularında gümrük indiriminden
yararlanacak ve serbestçe ticaret yapabilecektir.
maddesi yer almıştır.
Bu maddeyle Osmanlı Devleti'nin;
1. ticari imtiyazlar vererek Venedik devletini kendi yanına çekerek
Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,
II. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
III. Venedik'in kendi iç işlerine karışmasına mâni olmak
amaçlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiği söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
4. Mısır ma
• Nill
Nil
ger
fira
fira
gelişm
Mısır
gisi i
A) A
●
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
1. Osmanlı Devleti ve Venedik arasında 1479 İstanbul Antalşması'nda, Venedikli tüccarlar Osmanlı kara sularında gümrük indiriminden yararlanacak ve serbestçe ticaret yapabilecektir. maddesi yer almıştır. Bu maddeyle Osmanlı Devleti'nin; 1. ticari imtiyazlar vererek Venedik devletini kendi yanına çekerek Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak, II. Akdeniz ticaretini canlandırmak, III. Venedik'in kendi iç işlerine karışmasına mâni olmak amaçlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiği söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 4. Mısır ma • Nill Nil ger fira fira gelişm Mısır gisi i A) A ●
32. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşayan Türkler,
Balkan savaşlarından sonra azınlık statüsüne gir-
Siteimlop snileri
miştir?
nye
2008
A) MISTriton B) Bati Trakya ni C) Trablusgarp
D) Kibris Hallots E) Kirimgel
GIVERTI
O rinbunBY 169
minstiu2 me (0
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
32. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşayan Türkler, Balkan savaşlarından sonra azınlık statüsüne gir- Siteimlop snileri miştir? nye 2008 A) MISTriton B) Bati Trakya ni C) Trablusgarp D) Kibris Hallots E) Kirimgel GIVERTI O rinbunBY 169 minstiu2 me (0
İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Sevr
Londra
Antlaşması'nı kabul ettirmek için
Konferansına TBMM'yi de davet etmişlerdir.
Bu durumun;
I. Türk halkının haklılığının dünya kamuoyuna
duyurulması
II. TBMM'nin uluslararası alanda tanınması
III. Yunanlıların savunma durumuna geçmesi
Yukarıda verilen duruma göre gelişmelerinden
hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
mi
A) Yalnız IY B) Yalnız II
5
D) Ivell
C) Yalnız III
landing
E) II ve III
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Sevr Londra Antlaşması'nı kabul ettirmek için Konferansına TBMM'yi de davet etmişlerdir. Bu durumun; I. Türk halkının haklılığının dünya kamuoyuna duyurulması II. TBMM'nin uluslararası alanda tanınması III. Yunanlıların savunma durumuna geçmesi Yukarıda verilen duruma göre gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? mi A) Yalnız IY B) Yalnız II 5 D) Ivell C) Yalnız III landing E) II ve III
4.
Atatürkçü düşünce gerçeklere dayanan, evrensel
ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar,
uygulamalar bütünüdür. Bu içeriğiyle yeniliğe açık,
dinamik özelliği ve bütünlüğü olan birbirini tamam-
layan bir düşünce sistemidir. Bağımsız milli devleti,
milli egemenliği, sosyal devlet anlayışını, kişi özgür-
lüğünü, her çağda çağdaş olmayı amaçlar, akla ve
bilime dayanır.
Buna göre, Atatürkçü düşünce ile ilgili olarak;
1. Milli hakimiyet ve milli devlet ilkesinin savunul-
duğu,
II. Çağdaşlaşmada bir durma noktasının bulunma-
dığı,
III. Toplumun mutluluğunun esas alındığı
çıkarımlarından hangilerine varılabilir?
A Yalnız I
BY Yalnız II
P DII ve III
Il
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
4. Atatürkçü düşünce gerçeklere dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar bütünüdür. Bu içeriğiyle yeniliğe açık, dinamik özelliği ve bütünlüğü olan birbirini tamam- layan bir düşünce sistemidir. Bağımsız milli devleti, milli egemenliği, sosyal devlet anlayışını, kişi özgür- lüğünü, her çağda çağdaş olmayı amaçlar, akla ve bilime dayanır. Buna göre, Atatürkçü düşünce ile ilgili olarak; 1. Milli hakimiyet ve milli devlet ilkesinin savunul- duğu, II. Çağdaşlaşmada bir durma noktasının bulunma- dığı, III. Toplumun mutluluğunun esas alındığı çıkarımlarından hangilerine varılabilir? A Yalnız I BY Yalnız II P DII ve III Il E) I, II ve III C) I ve II
İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA ETKİNLİGİ
SI)L. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin
savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler
aşağıda verilmiştir:
- İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı
kesilmek istenmiştir Head- Yomen
• Savaşın uzamasına sebep olan cephedir. Conakkale
İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve
Rusya'ya yardım göndermek amacıyla açmıştır. Irak
. Mustafa Kemal'in Muş ve Bitlis'i düşman
işgalinden kurtardığı cephedir. Xoral
Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili
bilgiye yer verilmemiştir?
A) Kanal B) Hicaz-Yemen C)Çanakkale
D) Kafkas E) Irak
D)
red
E)
Me
S
I
I
C
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA ETKİNLİGİ SI)L. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: - İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir Head- Yomen • Savaşın uzamasına sebep olan cephedir. Conakkale İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla açmıştır. Irak . Mustafa Kemal'in Muş ve Bitlis'i düşman işgalinden kurtardığı cephedir. Xoral Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir? A) Kanal B) Hicaz-Yemen C)Çanakkale D) Kafkas E) Irak D) red E) Me S I I C
e
et
283
uyuk Taarruz
12. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Ankara'ya çok
yaklaştığı buhranlı bir dönemde yurdun çeşitli yerlerinden
gelen 250 kadar öğretmenin bir araya geldiği Maarif
Kongresi'nin toplanması aşağıdakilerden hangisindeki
beklentilerle ilgilidir?
A) Yeni eğitim sisteminin ana hatlarını belirleme
B) Halkı öğretmenler üzerinden uyarıp aydınlatma
C) Yaşı tutan öğrencilerin orduya katılımını sağlama
D) Öğretmenlerin askere alınmasını sağlama
E)
Medreselerin yerine kurulacak okulları belirleme
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
e et 283 uyuk Taarruz 12. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Ankara'ya çok yaklaştığı buhranlı bir dönemde yurdun çeşitli yerlerinden gelen 250 kadar öğretmenin bir araya geldiği Maarif Kongresi'nin toplanması aşağıdakilerden hangisindeki beklentilerle ilgilidir? A) Yeni eğitim sisteminin ana hatlarını belirleme B) Halkı öğretmenler üzerinden uyarıp aydınlatma C) Yaşı tutan öğrencilerin orduya katılımını sağlama D) Öğretmenlerin askere alınmasını sağlama E) Medreselerin yerine kurulacak okulları belirleme
göre
zamana
"geçmişin
hangisi
15. Aşağıdakilerden
bölünmesi"nde diğerlerine oranla daha etkili olmuştur?
A) Mısırlıların tıp bilimi ve mumyacılık sanatını başlatmaları
B) Fenikelilerin hiyeroglif yazıyı geliştirerek alfabeyi bulmalan
C) Lidyalıların değişim değeri olan parayı icad etmeleri
D) Mısırlıların tarımsal etkinlikleri verimli kılmak için Güneş
Yılı Takvimini icad etmeleri
E) Çinlilerin yön bulmada etkili olan pusulayı bulmaları
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
göre zamana "geçmişin hangisi 15. Aşağıdakilerden bölünmesi"nde diğerlerine oranla daha etkili olmuştur? A) Mısırlıların tıp bilimi ve mumyacılık sanatını başlatmaları B) Fenikelilerin hiyeroglif yazıyı geliştirerek alfabeyi bulmalan C) Lidyalıların değişim değeri olan parayı icad etmeleri D) Mısırlıların tarımsal etkinlikleri verimli kılmak için Güneş Yılı Takvimini icad etmeleri E) Çinlilerin yön bulmada etkili olan pusulayı bulmaları
2.
mins 316mun
26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt-Ahlat arasında-
ki Rahve Ovası'nda Selçuklular ile Bizans arasında
yapılan savaşı Selçuklular kazanmıştır.
god niy
Selçukluların başarı kazanmasında aşağıdaki ge-
lişmelerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Bizans ordusunda dinî ve etnik birlikteliğin olma-
ması
B) Savaşın Bizans topraklarında gerçekleşmesi
C) Oğuz, Peçenek ve Kumanların Selçukluların ta-
rafına geçerek onları güçlendirmesi
D) Selçuklu ordusunun hızlı hareket eden birlikler-
den oluşması
E) Bizans ordusunda ücretli yabancı birlikler çoğun-
lukta iken Selçuklu ordusunun tamamının Türk
olması
Ill evi
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
2. mins 316mun 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt-Ahlat arasında- ki Rahve Ovası'nda Selçuklular ile Bizans arasında yapılan savaşı Selçuklular kazanmıştır. god niy Selçukluların başarı kazanmasında aşağıdaki ge- lişmelerden hangisi etkili olmamıştır? A) Bizans ordusunda dinî ve etnik birlikteliğin olma- ması B) Savaşın Bizans topraklarında gerçekleşmesi C) Oğuz, Peçenek ve Kumanların Selçukluların ta- rafına geçerek onları güçlendirmesi D) Selçuklu ordusunun hızlı hareket eden birlikler- den oluşması E) Bizans ordusunda ücretli yabancı birlikler çoğun- lukta iken Selçuklu ordusunun tamamının Türk olması Ill evi
9.
Osmanlı Devleti'nde devlete ait topraklarda uygulanan timar
sisteminde, dirlik sahibi topladığı vergi gelirlerinin kanunlarla
belirlenmiş bölümünü kendisine ayırır, kalan kısmıyla da cebe-
lü denilen atlı askerleri yetiştirirdi. Bu askerler barış zamanında
bulundukları yerlerin güvenliğini sağlarken, savaş zamanında
sefere katılırdı.
Bu bilgilere dayanılarak tımar sisteminin yararları arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Yerel kültürlerin varlığını sürdürmesi
B) Tarımsal üretimin kontrol altında tutulması
İç güvenliğin sağlanması
D) Ordunun savaş gücünün artırılması
E Vergi gelirlerinin düzenli olarak toplanması
yınları
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
9. Osmanlı Devleti'nde devlete ait topraklarda uygulanan timar sisteminde, dirlik sahibi topladığı vergi gelirlerinin kanunlarla belirlenmiş bölümünü kendisine ayırır, kalan kısmıyla da cebe- lü denilen atlı askerleri yetiştirirdi. Bu askerler barış zamanında bulundukları yerlerin güvenliğini sağlarken, savaş zamanında sefere katılırdı. Bu bilgilere dayanılarak tımar sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yerel kültürlerin varlığını sürdürmesi B) Tarımsal üretimin kontrol altında tutulması İç güvenliğin sağlanması D) Ordunun savaş gücünün artırılması E Vergi gelirlerinin düzenli olarak toplanması yınları
6. II. Murat, Balkanlardaki fetihler sırasında Osmanlı topraklarına
saldıran Karamanoğulları üzerine devrin alimlerinden fetvalar
alarak sefer düzenlemiştir.
Bonis eliblac
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) Devşirme sisteminin uygulandığının
B Batida fetihlere öncelik verildiğinin
C) İskan siyasetine önem verildiğinin
(D) Seferlerin meşru nedenlere dayandırıldığının
E) Merkeziyetçi yönetimin kurulduğunun
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
6. II. Murat, Balkanlardaki fetihler sırasında Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğulları üzerine devrin alimlerinden fetvalar alarak sefer düzenlemiştir. Bonis eliblac Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Devşirme sisteminin uygulandığının B Batida fetihlere öncelik verildiğinin C) İskan siyasetine önem verildiğinin (D) Seferlerin meşru nedenlere dayandırıldığının E) Merkeziyetçi yönetimin kurulduğunun
AYT/TARİH
6. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzı yeniliklerin yapıldığı döne-
me Lale Devri denir.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri islahatları arasında
yer almaz?
A) İlk kez Avrupa'ya elçiler gönderildi.
B) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı
C) Batı tarzı mimari eserler inşa edildi.
D) Istanbul'da ilk Türk matbaası açıldı.
E) İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
Zwy
Imal
Zamoninde
Kaldos
9. Ata
olc
7. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması aşağıdaki sonuç-
lardan hangisini ortaya çıkarmamıştır?
A
tu
A
Tarih
17. Yüzyıl İsyanları
AYT/TARİH 6. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzı yeniliklerin yapıldığı döne- me Lale Devri denir. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri islahatları arasında yer almaz? A) İlk kez Avrupa'ya elçiler gönderildi. B) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı C) Batı tarzı mimari eserler inşa edildi. D) Istanbul'da ilk Türk matbaası açıldı. E) İlk kez çiçek aşısı uygulandı. Zwy Imal Zamoninde Kaldos 9. Ata olc 7. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması aşağıdaki sonuç- lardan hangisini ortaya çıkarmamıştır? A tu A