Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler Soruları

11. I.
Menemen Olayı
II. Şeyh Said İsyanı
III. Mustafa Kemal'e suikast girişimi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye'de demokra-
tik siyasi yaşamın kurulmasını olumsuz etkilediği söyle-
nebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II ) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
11. I. Menemen Olayı II. Şeyh Said İsyanı III. Mustafa Kemal'e suikast girişimi Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye'de demokra- tik siyasi yaşamın kurulmasını olumsuz etkilediği söyle- nebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II ) I, II ve III
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne-
mi'nde eğitim ve öğretmen ile ilgili gelişme-
lerden değildir?
A) Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun'un çıkarıl-
masi
B) Karma eğitime geçilmesi
C) Medreselerin statüsünün imam hatip okulla-
rina dönüştürülmesi
D) Darülfünuna bağlı olarak ilahiyat fakültesinin
kurulması
E) Köy eğitmeni projesinin oluşturulması
12.
Okuma yazma oranını artırmak
1 Kültür değişikliği oluşturmak
Türk tarihinin araştırılmasını
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne- mi'nde eğitim ve öğretmen ile ilgili gelişme- lerden değildir? A) Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun'un çıkarıl- masi B) Karma eğitime geçilmesi C) Medreselerin statüsünün imam hatip okulla- rina dönüştürülmesi D) Darülfünuna bağlı olarak ilahiyat fakültesinin kurulması E) Köy eğitmeni projesinin oluşturulması 12. Okuma yazma oranını artırmak 1 Kültür değişikliği oluşturmak Türk tarihinin araştırılmasını
1. I. Kapitülasyonlar
II. Dış borçlar
III. Boğazlar
IV. Suriye ve Irak sınırı
V. Yabancı okullar
Lozan Antlaşması'nda gündeme gelen yukarıdaki
sorunlardan hangisini Türkiye kendi iç meselesi
olarak kabul ettiği için uluslararası düzeyde
görüşmeyi reddetmiştir?
A)
B) ||
C) III
D) IV
E) V
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1. I. Kapitülasyonlar II. Dış borçlar III. Boğazlar IV. Suriye ve Irak sınırı V. Yabancı okullar Lozan Antlaşması'nda gündeme gelen yukarıdaki sorunlardan hangisini Türkiye kendi iç meselesi olarak kabul ettiği için uluslararası düzeyde görüşmeyi reddetmiştir? A) B) || C) III D) IV E) V
M
B
2. "Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar,
yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerine etkili olmakla kalma-
yacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletlerin,
kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskı-
layan zalimler aleyhine hareket için yüreklendirecektir."
Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz sonrası dile getir-
diği bu sözler dikkate alındığında Milli Mücadele'nin;
liberalizm,
11. emperyalizm
III, sömürgecilik
anlayışlarından hangilerine karşı bir tepki niteliği ta-
şıdığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11
D) I ve III E) Il ve IL
18
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
M B 2. "Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerine etkili olmakla kalma- yacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletlerin, kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskı- layan zalimler aleyhine hareket için yüreklendirecektir." Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz sonrası dile getir- diği bu sözler dikkate alındığında Milli Mücadele'nin; liberalizm, 11. emperyalizm III, sömürgecilik anlayışlarından hangilerine karşı bir tepki niteliği ta- şıdığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) I ve III E) Il ve IL 18