Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Soğuk Savaş Dönemi Soruları

Temel Yeterlilik Testi
5. İran-Irak Savaşı sırasında Kasım 1986'da patlak
veren İrangate skandalında, ABD'li yönetim
kademesinden bazı kişilerin İran'a silah sattığı ve
bu satışın gelirleriyle Nikaragua'da devrimcileri
finanse ettiği ortaya çıkmıştır.
Bu bilgiye bakılarak;
1. İran-Irak Savaşı'nda tarafsızlığını
açıklayan ABD'nin, silah satışıyla savaşın
sürmesinden çıkar sağladığı,
II. ABD'nin, İran'daki Humeyni Rejimiot
muhaliflere karşı desteklediği,
III. İran-Irak Savaşı'nın Doğu Bloku'nun yıkılma
sürecini başlattığı
yorumlarından hangileri yapHabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C Yalnız III
D) I ve II
Il ve III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Temel Yeterlilik Testi 5. İran-Irak Savaşı sırasında Kasım 1986'da patlak veren İrangate skandalında, ABD'li yönetim kademesinden bazı kişilerin İran'a silah sattığı ve bu satışın gelirleriyle Nikaragua'da devrimcileri finanse ettiği ortaya çıkmıştır. Bu bilgiye bakılarak; 1. İran-Irak Savaşı'nda tarafsızlığını açıklayan ABD'nin, silah satışıyla savaşın sürmesinden çıkar sağladığı, II. ABD'nin, İran'daki Humeyni Rejimiot muhaliflere karşı desteklediği, III. İran-Irak Savaşı'nın Doğu Bloku'nun yıkılma sürecini başlattığı yorumlarından hangileri yapHabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C Yalnız III D) I ve II Il ve III
Iber
15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
AX Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir-
birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı
bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki-
ye girmelerine de izin vermemişlerdir.
Bl Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle-
rinden biridir.
c) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa
başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların
yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan-
ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci
birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider
ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün-
lük mücadelesini sürdürmesidir.
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
N
B
D
E
A
D
C
E
C
B
3
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Iber 15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? AX Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir- birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki- ye girmelerine de izin vermemişlerdir. Bl Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle- rinden biridir. c) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan- ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır. E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün- lük mücadelesini sürdürmesidir. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 N B D E A D C E C B 3
10. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Kanunname.
Ali Osman ile kardeş katlini, sancağa çıkma usulünü ve sancak
sistemini yasallaştırmıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Fatih Sultan Mehmet'in aşağı-
dakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez?
A) Taht kavgalarını engellemek
B) Özel mülkiyetin gelişmesini sağlamak
C) Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamak
D) Toprak ağalarının güçlenmesine engel olmak
E) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
10. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Kanunname. Ali Osman ile kardeş katlini, sancağa çıkma usulünü ve sancak sistemini yasallaştırmıştır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Fatih Sultan Mehmet'in aşağı- dakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez? A) Taht kavgalarını engellemek B) Özel mülkiyetin gelişmesini sağlamak C) Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamak D) Toprak ağalarının güçlenmesine engel olmak E) Merkezi otoriteyi güçlendirmek