Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Soğuk Savaş Dönemi Soruları

15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
At Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir-
birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı
bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki-
ye girmelerine de izin vermemişlerdir.
DJ Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle-
rinden biridir.
@ Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa
başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların
yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan-
ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci
birlikte yaşanmıştır.
EJ Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider
ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün-
lük mücadelesini sürdürmesidir.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? At Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir- birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki- ye girmelerine de izin vermemişlerdir. DJ Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle- rinden biridir. @ Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan- ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır. EJ Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün- lük mücadelesini sürdürmesidir.
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş'ın sona
erdiği dönemde SSCB'den koparak bağımsızlı-
ğını ilan eden ülkelerden biri değildir?
benimhocam
A) Estonya B) Slovakya C) Letonya
D) Moldova E) Litvanya
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1. Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş'ın sona erdiği dönemde SSCB'den koparak bağımsızlı- ğını ilan eden ülkelerden biri değildir? benimhocam A) Estonya B) Slovakya C) Letonya D) Moldova E) Litvanya
tan
Batu
mer
Har
in kurulması
aya çıkması
mesi
da meyda-
Tişmelerden
milliyetçilik
yaş
Ce
ğıc
27. Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1980
yılları arasında Türkiye'nin dış politi
kada uğraştığı konular arasında yer
almaz?
A) Kibris Sorunu
B) Petrol Krizi
C) Ekmeni Terörü
D) Irah-trak Savaşı
) E) Ege Adaları Sorunu
A)
B
C
C) II ve III
[
III ve IV
30
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
tan Batu mer Har in kurulması aya çıkması mesi da meyda- Tişmelerden milliyetçilik yaş Ce ğıc 27. Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1980 yılları arasında Türkiye'nin dış politi kada uğraştığı konular arasında yer almaz? A) Kibris Sorunu B) Petrol Krizi C) Ekmeni Terörü D) Irah-trak Savaşı ) E) Ege Adaları Sorunu A) B C C) II ve III [ III ve IV 30
5594745701010
39. 1957'de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET), kökü çok eskilere giden
Avrupa'nın bütünleşmesi ile ilgili düşüncelerin somut
adımlarından biri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde Avrupa.
Birliği'ne dönüşmüş olan, bu topluluğun kuruluş
amaçlarından biri değildit?
A) Avrupa devletleri arasında bir bütünleşme sağlamak
B) Avrupa devletlerinin ekonomik potansiyellerini
birleştirmek
C) Ortak bir Avrupa pazarı olusturmak
D) Sovyetler Birliği'nin Batı'ya dogn yayınmasın
enocilemek
E) NATO'nun Avrupa ya askeri müdahalesini önlemek
40. Orta Doğu'da yıllardır sürea Kapsun sebepleri nelerdir?"
şeklindeki soruyu, bir Orta Doğu uzmanı: "Orta Doğu'da
mizun yıllar istikrarsızlığın ve karşıklığın yaşanması;
opolitik ve stratejik açıdan önemli olan bölgede
dünyanin en geniş petrol rezervierinin bulunması;
aralarda gelir dağılımı dengesizliği bulunan bölge
devletlenin gilahlanmaya önem vermesi gibi bir takım
köklü faktonden kaynaklanmaktadır." diyerek
cevaplandırmiştir
Buna göre uzman, aşağıdaki unsurlardan hangisini -
Orta Doğu'daki sorunun bir nedeni olarak
görmemektedir?
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
5594745701010 39. 1957'de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), kökü çok eskilere giden Avrupa'nın bütünleşmesi ile ilgili düşüncelerin somut adımlarından biri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde Avrupa. Birliği'ne dönüşmüş olan, bu topluluğun kuruluş amaçlarından biri değildit? A) Avrupa devletleri arasında bir bütünleşme sağlamak B) Avrupa devletlerinin ekonomik potansiyellerini birleştirmek C) Ortak bir Avrupa pazarı olusturmak D) Sovyetler Birliği'nin Batı'ya dogn yayınmasın enocilemek E) NATO'nun Avrupa ya askeri müdahalesini önlemek 40. Orta Doğu'da yıllardır sürea Kapsun sebepleri nelerdir?" şeklindeki soruyu, bir Orta Doğu uzmanı: "Orta Doğu'da mizun yıllar istikrarsızlığın ve karşıklığın yaşanması; opolitik ve stratejik açıdan önemli olan bölgede dünyanin en geniş petrol rezervierinin bulunması; aralarda gelir dağılımı dengesizliği bulunan bölge devletlenin gilahlanmaya önem vermesi gibi bir takım köklü faktonden kaynaklanmaktadır." diyerek cevaplandırmiştir Buna göre uzman, aşağıdaki unsurlardan hangisini - Orta Doğu'daki sorunun bir nedeni olarak görmemektedir?
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
AYT SORULARI
1.
1.
ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne gir-
mesini engellemek ve bölge halkını kendi yani-
na çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik
ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komunist
bloktan bir saldırı gelmesi hâlinde silahlı kuv-
vetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar
yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştir-
miştir.
Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Balfour Deklarasyonu X
B) Eisenhower Doktrini
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Schuman Bildirgesi
(2018 - AYT - SOS-2)
A
Y
A
Y
N
L
1
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AYT SORULARI 1. 1. ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne gir- mesini engellemek ve bölge halkını kendi yani- na çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komunist bloktan bir saldırı gelmesi hâlinde silahlı kuv- vetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştir- miştir. Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Balfour Deklarasyonu X B) Eisenhower Doktrini C) Marshall Planı D) Truman Doktrini E) Schuman Bildirgesi (2018 - AYT - SOS-2) A Y A Y N L 1
5. 1960 yılından itibaren Soğuk Savaş, yerini Yumuşama
(Detant) Dönemi'ne bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Yumuşama Dönemi'ne
geçişi sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu
söylenebilir?
A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması
B) Mısır'ın, İsrail'i resmen tanıması
C) Bağlantısızlar Bloğu'nun kurulması
D) Küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesinin belir-
mesi
E) ABD'nin, Orta Doğu'da askeri üsler kurması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
5. 1960 yılından itibaren Soğuk Savaş, yerini Yumuşama (Detant) Dönemi'ne bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Yumuşama Dönemi'ne geçişi sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu söylenebilir? A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması B) Mısır'ın, İsrail'i resmen tanıması C) Bağlantısızlar Bloğu'nun kurulması D) Küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesinin belir- mesi E) ABD'nin, Orta Doğu'da askeri üsler kurması
G
5.) 1960 yılından itibaren Soğuk Savaş, yerini Yumuşama
(Detant) Dönemi'ne bırakmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Yumuşama Dönemi'ne
geçişi sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu
söylenebilir?
A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması
B) Mısır'ın, İsrail'i resmen tanıması
C) Bağlantısızlar Bloğu'nun kurulması
D) Küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesinin belir-
mesi
E) ABD'nin, Orta Doğu'da askeri üsler kurması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
G 5.) 1960 yılından itibaren Soğuk Savaş, yerini Yumuşama (Detant) Dönemi'ne bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Yumuşama Dönemi'ne geçişi sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu söylenebilir? A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması B) Mısır'ın, İsrail'i resmen tanıması C) Bağlantısızlar Bloğu'nun kurulması D) Küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesinin belir- mesi E) ABD'nin, Orta Doğu'da askeri üsler kurması
2012 / LYS
Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin baskı-
larına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak
kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bu amaçla
katıldığı örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Konseyi
B) NATO
C) Balkan Pakti
D) Bağdat Pakti
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
2012 / LYS Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin baskı- larına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir? A) Avrupa Konseyi B) NATO C) Balkan Pakti D) Bağdat Pakti E) Avrupa Ekonomik Topluluğu
MEB 2018
12. Türkiye'nin 1952'de Kuzey Atlantik Paktına kabul
edilmesini;
1. Kore'ye asker gönderilmesi,
11. SSCB'nin nükleer silah edinmesi,
III. Avrupa Konseyine üye olunması
gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı söylene-
bilir?
A) Yalnızl.
B) Yalnız II. C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
MEB 2018 12. Türkiye'nin 1952'de Kuzey Atlantik Paktına kabul edilmesini; 1. Kore'ye asker gönderilmesi, 11. SSCB'nin nükleer silah edinmesi, III. Avrupa Konseyine üye olunması gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı söylene- bilir? A) Yalnızl. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.
1. Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünist partiler
araclığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurması üzerine, Amerika
Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya
koymuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1. Truman Doktrini II. Marshall Planı III. Balfour Deklarasyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünist partiler araclığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur? A) Yalnız! B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
mer
UGUK SAVAŞ TEST
-İkinci Dünya Savaşından sonra uluslar arası politikada ABD ve Sovyet Rusya arasındaki rekabet dünyada iki kutuplu bir
apiyi ortaya çıkardı.Bu durum:
I. Soğuk Savaş Döneminin başlaması
I.Faşizm yönetiminin yaygınlaşması
I.Silahlanma yarışının hızlanması
ielişmelerinden hangilerine yol açmıştır?
Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
I ve III E) II ve III
- I Federal Alman Cumhuriyeti'nin kurulması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
mer UGUK SAVAŞ TEST -İkinci Dünya Savaşından sonra uluslar arası politikada ABD ve Sovyet Rusya arasındaki rekabet dünyada iki kutuplu bir apiyi ortaya çıkardı.Bu durum: I. Soğuk Savaş Döneminin başlaması I.Faşizm yönetiminin yaygınlaşması I.Silahlanma yarışının hızlanması ielişmelerinden hangilerine yol açmıştır? Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II I ve III E) II ve III - I Federal Alman Cumhuriyeti'nin kurulması
nde Bati Bloku ile ilişkilerini
neleisteyen Türkiye, bazı şartlarla karşılaştı.
Bat modernlesmesini örnek alan Türkiye, bu bloga
kuruluş
emal'in aşa
düştüğü
dahil olmak için öne sürülen şartlar karşısında de
mokrasi noktasında taahhütlerde bulunmuştur.
Türkiye'nin sözü edilen taahhütlerinden en
önemlisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu
söylenebilir?
A) Cumhuriyetin İlanı
B) Meclisin açılması
C) Çok partili hayata geçilmesi
D) Kadınlara siyasi haklar verilmesi
E) Ekonomide serbest piyasa modelinin uygulan-
masi
Ta
aşa
4
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
nde Bati Bloku ile ilişkilerini neleisteyen Türkiye, bazı şartlarla karşılaştı. Bat modernlesmesini örnek alan Türkiye, bu bloga kuruluş emal'in aşa düştüğü dahil olmak için öne sürülen şartlar karşısında de mokrasi noktasında taahhütlerde bulunmuştur. Türkiye'nin sözü edilen taahhütlerinden en önemlisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Cumhuriyetin İlanı B) Meclisin açılması C) Çok partili hayata geçilmesi D) Kadınlara siyasi haklar verilmesi E) Ekonomide serbest piyasa modelinin uygulan- masi Ta aşa 4
32. Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin başını çektiği DoğIu
Bloku kurulmuştur.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Doğu Bloku ile ilgili
değildir?
A) Cominform
B) Varşova Paktı
C) Comecon
D Truman Doktrini
E) Sosyalizm
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
32. Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin başını çektiği DoğIu Bloku kurulmuştur. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Doğu Bloku ile ilgili değildir? A) Cominform B) Varşova Paktı C) Comecon D Truman Doktrini E) Sosyalizm Diğer sayfaya geçiniz
D) Barış piyde Bir Arada Yaşama Politikası
Nikita kruşçey
E) Tek Ülkede Sosyalizm ilkesi - Mao Zedung
RENIM HOCAM
15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir-
birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı
bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki-
ye girmelerine de izin vermemişlerdir.
B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle-
rinden biridir.
C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa
başvurmadıkları, ancak dolayti çatışmaların
yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan-
ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci
birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider
ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün-
lük mücadelesini sürdürmesidir.
2
1 B
3
4
5
D
6
E
7
A
8
D
9
E
C
B
362
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
D) Barış piyde Bir Arada Yaşama Politikası Nikita kruşçey E) Tek Ülkede Sosyalizm ilkesi - Mao Zedung RENIM HOCAM 15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir- birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki- ye girmelerine de izin vermemişlerdir. B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle- rinden biridir. C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolayti çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan- ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır. E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün- lük mücadelesini sürdürmesidir. 2 1 B 3 4 5 D 6 E 7 A 8 D 9 E C B 362
43. ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev'in
1961 yılında yapılan görüsmelerle yumuşama
sürecini başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi olduğu savunulamaz?
A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven
bunalımının
B) Çin-ABD yakınlaşmasının
C) Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden
kurtulmak istemesinin
D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.)
silahlardan nükleer silahlara geçilmesinin
E) ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesinin
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
43. ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev'in 1961 yılında yapılan görüsmelerle yumuşama sürecini başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz? A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımının B) Çin-ABD yakınlaşmasının C) Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB güdümünden kurtulmak istemesinin D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.) silahlardan nükleer silahlara geçilmesinin E) ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesinin
20. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin
baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş
birliği yaparak kendi güvenlik alanını
genişletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bu
amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Konseyi
Β) ΝΑΤΟ
C) Bakan Pakti
D Bağdat Pakti
L) Avrupa Ekonomik Topluluğu
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
20. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir? A) Avrupa Konseyi Β) ΝΑΤΟ C) Bakan Pakti D Bağdat Pakti L) Avrupa Ekonomik Topluluğu