Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

'ak
Bil
Osmanlı-Rus Rekabeti
RA
1.
1768-1774 Savaşı
Küçük Kaynarca Antlaşması
Y
1787-1792 Savaşı
1807-1812 Savaşı
Bükreş Antlaşması
1828-1829 Savaşı
Edirne Antlaşması
Em
1853-1856 Savaşı
Z
1877-1878 Savaşı
Berlin Antlaşması
r?
Yukarıdaki tablonun tamamlanabilmesi için harflerle
gösterilen alanlara aşağıdakilerden hangileri getiril-
melidir?
ell
Y
Z
A) Yaş
Paris
B) Londra
Hünkâr İskelesi
C) Belgrad
ar İstanbul
D) Ayastefanos
Prut
Fin-
Pasarofça
E) Karlofça
vita
ina
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
'ak Bil Osmanlı-Rus Rekabeti RA 1. 1768-1774 Savaşı Küçük Kaynarca Antlaşması Y 1787-1792 Savaşı 1807-1812 Savaşı Bükreş Antlaşması 1828-1829 Savaşı Edirne Antlaşması Em 1853-1856 Savaşı Z 1877-1878 Savaşı Berlin Antlaşması r? Yukarıdaki tablonun tamamlanabilmesi için harflerle gösterilen alanlara aşağıdakilerden hangileri getiril- melidir? ell Y Z A) Yaş Paris B) Londra Hünkâr İskelesi C) Belgrad ar İstanbul D) Ayastefanos Prut Fin- Pasarofça E) Karlofça vita ina
7.
1. Dünya Savaşı'nda 10. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa
Kemal ve emrindeki Türk ordusunun, Anafartalar,
Conkbayırı, Arıburnu ve Kireçtepede destan yazarak
düşmana geçit vermediği cephe aşağıdakilerden
hangisidir.2018
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. 1. Dünya Savaşı'nda 10. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve emrindeki Türk ordusunun, Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu ve Kireçtepede destan yazarak düşmana geçit vermediği cephe aşağıdakilerden hangisidir.2018
.
SORU:11
Cemiyetlerin amacı Osmanlı Devleti'nde
ulaşmak istedikleri hedefleri
gerçekleştirmektir.
Zararlı Cemiyetler kardeş kanı dökülmesine
sebep olmuştur.
• Zararlı Cemiyetlerin amaçlarından
biri de Türklerin işgallere karşı gelmesini
engellemektir.
• Hincak ve Taşnak Büyük Yunanistanı
kurmayı amaçlar.
Yararlı Cemiyetler sadece silahlı
mücadele yapmıştır.
Kilikyalılar Adana ve çevresini kurtarmayı
amaçlamaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi
doğrudur?
A) 2
B)3 C) 4 D) 5
Eina
kilerden:
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
. SORU:11 Cemiyetlerin amacı Osmanlı Devleti'nde ulaşmak istedikleri hedefleri gerçekleştirmektir. Zararlı Cemiyetler kardeş kanı dökülmesine sebep olmuştur. • Zararlı Cemiyetlerin amaçlarından biri de Türklerin işgallere karşı gelmesini engellemektir. • Hincak ve Taşnak Büyük Yunanistanı kurmayı amaçlar. Yararlı Cemiyetler sadece silahlı mücadele yapmıştır. Kilikyalılar Adana ve çevresini kurtarmayı amaçlamaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 2 B)3 C) 4 D) 5 Eina kilerden:
.. Wilson ilkeleri'nin 12. maddesi, "Osmanlı Devleti'nin Türklerin
çoğunlukta olduğu bölgelerinde Osmanlı egemenliği sağla-
nacak, Türklerin çoğunlukta olmadığı bölgelerde ise buradaki
milletlerin kendi kendini yönetme hakkı olacak." şeklindedir.
Bu madde doğrultusunda Wilson İlkeleri ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İmparatorlukların çıkarlarına uygun olduğu
B) Ulusların kaderini tayin hakkının savunulduğu
C) Ulusal egemenlik düşüncesinin benimsendiği
D) Self Determinasyon düşüncesinin benimsendiği
E) Milliyetçilik düşüncesi doğrultusunda hareket edildiği
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
.. Wilson ilkeleri'nin 12. maddesi, "Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerinde Osmanlı egemenliği sağla- nacak, Türklerin çoğunlukta olmadığı bölgelerde ise buradaki milletlerin kendi kendini yönetme hakkı olacak." şeklindedir. Bu madde doğrultusunda Wilson İlkeleri ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İmparatorlukların çıkarlarına uygun olduğu B) Ulusların kaderini tayin hakkının savunulduğu C) Ulusal egemenlik düşüncesinin benimsendiği D) Self Determinasyon düşüncesinin benimsendiği E) Milliyetçilik düşüncesi doğrultusunda hareket edildiği
3. Osmanlı'da uygulanan çifthane sistemi en kısa anlatım
yoluyla her aileye en az bir çift öküzün sürebileceği kadar
mirî yani devlete ait arazi verilmesidir. Hane yani aileler bu
toprağın işçisidir. Çalışırlar ve vergilerini verirler. Ancak
Avrupa'da çağdaşları gibi köle değillerdir. Toprakları sata-
masalar da işletme hakkını çocuklarına devredebilirler.
En ücra köylerde bile uygulanan bu sistem dünyanın sanayi-
leşmesine kadar Osmanlıya yarar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi çifthane sisteminin Klasik
Dönem'de Osmanlı'ya sağladığı yararlardan biri değil-
dir?
A) Ticaret hayatını canlandırma
B) Köylerde topraksız köylü kalmasını engelleme
C) Nüfusun şehirlere birikmesini önleme
D) Feodal düzenin oluşumuna engel olma
Vergi gelirlerinin düzenli kılma ve artırma
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
3. Osmanlı'da uygulanan çifthane sistemi en kısa anlatım yoluyla her aileye en az bir çift öküzün sürebileceği kadar mirî yani devlete ait arazi verilmesidir. Hane yani aileler bu toprağın işçisidir. Çalışırlar ve vergilerini verirler. Ancak Avrupa'da çağdaşları gibi köle değillerdir. Toprakları sata- masalar da işletme hakkını çocuklarına devredebilirler. En ücra köylerde bile uygulanan bu sistem dünyanın sanayi- leşmesine kadar Osmanlıya yarar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi çifthane sisteminin Klasik Dönem'de Osmanlı'ya sağladığı yararlardan biri değil- dir? A) Ticaret hayatını canlandırma B) Köylerde topraksız köylü kalmasını engelleme C) Nüfusun şehirlere birikmesini önleme D) Feodal düzenin oluşumuna engel olma Vergi gelirlerinin düzenli kılma ve artırma
11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde %5 olan
gümrük vergisini artırmak, sergiler açarak sanayiyi teş-
vik etmek, esnaf şirketleri oluşturmak ve sanayi okulları
açmak görevleriyle kurulmuştur?
A) Sanayi Mektepleri
B) Sergi-i Umumi-i Osmani
C) Islah-ı Sanayi Komisyonu
D) Şirket-i Hayriye
E) Düyûn- Umůmiye İdaresi
17
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde %5 olan gümrük vergisini artırmak, sergiler açarak sanayiyi teş- vik etmek, esnaf şirketleri oluşturmak ve sanayi okulları açmak görevleriyle kurulmuştur? A) Sanayi Mektepleri B) Sergi-i Umumi-i Osmani C) Islah-ı Sanayi Komisyonu D) Şirket-i Hayriye E) Düyûn- Umůmiye İdaresi 17
27. Mustafa Kemal, Manastır Askerî idadisi yıllarında, "Gençlik ha-
yatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olma-
sına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim." demiştir.
of
Mustafa Kemal'in sözünü ettiği savaş, aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Balkan Savaşı
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D) II. Balkan Savaşı
E) 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
27. Mustafa Kemal, Manastır Askerî idadisi yıllarında, "Gençlik ha- yatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olma- sına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim." demiştir. of Mustafa Kemal'in sözünü ettiği savaş, aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) Trablusgarp Savaşı B) I. Balkan Savaşı C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı D) II. Balkan Savaşı E) 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı
XVII. yüzyılda taşradan merkeze yaşanan göçün
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi ğös-
terilemez?
A) Savaşlara bağlı olarak cebelü talebinin artması
B) Dirlik sisteminin bozulması
Eyalet isyanlarının artması
D) Züyüf akçe uygulamasının artması
E) Avarız vergisinin artması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
XVII. yüzyılda taşradan merkeze yaşanan göçün nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi ğös- terilemez? A) Savaşlara bağlı olarak cebelü talebinin artması B) Dirlik sisteminin bozulması Eyalet isyanlarının artması D) Züyüf akçe uygulamasının artması E) Avarız vergisinin artması
Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal'in, "Eski
toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve
eğitimle gerçekleşir." cümlesine uygun olarak XIX.
yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan islahatlar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi
B) Rüştiyelerin açılması
C) Medreselerin Maarif Vekâletine bağlanması
D) idadilerin açılması
2) 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesi
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal'in, "Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir." cümlesine uygun olarak XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan islahatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi B) Rüştiyelerin açılması C) Medreselerin Maarif Vekâletine bağlanması D) idadilerin açılması 2) 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesi
25 soru vardır.
1
20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Mete Han, ülkesinin sinirianni doğuda Böyük Okyanus'a, ba-
tida Hazar Denizi'ne, kuzeyde Sibirya ovalarına, güneyde ise
3. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os-
Himalaya Dağlarına kadar genişletmiş, ayrıca yaptığı askert,
manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin
idari ve sosyal düzenlemelerle kendisinden sonra kurulan Türk
olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini
kabul etmemiştir.
devletlerine omek oluşturmuştur.
Bu bilgiler doğrultusunda Mete Han Devri için aşağıdakiler-
Ingiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda:
den hangisi söylenemez?
Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitolasyon hakkı elde
etmesi,
A) Iç Asya'da Türk boylarının yaşadığı toprakların birleştirildiği Rusya'ya karşı Osmanli - Ingiliz yakınlaşmasının artması,
B) fork töresinin yazılı hale getirildiği
l, Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka-
Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliğin sağlandığı
zanması,
Di Türk devlet teşkilatının temellerinin atildigi
durumlanndan hangilerine zemin hazırlamıştır?
Olkenin doğal sınırlara doğru genişletildiği
ontve It
D) í ve III
EXT. Il ve III
(A) Yalnız
By Yalnizi
!
DJA
www.netlerikalla.com
1917'de, Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da meydana ge-
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
25 soru vardır. 1 20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Mete Han, ülkesinin sinirianni doğuda Böyük Okyanus'a, ba- tida Hazar Denizi'ne, kuzeyde Sibirya ovalarına, güneyde ise 3. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os- Himalaya Dağlarına kadar genişletmiş, ayrıca yaptığı askert, manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin idari ve sosyal düzenlemelerle kendisinden sonra kurulan Türk olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini kabul etmemiştir. devletlerine omek oluşturmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda Mete Han Devri için aşağıdakiler- Ingiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda: den hangisi söylenemez? Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitolasyon hakkı elde etmesi, A) Iç Asya'da Türk boylarının yaşadığı toprakların birleştirildiği Rusya'ya karşı Osmanli - Ingiliz yakınlaşmasının artması, B) fork töresinin yazılı hale getirildiği l, Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka- Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliğin sağlandığı zanması, Di Türk devlet teşkilatının temellerinin atildigi durumlanndan hangilerine zemin hazırlamıştır? Olkenin doğal sınırlara doğru genişletildiği ontve It D) í ve III EXT. Il ve III (A) Yalnız By Yalnizi ! DJA www.netlerikalla.com 1917'de, Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da meydana ge-
8) I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
III. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine
getirememektedir.
Yukarıda verilen Amasya Genelgesinin maddeleri Milli
Mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi bakımından
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sınıflandırılmıştır?
Gerekçe Amaç Yöntem
A) I-III
II
II
III
I
C) I
III
II
D) II
I
III
E) II
II
I
B) I-11
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
8) I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. III. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Yukarıda verilen Amasya Genelgesinin maddeleri Milli Mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır? Gerekçe Amaç Yöntem A) I-III II II III I C) I III II D) II I III E) II II I B) I-11
A
A
LGS / T.C. ¡NKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Deneme - 1
5. I. Dünya Savaşı'nın önemli cephelerinden biri de Çanakkale Cephesi'dir. Bu cephede Türk halkı dün-
ya tarihinin en büyük zaferlerinden ve en büyük savunma savaşlarının örneğini vererek Türk halkının
yenilmezliğini göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı,nın dünya tarihi açısından sonuçları arasında yer
alır?
A) Rusya'ya yardım ulaşamadığı için Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşanmıştır.
B) Türk halkında milli bilinç uyanmıştır.
C) Milli Mücadele'nin başarıya ulaşacağı mesajı verilmiştir.
D) Osmanlı Devleti'nin ömrü uzamıştır.
IN
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
A A LGS / T.C. ¡NKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Deneme - 1 5. I. Dünya Savaşı'nın önemli cephelerinden biri de Çanakkale Cephesi'dir. Bu cephede Türk halkı dün- ya tarihinin en büyük zaferlerinden ve en büyük savunma savaşlarının örneğini vererek Türk halkının yenilmezliğini göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı,nın dünya tarihi açısından sonuçları arasında yer alır? A) Rusya'ya yardım ulaşamadığı için Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşanmıştır. B) Türk halkında milli bilinç uyanmıştır. C) Milli Mücadele'nin başarıya ulaşacağı mesajı verilmiştir. D) Osmanlı Devleti'nin ömrü uzamıştır. IN
2
9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki Türkçülük
fikrinin gelişmesinde de önemli katkılarda bulu-
nan Azerî aydınlar arasında yer almaz?
A) Yusuf Akçura
B) Ali Merdan Bey
C) Ahmed Ağaoğlu
D) Hüseyinzade Ali
E) Mehmed Emin Resulzade
Areboyce
Lek.
URO
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki Türkçülük fikrinin gelişmesinde de önemli katkılarda bulu- nan Azerî aydınlar arasında yer almaz? A) Yusuf Akçura B) Ali Merdan Bey C) Ahmed Ağaoğlu D) Hüseyinzade Ali E) Mehmed Emin Resulzade Areboyce Lek. URO