İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı Soruları

küm-
iler-
Paraf Yayınları
10. Türk devletlerinin kendilerinde olmayanı başkalarından te-
min etmede en fazla ilişkide bulundukları devletin Çin olma-
sında;
Türk devletleri ile Çin arasında ulaşım kolaylıklarının olması,
UTürkler
Türkler ve Çinlilerin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini
karşılayacak nitelikte olması,
III. Çinlilerin, Türklere göre daha kalabalık nüfusa sahip olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) Ive Till
B) Yalnız II
E) II ve III
Live
11
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
küm- iler- Paraf Yayınları 10. Türk devletlerinin kendilerinde olmayanı başkalarından te- min etmede en fazla ilişkide bulundukları devletin Çin olma- sında; Türk devletleri ile Çin arasında ulaşım kolaylıklarının olması, UTürkler Türkler ve Çinlilerin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması, III. Çinlilerin, Türklere göre daha kalabalık nüfusa sahip olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) Ive Till B) Yalnız II E) II ve III Live 11
Bu resme bakıldığında,
1. Turan taktiği kullanılmıştır.
II. Hafif süvari birlikleridir.
III. Ok, kılıç ve at önemli savaş araçlarıdır. +
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız !
Dve Ill
B)lvell
II ve III
C) Ilve Ill
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
Bu resme bakıldığında, 1. Turan taktiği kullanılmıştır. II. Hafif süvari birlikleridir. III. Ok, kılıç ve at önemli savaş araçlarıdır. + yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız ! Dve Ill B)lvell II ve III C) Ilve Ill
ads/Soru Bankas/74586/465267-9.png
T
Türklerin ilk yazılı anıtlarından olan Orhun Ki-
tabeleri;
I. Vezir Tonyukuk,
II. Kültigin,
III. Bilge Kağan,
IV. Mete Han
kişilerinden hangilerinin adına dikilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
"
5
1465267-9.png (636x459)
D) I, II ve III
P Ara
V
&
6
O
Y
E) II, III ve IV
HUAWEI
a
O
E
F7
W
FB
1
7 8 9 10 1
T
F10
P
Pasc
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
ads/Soru Bankas/74586/465267-9.png T Türklerin ilk yazılı anıtlarından olan Orhun Ki- tabeleri; I. Vezir Tonyukuk, II. Kültigin, III. Bilge Kağan, IV. Mete Han kişilerinden hangilerinin adına dikilmiştir? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV " 5 1465267-9.png (636x459) D) I, II ve III P Ara V & 6 O Y E) II, III ve IV HUAWEI a O E F7 W FB 1 7 8 9 10 1 T F10 P Pasc
11
04
UNITE
S
10.
Hunların ve Avarların, Avrupa'da varlık göstermesine
rağmen zamanla asimile olmasın
asında;
1. Hristiyanlığı kabul etmeleri,
Xolmas
II. bulundukları bölgede nüfuslarının az olması,
III. kalıcı eserler bırakmaları
STANDART SORU
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnızl
D) II ve III
E) I, II ve III
A) İslamiyet'in Hindistan'a yayılması
Çin ülkesine Türklerin iskân ettirilmesi
İlk ve Orta Çağlarda Türklerin aşağıdakilerden hangisi
üzerinde etkisi olmamıştır?
C) ve II
bağımsızlık,
hürriyet,
C) Anadolu'nun fethedilmesi
D) Sasani İmparatorluğu'nun zayıflatılması
E) Feodalitenin Avrupa'da güç kazanması
14.
Mustafa Kemal Atatürk, "Türk'ün saygınlığı, onuru ve ka-
biliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşa-
maktansa mahvolsun daha iyidir." sözüyle;
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
11 04 UNITE S 10. Hunların ve Avarların, Avrupa'da varlık göstermesine rağmen zamanla asimile olmasın asında; 1. Hristiyanlığı kabul etmeleri, Xolmas II. bulundukları bölgede nüfuslarının az olması, III. kalıcı eserler bırakmaları STANDART SORU durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnızl D) II ve III E) I, II ve III A) İslamiyet'in Hindistan'a yayılması Çin ülkesine Türklerin iskân ettirilmesi İlk ve Orta Çağlarda Türklerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olmamıştır? C) ve II bağımsızlık, hürriyet, C) Anadolu'nun fethedilmesi D) Sasani İmparatorluğu'nun zayıflatılması E) Feodalitenin Avrupa'da güç kazanması 14. Mustafa Kemal Atatürk, "Türk'ün saygınlığı, onuru ve ka- biliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşa- maktansa mahvolsun daha iyidir." sözüyle;
9. İpek Yolu, İlk ve Orta Çağ'da Çin ve Orta Doğu ile Bati
ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en
işlek ticaret yolu olmasına rağmen zaman zaman farklı
güzergâhlar izlemiştir.
Bu durumun nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu
söylenebilir?
Zaman zaman önemini yitirmesi
Batılı ülkelerin farklı ticaret yolları bulması
Güzergahındaki egemen güçlerin değişmesi
D Batılı ülkeler ile Asya ülkeleri arasında ticari faaliyetlerin
durması
A
B
C
E) Asya ve Avrupa arasında ticarete konu olan mallarda
kıtlık yaşanması
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
9. İpek Yolu, İlk ve Orta Çağ'da Çin ve Orta Doğu ile Bati ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yolu olmasına rağmen zaman zaman farklı güzergâhlar izlemiştir. Bu durumun nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Zaman zaman önemini yitirmesi Batılı ülkelerin farklı ticaret yolları bulması Güzergahındaki egemen güçlerin değişmesi D Batılı ülkeler ile Asya ülkeleri arasında ticari faaliyetlerin durması A B C E) Asya ve Avrupa arasında ticarete konu olan mallarda kıtlık yaşanması
6. İlk ve Orta Çağ'da kullanılan,
1. Kral Yolu,
II. İpek Yolu,
III. Kürk Yolu,
IV. Baharat Yolu
ticaret yollarından hangilerinde Türklerin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
6. İlk ve Orta Çağ'da kullanılan, 1. Kral Yolu, II. İpek Yolu, III. Kürk Yolu, IV. Baharat Yolu ticaret yollarından hangilerinde Türklerin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) II ve IV D) I, III ve IV C) I, II ve III E) II, III ve IV
9.
'Onların devletinin içinde fakir insan azdır. Yiyeceği olma-
yanlara da devlet tarafından yardım edilir. Birçokları yüz ya
şına kadar yaşar."
X. yüzyılda Turfan'da bulunan Çin elçisinin Uygurlar hak-
kında verdiği bu bilgilerden hareketle Uygurlar ile ilgili,
I. Komşu devletlerle diplomatik ilişkiler kurmuşlardır.
II. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir.
III. Toplumun refah seviyesi yüksektir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
LİMİTKURUMSAL
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
9. 'Onların devletinin içinde fakir insan azdır. Yiyeceği olma- yanlara da devlet tarafından yardım edilir. Birçokları yüz ya şına kadar yaşar." X. yüzyılda Turfan'da bulunan Çin elçisinin Uygurlar hak- kında verdiği bu bilgilerden hareketle Uygurlar ile ilgili, I. Komşu devletlerle diplomatik ilişkiler kurmuşlardır. II. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir. III. Toplumun refah seviyesi yüksektir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III LİMİTKURUMSAL
Orta Asya'da kurulan, Asya Hun, Kök Türk ve
Uygur devletlerinin sanat anlayışlarmda;
1. yeryüzü şekilleri ve iklim,
II.
din ve inanış, V
III. veraset anlayışı
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söyle-
nemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
Orta Asya'da kurulan, Asya Hun, Kök Türk ve Uygur devletlerinin sanat anlayışlarmda; 1. yeryüzü şekilleri ve iklim, II. din ve inanış, V III. veraset anlayışı faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söyle- nemez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) II ve III
Orta Asya'nın coğrafi yapısı ve iklim koşul-
ları düşünüldüğünde Türklerin yaşantısında
aşağıdakilerden hangisinde bir etki yarattığı
söylenemez?
A)
Göçebe hayat
B)
Hayvancılık
C) Kısa süreli hapis cezalan
Boylar federasyonu
D)
E) Veraset anlayışı
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
Orta Asya'nın coğrafi yapısı ve iklim koşul- ları düşünüldüğünde Türklerin yaşantısında aşağıdakilerden hangisinde bir etki yarattığı söylenemez? A) Göçebe hayat B) Hayvancılık C) Kısa süreli hapis cezalan Boylar federasyonu D) E) Veraset anlayışı
İslamiyet öncesi Türklerin ekonomik hav
araştırıldığında aşağıdaki devletlerden ha
gisinin para bastırması beklenemez?
A) Köktürkler
B) Hunlar
C) Uygurlar
D) Türgişler
E) Kutluklar
5. İlk Türklerden
1
olan ve ye
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
İslamiyet öncesi Türklerin ekonomik hav araştırıldığında aşağıdaki devletlerden ha gisinin para bastırması beklenemez? A) Köktürkler B) Hunlar C) Uygurlar D) Türgişler E) Kutluklar 5. İlk Türklerden 1 olan ve ye
1
8. İslamiyet öncesi Türklerde atlı göçebe hayat
tarzının benimsenmesine bağlı olarak dış
baskılar karşısında esareti kabullenmekten-
se başka bölgelere göç edilmesi aşağıda-
kilerden hangisinin milli bir özellik haline
gelmesinde etkili olmuştur?
A) Oksızlık
B) Ordu
C) Yurt
D) Töre
E) Kut
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
1 8. İslamiyet öncesi Türklerde atlı göçebe hayat tarzının benimsenmesine bağlı olarak dış baskılar karşısında esareti kabullenmekten- se başka bölgelere göç edilmesi aşağıda- kilerden hangisinin milli bir özellik haline gelmesinde etkili olmuştur? A) Oksızlık B) Ordu C) Yurt D) Töre E) Kut
7.
"Türklerin Orta Asya'dan gerçekleştirdikleri göçler geli-
şigüzel değil, organize bir şekilde yapılmıştır." yargısı-
na aşağıdakilerden hangisi doğrudan kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Türklerin gittikleri yerlerde hayvancılıkla uğraşma-
Jarı
B) Türk topluluklarının kültürel farklılık göstermeleri
C) Türkler arasında farklı inançların benimsenmesi
D) Farklı kaynaklarda Türklerle ilgili bilgilerin yer alma-
SI
E) Türklerin gittikleri yerlerde devlet kurabilmeleri
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
7. "Türklerin Orta Asya'dan gerçekleştirdikleri göçler geli- şigüzel değil, organize bir şekilde yapılmıştır." yargısı- na aşağıdakilerden hangisi doğrudan kanıt olarak gösterilebilir? A) Türklerin gittikleri yerlerde hayvancılıkla uğraşma- Jarı B) Türk topluluklarının kültürel farklılık göstermeleri C) Türkler arasında farklı inançların benimsenmesi D) Farklı kaynaklarda Türklerle ilgili bilgilerin yer alma- SI E) Türklerin gittikleri yerlerde devlet kurabilmeleri
VİP Yayınları
7. Eski Türk toplumunun sosyal yapısı; ---, ---, ---, --- ve il
(devlet) şeklinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsur-
lardan meydana gelmiştir.
ugot iterpao nnoised l
Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?
Summer
Sınıf
A) oguş (aile)
C) boy (ok)
nabrinalmunub.
düşünürle
B) urug (aileler birliği)
D) kurultay (toy)
BE) budun (millet)
Tarih
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
VİP Yayınları 7. Eski Türk toplumunun sosyal yapısı; ---, ---, ---, --- ve il (devlet) şeklinde birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsur- lardan meydana gelmiştir. ugot iterpao nnoised l Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yerlere aşağıdaki- lerden hangisi getirilemez? Summer Sınıf A) oguş (aile) C) boy (ok) nabrinalmunub. düşünürle B) urug (aileler birliği) D) kurultay (toy) BE) budun (millet) Tarih
12.
Vegelişmiş bir ordu teşkilatına sahip oldukları
sınırlarını genişlettikleri
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
AVRUPA
Karadeniz
Don Nehri
Akdeniz Lazkiye
Istanbul Trabzon
Antakya
MISIR
AFRIKA
D) I ve II
750 km
Sam
A) Yalnız I
Orta Çağ'da Ticaret Yolları Haritası
Tebriz
Basra
til Yenikent
Hive
B) Yalnız II
URAL DAĞLARI
Rey Nisabur
IRAN
D) I ve II
Semerkant
Herv
Buhara
Belh
Umman Denizi
E) I, II ve III
***SAYAN DAĞLARI
ALTAY DAĞLARI
Kaşgar
Tufan
Hotan
HİNDİSTAN
Hint Okyanusu
C) Yalnız III
SEYLAN
ÇİN
MANÇURYA
Loyang
Harita incelendiğinde ticaret yollarıyla ilgili olarak,
I. uluslararası etkileşimin artabileceği
II. Anadolu'nun Avrupa'ya geçiş noktası olduğu
III. çoğunlukla kara yolunun kullanıldığı
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Büyük Okyanus
Kürk Yolu
İpek Yolu
Baharat Yolu
20:
2.
C) Yalnız III
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
12. Vegelişmiş bir ordu teşkilatına sahip oldukları sınırlarını genişlettikleri yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I AVRUPA Karadeniz Don Nehri Akdeniz Lazkiye Istanbul Trabzon Antakya MISIR AFRIKA D) I ve II 750 km Sam A) Yalnız I Orta Çağ'da Ticaret Yolları Haritası Tebriz Basra til Yenikent Hive B) Yalnız II URAL DAĞLARI Rey Nisabur IRAN D) I ve II Semerkant Herv Buhara Belh Umman Denizi E) I, II ve III ***SAYAN DAĞLARI ALTAY DAĞLARI Kaşgar Tufan Hotan HİNDİSTAN Hint Okyanusu C) Yalnız III SEYLAN ÇİN MANÇURYA Loyang Harita incelendiğinde ticaret yollarıyla ilgili olarak, I. uluslararası etkileşimin artabileceği II. Anadolu'nun Avrupa'ya geçiş noktası olduğu III. çoğunlukla kara yolunun kullanıldığı yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II E) I, II ve III Büyük Okyanus Kürk Yolu İpek Yolu Baharat Yolu 20: 2. C) Yalnız III
8. Eski Türk toplumunun sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) En küçük toplumsal yapı oguş (aile) olarak adlandırılır.
B) Oguşların birleşmesiyle boy (ok) meydana gelir.
C) Boylar milleti (budun) oluşturur.
D) Budunun teşkilatlı hâli il (devlet) olarak bilinir.
E) Boylar en küçük siyasi yapılardır.
SINAV YAYINLARI
ya
kil
Ya
gr
G
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
8. Eski Türk toplumunun sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) En küçük toplumsal yapı oguş (aile) olarak adlandırılır. B) Oguşların birleşmesiyle boy (ok) meydana gelir. C) Boylar milleti (budun) oluşturur. D) Budunun teşkilatlı hâli il (devlet) olarak bilinir. E) Boylar en küçük siyasi yapılardır. SINAV YAYINLARI ya kil Ya gr G
8.
Türk töresinin özellikleri arasında,
1. Sözlü olarak gelişir.
II. Değişmeyen hükümleri vardır.
III. Kısas yöntemi uygulanır.
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Uygarlığı
8. Türk töresinin özellikleri arasında, 1. Sözlü olarak gelişir. II. Değişmeyen hükümleri vardır. III. Kısas yöntemi uygulanır. durumlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III