Mustafa Kemal'in Hayatı Soruları

J
D- I ve III
E- I ve IV
8- Osmanh Devleti ile İtilaf devletleri arasında 1.
Dünya savaşı sonucunda imzalanan ve Misak-1.
Milli'ye aykın olduğu için TBMM tarafından kabul
edilmeyen baris antlaşması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A- Versay Antlaşmas
8- Sevr Antlaşması
Parts Antlaşmas
Moskova Antlaşmas
Berlin Antlasmas
Eylül 1919'da Türkiye'nin her
legelerin kablimyla Sivasta ty
caya kadar Istanbul
seçimler yapılıp yen
resilmesi kararlaşt
yasi örgütle
Yalnız 1
Canz 11
hangileri ile ilge
pancermenist eme
Bolgev
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
J D- I ve III E- I ve IV 8- Osmanh Devleti ile İtilaf devletleri arasında 1. Dünya savaşı sonucunda imzalanan ve Misak-1. Milli'ye aykın olduğu için TBMM tarafından kabul edilmeyen baris antlaşması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A- Versay Antlaşmas 8- Sevr Antlaşması Parts Antlaşmas Moskova Antlaşmas Berlin Antlasmas Eylül 1919'da Türkiye'nin her legelerin kablimyla Sivasta ty caya kadar Istanbul seçimler yapılıp yen resilmesi kararlaşt yasi örgütle Yalnız 1 Canz 11 hangileri ile ilge pancermenist eme Bolgev
2.
MÖ 552-485 yılları arasında İran merkezli Pers İmpa-
ratorluğu'nu yöneten Darius Dönemi'nde ülke indus
Nehri'nden Nil Nehri'ne ve Balkanlara kadar uzanan geniş
büyük bir imparatorluktur. Darius Dönemi'nde çeşitli ka-
vimlerden oluşan ülkede merkezi otoriteyi güçlü tutmak
için satraplık adı verilen eyalet sistemine geçilmiştir. Mu-
azzam güce sahip olan imparatorlukta satrap adı verilen
valiler şah gözü veya şah kulağı adı verilen görevlilerce de-
netlendiği için Persler aynı zamanda dünyanın ilk istihba-
rat devletidir.
Paragrafta tarihi olaylarda etkili olan aşağıdaki özellik-
lerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Yer
D) Objektiflik
B) Zaman
C) Belge
E) Sebep-sonuç ilişkisi
TARI
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
2. MÖ 552-485 yılları arasında İran merkezli Pers İmpa- ratorluğu'nu yöneten Darius Dönemi'nde ülke indus Nehri'nden Nil Nehri'ne ve Balkanlara kadar uzanan geniş büyük bir imparatorluktur. Darius Dönemi'nde çeşitli ka- vimlerden oluşan ülkede merkezi otoriteyi güçlü tutmak için satraplık adı verilen eyalet sistemine geçilmiştir. Mu- azzam güce sahip olan imparatorlukta satrap adı verilen valiler şah gözü veya şah kulağı adı verilen görevlilerce de- netlendiği için Persler aynı zamanda dünyanın ilk istihba- rat devletidir. Paragrafta tarihi olaylarda etkili olan aşağıdaki özellik- lerden hangisine yer verilmemiştir? A) Yer D) Objektiflik B) Zaman C) Belge E) Sebep-sonuç ilişkisi TARI
3.
Kaşgarlı Mahmut "Gördüm ki Allah devlet güneşini Türk burçları-
na doğduruyor, bütün felekleri onların hükümranlığına döndürü-
yor. Onlara Türk adını verip hükümran kılmış ve onları insanlığın
başına getirip hak yolda desteklemiş, onları dönemin egemen gü-
cü kılmış, insanların idaresini onların eline vermiş." demiştir.
Kaşgarlı Mahmut'un bu sözleri ile ilgili;
I. Türkler, İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayılmasına öncü-
lük etmiştir.
II. Türklerde var olan ve İslamiyet'te cihat şeklinde ifade edilen
cihan hâkimiyeti idealini yansıtmıştır.
III. Türkler her zaman İslam toplumlarının koruyuculuğunu üstlen-
miştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Il ve III
C) Yalnız III
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
3. Kaşgarlı Mahmut "Gördüm ki Allah devlet güneşini Türk burçları- na doğduruyor, bütün felekleri onların hükümranlığına döndürü- yor. Onlara Türk adını verip hükümran kılmış ve onları insanlığın başına getirip hak yolda desteklemiş, onları dönemin egemen gü- cü kılmış, insanların idaresini onların eline vermiş." demiştir. Kaşgarlı Mahmut'un bu sözleri ile ilgili; I. Türkler, İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayılmasına öncü- lük etmiştir. II. Türklerde var olan ve İslamiyet'te cihat şeklinde ifade edilen cihan hâkimiyeti idealini yansıtmıştır. III. Türkler her zaman İslam toplumlarının koruyuculuğunu üstlen- miştir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Il ve III C) Yalnız III
elerine dev-
zaman za-
nlerin-
asi
4.
Coğrafi Keşiflerden sonra meydana gelen aşağıdaki
hangi durum, Avrupa kültürünün yayılma alam buldu-
ğunun kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yeni yerlerin keşfi ile kiliseye olan güvenin azal-
ması
B) Yeni keşfedilen yerlere göçlerin olması
S
C) Keşfedilen ülkelerden altın ve gümüşün gelmesi
DAkdeniz limanlarının önemini yitirmesi
E Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
elerine dev- zaman za- nlerin- asi 4. Coğrafi Keşiflerden sonra meydana gelen aşağıdaki hangi durum, Avrupa kültürünün yayılma alam buldu- ğunun kanıtı olarak gösterilebilir? A) Yeni yerlerin keşfi ile kiliseye olan güvenin azal- ması B) Yeni keşfedilen yerlere göçlerin olması S C) Keşfedilen ülkelerden altın ve gümüşün gelmesi DAkdeniz limanlarının önemini yitirmesi E Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi
eştirmiş olduğu
her noktası dir
de altı çizi-
için sat-
cuklu-
kin-
L
Mustafa Kemal Şam da ki görevini tamamladıktan sonra
1907 yilinda Selanik şehrine atanmıştır. Burada kurmuş of
Hürriyet Cemiyetinin Selanik Şubesi'ni aç-
dugu Vatan ve
Histr Vatan ve Hürriyet şubesini açmadan önce arkadaş
Tarıyla yapılan toplantıda arkadaşlarına; "Bu talihsiz mem-
lekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek
hedefimizdir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görev-
let yüklüyor. Ben Suriye de bir cemiyet kurdum buraya da
bu cemiyetin temelini kurmaya geldim."
Yukarıda altı çizili cümle Mustafa Kemal'in aşağıdaki ki-
şilik özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
B) İleri görüşlülüğü
D) İdealistliği
A) Teşkilatçılığı
Vatanseverliği
8. Sınıf/T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
eştirmiş olduğu her noktası dir de altı çizi- için sat- cuklu- kin- L Mustafa Kemal Şam da ki görevini tamamladıktan sonra 1907 yilinda Selanik şehrine atanmıştır. Burada kurmuş of Hürriyet Cemiyetinin Selanik Şubesi'ni aç- dugu Vatan ve Histr Vatan ve Hürriyet şubesini açmadan önce arkadaş Tarıyla yapılan toplantıda arkadaşlarına; "Bu talihsiz mem- lekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görev- let yüklüyor. Ben Suriye de bir cemiyet kurdum buraya da bu cemiyetin temelini kurmaya geldim." Yukarıda altı çizili cümle Mustafa Kemal'in aşağıdaki ki- şilik özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? B) İleri görüşlülüğü D) İdealistliği A) Teşkilatçılığı Vatanseverliği 8. Sınıf/T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi
"Şemsi Efendi Mektebi özel bir mektepti. Zaten o zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az sayıdaydı. Bu sebe
le büyük şehirlerde ve bu arada Selanik'te yeni fikirli bazı kimseler yeni usül ders gösteren özel okullar açarlardı. Şer
si Efendi Mektebi de bu mekteplerden biriydi. Mustafa'nın babası All Riza Efendi'nin israrlı müdahalesiyle Şemsi Efe
di Mektebinde okuma hayatına başlayışı, onun bir talihi oldu ve o, bu talihten faydalanmasını bildi."
Şevket Süreyya Aydem
Tek Adam C.I, s. 46 (Düzenlenmişti
Buna göre,
1. Selånik, yenilikçi insanların yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir.
II. Selånik ve Şemsi Efendi Mektebi Mustafa'nın fikir dünyasının oluşumuna katkı sağlamıştır.
III. Ali Rıza Bey, Mustafa'nın yenilikçi bir okulda eğitim görmesi için ısrarcı olmuştur.
yargılarından hangilerine
ulaşılabilir?
A) I ve II.
B) I ve Ill.
C) II ve III.
D) I, II ve Ill.
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
"Şemsi Efendi Mektebi özel bir mektepti. Zaten o zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az sayıdaydı. Bu sebe le büyük şehirlerde ve bu arada Selanik'te yeni fikirli bazı kimseler yeni usül ders gösteren özel okullar açarlardı. Şer si Efendi Mektebi de bu mekteplerden biriydi. Mustafa'nın babası All Riza Efendi'nin israrlı müdahalesiyle Şemsi Efe di Mektebinde okuma hayatına başlayışı, onun bir talihi oldu ve o, bu talihten faydalanmasını bildi." Şevket Süreyya Aydem Tek Adam C.I, s. 46 (Düzenlenmişti Buna göre, 1. Selånik, yenilikçi insanların yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir. II. Selånik ve Şemsi Efendi Mektebi Mustafa'nın fikir dünyasının oluşumuna katkı sağlamıştır. III. Ali Rıza Bey, Mustafa'nın yenilikçi bir okulda eğitim görmesi için ısrarcı olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II. B) I ve Ill. C) II ve III. D) I, II ve Ill.
0. Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydının fikir-
lerinden etkilenmiştir. Ancak o, bir düşünürün ya da
düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış; farklı
fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını
inşa etmiştir. Bu da Mustafa Kemal'in özgün fikirler
üretmesine zemin hazırlamıştır. Bu nedenle Musta-
fa Kemal'in fikirleri yabancı ideolojilerle açıklana-
maz.
Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Yerli düşünürlerin eserlerinden daha fazla etki-
lenmiştir.
II. Düşünce dünyasının gelişmesinde mesleğinde
yaşadığı tecrübelerin de etkisi olmuştur.
III. Farklı düşünürlerin fikirlerinden yararlanarak dü
şünce dünyasını geliştirmiştir.
çıkarımlarından hangilerinde bulunulamaz?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
0. Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydının fikir- lerinden etkilenmiştir. Ancak o, bir düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış; farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Bu da Mustafa Kemal'in özgün fikirler üretmesine zemin hazırlamıştır. Bu nedenle Musta- fa Kemal'in fikirleri yabancı ideolojilerle açıklana- maz. Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili; I. Yerli düşünürlerin eserlerinden daha fazla etki- lenmiştir. II. Düşünce dünyasının gelişmesinde mesleğinde yaşadığı tecrübelerin de etkisi olmuştur. III. Farklı düşünürlerin fikirlerinden yararlanarak dü şünce dünyasını geliştirmiştir. çıkarımlarından hangilerinde bulunulamaz? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III
9. Mustafa Kemal Atatürk 1897 Osmanlı-Yunan savaşı sırasın-
da yurt ve ulus sevgisini dile getiren şiirler yazmıştır. Ayrıca
özgürlük, adalet ile ilgili şiirleri de mevcuttur.
10
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangi sonuca ulaşa-
biliriz?
A) Askerlikle ilgili konulara daha çok önem verdiği
B) Siyasetle uğraştığı
C) Askerlik mesleğini sevdiği
(D) Ulke sorunlarına karşı duyarlı olduğu.
8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİ
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
9. Mustafa Kemal Atatürk 1897 Osmanlı-Yunan savaşı sırasın- da yurt ve ulus sevgisini dile getiren şiirler yazmıştır. Ayrıca özgürlük, adalet ile ilgili şiirleri de mevcuttur. 10 Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangi sonuca ulaşa- biliriz? A) Askerlikle ilgili konulara daha çok önem verdiği B) Siyasetle uğraştığı C) Askerlik mesleğini sevdiği (D) Ulke sorunlarına karşı duyarlı olduğu. 8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİ
7.
Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin birleştirilmesi-
ne karar verilmiştir.
Bu kararın,
1. Mücadeleyi bölgesellikten çıkarma,
II. Ermeni ve Rum örgütlerine karşı ortak mücadele etme+
III. Ulusal egemenliğe dayalı yönetime geçme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
7. Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemi- yeti ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin birleştirilmesi- ne karar verilmiştir. Bu kararın, 1. Mücadeleyi bölgesellikten çıkarma, II. Ermeni ve Rum örgütlerine karşı ortak mücadele etme+ III. Ulusal egemenliğe dayalı yönetime geçme amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
letlerinde
sorusuna
yap-
E) 5
Açıklama
Mustafa Kemal bu şehirdeki askeri idadide öğ-
renciyken tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge
sayesinde Türk tarihine ilgi duymaya başlamış-
tır. Bölgede çıkan isyanlar Mustafa Kemal'in
millet ve milliyetçilik fikirlerini benimsemesinde
önemli rol oynamıştır. "Türk ulusunun yüzyıl-
lardan beri beklediği ses" olarak nitelendirdiği
Namık Kemal'in eserleriyle burada tanışmıştır.
Yukarıdaki tablonun tamamlanabilmesi için "?" İşareti
ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazıl-
malıdır?
31.
Şehir
?
A) Manastir
D) Istanbul
B) Selanik
Şam
C) Sofya
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
letlerinde sorusuna yap- E) 5 Açıklama Mustafa Kemal bu şehirdeki askeri idadide öğ- renciyken tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge sayesinde Türk tarihine ilgi duymaya başlamış- tır. Bölgede çıkan isyanlar Mustafa Kemal'in millet ve milliyetçilik fikirlerini benimsemesinde önemli rol oynamıştır. "Türk ulusunun yüzyıl- lardan beri beklediği ses" olarak nitelendirdiği Namık Kemal'in eserleriyle burada tanışmıştır. Yukarıdaki tablonun tamamlanabilmesi için "?" İşareti ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazıl- malıdır? 31. Şehir ? A) Manastir D) Istanbul B) Selanik Şam C) Sofya
30. "Mustafa Kemal çok kitap okumakla beraber, firsat
buldukça kitap da yazmıştır." ifadesini kullanan bir
tarihçi;
1. Takımın Muharebe Talimi,
II. Cumalı Ordugâhı,
III. Çankaya
eserlerinden hangilerini örnek gösterebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
30. "Mustafa Kemal çok kitap okumakla beraber, firsat buldukça kitap da yazmıştır." ifadesini kullanan bir tarihçi; 1. Takımın Muharebe Talimi, II. Cumalı Ordugâhı, III. Çankaya eserlerinden hangilerini örnek gösterebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
22. Mustafa Kemal Atatürk'ün aile kökenleri ve eğitimiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ataları Debre-Kocacıklıdır B) Anne-baba tarafından Yörük-Türkmendir C) Selanik Medresesinde okumuştur
D) Manastır Askeri İdadisinde eğitim görmüştür E) Erkan-1 Harbiye Mektebini başarıyla bitirmiştir.
23. Mütareke Dönemine dair aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A) Milli Kongre Cemiyeti Milli Mücadele karşıtı bir örgütlenmedir.
B) Milli Mücadele başında ilk kurşun Fransız işgaline karşı Hatay Dörtyol'da atılmıştır.
"labe
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
22. Mustafa Kemal Atatürk'ün aile kökenleri ve eğitimiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ataları Debre-Kocacıklıdır B) Anne-baba tarafından Yörük-Türkmendir C) Selanik Medresesinde okumuştur D) Manastır Askeri İdadisinde eğitim görmüştür E) Erkan-1 Harbiye Mektebini başarıyla bitirmiştir. 23. Mütareke Dönemine dair aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? A) Milli Kongre Cemiyeti Milli Mücadele karşıtı bir örgütlenmedir. B) Milli Mücadele başında ilk kurşun Fransız işgaline karşı Hatay Dörtyol'da atılmıştır. "labe
A) Kanal
B) Arabistan
C) Filistin
C) Irak
D) Sina
9. Aşağıda adları yazılı eserlerden hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait değildir?
A) Nutuk B) Zabit ve Kumandan C) Cumalı Ordugahı Ç) Takımın Muharebe Talimi D) Bölüğün Muharebe Talimi
10. Aşağıda verilen tarihi bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A) Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan 1915 tarihinde 57. Alaya Conkbayırına taarruz emrini vermiştir.
m) Vilcon ilkelerine göre Boğazlar bütün milletlerin gemilerinin geçişine açık tutulacaktır.
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
A) Kanal B) Arabistan C) Filistin C) Irak D) Sina 9. Aşağıda adları yazılı eserlerden hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait değildir? A) Nutuk B) Zabit ve Kumandan C) Cumalı Ordugahı Ç) Takımın Muharebe Talimi D) Bölüğün Muharebe Talimi 10. Aşağıda verilen tarihi bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? A) Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan 1915 tarihinde 57. Alaya Conkbayırına taarruz emrini vermiştir. m) Vilcon ilkelerine göre Boğazlar bütün milletlerin gemilerinin geçişine açık tutulacaktır.
kale Muhare-
masının nere-
den sezerek
zişisel özelli-
Türk Mi-
am olmak
ir?
yenilik
10.
Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Şam'da
Binbaşı Mustafa Kemal Trablusgarp'ta
Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile
ilgili,
1. Suriye'de ve Garp Ocakları'nda görev almıştır.
II. İlk görev yeri Şam'dır.
III. Kuzey Afrika topraklarında da savaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
10.
Soru Kitabi
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
kale Muhare- masının nere- den sezerek zişisel özelli- Türk Mi- am olmak ir? yenilik 10. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Şam'da Binbaşı Mustafa Kemal Trablusgarp'ta Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili, 1. Suriye'de ve Garp Ocakları'nda görev almıştır. II. İlk görev yeri Şam'dır. III. Kuzey Afrika topraklarında da savaşmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III. 10. Soru Kitabi
12. 1914 Kasım'ında Salih Bozok'un genel durum hakkındaki
görüşünü sorması üzerine, Mustafa Kemal cevap olarak
yazdığı mektupta: "Ben Almanların bu harpte muzaffer ola-
caklarına kesinlikle emin değilim. Bir vazifeye atanmam için
Harbiye Nazırına yazdım. Bu görevde kalmak istemediğimi,
millet ve memleketin büyük bir savaşa hazırlandığı bir sırada
benim de herhangi bir kıtanın başında bulunmak istediğimi
bildirdim." demiştir.
Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün I. Dünya Savaşı'nda
aktif görev almak için "kalmak istemediğini belirttiği görevi"
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
B) Sofya Ataşemiliterliği
C) 9. Ordu Müfettişliği
D) Temsil Heyeti Başkanlığı
E) 7. Ordu Komutanlığı
tekrar gell
A) Rumlar
C) Boşnakla
16. İtilaf Devle
larındaki a
ile yapılan
ve burada
neden olm
de nitelend
A) Lozan
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
12. 1914 Kasım'ında Salih Bozok'un genel durum hakkındaki görüşünü sorması üzerine, Mustafa Kemal cevap olarak yazdığı mektupta: "Ben Almanların bu harpte muzaffer ola- caklarına kesinlikle emin değilim. Bir vazifeye atanmam için Harbiye Nazırına yazdım. Bu görevde kalmak istemediğimi, millet ve memleketin büyük bir savaşa hazırlandığı bir sırada benim de herhangi bir kıtanın başında bulunmak istediğimi bildirdim." demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün I. Dünya Savaşı'nda aktif görev almak için "kalmak istemediğini belirttiği görevi" aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı B) Sofya Ataşemiliterliği C) 9. Ordu Müfettişliği D) Temsil Heyeti Başkanlığı E) 7. Ordu Komutanlığı tekrar gell A) Rumlar C) Boşnakla 16. İtilaf Devle larındaki a ile yapılan ve burada neden olm de nitelend A) Lozan
22) Italya'nın II. Dünya Savaşı'nda ulaşmak istediği
hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Roma Imparatorluğunu tekrar kurma
B) Akdeniz'de hâkimiyet kurma
C) Balkanlara yayılma
D) Kuzey Afrika'da toprak ele geçirme
E) Alman yayılmacılığını sınırlandırma
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
22) Italya'nın II. Dünya Savaşı'nda ulaşmak istediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Roma Imparatorluğunu tekrar kurma B) Akdeniz'de hâkimiyet kurma C) Balkanlara yayılma D) Kuzey Afrika'da toprak ele geçirme E) Alman yayılmacılığını sınırlandırma