Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller Soruları

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ
5.
-eli
Kök Türk boyu hükümdarı Bumin Kağan, Avar Kağanına
Karşı Çin İmparatoru ile iş birliği yaparak ayaklanmıştır.
Bunun üzerine egemenlik haklarını kaybeden Avarlar
Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmeye başlamışlardır.
Bu bilgiler dikkate alındığında,
I. Türk boyları arasında siyasi birliğin olmadığı
II. Kök Türklerin Çin kültürünü benimseyerek asimile ol-
duğu
III. Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinde siyasi unsurla-
rin etkili olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
B)Ive Il
ve III
D) II ve III
EI, II ve III
1
1
7.
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ 5. -eli Kök Türk boyu hükümdarı Bumin Kağan, Avar Kağanına Karşı Çin İmparatoru ile iş birliği yaparak ayaklanmıştır. Bunun üzerine egemenlik haklarını kaybeden Avarlar Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmeye başlamışlardır. Bu bilgiler dikkate alındığında, I. Türk boyları arasında siyasi birliğin olmadığı II. Kök Türklerin Çin kültürünü benimseyerek asimile ol- duğu III. Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinde siyasi unsurla- rin etkili olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III B)Ive Il ve III D) II ve III EI, II ve III 1 1 7.
TYT
SOSYAL BİLİMLER TES
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih
(1-5)
Coğrafya (6-10)
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olma
Felsefe (21-25) ile ilgili 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi (TYT) için ayrıla
1.
3.
Ama
gel
Nizamülmülk'ün ünlü eseri Siyasetname'de sultanın va-
sıfları şu şekilde belirtilmiştir: "Hükümdar bilgili, güzel
ahlak sahibi olmalı, mazlumun hakkını vermeli, fakiri,
kimsesizi gözetmeli, ilim erbabını korumalı, liyakat sahibi
olanlara görev vermelidir."
3
1
1
(
Bu bilgiye göre hükümdarların,
adaletin sağlanması,
11.
sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmesi,
Shkeng
1
III. teokratik devlet yapısının güçlendirilmesi
3
siyasetlerinden hangilerini benimsemeleri gerektiği
söylenebilir?
C)Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
1
D) I ve II
E) I, II ve III
1
1
Re
tir
B
1
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
TYT SOSYAL BİLİMLER TES 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5) Coğrafya (6-10) Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olma Felsefe (21-25) ile ilgili 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi (TYT) için ayrıla 1. 3. Ama gel Nizamülmülk'ün ünlü eseri Siyasetname'de sultanın va- sıfları şu şekilde belirtilmiştir: "Hükümdar bilgili, güzel ahlak sahibi olmalı, mazlumun hakkını vermeli, fakiri, kimsesizi gözetmeli, ilim erbabını korumalı, liyakat sahibi olanlara görev vermelidir." 3 1 1 ( Bu bilgiye göre hükümdarların, adaletin sağlanması, 11. sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmesi, Shkeng 1 III. teokratik devlet yapısının güçlendirilmesi 3 siyasetlerinden hangilerini benimsemeleri gerektiği söylenebilir? C)Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız I 1 D) I ve II E) I, II ve III 1 1 Re tir B 1
6
45. Aşağıda isimleri verilen Türk kadınlarından han-
gisi Milli Mücadele Dönemi kahramanlarından biri
değildir?
A) Halide Onbaşı
B) Şerife Baci
C) Fatma Seher Hanım
D) Gördesli Makbule
E) Nene Hatun
AL
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri G
21 - 2022 •
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
6 45. Aşağıda isimleri verilen Türk kadınlarından han- gisi Milli Mücadele Dönemi kahramanlarından biri değildir? A) Halide Onbaşı B) Şerife Baci C) Fatma Seher Hanım D) Gördesli Makbule E) Nene Hatun AL Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri G 21 - 2022 •
39. Hindular, ruhun bir bedenden diğerine geçerek sü-
rekli yaşadığına inanırlar. Ruh göçünde (reenkar-
nasyon) kişinin bir önceki bedende yaptığı iyilikler
ve kötülükler etkili olur. İnsan; eylemlerine göre bitki,
hayvan, insan veya tanrı şeklinde doğabilir. Dolayı-
sıyla insan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun
karşılığını görecektir.
Hinduların bu inancına verilen ad aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Veda
Teslis
C) Pagoda
D) Parya
Yayınları | Güç Sende Artık
E) Karma
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
39. Hindular, ruhun bir bedenden diğerine geçerek sü- rekli yaşadığına inanırlar. Ruh göçünde (reenkar- nasyon) kişinin bir önceki bedende yaptığı iyilikler ve kötülükler etkili olur. İnsan; eylemlerine göre bitki, hayvan, insan veya tanrı şeklinde doğabilir. Dolayı- sıyla insan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir. Hinduların bu inancına verilen ad aşağıdakiler- den hangisidir? A) Veda Teslis C) Pagoda D) Parya Yayınları | Güç Sende Artık E) Karma
{C
28, Bu son öykü kitabımı okuyan birkaç kişi, ortak bir nok-
tada birleştiler: Resimler çiziyorsun sen, dediler. "Ama
duruk resimler değil; devinen, kıpırdayan resimler."
Sevdim bu ortak yargıyı.
Buna göre bu yazarın öykülerinin ortak özelliği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Resmin anlatım tekniklerinden yararlanılarak oluştu-
rulması
B) Hareket hâlindeki izlenimlerden oluşması
Toplumun sorunlarını ele alması
D) Halkın anlayabileceği açık bir dille yazılması
E) Gerçeğin bire bir kopyası olması
(13
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
{C 28, Bu son öykü kitabımı okuyan birkaç kişi, ortak bir nok- tada birleştiler: Resimler çiziyorsun sen, dediler. "Ama duruk resimler değil; devinen, kıpırdayan resimler." Sevdim bu ortak yargıyı. Buna göre bu yazarın öykülerinin ortak özelliği aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Resmin anlatım tekniklerinden yararlanılarak oluştu- rulması B) Hareket hâlindeki izlenimlerden oluşması Toplumun sorunlarını ele alması D) Halkın anlayabileceği açık bir dille yazılması E) Gerçeğin bire bir kopyası olması (13
B) Uhud Savaşı
CHudeybiye Antlaşması
D) Mekkenin Fethi
E) Akabe Görüşmeleri
2-
I. Islam dinini geniş alanlara yayma.
II. İslam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda İslam'ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e
büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam
dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?
A)I
B)II
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
B) Uhud Savaşı CHudeybiye Antlaşması D) Mekkenin Fethi E) Akabe Görüşmeleri 2- I. Islam dinini geniş alanlara yayma. II. İslam kültür ve uygarlığını geliştirme. III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma. VI. Haçlılara karşı mücadele etme V. Balkanlarda İslam'ı yayma Türkler Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e büyük katkılarda bulunmuşlardır. Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir? A)I B)II
Türk-Islam devletlerindeki bazı hükümdarların Ab-
basi halifesi adına para bastırıp hutbe okuttuğu
görülmüştür.
Bu duruma bakarak Abbasi halifesi ile alakalı;
1. İslam dünyasındaki bağımsız diğer devletler-
de de siyasi yetkilere sahiptir.
11. İslam dünyasında geniş yetkilere sahiptir.
ll. Kendi adına para bastıran Türk devletlerinde
hükümdarın veliahtı konumundadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) ve II
C) I ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
BİLİM ANAHTAR
5.
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
Türk-Islam devletlerindeki bazı hükümdarların Ab- basi halifesi adına para bastırıp hutbe okuttuğu görülmüştür. Bu duruma bakarak Abbasi halifesi ile alakalı; 1. İslam dünyasındaki bağımsız diğer devletler- de de siyasi yetkilere sahiptir. 11. İslam dünyasında geniş yetkilere sahiptir. ll. Kendi adına para bastıran Türk devletlerinde hükümdarın veliahtı konumundadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) ve II C) I ve III D) I ve III E) I, II ve III BİLİM ANAHTAR 5.
21221226
ESEN
5.
Abbasi Halifesi Harun Reşid tarafından temelleri atılan
ve Halife El-Memun tarafından faaliyete geçirilen Beytü'l
hikme, bir araştırma ve eğitim kurumu olarak günümüz
üniversitelerine benzetilebilir. Bu önemli bilgi merkezi-
nin en önemli görevleri, dönemin ünlü astronom, ma-
tematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin
çeşitli alanlardaki belli başlı eserlerini Arapçaya çevir-
mektir. Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi
dillerden çevrilen çok sayıda eser, Hizanetü'l hikme
denilen kütüphanede toplanmıştır. Ayrıca bu kurumda
bilim adamları modern kimyanın yapısını oluşturmak
için kullanılan simyayı araştırdılar ve incelediler. 1258'de
Bağdat kuşatmasında tahrip edilen Beytü'l hikme'den
günümüze çok az bilgi mirası kalmıştır.
Bu parçadan hareketle Beytü'l hikme hakkında aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Batı'ya kapalı bir kurumdur.
B) Kültürlerarası etkileşime ortam hazırlamıştır.
C) Çok amaçlı bir kurum niteliğindedir.
D) Dönemine göre entelektüel bir yapıya sahiptir.
E) Yöneticiler tarafından destek görmüştür.
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
21221226 ESEN 5. Abbasi Halifesi Harun Reşid tarafından temelleri atılan ve Halife El-Memun tarafından faaliyete geçirilen Beytü'l hikme, bir araştırma ve eğitim kurumu olarak günümüz üniversitelerine benzetilebilir. Bu önemli bilgi merkezi- nin en önemli görevleri, dönemin ünlü astronom, ma- tematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin çeşitli alanlardaki belli başlı eserlerini Arapçaya çevir- mektir. Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerden çevrilen çok sayıda eser, Hizanetü'l hikme denilen kütüphanede toplanmıştır. Ayrıca bu kurumda bilim adamları modern kimyanın yapısını oluşturmak için kullanılan simyayı araştırdılar ve incelediler. 1258'de Bağdat kuşatmasında tahrip edilen Beytü'l hikme'den günümüze çok az bilgi mirası kalmıştır. Bu parçadan hareketle Beytü'l hikme hakkında aşa- ğıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Batı'ya kapalı bir kurumdur. B) Kültürlerarası etkileşime ortam hazırlamıştır. C) Çok amaçlı bir kurum niteliğindedir. D) Dönemine göre entelektüel bir yapıya sahiptir. E) Yöneticiler tarafından destek görmüştür.
A
A
ÇAP/TYT-2/ Sosyal Bilimler Testi
5.
I. 16-45 yaş arasındaki herkesin okuma yazma
öğrenmesi,
II. Batılı devletlerle kültürel alışverişin kolaylaş-
ması,
III. Eğitim öğretimin tek bir çatı altında toplanması
gelişmelerinin Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Yeni Türk
val Alfabesinin kabulü ve Millet Mekteplerinin açılma-
si inkılaplarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde
wodoğru gruplandırılmıştır?
A) I, II, III
B) II, III, I
C) III, II, I
D) III, I, II
E) I, III, II
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
A A ÇAP/TYT-2/ Sosyal Bilimler Testi 5. I. 16-45 yaş arasındaki herkesin okuma yazma öğrenmesi, II. Batılı devletlerle kültürel alışverişin kolaylaş- ması, III. Eğitim öğretimin tek bir çatı altında toplanması gelişmelerinin Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Yeni Türk val Alfabesinin kabulü ve Millet Mekteplerinin açılma- si inkılaplarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde wodoğru gruplandırılmıştır? A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I D) III, I, II E) I, III, II
Atatürk, 1 Mart 1922'de, Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü
toplanma yılını açarken şöyle der: "Teşkilatı ve ferdi kıymet
bakımlarından bizden çok kuvvetli olanlar memleketimizde
bir de fazla olarak imtiyazlı mevkide bulunuyorlardı. Kazanç
vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı.
İstedikleri eşyayı, istedikleri zaman ve istedikleri şartlar
altında memleketimize sokuyorlardı. Bütün iktisat kollarımı-
za bu sayede mutlak hâkim oluyorlardı. Efendiler, bize karşı
yapılan rekabet gerçekten çok gayrimeşru, gerçekten çok
kahredici idi. Rakiplerimiz bu suretle gelişmeye elverişli
sanayimizi de yok ettiler, ziraatimize de zarar verdiler.
Gelişmemizin, iktisadi ve mali gelişmemizin önüne geçtiler."
Mustafa Kemal Atatürk bu ifadeleriyle aşağıdakilerden
hangisine tepki göstermiştir?
A) Kanun-i Esasi'ye
B) Kapitülasyonlara
C) Duyun-u Umumiye Idaresine
D) Lonca teşkilatına
E) Aşar vergisine
12
5.
İlker'e vermiş olduğu bilginin nedenle
mış olur?
A Iskán politikası ve adaletli yönetimin u
B) Osmanlı padişahlarının güçlü karakter
C) Kadı ve müderris atamasının yapılmış
D) Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulmuş olm
E) Pençik sisteminin uygulanması
Osmanlı Devleti'nde ulema, geçmişte birça
işini geciktirmiş veya bozmuştu. Mustafa K
kendi devrimlerini engellememesi konusur
Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan aşağı
den hangisi ulemanın bütün hiyerarşik
be niteliğinde olmuştur?
A) Üniversite reformunun yapılması
B) Kabine sistemine geçilmesi
Hilafetin kaldırılması
D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik ya
E) Çok partili hayat denemelerinin yapılm
Diğe
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
Atatürk, 1 Mart 1922'de, Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü toplanma yılını açarken şöyle der: "Teşkilatı ve ferdi kıymet bakımlarından bizden çok kuvvetli olanlar memleketimizde bir de fazla olarak imtiyazlı mevkide bulunuyorlardı. Kazanç vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. İstedikleri eşyayı, istedikleri zaman ve istedikleri şartlar altında memleketimize sokuyorlardı. Bütün iktisat kollarımı- za bu sayede mutlak hâkim oluyorlardı. Efendiler, bize karşı yapılan rekabet gerçekten çok gayrimeşru, gerçekten çok kahredici idi. Rakiplerimiz bu suretle gelişmeye elverişli sanayimizi de yok ettiler, ziraatimize de zarar verdiler. Gelişmemizin, iktisadi ve mali gelişmemizin önüne geçtiler." Mustafa Kemal Atatürk bu ifadeleriyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir? A) Kanun-i Esasi'ye B) Kapitülasyonlara C) Duyun-u Umumiye Idaresine D) Lonca teşkilatına E) Aşar vergisine 12 5. İlker'e vermiş olduğu bilginin nedenle mış olur? A Iskán politikası ve adaletli yönetimin u B) Osmanlı padişahlarının güçlü karakter C) Kadı ve müderris atamasının yapılmış D) Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulmuş olm E) Pençik sisteminin uygulanması Osmanlı Devleti'nde ulema, geçmişte birça işini geciktirmiş veya bozmuştu. Mustafa K kendi devrimlerini engellememesi konusur Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan aşağı den hangisi ulemanın bütün hiyerarşik be niteliğinde olmuştur? A) Üniversite reformunun yapılması B) Kabine sistemine geçilmesi Hilafetin kaldırılması D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik ya E) Çok partili hayat denemelerinin yapılm Diğe
14.1 sy
12-175
MLER TESTI
- 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve
üfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam
4. Halife Mu'tasım zamanında Abbasi Devleti içindeki Türk
lerin durumu daha da sağlamlaşmıştır. Afşin, Aşnas, Boğa
el Kebir, Urtuç gibi Türk komutanlar, ülke içinde çıkan
isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine
Anadolu'ya yönelik seferlere de katılmışlardır. Bu dönem-
de halife, Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan
Samarra şehrini kurdurmuştur.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
ATürklerin İslamiyet'i benimsediği
Abbasilerin Türklerin savaşçı özelliklerinden
yararlandığı
Türklerin diğer toplumlarla kaynaşmasının istenmediği
Türk komutanların devlet otoritesinin korunmasında
etkili olduğu
E) Abbasilerin yıkılmasında Türk komutanlarının etkili
olduğu
6.
T
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
14.1 sy 12-175 MLER TESTI - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve üfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 4. Halife Mu'tasım zamanında Abbasi Devleti içindeki Türk lerin durumu daha da sağlamlaşmıştır. Afşin, Aşnas, Boğa el Kebir, Urtuç gibi Türk komutanlar, ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine Anadolu'ya yönelik seferlere de katılmışlardır. Bu dönem- de halife, Bağdat'ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samarra şehrini kurdurmuştur. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ATürklerin İslamiyet'i benimsediği Abbasilerin Türklerin savaşçı özelliklerinden yararlandığı Türklerin diğer toplumlarla kaynaşmasının istenmediği Türk komutanların devlet otoritesinin korunmasında etkili olduğu E) Abbasilerin yıkılmasında Türk komutanlarının etkili olduğu 6. T
6.
Osmanlı Devleti'nde;
1. toprağı boş bırakan köylülerden alınan,
II. savaş ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda
toplanan,
III. Müslüman köylülerden ürettiği ürünün yüzde
onu olarak alınan
vergiler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleşti-
rilmiştir?
I
||
III
A) Çift Bozan
ÖŞşür
Avarız
B) Öşür
Avarız
Çift Bozan
C) Avarız
Çift Bozan
Öşür
D) Avarız
Öşür
Çift Bozan
E) Çift Bozan
Avarız
Öşür
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
6. Osmanlı Devleti'nde; 1. toprağı boş bırakan köylülerden alınan, II. savaş ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda toplanan, III. Müslüman köylülerden ürettiği ürünün yüzde onu olarak alınan vergiler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleşti- rilmiştir? I || III A) Çift Bozan ÖŞşür Avarız B) Öşür Avarız Çift Bozan C) Avarız Çift Bozan Öşür D) Avarız Öşür Çift Bozan E) Çift Bozan Avarız Öşür
4.
Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı ilk mücade-
lenin yaşanması
Savaş sonrasında Bizans'ın Doğu Anadolu'daki
askerî gücünün önemli ölçüde azalması
Bizans'ın İstanbul'da Tuğrul Bey adına hutbe
okutmayı kabul etmesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda verilen savaşların
hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
A) Pasinler
B) Dandanakan
C) Malazgirt
D) Katvan
E) Kösedağ
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
4. Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı ilk mücade- lenin yaşanması Savaş sonrasında Bizans'ın Doğu Anadolu'daki askerî gücünün önemli ölçüde azalması Bizans'ın İstanbul'da Tuğrul Bey adına hutbe okutmayı kabul etmesi Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda verilen savaşların hangisinin sonucunda meydana gelmiştir? A) Pasinler B) Dandanakan C) Malazgirt D) Katvan E) Kösedağ
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu
irildi 10. Abbasiler Dönemi İslam dünyasının Rönesansı di-
2 ye tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı
destekler nitelikte değildir?
eti-
A) Antik Yunan eserlerinin Arapçaya tercüme edil-
mesi
ke-
n-
B) Bağdat'ta ilk medresenin açılması
C) Medreselerde İslami felsefenin yanında pozitif
bilimlerinde okutulması
D) Halifelerin bilim adamlarını desteklemesi
E) Avasım adı verilen sınır şehirlerine Türklerin
yerleştirilmesi
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
İslam Medeniyeti'nin Doğuşu irildi 10. Abbasiler Dönemi İslam dünyasının Rönesansı di- 2 ye tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler nitelikte değildir? eti- A) Antik Yunan eserlerinin Arapçaya tercüme edil- mesi ke- n- B) Bağdat'ta ilk medresenin açılması C) Medreselerde İslami felsefenin yanında pozitif bilimlerinde okutulması D) Halifelerin bilim adamlarını desteklemesi E) Avasım adı verilen sınır şehirlerine Türklerin yerleştirilmesi
4. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 yılında düzen-
lediği Bağdat Seferi ile Abbasi halifesini baskı altına alan
Büveyhoğuları Devleti'ni ortadan kaldırmıştır. Bir süre
sonra ise Abbasi halifesini Fatimî tehdidinden koruyan
Tuğrul Bey'e halife, bu yardımlarının karşılığı olarak "Do-
ğu'nun ve Batı'nın hükümdarı" unvanını vermiştir.
eis
Tuğrul Bey'in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden han-
gisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) İslam dünyasında Selçukluların saygınlığının artması-
na
B) Abbasi halifesinin siyasi varlığını devam ettirmesine
İslam dünyasına yönelik dış tehditlerin bütünüyle or-
tadan kaldırılmasına
D) Tuğrul Bey'in Müslümanlar üzerindeki otoritesinin
güçlenmesine
E) Abbasi halifesinin İslam dünyasındaki siyasi liderliği-
nin Tuğrul Bey'e geçmesine
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
4. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 yılında düzen- lediği Bağdat Seferi ile Abbasi halifesini baskı altına alan Büveyhoğuları Devleti'ni ortadan kaldırmıştır. Bir süre sonra ise Abbasi halifesini Fatimî tehdidinden koruyan Tuğrul Bey'e halife, bu yardımlarının karşılığı olarak "Do- ğu'nun ve Batı'nın hükümdarı" unvanını vermiştir. eis Tuğrul Bey'in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden han- gisine ortam hazırladığı söylenemez? A) İslam dünyasında Selçukluların saygınlığının artması- na B) Abbasi halifesinin siyasi varlığını devam ettirmesine İslam dünyasına yönelik dış tehditlerin bütünüyle or- tadan kaldırılmasına D) Tuğrul Bey'in Müslümanlar üzerindeki otoritesinin güçlenmesine E) Abbasi halifesinin İslam dünyasındaki siyasi liderliği- nin Tuğrul Bey'e geçmesine
10.
Mondros Ateşkes Anlaşması'nın;
✓ Toros tünelleri, limanlar ve demir yollarının kontrolü
Anlaşma Devletlerine bırakılacaktır.
✓ Telsiz, telefon, telgraf ve kablolarını Anlaşma Devletleri
kontrol edeceklerdir.
maddelerine göre, Anlaşma Devletlerinin amacının aşa-
ğıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin ulaşım alt yapısını geliştirmek
B) Haberleşmeyi kontrol altına almak
C) İktisadi yönden Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak
DOsmanlı Devleti'ni sömürge hâline getirmek
E) Ulaşımı denetlemek
(2012-KPSS)
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
10. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın; ✓ Toros tünelleri, limanlar ve demir yollarının kontrolü Anlaşma Devletlerine bırakılacaktır. ✓ Telsiz, telefon, telgraf ve kablolarını Anlaşma Devletleri kontrol edeceklerdir. maddelerine göre, Anlaşma Devletlerinin amacının aşa- ğıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz? A) Osmanlı Devleti'nin ulaşım alt yapısını geliştirmek B) Haberleşmeyi kontrol altına almak C) İktisadi yönden Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak DOsmanlı Devleti'ni sömürge hâline getirmek E) Ulaşımı denetlemek (2012-KPSS)