Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller Soruları

is
mian
4*
26. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait kültürel miras-
lardan biri değildir?
A) Pazırık Halısı
B) Manas Destanı
C) Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları
D) Dede Korkut Hikayeleri
E) Divriği Külliyesi
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
is mian 4* 26. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait kültürel miras- lardan biri değildir? A) Pazırık Halısı B) Manas Destanı C) Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları D) Dede Korkut Hikayeleri E) Divriği Külliyesi
10
27. Anadolu Selçuklularında Divan- Saltanata bağlı olarak
çalışan divanlardan biri olan pervanecilik kurumunun
görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanda büyük davalara bakar
B) Devletin iç ve diş yazışmalarını yapar
C) Ordunun gereksinimlerini karşılar
D) Devletin ikta arazilerini defterlere kaydeder ve iktaların
dağıtımını yapar
E) Devletin mali işleri ile ilgilenir
AYT DENEME-2
III.
IV
V
TÜ
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
10 27. Anadolu Selçuklularında Divan- Saltanata bağlı olarak çalışan divanlardan biri olan pervanecilik kurumunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanda büyük davalara bakar B) Devletin iç ve diş yazışmalarını yapar C) Ordunun gereksinimlerini karşılar D) Devletin ikta arazilerini defterlere kaydeder ve iktaların dağıtımını yapar E) Devletin mali işleri ile ilgilenir AYT DENEME-2 III. IV V TÜ
2.
4.
Emevilerin sert tutumu Türklerde, Müslümanlara kar-
şi bir tepki oluşmasına neden olmuştur. Türkler, Talas
Savaşı'nda Abbasilere yardım etmiştir. Talas Savaşı'nın
ardından iki devletin yakınlaşmasının sonucunda Türk-
ler arasında İslam dini yayılmaya başlamıştır. Abbasiler,
Türklere devlet yönetiminde görevler vermişlerdir. Ab-
basi Halifesi Harun Reşid, muhafız birliğini Türklerden
oluşturmuştur. Abbasiler, Bizans'a karşı merkezi Antak-
ya olan Avasim eyaletlerini kurmuşlar ve bu şehirlere
Türklerden oluşan askeri birlikler yerleştirmişlerdir. Ha-
run Reşid'den sonra Abbasi Devleti'nde Türklerin etkileri
daha da artmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Emevilerin eşitlikçi politikalar takip etmediğine
B) Talas Savaşı'nda Türklerle Abbasilerin ittifak kurdu-
ğuna
C) Abbasilerin Türklerin askeri özelliklerinden faydalan-
dığına
D) Türklerin Abbâsîler Dönemi'nde ulusal kimliklerini
kaybettiğine
E) Türkler arasında İslam'ın yayılmaya başladığına
SONUÇ
YAYINLARI
Mehm-
lup ge
TO
ya
S
16
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
2. 4. Emevilerin sert tutumu Türklerde, Müslümanlara kar- şi bir tepki oluşmasına neden olmuştur. Türkler, Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım etmiştir. Talas Savaşı'nın ardından iki devletin yakınlaşmasının sonucunda Türk- ler arasında İslam dini yayılmaya başlamıştır. Abbasiler, Türklere devlet yönetiminde görevler vermişlerdir. Ab- basi Halifesi Harun Reşid, muhafız birliğini Türklerden oluşturmuştur. Abbasiler, Bizans'a karşı merkezi Antak- ya olan Avasim eyaletlerini kurmuşlar ve bu şehirlere Türklerden oluşan askeri birlikler yerleştirmişlerdir. Ha- run Reşid'den sonra Abbasi Devleti'nde Türklerin etkileri daha da artmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Emevilerin eşitlikçi politikalar takip etmediğine B) Talas Savaşı'nda Türklerle Abbasilerin ittifak kurdu- ğuna C) Abbasilerin Türklerin askeri özelliklerinden faydalan- dığına D) Türklerin Abbâsîler Dönemi'nde ulusal kimliklerini kaybettiğine E) Türkler arasında İslam'ın yayılmaya başladığına SONUÇ YAYINLARI Mehm- lup ge TO ya S 16
MEHMET KEMAL COŞKUNÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
9. SINIF TARİH SINAVI
2021/2022 Öğretim yılı
Puanı:
Sınav Tarihi: 03.06.2022
II. DÖNEM
I.YAZILI
g
1997
NILOPER/BORSA
Öğr. Adı Soyadı: hon DURMA 2
Sinif: 9
SORULAR
A-Aşağıdaki terimleri boşluklara uyun şekilde doldurunuz. ( 6x 5:30 Puan)
Avasım
Kerbela Beytül hikme Hz Ömer Siffin
Endülüs
1- Abbasiler, Bizans sınır bölgesi olan Türkleri yerleştirirlerdi.Bu bölgeye
2- Müslümanlar arasında ilk mezhepler.
..........Olayından sonra başlamıştır.
3- İlk hicri takvim
zamanında hazırlanmıştır.
4- Müslümanlar arasında ilk bölünmeler
..savaşı sonrasında yaşanmıştır.
5- Tarık Bin Ziyad 711 yılında İspanyayı fethetti ve buraya Araplar
..demeye başladılar.
C- Aşağıdaki ifadeleri (D) veya (Y) şeklinde cevaplayınız. (6 x 5:30 Puan)
1.(
.) Kerbela Olayından sonra ilk kez mezhepler ortaya çıkmıştır.
2.(
.). Divan-ı Lügat-ı Türk, Karahanlılar dönemindeki ilk hikaye kitabıdır.
..……..…..
3.(
) Emeviler ırkçı bir tutum sergilemiştir.
4.(
) Abbasiler Türkler için Buhara şehrini kurdurmuştur.
5.(
) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.
*******
B-)Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.( 6X10:60 puan)
1. Orta Asya'da Çin baskısı ortadan kalktı.
İslamiyet Orta Asya'da yayılmaya başladı.
● İlk Müslüman Türk Devletleri kurulmaya başladı.
Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki hangi olayın sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Talas Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Malazgirt Savaşı D) Katvan Savaşı E
hanlı Devleti'nde, İslamiyet'i ilk kez resmî din olarak kabul eden ve Abdülkerim ismin
tilerden hangisidir?
< Buğra Han
usuf Kadir Han
B) Bilge Kül Kadir Han C) Arslan Karahan
E) Arslan Bazır Han
Dört Halife Dönemi'ne tarihçiler tarafından "Cumhuriyet Dönemi" adı verilmiştir. Bu ifade
deni aşağıdakilerden hangisidir?
Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
No.
698
.derlerdi.
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
MEHMET KEMAL COŞKUNÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF TARİH SINAVI 2021/2022 Öğretim yılı Puanı: Sınav Tarihi: 03.06.2022 II. DÖNEM I.YAZILI g 1997 NILOPER/BORSA Öğr. Adı Soyadı: hon DURMA 2 Sinif: 9 SORULAR A-Aşağıdaki terimleri boşluklara uyun şekilde doldurunuz. ( 6x 5:30 Puan) Avasım Kerbela Beytül hikme Hz Ömer Siffin Endülüs 1- Abbasiler, Bizans sınır bölgesi olan Türkleri yerleştirirlerdi.Bu bölgeye 2- Müslümanlar arasında ilk mezhepler. ..........Olayından sonra başlamıştır. 3- İlk hicri takvim zamanında hazırlanmıştır. 4- Müslümanlar arasında ilk bölünmeler ..savaşı sonrasında yaşanmıştır. 5- Tarık Bin Ziyad 711 yılında İspanyayı fethetti ve buraya Araplar ..demeye başladılar. C- Aşağıdaki ifadeleri (D) veya (Y) şeklinde cevaplayınız. (6 x 5:30 Puan) 1.( .) Kerbela Olayından sonra ilk kez mezhepler ortaya çıkmıştır. 2.( .). Divan-ı Lügat-ı Türk, Karahanlılar dönemindeki ilk hikaye kitabıdır. ..……..….. 3.( ) Emeviler ırkçı bir tutum sergilemiştir. 4.( ) Abbasiler Türkler için Buhara şehrini kurdurmuştur. 5.( ) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. ******* B-)Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.( 6X10:60 puan) 1. Orta Asya'da Çin baskısı ortadan kalktı. İslamiyet Orta Asya'da yayılmaya başladı. ● İlk Müslüman Türk Devletleri kurulmaya başladı. Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki hangi olayın sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir? A) Talas Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Malazgirt Savaşı D) Katvan Savaşı E hanlı Devleti'nde, İslamiyet'i ilk kez resmî din olarak kabul eden ve Abdülkerim ismin tilerden hangisidir? < Buğra Han usuf Kadir Han B) Bilge Kül Kadir Han C) Arslan Karahan E) Arslan Bazır Han Dört Halife Dönemi'ne tarihçiler tarafından "Cumhuriyet Dönemi" adı verilmiştir. Bu ifade deni aşağıdakilerden hangisidir? Halifelerin seçimle iş başına gelmesi No. 698 .derlerdi.
ISOS
3)1789 Fransız İhtilali'yle birçok ülkede olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de değişiklikler yaşanmıştır.
Aşağıdaki değişikliklerden hangisi Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir?
A)Anayasaldüzenegeçilmesi
B)Parlamentersistemegeçilmesi
C)Hakveözgürlükleringeliştirilmesi
D) Milliyetçilik düşüncesinin gelişmesi
E) Ayrılıkçı fikirlerin çıkması
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
ISOS 3)1789 Fransız İhtilali'yle birçok ülkede olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de değişiklikler yaşanmıştır. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir? A)Anayasaldüzenegeçilmesi B)Parlamentersistemegeçilmesi C)Hakveözgürlükleringeliştirilmesi D) Milliyetçilik düşüncesinin gelişmesi E) Ayrılıkçı fikirlerin çıkması
2. "... Saltanat ve hilafet_ makamında oturan Vahdettin,
şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal etmek-
te... Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükûmet
aciz ve korkak. Padişahı ve kendilerini koruyabilecekleri
herhangi bir duruma razı... Ordunun elinden silahları ve
cephanesi alınmış ve alınmakta..."
Mondros Ateşkes Anlaşması'nın uygulanma süreci
ile ilgili Nutuk'ta geçen bu ifadeler aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olamaz?
A) Yurdun savunmasız bırakıldığının
B) Padişahın teslimiyetçi bir tutum takındığının
CHükûmetin sorumluluklarını yerine getiremediğinin
DY Azınlıkların İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptığının
E) Osmanlı idaresinin yaşananları kabullendiğinin
5.
13
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
2. "... Saltanat ve hilafet_ makamında oturan Vahdettin, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal etmek- te... Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükûmet aciz ve korkak. Padişahı ve kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı... Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta..." Mondros Ateşkes Anlaşması'nın uygulanma süreci ile ilgili Nutuk'ta geçen bu ifadeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Yurdun savunmasız bırakıldığının B) Padişahın teslimiyetçi bir tutum takındığının CHükûmetin sorumluluklarını yerine getiremediğinin DY Azınlıkların İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptığının E) Osmanlı idaresinin yaşananları kabullendiğinin 5. 13
10. Abbasiler, Türkleri Araplar ile mümkün olabildiğince iç
içe tutmamışlardır. Türklerin bir kısmı avâsım denilen
sınır şehirlerine bir kısmı ise Türkler için yapılmış özel
bir şehir olan Samarra'ya yerleştirilmişlerdir.
Abbasilerin bu uygulama ile ulaşmak istedikleri
amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebi-
lir?
A) Arapların asimile olmalarını önlemek
B) Türklerin savaşçı özelliklerini korumak
C) Elit kentler oluşturarak sosyal refahı artırmak
D) Etnik unsurlar arasındaki kavgaları körüklemek
E) Türk devletleri ile diplomatik faaliyetleri geliştirmek
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
10. Abbasiler, Türkleri Araplar ile mümkün olabildiğince iç içe tutmamışlardır. Türklerin bir kısmı avâsım denilen sınır şehirlerine bir kısmı ise Türkler için yapılmış özel bir şehir olan Samarra'ya yerleştirilmişlerdir. Abbasilerin bu uygulama ile ulaşmak istedikleri amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebi- lir? A) Arapların asimile olmalarını önlemek B) Türklerin savaşçı özelliklerini korumak C) Elit kentler oluşturarak sosyal refahı artırmak D) Etnik unsurlar arasındaki kavgaları körüklemek E) Türk devletleri ile diplomatik faaliyetleri geliştirmek
9 TARİH ÇALIŞMA YAPRAĞI
75. Abbasi halifesi Harun Reşit, Frank kralı Şarlman
ile dostluk kurarak Hristiyanların Kudüs'ü ziyaret
etmelerine izin vermiştir. Bu karar Skolastik
düşüncenin hüküm sürdüğü Avrupa'da büyük bir
hayranlık uyandırmıştır.
Bu paragrafa göre Avrupa ve İslam dünyası ile
ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa ile İslam dünyası arasında siyasi ilişkiler
kurulmuştur.
B) Abbasi hakimiyeti Avrupa'ya ulaşmıştır.
C) Doğu Batı arasında diplomatik ilişkiler ön plana
çıkmıştır.
D) Bu dönemde Avrupa'da kilise egemen güçtür.
E) Kudüs müslümanların elindedir.
THALVIHERI
77. Emeviler Dä
seferlerde
Türklerde
oluşturmuşt
sonrasında
yakınlaşma
Aşağıdaki
Araplar ar
nitelikte g
A) Türkle
etmesi
B) Tolun
kurulma
C) Abba
oluşma
D) Türk
yerleşt
E) Hali
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
9 TARİH ÇALIŞMA YAPRAĞI 75. Abbasi halifesi Harun Reşit, Frank kralı Şarlman ile dostluk kurarak Hristiyanların Kudüs'ü ziyaret etmelerine izin vermiştir. Bu karar Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü Avrupa'da büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Bu paragrafa göre Avrupa ve İslam dünyası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Avrupa ile İslam dünyası arasında siyasi ilişkiler kurulmuştur. B) Abbasi hakimiyeti Avrupa'ya ulaşmıştır. C) Doğu Batı arasında diplomatik ilişkiler ön plana çıkmıştır. D) Bu dönemde Avrupa'da kilise egemen güçtür. E) Kudüs müslümanların elindedir. THALVIHERI 77. Emeviler Dä seferlerde Türklerde oluşturmuşt sonrasında yakınlaşma Aşağıdaki Araplar ar nitelikte g A) Türkle etmesi B) Tolun kurulma C) Abba oluşma D) Türk yerleşt E) Hali
Koray Öğretmen tahtaya aşağıdaki bilgileri yaz-
mıştır.
• Arap devleti anlayışı yerine, Islam Devleti Özel-
liği göstermişlerdir.
•
• Müslümanlara eşit davranmaya çalışmışlardır.
Eğitime önem vermişler, okullar, medreseler ve
çok sayıda kütüphane açmışlardır.
• Bilginler ve sanatçıları korumuş desteklemiş.
lerdir.
• Sadece Türklerin yerleştirildiği şohirler kur-
muşlardır.
Buna göre Koray Öğretmen'in aşağıdakı dö-
nemlerden hangisiyle ilgili bilgi verdiği söyle-
nebilir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. All
C) Emeviler
D) Abbasiler
E) Hz. Ebu Bokir
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
Koray Öğretmen tahtaya aşağıdaki bilgileri yaz- mıştır. • Arap devleti anlayışı yerine, Islam Devleti Özel- liği göstermişlerdir. • • Müslümanlara eşit davranmaya çalışmışlardır. Eğitime önem vermişler, okullar, medreseler ve çok sayıda kütüphane açmışlardır. • Bilginler ve sanatçıları korumuş desteklemiş. lerdir. • Sadece Türklerin yerleştirildiği şohirler kur- muşlardır. Buna göre Koray Öğretmen'in aşağıdakı dö- nemlerden hangisiyle ilgili bilgi verdiği söyle- nebilir? A) Hz. Ömer B) Hz. All C) Emeviler D) Abbasiler E) Hz. Ebu Bokir
mes
ok 8.
vesyoub
Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin yardım isteği sonucu
1057'de aşağıdaki devletlerden hangisini ortadan kal-
dırarak Doğunun ve Batı'nın Sultanı" unvanını almış ve
İslam dünyasının siyasal lideri olmuştur?
ABüveyhoğulları
Bi
B) Fatimiler
C) Eyyubiler
-nub mstel denoberjjelini. D) Samanoğulları lupted
-nseed ud tesli E) İhşidilerinevu ny Xoyu
asy Tria3 fud
senstlus ublugle2 düyü8 slob
-Grt ubluple2
you Jungut
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ø
ininsynu "resosan S
eliglid ised sorolis erop g
er nebelix
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
mes ok 8. vesyoub Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin yardım isteği sonucu 1057'de aşağıdaki devletlerden hangisini ortadan kal- dırarak Doğunun ve Batı'nın Sultanı" unvanını almış ve İslam dünyasının siyasal lideri olmuştur? ABüveyhoğulları Bi B) Fatimiler C) Eyyubiler -nub mstel denoberjjelini. D) Samanoğulları lupted -nseed ud tesli E) İhşidilerinevu ny Xoyu asy Tria3 fud senstlus ublugle2 düyü8 slob -Grt ubluple2 you Jungut ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ø ininsynu "resosan S eliglid ised sorolis erop g er nebelix
10. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi teş-
kilatlanmanın en üst basmağında yer alan "il"
yerine İslamiyet ile birlikte;
1. mülk,
II. ülke,
III. halife
kavramlarından hangileri kullanılmaya başlan-
mıştır?
A) Yalnız
B) I ve Il
C) I ve III
D) II ve III
E) I, I ve III
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
10. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi teş- kilatlanmanın en üst basmağında yer alan "il" yerine İslamiyet ile birlikte; 1. mülk, II. ülke, III. halife kavramlarından hangileri kullanılmaya başlan- mıştır? A) Yalnız B) I ve Il C) I ve III D) II ve III E) I, I ve III
PRAK
Kanal Projesi
Hazar
Denizi
Karadeniz
Don - Volga Projesi'yle Don Volga nehirleri bir kanal ile bir-
leştirilecek ve Osmanlı gemilerinin Karadeniz'den Hazar Deni-
zi'ne geçmesi sağlanacaktı
Osmanlı Devleti'nin bu proje ile ulaşmayı hedeflediği amaç-
lar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Iran ile yapılan mücadelelerde donanmayı kullanabilmek
B) Ümmetçilik anlayışını güçlendirmek
C) Ipek Yolu'na işlerlik kazandırmak
DY Rusya'nın güneye inmesini engellemek
EX Kafkaslarda hakimiyet kurmak
gocin
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
PRAK Kanal Projesi Hazar Denizi Karadeniz Don - Volga Projesi'yle Don Volga nehirleri bir kanal ile bir- leştirilecek ve Osmanlı gemilerinin Karadeniz'den Hazar Deni- zi'ne geçmesi sağlanacaktı Osmanlı Devleti'nin bu proje ile ulaşmayı hedeflediği amaç- lar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Iran ile yapılan mücadelelerde donanmayı kullanabilmek B) Ümmetçilik anlayışını güçlendirmek C) Ipek Yolu'na işlerlik kazandırmak DY Rusya'nın güneye inmesini engellemek EX Kafkaslarda hakimiyet kurmak gocin
3. Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mü-
ridler ülkesi olamaz gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır."
sözü doğrultusunda Türkiye'de varlıklarına son ve-
rilen kurumlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?
A) Tekkeler, medreseler
B) Medreseler, şeri mahkemeler
C) Türbeler, medreseler
DTekkeler, zaviyeler, medreseler
E) Tekkeler, zaviyeler, türbeler
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
3. Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mü- ridler ülkesi olamaz gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır." sözü doğrultusunda Türkiye'de varlıklarına son ve- rilen kurumlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) Tekkeler, medreseler B) Medreseler, şeri mahkemeler C) Türbeler, medreseler DTekkeler, zaviyeler, medreseler E) Tekkeler, zaviyeler, türbeler
A KİTAPÇIĞI
5. Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti için pek çok
bakımdan yeni bir dönemi ifade ediyordu. Osmanlı
Devleti ilk kez müzakere ederek bir antlaşma imzaladı.
Daha önce barış koşullarını dikte ettiren Osmanlı Devleti
masa başı diplomasisi ile tanıştı. Bu durum Karlofça
Anlaşması'nın imzalandığı mekâna da yansımıştı. Öyle
ki, toplantının yapıldığı odaya dört farklı kapı açılmış
ve elçiler bu kapılardan aynı anda girmiş ve toplantı
yuvarlak bir masanın etrafında yürütülmüştür.
vada
Paragraftaki bilgilerden hareketle Karlofça Antlaşması
ile ilgili,
shell I. taraflar arasındaki eşitliğin vurgulandığı, UT (A
II. protokolde hiçbir tarafa öncelik sağlanmadığı,
III. tek taraflı diplomasi anlayışının uygulanmadığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
67
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Chand
D) I ve II
E) I, II ve III
nineteöp unupubio inpoh m
5. Bir öğrenci yaşadığı yerle ilgili aşağıdaki bilgileri
vermektedir:
C) Yalnız III
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
A KİTAPÇIĞI 5. Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti için pek çok bakımdan yeni bir dönemi ifade ediyordu. Osmanlı Devleti ilk kez müzakere ederek bir antlaşma imzaladı. Daha önce barış koşullarını dikte ettiren Osmanlı Devleti masa başı diplomasisi ile tanıştı. Bu durum Karlofça Anlaşması'nın imzalandığı mekâna da yansımıştı. Öyle ki, toplantının yapıldığı odaya dört farklı kapı açılmış ve elçiler bu kapılardan aynı anda girmiş ve toplantı yuvarlak bir masanın etrafında yürütülmüştür. vada Paragraftaki bilgilerden hareketle Karlofça Antlaşması ile ilgili, shell I. taraflar arasındaki eşitliğin vurgulandığı, UT (A II. protokolde hiçbir tarafa öncelik sağlanmadığı, III. tek taraflı diplomasi anlayışının uygulanmadığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 67 A) Yalnız I B) Yalnız II Chand D) I ve II E) I, II ve III nineteöp unupubio inpoh m 5. Bir öğrenci yaşadığı yerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir: C) Yalnız III
XIII. yüzyılda tüm Asyayı etkileyen Moğol tehlikesi Abbasi Devleti'ni de teh-
dit etmeye başladı. Cengiz Han'in torunlarından
ordusu Bağdat'ı ele geçirdi. 1258 de Abbasi Devleti yıkıldı.
komutasındaki Mogol
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
XIII. yüzyılda tüm Asyayı etkileyen Moğol tehlikesi Abbasi Devleti'ni de teh- dit etmeye başladı. Cengiz Han'in torunlarından ordusu Bağdat'ı ele geçirdi. 1258 de Abbasi Devleti yıkıldı. komutasındaki Mogol
Abbasiler, Emevilerden farklı olarak Arap milliyetçiliği anlayışını terk etmis.
ler ve
Os.
1
bir yaklaşımı benimseyerek, Araplar dışındaki milletle
re de hoşgörü ile yaklaşmışlardır. Ümmetçilik yada
manlı Devleti'nin son dönemlerinde yeniden hayat bulan bir politikadır.
Tarih
Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller
Abbasiler, Emevilerden farklı olarak Arap milliyetçiliği anlayışını terk etmis. ler ve Os. 1 bir yaklaşımı benimseyerek, Araplar dışındaki milletle re de hoşgörü ile yaklaşmışlardır. Ümmetçilik yada manlı Devleti'nin son dönemlerinde yeniden hayat bulan bir politikadır.