Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Soruları

isi
kleri
ed-
erin-
k
do
11. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özellikle
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Anadolu'nun Türkleşmesini ve Islamlaşmasını hızla
dirmaşlardır.
Memlüklerle İslam dünyasının liderliğini ele geçime
amacıyla savaşmışlardır.
C) Haçlılarla mücadele ederek İslam dünyasını korumuş
lardır.
Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir.
E) Anadolu Selçuklu Devleti tarafından hâkimiyet atra
alınmışlardır.
2.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
isi kleri ed- erin- k do 11. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özellikle arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Anadolu'nun Türkleşmesini ve Islamlaşmasını hızla dirmaşlardır. Memlüklerle İslam dünyasının liderliğini ele geçime amacıyla savaşmışlardır. C) Haçlılarla mücadele ederek İslam dünyasını korumuş lardır. Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. E) Anadolu Selçuklu Devleti tarafından hâkimiyet atra alınmışlardır. 2.
7. Anadolu'daki en eski medrese olan Yağıbasan Medre-
bilim merkezi haline getiren Türk beyliği aşağıdakilerden
sesi'ni inşa ederek Malatya ve Sivas'ı önemli eğitim ve
hangisidir?
A) Danişmendliler
C) Artuklular
B) Saltuklular
D) Karesioğulları
E) Çaka Beyliği
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
7. Anadolu'daki en eski medrese olan Yağıbasan Medre- bilim merkezi haline getiren Türk beyliği aşağıdakilerden sesi'ni inşa ederek Malatya ve Sivas'ı önemli eğitim ve hangisidir? A) Danişmendliler C) Artuklular B) Saltuklular D) Karesioğulları E) Çaka Beyliği
TARIH
rilan kısmına işaretleyiniz.
3.
HIZ DENEMESİ 6
******
KLE
Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu'nun si-
yasi yapısını gösteren bu haritaya göre aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
Osmanoğulları uç beyliği konumundadır.
B Anadolu'da Rum otoriteleri vardır.
Les
Bazı Türkmen beylikler denizcilikle uğraşmış-
tır.
Karamanoğulları Türkiye Selçuklu Devleti'nin
merkezinde kurulmuştur.
Anadolu Türk beylikleri birbiriyle mücadele et-
mektedir.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
TARIH rilan kısmına işaretleyiniz. 3. HIZ DENEMESİ 6 ****** KLE Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu'nun si- yasi yapısını gösteren bu haritaya göre aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? Osmanoğulları uç beyliği konumundadır. B Anadolu'da Rum otoriteleri vardır. Les Bazı Türkmen beylikler denizcilikle uğraşmış- tır. Karamanoğulları Türkiye Selçuklu Devleti'nin merkezinde kurulmuştur. Anadolu Türk beylikleri birbiriyle mücadele et- mektedir.
17. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler Anadolu'da
Turan Melek Darüşşifası, Divriği Ulu Camisi, Hatuniye Medre-
sesi ve Malabadi Köprüsü gibi yapıları yapmışlardır.
Buna göre ilk dönem beylikleri ile ilgili olarak,
1. Anadolu'yu imar etmeye çalıştıkları,
II. yaşadıkları coğrafyayı vatan olarak gördükleri,
III. kendi kimliklerini bölgeye yansıttıkları
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
17. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler Anadolu'da Turan Melek Darüşşifası, Divriği Ulu Camisi, Hatuniye Medre- sesi ve Malabadi Köprüsü gibi yapıları yapmışlardır. Buna göre ilk dönem beylikleri ile ilgili olarak, 1. Anadolu'yu imar etmeye çalıştıkları, II. yaşadıkları coğrafyayı vatan olarak gördükleri, III. kendi kimliklerini bölgeye yansıttıkları çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
6.
ET Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
Izmir civarında kendi beyliğini kuran Çaka Bey: Midilli, Sakız
Sisam, Rodos gibi Ege adalarını ele geçirmiştir.
Bu fetihler Çaka Beyliği'nde;
1. güçlü bir donanma kurulması,
II. ikta sisteminin aksamadan uygulanması,
III. Ege Denizi'nde Türk hâkimiyetinin güçlenmesi
durumlarından hangilerine önem verildiğini göstermez?
A) Yalnız I
B Yalnız II
C) I ve II
Diy=11
D) I ve III
E) II ve III
I → ikte ?
TOProh
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
6. ET Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Izmir civarında kendi beyliğini kuran Çaka Bey: Midilli, Sakız Sisam, Rodos gibi Ege adalarını ele geçirmiştir. Bu fetihler Çaka Beyliği'nde; 1. güçlü bir donanma kurulması, II. ikta sisteminin aksamadan uygulanması, III. Ege Denizi'nde Türk hâkimiyetinin güçlenmesi durumlarından hangilerine önem verildiğini göstermez? A) Yalnız I B Yalnız II C) I ve II Diy=11 D) I ve III E) II ve III I → ikte ? TOProh
25. Hükümdarı Emir Melik Gazi'nin ölümünden sonra Kayseri,
Sivas ve Malatya olarak iki kola ayrılan ve Türkiye Sel-
çuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından siyasi varlığına son
verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular
B) Danişmendiller
C)
D) Artuklular
Mengücekler
E) Çaka Beyliği
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
25. Hükümdarı Emir Melik Gazi'nin ölümünden sonra Kayseri, Sivas ve Malatya olarak iki kola ayrılan ve Türkiye Sel- çuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından siyasi varlığına son verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltuklular B) Danişmendiller C) D) Artuklular Mengücekler E) Çaka Beyliği
ģi
B.SI
22.1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da bir-
çok beylik ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu beyliklerden biri olduğu
söylenemez?
A) Çaka beyliği
C) Germiyanoğulları
B) Karamanoğulları
D) Candaroğulları
E) Saruhanoğulları
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
ģi B.SI 22.1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da bir- çok beylik ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu beyliklerden biri olduğu söylenemez? A) Çaka beyliği C) Germiyanoğulları B) Karamanoğulları D) Candaroğulları E) Saruhanoğulları
ns
r.
MOYA
ve E
er-
on
5. Tarih öğretmeni Uras Bey ile kültür turizmi çerçevesinde
İzmir'den yola çıkan bir grup öğrenci Manisa, Afyon, Konya,
Sivas ve Erzurum'u kapsayacak gezi turu yapmışlardır.
Bu tur kapsamında öğretmenin öğrencilerine,
1.
II. Saltuklu,
III. Artuklu
Danişmend,
beyliklerinden hangilerine ait eserleri tanıtması beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
ns r. MOYA ve E er- on 5. Tarih öğretmeni Uras Bey ile kültür turizmi çerçevesinde İzmir'den yola çıkan bir grup öğrenci Manisa, Afyon, Konya, Sivas ve Erzurum'u kapsayacak gezi turu yapmışlardır. Bu tur kapsamında öğretmenin öğrencilerine, 1. II. Saltuklu, III. Artuklu Danişmend, beyliklerinden hangilerine ait eserleri tanıtması beklenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1.
BIZANS
YONE BEYLAY
ANDENG
KAMADEN
****
&
MAMLAM
KIPAIS
RAMAZAN
MET
DULKADRODUKLA
KARAKOYUNLULAR
ARE MLOKLULAR
İkinci Beylikler Dönemi ile ilgili verilen bu hari-
tadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Anadolu siyasi birliği sağlanamamıştır.
B) Türkler Rumeli topraklarına geçmiştir.
C) Bazı beyliklerin denize kıyısı yoktur.
D) Osmanoğulları ve Karesioğulları uç beyliğidir.
E) Bizans Imparatorluğu Anadolu'dak! hâkimiyetini
kaybetmiştir.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
1. BIZANS YONE BEYLAY ANDENG KAMADEN **** & MAMLAM KIPAIS RAMAZAN MET DULKADRODUKLA KARAKOYUNLULAR ARE MLOKLULAR İkinci Beylikler Dönemi ile ilgili verilen bu hari- tadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Anadolu siyasi birliği sağlanamamıştır. B) Türkler Rumeli topraklarına geçmiştir. C) Bazı beyliklerin denize kıyısı yoktur. D) Osmanoğulları ve Karesioğulları uç beyliğidir. E) Bizans Imparatorluğu Anadolu'dak! hâkimiyetini kaybetmiştir.
2.
Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri sadece fetih ve
imar faaliyetleri ile uğraşmamış, bilim ve teknik
konusunda da önemli çalışmalar yapmışlardır. Artuklular
Dönemi'nde yaşamış olan ---- bunun en güzel örneğidir.
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygundur?
A) El-Cezeri
C) Ali Kuşçu
B) El-Biruni
D) Farabi
E) Davud el-Kayseri
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri sadece fetih ve imar faaliyetleri ile uğraşmamış, bilim ve teknik konusunda da önemli çalışmalar yapmışlardır. Artuklular Dönemi'nde yaşamış olan ---- bunun en güzel örneğidir. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) El-Cezeri C) Ali Kuşçu B) El-Biruni D) Farabi E) Davud el-Kayseri
4.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Türk
beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesi için
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdikleri
söylenemez?
SURATION
BAUTEET
A) Anadolu'nun fethine yardımcı olmuşlardır.
B) Anadolu'da Türk-İslam eserleri yapmışlardır. V
C) Anadolu'yu Haçlı ve Ermenilere karşı koru-
muşlardır. V
D) Anadolu'daki yer isimlerini Türkçeleştirmişler-
dir. V
E) Yabancı tüccarlara ticari imtiyazlar tanımışlar-
dır. X
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
4. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesi için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdikleri söylenemez? SURATION BAUTEET A) Anadolu'nun fethine yardımcı olmuşlardır. B) Anadolu'da Türk-İslam eserleri yapmışlardır. V C) Anadolu'yu Haçlı ve Ermenilere karşı koru- muşlardır. V D) Anadolu'daki yer isimlerini Türkçeleştirmişler- dir. V E) Yabancı tüccarlara ticari imtiyazlar tanımışlar- dır. X
8.
Pervane'nin Memluklu Su
dolu'ya davet etmesi üzerine Baybars'ın gelip
Moğolları yendiği savaş aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Talas Savaşı
C) Kösedağ Savaşı
B)
C)
D
E
s
Birinci dönem Türk beylikleri ile ikinci dönem
Türk beyliklerinin karşılaştırılması aşağıdakile-
rin hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
Birinci Dönem
Türk Beylikleri
A Malazgirt Savaşı so-
nucu kuruldular.
Denizci olan tek bir
beylik vardır.
Anadolu Selçuklu
Devleti hâkimiyetine
girdiler.
Haçlılarla mücadele
B) Elbistan Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı
E) Dandanakan Savaşı
ettiler.
Anadolu'yu Türkleşti-
rip İslamlaştırdılar.
İkinci Dönem
Türk Beylikleri
Kösedağ Savaşı so-
nucu kuruldular.
Denizci olan birden
fazla beylik vardır.
Osmanlı Devleti hâki-
miyetine girdiler.
Osmanlı Devleti ile
mücadele ettiler.
Balkanlar'ı Türkleşti-
rip İslamlaştırdılar.
1
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
8. Pervane'nin Memluklu Su dolu'ya davet etmesi üzerine Baybars'ın gelip Moğolları yendiği savaş aşağıdakilerden han- gisidir? A) Talas Savaşı C) Kösedağ Savaşı B) C) D E s Birinci dönem Türk beylikleri ile ikinci dönem Türk beyliklerinin karşılaştırılması aşağıdakile- rin hangisinde yanlış olarak verilmiştir? Birinci Dönem Türk Beylikleri A Malazgirt Savaşı so- nucu kuruldular. Denizci olan tek bir beylik vardır. Anadolu Selçuklu Devleti hâkimiyetine girdiler. Haçlılarla mücadele B) Elbistan Savaşı D) Yassıçemen Savaşı E) Dandanakan Savaşı ettiler. Anadolu'yu Türkleşti- rip İslamlaştırdılar. İkinci Dönem Türk Beylikleri Kösedağ Savaşı so- nucu kuruldular. Denizci olan birden fazla beylik vardır. Osmanlı Devleti hâki- miyetine girdiler. Osmanlı Devleti ile mücadele ettiler. Balkanlar'ı Türkleşti- rip İslamlaştırdılar. 1
5.
1. Babailer ayaklanması
II. Miryokefalon Savaşı
III. Yassıçemen Savaşı
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Köse-
dağ Savaşı'nın yaşanmasına zemin oluşturdu-
ğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve I
B) Yalnız II
+501
1200
DUF04
I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
5. 1. Babailer ayaklanması II. Miryokefalon Savaşı III. Yassıçemen Savaşı Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Köse- dağ Savaşı'nın yaşanmasına zemin oluşturdu- ğu söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve I B) Yalnız II +501 1200 DUF04 I ve III E) I, II ve III
5.
Aysun öğretmenin "Türkler Anadolu'ya geldikten
sonra Anadolu'yu yurt olarak kabul etmişlerdir."
yargısını aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
verdiği örneğin desteklediği söylenemez?
A) Tuğrul: Yerleştikleri bölgelere geldikleri yerlerin
isimlerini vermeleri
B) Nurçe: Anadolu'da yeni devletler kurmaları
C) Gözde: Anadolu'ya ailelerini de getirmeleri
Mert: Devleti hanedanın ortak malı kabul etme-
leri
E) Sevcan: Anadolu'da birçok mimari eser inşa et-
meleri
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
5. Aysun öğretmenin "Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'yu yurt olarak kabul etmişlerdir." yargısını aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örneğin desteklediği söylenemez? A) Tuğrul: Yerleştikleri bölgelere geldikleri yerlerin isimlerini vermeleri B) Nurçe: Anadolu'da yeni devletler kurmaları C) Gözde: Anadolu'ya ailelerini de getirmeleri Mert: Devleti hanedanın ortak malı kabul etme- leri E) Sevcan: Anadolu'da birçok mimari eser inşa et- meleri
YAZILIYA HAZIRLAYAN SORULAR
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
Saltokly
..olmuştur.
1. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylik
2. Sivas Divriği'de bulunan Ulu Cami
Mergicek
3. Selahaddin Eyyubi 1187 hittin.... Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır.
beyliği
Beyliği Dönemi'nde yapılmıştır.
4. Malazgirt Savaşı'ndan sonra merkezi Erzincan olmak üzere Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar
bölgelerine egemen olan beylik
Mengücekliler
5. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri
katkı sağlamışlardır.
6. Anadolu'nun ilk medresesi Tokat - Niksar'da açılan
siyaseti izleyerek Anadolu'nun Türkleşmesine büyük
Yas Boson dir
medresesi
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
YAZILIYA HAZIRLAYAN SORULAR YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Saltokly ..olmuştur. 1. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylik 2. Sivas Divriği'de bulunan Ulu Cami Mergicek 3. Selahaddin Eyyubi 1187 hittin.... Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır. beyliği Beyliği Dönemi'nde yapılmıştır. 4. Malazgirt Savaşı'ndan sonra merkezi Erzincan olmak üzere Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar bölgelerine egemen olan beylik Mengücekliler 5. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri katkı sağlamışlardır. 6. Anadolu'nun ilk medresesi Tokat - Niksar'da açılan siyaseti izleyerek Anadolu'nun Türkleşmesine büyük Yas Boson dir medresesi
RI
verilen
Yalnız
arat
lans
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SELÇUKLU TÜRKİYESİ - I
1.
BIZANS IMPARATORLUĞU
stanbu
0
CAKA BEYLIGI
185 km
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
AKDENİZ
KARADENİZ
A) Germiyanoğulları
B) Saltukoğulları
C) Mengücekoğulları
D) Danişmentliler
E) Artukoğulları
Konya
DANIŞMENTLILER
Tokat
Kayseri
Sivas
MENGOCEKLICER
Kemah Erzincan
Divriği
Erzurum
SALTUKLULAR
Diyarbakır
ARTUKLULAR
Mardin
BÜYÜK SELÇUKLU
DEVLETI
Harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin 1071
Malazgirt Savaşı sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'ne
bağlı olarak kurulan beyliklerden biri olduğu söylene-
mez?
3. Anadolu'da kur
şunlardır:
Yerleştikler
. Kuruldukla
●
vb. imar ca
Bizans, G
Buna göre
yönelik çal
A) Anadolu
B) İslamiye
C)Yerleşt
D) Ülkeyi
E) Ülked
4. Türkiye
şahlar h
düşma
laşmal
tehditi
çıktı.
Moão
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
RI verilen Yalnız arat lans YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ - I 1. BIZANS IMPARATORLUĞU stanbu 0 CAKA BEYLIGI 185 km TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ AKDENİZ KARADENİZ A) Germiyanoğulları B) Saltukoğulları C) Mengücekoğulları D) Danişmentliler E) Artukoğulları Konya DANIŞMENTLILER Tokat Kayseri Sivas MENGOCEKLICER Kemah Erzincan Divriği Erzurum SALTUKLULAR Diyarbakır ARTUKLULAR Mardin BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETI Harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulan beyliklerden biri olduğu söylene- mez? 3. Anadolu'da kur şunlardır: Yerleştikler . Kuruldukla ● vb. imar ca Bizans, G Buna göre yönelik çal A) Anadolu B) İslamiye C)Yerleşt D) Ülkeyi E) Ülked 4. Türkiye şahlar h düşma laşmal tehditi çıktı. Moão