Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Soruları

2.
BIZANS IMPARATORLUĞU
2->
EGE DENIZI
Izmir
Istanbul
Marmare
Miryakefalon
Antalya
AKDENIZ
Amasra
Kösudağ
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
Konya
Alanye
KARADENİZ
KIBRIS
Adana
Maraş
Antakya
Yasse Cimen
Malatya
Mardin
●
ARTUKLULAR
XIII. yüzyıla ait bu haritayı dikkate alarak aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
1 ve 2 numaralı bölgelerde egemen olan siyasi güçleri yazınız.
1 →>>
Musul
•
Azerbaycan
2
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. BIZANS IMPARATORLUĞU 2-> EGE DENIZI Izmir Istanbul Marmare Miryakefalon Antalya AKDENIZ Amasra Kösudağ TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ Konya Alanye KARADENİZ KIBRIS Adana Maraş Antakya Yasse Cimen Malatya Mardin ● ARTUKLULAR XIII. yüzyıla ait bu haritayı dikkate alarak aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 1 ve 2 numaralı bölgelerde egemen olan siyasi güçleri yazınız. 1 →>> Musul • Azerbaycan 2
2.
Karesioğulları
• Osmanlı Devleti'ne
katılan ilk beyliktir.
A
Ak denizci beyliktir.
B) Topraklarını çeyiz
yoluyla Osmanlı'ya
vermiştir.
Karamanoğulları
Tabloda "A" ve "B" ile gösterilen yerlere hangi ifa-
deler gelmelidir?
A
• Osmanlı Devleti'ni en
çok uğraştıran beyliktir.
B
D) Balıkesir çevresinde
kurulmuştur.
B
İlk Müslüman beyliktir.
Topraklarının büyük
bölümünü Osmanlı'ya
satmıştır.
Konya'da kurulmuştur. Balıkesir çevresinde
kurulmuştur.
Latinlerin elindeki
Gorigos Kalesi üzerine
sefer düzenlemiştir.
E) Ilk Müslüman beyliktir. Ilk denizci beyliktir.
AKLINDA BULUNSUN
L
G
i
S
A
R
M
4.
5.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. Karesioğulları • Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. A Ak denizci beyliktir. B) Topraklarını çeyiz yoluyla Osmanlı'ya vermiştir. Karamanoğulları Tabloda "A" ve "B" ile gösterilen yerlere hangi ifa- deler gelmelidir? A • Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. B D) Balıkesir çevresinde kurulmuştur. B İlk Müslüman beyliktir. Topraklarının büyük bölümünü Osmanlı'ya satmıştır. Konya'da kurulmuştur. Balıkesir çevresinde kurulmuştur. Latinlerin elindeki Gorigos Kalesi üzerine sefer düzenlemiştir. E) Ilk Müslüman beyliktir. Ilk denizci beyliktir. AKLINDA BULUNSUN L G i S A R M 4. 5.
12. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah ile Anadolu
Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın ortak
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletlerinin kurucuları olmaları
B) Saltanat kavgalarını sona erdirmeleri
C) Devletlerine en parlak dönemini yaşatmaları
D) Moğol tehlikesine karşı önlem almaları
E) Anadolu Türk birliğini sağlamaları
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
12. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah ile Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletlerinin kurucuları olmaları B) Saltanat kavgalarını sona erdirmeleri C) Devletlerine en parlak dönemini yaşatmaları D) Moğol tehlikesine karşı önlem almaları E) Anadolu Türk birliğini sağlamaları
8. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan
beylikler, bölgelerinde kalıcı olabilmek için kuzeyde
Gürcülerle, batıda Bizans İmparatorluğu ve Haçlılarla,
güneyde ise Eyyubilerle uzun süreli ve şiddetli savaşlar
yapmak zorunda kalmışlardır.
Bu gelişmenin Anadolu'da XII ve XIII. yüzyıllarda
görülen; VIRBLOOD
1. tarımsal üretimin azalması,
II. uluslararası ticaretin durma noktasına gelmesi,
III. siyasal istikrarın sağlanamaması
durumlarından hangilerinde etkili olduğu ileri
sürülebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
8. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beylikler, bölgelerinde kalıcı olabilmek için kuzeyde Gürcülerle, batıda Bizans İmparatorluğu ve Haçlılarla, güneyde ise Eyyubilerle uzun süreli ve şiddetli savaşlar yapmak zorunda kalmışlardır. Bu gelişmenin Anadolu'da XII ve XIII. yüzyıllarda görülen; VIRBLOOD 1. tarımsal üretimin azalması, II. uluslararası ticaretin durma noktasına gelmesi, III. siyasal istikrarın sağlanamaması durumlarından hangilerinde etkili olduğu ileri sürülebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
1. Aşağıdaki haritada XI. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun
durumu gösterilmiştir.
BIZANS IMPARATORLUĞU
Istanbul
ÇAKA BEYLIĞI
120 km
Eskişe
AVDENIZ
KARADENIZ
TORKIYE SELÇUKLU DEVLETI
Konya
Sinop
Alanya
Karaman
DANISMENTLLER
Aksaray
Tokat
Sivas
Kayseri
Maraş
Antakya
MENGUCEKLICER
Erzurum
Kemahe Erzincan SALTUKLULAR
Divriği
Malatya
Urta
Ercis
Anlat yan
AHLATSAM
GOKMENLE
DRUMAC OGULLARI
offroaklankry
ARTUKLULAR
Mardin
Bu haritaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Anadolu'da Türk siyasal birliği sağlanamamıştır.
B) Türk topluluklarından bazıları denizcilik
nebni
faaliyetlerine başlama fırsatına sahip olmuştur.
C) Orta ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü Türk
egemenliği altına girmiştir.
60 (A
D) Anadolu'daki en büyük Türk varlığı Türkiye
Selçuklularına aittir.
elublu
S1EX.10
E) Anadolu uluslararası ticaretin transit bir geçiş
merkezine dönüşmüştür.
OYOK SELÇUK
DEVLET
islubludica (
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
1. Aşağıdaki haritada XI. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun durumu gösterilmiştir. BIZANS IMPARATORLUĞU Istanbul ÇAKA BEYLIĞI 120 km Eskişe AVDENIZ KARADENIZ TORKIYE SELÇUKLU DEVLETI Konya Sinop Alanya Karaman DANISMENTLLER Aksaray Tokat Sivas Kayseri Maraş Antakya MENGUCEKLICER Erzurum Kemahe Erzincan SALTUKLULAR Divriği Malatya Urta Ercis Anlat yan AHLATSAM GOKMENLE DRUMAC OGULLARI offroaklankry ARTUKLULAR Mardin Bu haritaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Anadolu'da Türk siyasal birliği sağlanamamıştır. B) Türk topluluklarından bazıları denizcilik nebni faaliyetlerine başlama fırsatına sahip olmuştur. C) Orta ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü Türk egemenliği altına girmiştir. 60 (A D) Anadolu'daki en büyük Türk varlığı Türkiye Selçuklularına aittir. elublu S1EX.10 E) Anadolu uluslararası ticaretin transit bir geçiş merkezine dönüşmüştür. OYOK SELÇUK DEVLET islubludica (
Mengücek Hükümdarı Davut Şah, dönemin bilim
insanı Muvaffakuddin Abdüllatif'i sarayına davet
etmiştir. Muvaffakuddin Abdüllatif; tip, fizik ve fel-
sefe alanlarında önemli eserler vermiştir.
Buna göre, Mengücekliler ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
lir?f
A) Erzincan ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.
B) Tarımı geliştirme amacıyla girişimlerde bulun-
muşlardır.
Bilimin gelişmesine önem vermişlerdir.
D) Anadolu'nun bilim ve kültür merkezi hâline ge-
tirilmesinde öncülük etmişlerdir.
E) Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri-
dir.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Mengücek Hükümdarı Davut Şah, dönemin bilim insanı Muvaffakuddin Abdüllatif'i sarayına davet etmiştir. Muvaffakuddin Abdüllatif; tip, fizik ve fel- sefe alanlarında önemli eserler vermiştir. Buna göre, Mengücekliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? lir?f A) Erzincan ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir. B) Tarımı geliştirme amacıyla girişimlerde bulun- muşlardır. Bilimin gelişmesine önem vermişlerdir. D) Anadolu'nun bilim ve kültür merkezi hâline ge- tirilmesinde öncülük etmişlerdir. E) Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri- dir.