Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Soruları

mi'nde Bağdatta k
mlerle birlikte felse
de okutulmuştur.
Medreseleri ile
si altında kalınmış
elişme gösterim
er birlikte yürütm
lerine ulaşılabili
Selçuklu hükümdarı Alp Arslan "fethedilen yerler, fethede-
nindir" anlayışını ortaya koyarak konutanlarına fethettikleri
toprakların idaresini vereceğini bildirmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın fayda-
larından biri değildir?
A) Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmıştır.
B) Anadolu'nun İslamlaşması hızlanmıştır.
C) Bayındırlık faaliyetleri yapılmıştır.
D) Devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır.
E) Anadolu'da beylikler kurulmuştur.
Suruf TYT Sosyal Bill
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
mi'nde Bağdatta k mlerle birlikte felse de okutulmuştur. Medreseleri ile si altında kalınmış elişme gösterim er birlikte yürütm lerine ulaşılabili Selçuklu hükümdarı Alp Arslan "fethedilen yerler, fethede- nindir" anlayışını ortaya koyarak konutanlarına fethettikleri toprakların idaresini vereceğini bildirmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın fayda- larından biri değildir? A) Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmıştır. B) Anadolu'nun İslamlaşması hızlanmıştır. C) Bayındırlık faaliyetleri yapılmıştır. D) Devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır. E) Anadolu'da beylikler kurulmuştur. Suruf TYT Sosyal Bill
7.Malabadi köprüsü
tarihi eserlerimizdendir.
Döneminden kalmış
8. Mengücekler döneminde yapılan
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer
almaktadır.
9. ....
amacından sapmış bir
Haçlı seferidir.
10. Türkiye Tarihinin başlangıcı
......dir.
11. Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'da ilk
kurulan beylik...
Dir.d
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
7.Malabadi köprüsü tarihi eserlerimizdendir. Döneminden kalmış 8. Mengücekler döneminde yapılan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. 9. .... amacından sapmış bir Haçlı seferidir. 10. Türkiye Tarihinin başlangıcı ......dir. 11. Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'da ilk kurulan beylik... Dir.d
9. 1. Öğretimde insanlığa iyiliği cömertiliği ve doğruluğu
öğütleyerek tüm hayatını "hamdım, yandım, piştim"
şeklinde özetlemiştir.
II. Hoşgörüye dayalı öğretisinin temelinin akıl ve bilgiye
dayandırmış "iri olalım, diri olalım, bir olalım" diyerek
bütün insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik çağrısı
yapmıştır.
III. Kendinini bilmenin ve Allah'a ulaşmanın şartlarını
duru bir Türkçe ile anlatan tasavvuf şairidir. "Risaletün
Nushiyye" eserini yazmıştır.
IV. Divanı Hikmeti yazarak hayat düsturunu şeriat, tarikat,
marifet ve hakikat ile ifade etmiştir.
Yukarıda XIII. yy.da Anadolu'yu aydınlatan Islam
bilginlerinden hangisinin özellikleri hakkında bilgi
verilmemiştir?
BAhi Evran
D) Mevlana Celaleddini Rumi
AYunus Emre
C) Ahmet Yesevi
E) Hacı Bektaşı Veli
12
13
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
9. 1. Öğretimde insanlığa iyiliği cömertiliği ve doğruluğu öğütleyerek tüm hayatını "hamdım, yandım, piştim" şeklinde özetlemiştir. II. Hoşgörüye dayalı öğretisinin temelinin akıl ve bilgiye dayandırmış "iri olalım, diri olalım, bir olalım" diyerek bütün insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik çağrısı yapmıştır. III. Kendinini bilmenin ve Allah'a ulaşmanın şartlarını duru bir Türkçe ile anlatan tasavvuf şairidir. "Risaletün Nushiyye" eserini yazmıştır. IV. Divanı Hikmeti yazarak hayat düsturunu şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ile ifade etmiştir. Yukarıda XIII. yy.da Anadolu'yu aydınlatan Islam bilginlerinden hangisinin özellikleri hakkında bilgi verilmemiştir? BAhi Evran D) Mevlana Celaleddini Rumi AYunus Emre C) Ahmet Yesevi E) Hacı Bektaşı Veli 12 13
2. Malazgirt Savaşı'ndan, kısa bir süre sonra Anadolu'da Da
nişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular, Çaka Beyliği gibi
Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır.
Anadolu'da değişik adlar altında bu kadar çok beyliğin
ortaya çıkmasında;
2
Selçukluların uyguladığı fethedilen toprağın fetheden
komutuna verilmesi politikası,
II. doğudan Anadolu'ya kitlesel Türk göçleri yaşanması,
III. Anadolu'nun çok uluslu mozaik bir yapıda olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) qiz Yalnız II
h
C) Yalnız III
D) Ie II
E) Uve
B
SINAV YAYINLARI
6.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. Malazgirt Savaşı'ndan, kısa bir süre sonra Anadolu'da Da nişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular, Çaka Beyliği gibi Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır. Anadolu'da değişik adlar altında bu kadar çok beyliğin ortaya çıkmasında; 2 Selçukluların uyguladığı fethedilen toprağın fetheden komutuna verilmesi politikası, II. doğudan Anadolu'ya kitlesel Türk göçleri yaşanması, III. Anadolu'nun çok uluslu mozaik bir yapıda olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez? A) qiz Yalnız II h C) Yalnız III D) Ie II E) Uve B SINAV YAYINLARI 6.
etme yo-
slamala-
tespitte
daki-
ediği
enen
un-
yat
bir
-
2.
XI. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan siyasi tablo ile ilgili haritayı
tahtaya yansıtan İlker öğretmen, öğrencilerinden bu tabloyu yo-
rumlamalarını istemiştir.
Ho
Pecenekler
BUEGAR KRALLIGI
BIZANS
IMPARATORLUĞU
1000 Bows Ang
TURK SELCUKLU DEVLET
Ge
s Imperato
fration imparatortage
Veneder
tanie um fimp
26 Sayapatan yerler
C
PEN
(177
yilda ele geçirilen yerler
Kryrids vir geçilen yerler
yy kyoranda ele geçiren ye
s impa doğum
130e
W
Ind
P
Cad /
Imperatore
Kal
KARADENI z
Etter
Plan
www
dyw
Türkiye
Selçuklu
**
Krn Rr.
An
Carany
ww
pay the
SAM
Danigmentlife
AKDENIZ
Hima
ww
Trabzon Imp.
Famil
20
M
A
Menuuskiler
M
HOME
w
GÜRCO KRALLIGI
Saltuklular
..
Arul
tuhn
eta
*
Faut p
Mar
EYYUBI DEVLETI
Mod
Are
toby
beyle
ways
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu ha-
rita ile ilişkilendirilemez?
A) Ferhat: Anadolu'da Türk kültürü yayılma alanı bulmuştur.
B) Ufuk: Bizans, Anadolu'nun küçük bir bölümüne hâkimdir.\
Türkler Anadolu'nun batı kıyılarına kadar ulaşmış-
tır. V
Murat:
D) Sevgi: Anadolu'daki Türk nüfusu Rum nüfusunun tin-
dan fazladır. V
E) Şengül: Anadolu'da Türk siyasi birliği kurulamamıştır.
4.
11
S
d
b
r
k
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
etme yo- slamala- tespitte daki- ediği enen un- yat bir - 2. XI. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan siyasi tablo ile ilgili haritayı tahtaya yansıtan İlker öğretmen, öğrencilerinden bu tabloyu yo- rumlamalarını istemiştir. Ho Pecenekler BUEGAR KRALLIGI BIZANS IMPARATORLUĞU 1000 Bows Ang TURK SELCUKLU DEVLET Ge s Imperato fration imparatortage Veneder tanie um fimp 26 Sayapatan yerler C PEN (177 yilda ele geçirilen yerler Kryrids vir geçilen yerler yy kyoranda ele geçiren ye s impa doğum 130e W Ind P Cad / Imperatore Kal KARADENI z Etter Plan www dyw Türkiye Selçuklu ** Krn Rr. An Carany ww pay the SAM Danigmentlife AKDENIZ Hima ww Trabzon Imp. Famil 20 M A Menuuskiler M HOME w GÜRCO KRALLIGI Saltuklular .. Arul tuhn eta * Faut p Mar EYYUBI DEVLETI Mod Are toby beyle ways Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu ha- rita ile ilişkilendirilemez? A) Ferhat: Anadolu'da Türk kültürü yayılma alanı bulmuştur. B) Ufuk: Bizans, Anadolu'nun küçük bir bölümüne hâkimdir.\ Türkler Anadolu'nun batı kıyılarına kadar ulaşmış- tır. V Murat: D) Sevgi: Anadolu'daki Türk nüfusu Rum nüfusunun tin- dan fazladır. V E) Şengül: Anadolu'da Türk siyasi birliği kurulamamıştır. 4. 11 S d b r k
4.
I. Beylikler Dönemi'nde Anadolu Türk İslam mimarisinin
seçkin örnekleriyle süslenmiştir. Bu eserlerden birçoğu
günümüze dek orijinal hâliyle varlığını korumuştur.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde I. Beylikler Dö-
nemi eserine rastlamak mümkün değildir?
A) Mardin
D) Bursa
B) İzmir
C) Amasya
E) Erzurum
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
4. I. Beylikler Dönemi'nde Anadolu Türk İslam mimarisinin seçkin örnekleriyle süslenmiştir. Bu eserlerden birçoğu günümüze dek orijinal hâliyle varlığını korumuştur. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde I. Beylikler Dö- nemi eserine rastlamak mümkün değildir? A) Mardin D) Bursa B) İzmir C) Amasya E) Erzurum
İslamiyet öncesinde binicilik ve atıcılıkta ustalaşmış
Türk kadınları, erkeklerin yanında savaşlara dâhil ol-
muştur. Bu gelenek İslamiyet'in kabulü sonrasında da
sürdürülmüştür.
Bu geleneğin devamı niteliğinde Anadolu'da Ahili-
ğe denk biçimde oluşturulan kadınlar teşkilatının
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdalan-ı Rum
B) Bacıyan-ı Rum
C) Gaziyan-ı Rum
D) Ahiyan-ı Rum
E) Dervişan-ı Rum
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
İslamiyet öncesinde binicilik ve atıcılıkta ustalaşmış Türk kadınları, erkeklerin yanında savaşlara dâhil ol- muştur. Bu gelenek İslamiyet'in kabulü sonrasında da sürdürülmüştür. Bu geleneğin devamı niteliğinde Anadolu'da Ahili- ğe denk biçimde oluşturulan kadınlar teşkilatının adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdalan-ı Rum B) Bacıyan-ı Rum C) Gaziyan-ı Rum D) Ahiyan-ı Rum E) Dervişan-ı Rum
TITANYUM SERİSİ/
B₁
26. Tarih sahnesine çıkışları Anadolu Selçuklu Devleti
gibi XI. yüzyılın II. yarısında gerçekleşen ve
Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini başlatan Türk
beyliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlatşahlar B) Eretna
C) Saruhan
JURK DILI VE ED SOSYAL
D) Menteşe
E) Canikoğulları
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
TITANYUM SERİSİ/ B₁ 26. Tarih sahnesine çıkışları Anadolu Selçuklu Devleti gibi XI. yüzyılın II. yarısında gerçekleşen ve Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini başlatan Türk beyliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahlatşahlar B) Eretna C) Saruhan JURK DILI VE ED SOSYAL D) Menteşe E) Canikoğulları
1) Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele'de ulusal bilinç oluşturmak
adına atılan ilk adımdır?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Sivas Kongresi
E) Misak-ı Milli
2) Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşadıkları toprakların işgal edilmesini
önlemek için kurulan yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i
Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bölgesel direniş ulusal direnişe dönüşmüştür.
B) İstanbul Hükümeti ile yakın ilişkiler kurulmuştur.
C) İtilaf Devletleri'yle görüşmeler yapılmıştır.
D) Ulusal mücadele resmen tanınmıştır.
E) Saltanat makamına karşı çıkılmıştır.
3) 1. Iråde-i Milliye Gazetesi'nin çıkartılması
II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın atanması
III. Sivas Kongresi'ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi'nde ulusal kararların
alınmasını sağlamıştır?
A) I
C) III
D) HI
B) II
E) II-III
4) Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Heyeti'nin İstanbul Hükümeti'ne
karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
A) Temsilciler Kurulu'nun irâde-i Milliye Gazetesi'ni yayınlaması
B) Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesi
C) Amasya Protokolü'nün imzalanması
D) Istanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılması
E) Istanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'ni tanıması
5) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin;
1. Türk Milleti'nin geleceğini tartışmak
II. Sevr Barış Antlaşması'nı onaylamak
III. İstanbul Hükümeti'nin çalışmalarını denetlemek açılma nedenleri
arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
E)II ve III
D) I ve III
6) Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelişinin nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Azınlık faaliyetlerinin yoğun olması
B) Coğrafi konumunun elverişliliği
C)Ankara'nın Batı cephesine yakınlığı
D)Bölgenin güvenli olması
E) Ankara halkının Milli Mücadele taraftan olması
8) "Milli Mücadele çalışmaları bütün milletin birlik ve beraberliğini temin
ve temsil edecek bir heyet adina ele alınmalıdır."
Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisini hedeflediğinin
kanıtı olarak ileri sürülebilir?
7) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1919'da kabul edilen
Misak-ı Milli kararlarında, "Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak,
devlet işlerini çağın gereklerine göre yürütebilmek için tam bağımsız ve
özgür olmamız gereklidir. Bunun için hukuki, siyasi ve mali alanlardaki
gelişmemesi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır." denilmiştir.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan bu kararla Kapitülasyonların
kaldırılması için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin sağlanması
gerektiği vurgulanmıştır?
A) Ulusal bağımsızlığın
B) Ulusal iradenin
C) Ekonomide gelişmenin
D) Ulusal egemenliğin
E) Demokratik atılımın
A) Milli Mücadele'de önder olmak isteğinin
B) Padişahlık makamına bağlı olduğunun
C) İstanbul Hükümetinde görev almak istediğinin
D) Milli Mücadele'yi merkezileştirmek istediğinin
E) Azınlık cemiyetleriyle iş birliği yapıldığının
9) Erzurum Kongresi'nin toplanmasında,
I. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
II. Trabzon Muhafazaa-i Hukuk-i Milliye
III. Redd-i İlhak
Cemiyetlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
10) Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin toplanma
amaçlarından biri olarak gösterilemez?
A) Doğu illerinin sorunlarını görüşmek ve kararlar almak
B) Türklerin Doğu Anadolu'dan göç etmesini önlemek
C) Bölgede bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek
D) Saltanatın kaldırılmasına yasal gerekçe oluşturmak
E) Bölgenin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesini engellemek
11) I. Erzurum Kongresi
II. Balıkesir Kongresi
III. Misak-ı Milli
Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde, ileride cumhuriyetin
kurulması yönünde kararlar alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve III
E)I, II ve III
12) Misak-ı Milli kararlarının, Meclis-i Mebusan'da kabul edilmesini
Sağlayan siyasi grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafa-i Hukuk Grubu
B) istiklal Grubu
C)Tenesüd Grubu
D)Felah-f Vatan Grubu
E) Halk Zümresi Grubu
13) Mustafa Kemal, Temsil Kurulu adına Amasya Görüşmelerine
katılırken, İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa katılmıştır.
Istanbul Hükümeti'nin Amasya'da Temsil kurulu ile görüşmesi
aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) itilaf Devletleri'nin, İstanbul hükümetine olan güveninin
kaybolduğunun
B) Anadolu hareketinin resmen tanındığının
C) Kurtuluş Mücadelesinde, Istanbul Hükümeti'nin de var olacağının
D) Milli mücadelede son sözün padişaha ait olduğunun
E) Anadolu'da siyasi birliğin tamamen sağlandığının
14) Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin
hangisinde ilk kez geçici bir hükümet kurulması kararlaştırılmıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Balıkesir Kongresi
D) Nazilli Kongresi
E) Alaşehir Kongresi
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
1) Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele'de ulusal bilinç oluşturmak adına atılan ilk adımdır? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi E) Misak-ı Milli 2) Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşadıkları toprakların işgal edilmesini önlemek için kurulan yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bölgesel direniş ulusal direnişe dönüşmüştür. B) İstanbul Hükümeti ile yakın ilişkiler kurulmuştur. C) İtilaf Devletleri'yle görüşmeler yapılmıştır. D) Ulusal mücadele resmen tanınmıştır. E) Saltanat makamına karşı çıkılmıştır. 3) 1. Iråde-i Milliye Gazetesi'nin çıkartılması II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın atanması III. Sivas Kongresi'ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi'nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır? A) I C) III D) HI B) II E) II-III 4) Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Heyeti'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? A) Temsilciler Kurulu'nun irâde-i Milliye Gazetesi'ni yayınlaması B) Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesi C) Amasya Protokolü'nün imzalanması D) Istanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılması E) Istanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıması 5) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin; 1. Türk Milleti'nin geleceğini tartışmak II. Sevr Barış Antlaşması'nı onaylamak III. İstanbul Hükümeti'nin çalışmalarını denetlemek açılma nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II E)II ve III D) I ve III 6) Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelişinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Azınlık faaliyetlerinin yoğun olması B) Coğrafi konumunun elverişliliği C)Ankara'nın Batı cephesine yakınlığı D)Bölgenin güvenli olması E) Ankara halkının Milli Mücadele taraftan olması 8) "Milli Mücadele çalışmaları bütün milletin birlik ve beraberliğini temin ve temsil edecek bir heyet adina ele alınmalıdır." Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisini hedeflediğinin kanıtı olarak ileri sürülebilir? 7) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1919'da kabul edilen Misak-ı Milli kararlarında, "Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak, devlet işlerini çağın gereklerine göre yürütebilmek için tam bağımsız ve özgür olmamız gereklidir. Bunun için hukuki, siyasi ve mali alanlardaki gelişmemesi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır." denilmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan bu kararla Kapitülasyonların kaldırılması için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır? A) Ulusal bağımsızlığın B) Ulusal iradenin C) Ekonomide gelişmenin D) Ulusal egemenliğin E) Demokratik atılımın A) Milli Mücadele'de önder olmak isteğinin B) Padişahlık makamına bağlı olduğunun C) İstanbul Hükümetinde görev almak istediğinin D) Milli Mücadele'yi merkezileştirmek istediğinin E) Azınlık cemiyetleriyle iş birliği yapıldığının 9) Erzurum Kongresi'nin toplanmasında, I. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk II. Trabzon Muhafazaa-i Hukuk-i Milliye III. Redd-i İlhak Cemiyetlerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 10) Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin toplanma amaçlarından biri olarak gösterilemez? A) Doğu illerinin sorunlarını görüşmek ve kararlar almak B) Türklerin Doğu Anadolu'dan göç etmesini önlemek C) Bölgede bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek D) Saltanatın kaldırılmasına yasal gerekçe oluşturmak E) Bölgenin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesini engellemek 11) I. Erzurum Kongresi II. Balıkesir Kongresi III. Misak-ı Milli Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde, ileride cumhuriyetin kurulması yönünde kararlar alınmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I, II ve III 12) Misak-ı Milli kararlarının, Meclis-i Mebusan'da kabul edilmesini Sağlayan siyasi grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdafa-i Hukuk Grubu B) istiklal Grubu C)Tenesüd Grubu D)Felah-f Vatan Grubu E) Halk Zümresi Grubu 13) Mustafa Kemal, Temsil Kurulu adına Amasya Görüşmelerine katılırken, İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa katılmıştır. Istanbul Hükümeti'nin Amasya'da Temsil kurulu ile görüşmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) itilaf Devletleri'nin, İstanbul hükümetine olan güveninin kaybolduğunun B) Anadolu hareketinin resmen tanındığının C) Kurtuluş Mücadelesinde, Istanbul Hükümeti'nin de var olacağının D) Milli mücadelede son sözün padişaha ait olduğunun E) Anadolu'da siyasi birliğin tamamen sağlandığının 14) Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükümet kurulması kararlaştırılmıştır? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Balıkesir Kongresi D) Nazilli Kongresi E) Alaşehir Kongresi
3) Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Harzemşahlar
Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu Moğol
istilasına açık hale gelmiştir?
A) Pasinler
D) Miryokefalon
4) Sırcalı M
B) Malazgirt C) Yassı Çimen
E) Kösedağ
E
A
D
S
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
3) Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Harzemşahlar Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu Moğol istilasına açık hale gelmiştir? A) Pasinler D) Miryokefalon 4) Sırcalı M B) Malazgirt C) Yassı Çimen E) Kösedağ E A D S
3. "Ankara Savaşı'ndan sonra bazı Türk beylikleri yeniden
kurulmuştur." ifadesini kullanan bir tarihçi;
I. Karesioğulları,
T. Hamidoğulları,
III Menteşeoğulları
beyliklerinden hangilerini örnek olarak gösterebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
3. "Ankara Savaşı'ndan sonra bazı Türk beylikleri yeniden kurulmuştur." ifadesini kullanan bir tarihçi; I. Karesioğulları, T. Hamidoğulları, III Menteşeoğulları beyliklerinden hangilerini örnek olarak gösterebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
2.
X Savaş
Verilen haritaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
LAY
Batı sınırları Belgrad'a dayanmıştır.
LBY Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
C Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.
D) Arnavutluk kıyılar Osmanlı egemenliğindedir.
E) Doğu-batı toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır.
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
2. X Savaş Verilen haritaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? LAY Batı sınırları Belgrad'a dayanmıştır. LBY Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. C Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. D) Arnavutluk kıyılar Osmanlı egemenliğindedir. E) Doğu-batı toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır.
10. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra önemli
komutanlarını Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir.
7
Sultan Alparslan'ın bu faaliyetinin aşağıdakilerden
hangisine ortam hazırlaması beklenmez?
A) Bizans'ın papadan yardım istemesine
B) Türkmenlere yurt bulunmasına
C) Anadolu'da yeni devletlerin kurulmasına
D Halifeliğin Sultan Alparslan'a geçmesine
Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
10. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra önemli komutanlarını Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir. 7 Sultan Alparslan'ın bu faaliyetinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenmez? A) Bizans'ın papadan yardım istemesine B) Türkmenlere yurt bulunmasına C) Anadolu'da yeni devletlerin kurulmasına D Halifeliğin Sultan Alparslan'a geçmesine Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına
fi
1
3. TBMM Lozan Antlaşması'nda alınan kararlardan;
1.Türkiye-Irak sınırı ilerde yapılacak görüşmelerle
çözülecektir.
✓
II.Yabancı Okullar, Türk Kanunlarına uyacaklardır
III.Bütün azınlıklar, Türk uyrukludur.
IV.Osmanlıdan kalan borçların, Türkiye'ye ait
bölümü taksitler halinde ödenecektir.
hükümlerinden hangileri ile Avrupalı devletlerin
"içişlerine karışmasını önlemeyi" amaçladığı
savunulabilir?
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
fi 1 3. TBMM Lozan Antlaşması'nda alınan kararlardan; 1.Türkiye-Irak sınırı ilerde yapılacak görüşmelerle çözülecektir. ✓ II.Yabancı Okullar, Türk Kanunlarına uyacaklardır III.Bütün azınlıklar, Türk uyrukludur. IV.Osmanlıdan kalan borçların, Türkiye'ye ait bölümü taksitler halinde ödenecektir. hükümlerinden hangileri ile Avrupalı devletlerin "içişlerine karışmasını önlemeyi" amaçladığı savunulabilir?
9. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk
Türk beyliklerinin özelliklerinden değildir?
A) Anadolu'ya gelen Türkmenlere yurt bulma
B) İmar ve iskan faaliyetleri ile Anadolu'daki sosyal
hayatı geliştirme
C) Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğini zayıflatma
D) Osmanlıların Anadolu'da etki kurmasını geciktirme
E) Feodal yapılı beylikler olma
4
C
C
a Tarih
1
1
1
15
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
9. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden değildir? A) Anadolu'ya gelen Türkmenlere yurt bulma B) İmar ve iskan faaliyetleri ile Anadolu'daki sosyal hayatı geliştirme C) Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğini zayıflatma D) Osmanlıların Anadolu'da etki kurmasını geciktirme E) Feodal yapılı beylikler olma 4 C C a Tarih 1 1 1 15
6. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra
Anadolu'da "fethedilen toprakların fetheden komutanla-
rin yönetimine bırakılması" politikası doğrultusunda
kurulan Türk beyliklerinden biri değildir?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Artuklular
D) Eyyubiler
E) Mengücekliler
Tarih
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
6. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da "fethedilen toprakların fetheden komutanla- rin yönetimine bırakılması" politikası doğrultusunda kurulan Türk beyliklerinden biri değildir? A) Danişmentliler B) Saltuklular C) Artuklular D) Eyyubiler E) Mengücekliler