Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlkeleri Soruları

SOSYAL BILIMLER TESTI
5.
"Türk halkının kayıtsız ve şartsız hâkimiyete sahip
olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar edi-
yorum. Hâkimiyet; hiçbir anlamda, hiçbir şekilde,
hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul et-
mez."
Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur?
A) Ankara'nın başkent olması
Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması
1924 Anayasası'nın kabulu
Saltanatın kaldırılması
E) Türk Medeni Kanunu'nun kabulu
Tarih
Atatürk İlkeleri
SOSYAL BILIMLER TESTI 5. "Türk halkının kayıtsız ve şartsız hâkimiyete sahip olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar edi- yorum. Hâkimiyet; hiçbir anlamda, hiçbir şekilde, hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul et- mez." Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur? A) Ankara'nın başkent olması Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması 1924 Anayasası'nın kabulu Saltanatın kaldırılması E) Türk Medeni Kanunu'nun kabulu
5.
1937 yılı TBMM açılış konuşmasında Atatürk, bilimsel ge-
lişme ve kalkınmaya verdiği önemi şu sözlerle dile getir-
mişti: "Arkadaşlar, büyük davamız, en uygar ve en refaha
kavuşmuş ülke olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız
kurumlarında değil, düşüncelerinde köklü bir inkılap yapmış
olan büyük Türk milletinin dinamik ülküsüdür. Bu ülküyü en
kısa bir zamanda başarmak için, düşünce ve eylemi birlikte
yürütmek zorundayız..."
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden han-
gisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) İnkılapçılık
C) Laiklik
D) Halkçılık
E) Devletçilik
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. 1937 yılı TBMM açılış konuşmasında Atatürk, bilimsel ge- lişme ve kalkınmaya verdiği önemi şu sözlerle dile getir- mişti: "Arkadaşlar, büyük davamız, en uygar ve en refaha kavuşmuş ülke olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde köklü bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik ülküsüdür. Bu ülküyü en kısa bir zamanda başarmak için, düşünce ve eylemi birlikte yürütmek zorundayız..." Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden han- gisiyle ilgilidir? A) Cumhuriyetçilik B) İnkılapçılık C) Laiklik D) Halkçılık E) Devletçilik
4.
n ilk
Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk adlı eseri, 19
Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışından başla-
yarak 1927 yılında düzenlenen CHP'nin 2. kurultayına
kadar yaşanan gelişmeleri konu edinmektedir. Nutuk'a
"Büyük Söyley" de denilmektedir.
ş-
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Nutuk'un
değindiği konular içerisinde yer almaz?
A) Latin alfabesinin kabulü
B) Miladi takvime geçilmesi
C) TBMM'nin açılması
D) Cumhuriyet'in ilanı
E) Medeni Kanun'un kabulü
Tarih
Atatürk İlkeleri
4. n ilk Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk adlı eseri, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışından başla- yarak 1927 yılında düzenlenen CHP'nin 2. kurultayına kadar yaşanan gelişmeleri konu edinmektedir. Nutuk'a "Büyük Söyley" de denilmektedir. ş- Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Nutuk'un değindiği konular içerisinde yer almaz? A) Latin alfabesinin kabulü B) Miladi takvime geçilmesi C) TBMM'nin açılması D) Cumhuriyet'in ilanı E) Medeni Kanun'un kabulü
TYT-TG/Sosyal Bilimler
5.
Atatürk Dönemi'nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden
hangisi, sosyal alanda kişiler arasındaki ilişkilerin düzene
girmesinde ve devlet işlerinin kolaylıkla yürütülmesinde
etkili olmuştur?
A) Soyadı Kanunu'nun çıkartılması
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabülü
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Medeni Kanun'un ilan edilmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
TYT-TG/Sosyal Bilimler 5. Atatürk Dönemi'nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden hangisi, sosyal alanda kişiler arasındaki ilişkilerin düzene girmesinde ve devlet işlerinin kolaylıkla yürütülmesinde etkili olmuştur? A) Soyadı Kanunu'nun çıkartılması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabülü C) Cumhuriyetin ilan edilmesi D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması Medeni Kanun'un ilan edilmesi
TYT/Sosyal Bilimler
5.
7.
Büyük Millet Meclisinin açılacağı süreçte Ankara'ya ge-
len Yunus Nadi Bey; ortada ordu, para, cephane olma-
dığını görünce Mustafa Kemal'e "Önce ordu kurmasını,
Meclisi toplamakla zaman kaybetmemesini, Meclisin
sonra toplanabileceğini” tavsiye eder.
Bunun üzerine Mustafa Kemal “Önce Meclis, sonra ordu,
ben kerameti Meclisten bekleyenlerdenim." der.
Buna göre Milli Mücadele Dönemi'nde gerçekleşen;
1. Kuvayımilliye'nin kurulması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
IV. Havza Genelgesi'nin yayımlanması
gelişmelerden hangisinde Mustafa Kemal'in "Ben ke-
rameti meclisten bekleyenlerdenim." sözü etkili olmuş-
tur?
A) Yalnız II
B) Yalnız TV
C) U ve the
D) 1. Il ve IIL
EH, HII ve IV
Tarih
Atatürk İlkeleri
TYT/Sosyal Bilimler 5. 7. Büyük Millet Meclisinin açılacağı süreçte Ankara'ya ge- len Yunus Nadi Bey; ortada ordu, para, cephane olma- dığını görünce Mustafa Kemal'e "Önce ordu kurmasını, Meclisi toplamakla zaman kaybetmemesini, Meclisin sonra toplanabileceğini” tavsiye eder. Bunun üzerine Mustafa Kemal “Önce Meclis, sonra ordu, ben kerameti Meclisten bekleyenlerdenim." der. Buna göre Milli Mücadele Dönemi'nde gerçekleşen; 1. Kuvayımilliye'nin kurulması II. Halifeliğin kaldırılması III. Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi IV. Havza Genelgesi'nin yayımlanması gelişmelerden hangisinde Mustafa Kemal'in "Ben ke- rameti meclisten bekleyenlerdenim." sözü etkili olmuş- tur? A) Yalnız II B) Yalnız TV C) U ve the D) 1. Il ve IIL EH, HII ve IV
E)Ekonomik girişimlerin devlet tarafından denetlenmesi
4. Atatürk'e göre; “Dünya da saygın ve sözü geçen bir millet olmak
istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız." Atatürk'ün bu sözleri
O'nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B)Milliyetçilik C)Devletçilik
D) Halkçılık E) İnkılapçılık
Tarih
Atatürk İlkeleri
E)Ekonomik girişimlerin devlet tarafından denetlenmesi 4. Atatürk'e göre; “Dünya da saygın ve sözü geçen bir millet olmak istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız." Atatürk'ün bu sözleri O'nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A) Cumhuriyetçilik B)Milliyetçilik C)Devletçilik D) Halkçılık E) İnkılapçılık
6.
"Efendiler, bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstün-
de en önemlisi, Türk ulusunun kayıtsız şartsız
egemenliğini eline almış olmasıdır."
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa
Kemal Atatürk'ün bu sözlerine örnek bir uygu-
lama olarak gösterilebilir?
A) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
B) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
D) 1924 Anayasası'nın kabulü
E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
6. "Efendiler, bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstün- de en önemlisi, Türk ulusunun kayıtsız şartsız egemenliğini eline almış olmasıdır." Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerine örnek bir uygu- lama olarak gösterilebilir? A) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması B) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi D) 1924 Anayasası'nın kabulü E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
22. Atatürk Dönemi'nde yaşanan hangi gelişme
çok partili hayata geçiş çalışmalarının uzun bir
süre durmasına neden olmuştur?
A) Ezanın Türkçeye çevrilmesi
B) İzmir Suikasti
-
C) Vagon - Li Olay
D) Kubilay Olayı
E) Şeyh Sait İsyanı
Tarih
Atatürk İlkeleri
22. Atatürk Dönemi'nde yaşanan hangi gelişme çok partili hayata geçiş çalışmalarının uzun bir süre durmasına neden olmuştur? A) Ezanın Türkçeye çevrilmesi B) İzmir Suikasti - C) Vagon - Li Olay D) Kubilay Olayı E) Şeyh Sait İsyanı
61.
1. Arap alfabesi yerine yeni Turk alfabesinin kabul
edilmesi
II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herke-
sin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getiril-
mesi
III. Farkı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine
metrenin kullanılması
Yukandaki inkılapların hangilerinde, ülke içindeki
uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
byll ve II
E) 1 tl ve III
64.
ILS
Tarih
Atatürk İlkeleri
61. 1. Arap alfabesi yerine yeni Turk alfabesinin kabul edilmesi II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herke- sin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getiril- mesi III. Farkı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması Yukandaki inkılapların hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II byll ve II E) 1 tl ve III 64. ILS
Dünyası
10. Avrupa Hun Devleti'ne en parlak dönemini
yaşatan
Türk hükümdarıdır. Nibelungen gibi Alman destanlan.
Kırbacı” demişlerdir. Ölümünden sonra Avrupa Hun
na konu olmuştur. Kendisi için Avrupalılar "Tanrının
Devleti hızlı bir çöküş sürecine girmiştir.
Bilgileri verilen ünlü Türk hükümdarı aşağıdakiler.
den hangisidir?
Mete Han
B) Satuk Buğra Han
C) Attila
D) İrnek Kağan
E) Alp Arslan
Tarih
Atatürk İlkeleri
Dünyası 10. Avrupa Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan Türk hükümdarıdır. Nibelungen gibi Alman destanlan. Kırbacı” demişlerdir. Ölümünden sonra Avrupa Hun na konu olmuştur. Kendisi için Avrupalılar "Tanrının Devleti hızlı bir çöküş sürecine girmiştir. Bilgileri verilen ünlü Türk hükümdarı aşağıdakiler. den hangisidir? Mete Han B) Satuk Buğra Han C) Attila D) İrnek Kağan E) Alp Arslan
6.
Mustafa Kemal'in tarihe ilgi duymasına, milliyetçilik
ve vatanseverlik duygularını pekiştirerek ülke sorun-
larına ilgi duymaya başlamasına ve bazı Fransız düşü-
nürlerinin eserleriyle tanışmasına vesile olan şehir aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
C) İstanbul
B) Şam
A) Manastir
E) Sofya
D) Selanik
Tarih Soru Bankası
27
Tarih
Atatürk İlkeleri
6. Mustafa Kemal'in tarihe ilgi duymasına, milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını pekiştirerek ülke sorun- larına ilgi duymaya başlamasına ve bazı Fransız düşü- nürlerinin eserleriyle tanışmasına vesile olan şehir aşa- ğıdakilerden hangisidir? C) İstanbul B) Şam A) Manastir E) Sofya D) Selanik Tarih Soru Bankası 27
6.
5.
Aşağıda 1921 ve 1924 Anayasalarının bazı maddelerine yer
verilmiştir.
1921 Anayasası Teşkilat-
1924 Anayasası
Esasiye Kanunu
(20 Nisan 1924)
(20 Ocak 1921)
Egemenlik kayıtsız şartsız • Türkiye Devleti bir cumhu-
milletindir.
riyettir.
. Yürütme ve yasama yetki-
Türkiye Devleti cumhuriyet-
si Büyük Millet Meclisi'nde
çi, milliyetçi, halkçı, devlet-
toplanır.
çi, laik ve inkılapçıdır.
Türkiye Devleti, Büyük Mil- Egemenlik kayıtsız şartsız
let Meclisi'nce yönetilir ve milletindir.
"Türkiye Büyük Millet Mec- . Türk milletini ancak Türkiye
lisi Hükûmeti" adını taşır.
Büyük Millet Meclisi temsil
• Din buyruklarının yerine ge- eder ve millet adina ege-
tirilmesi, kanun konması, menlik hakkını yalnız o kul-
barış yapılması, savaş ka- lanır.
rarı verilmesi gibi esas hak- • Yasama TBMM'ye, yürütme
lar Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı ve hükû-
aittir.
mete, yargı ise bağımsız
mahkemelere bırakılmıştır.
Bu iki metinden hareketle 1921 ve 1924 Anayasalarının
ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gös-
terilebilir?
7.
A) Laik anayasa özelliğine sahip olması
B) Devletin rejiminin belirtilmesi
Meclis hükümeti sistemine yer verilmesi
Ulusal egemenliğe vurgu yapılması
E) Kuvvetler ayrılığının kabul edilmesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
6. 5. Aşağıda 1921 ve 1924 Anayasalarının bazı maddelerine yer verilmiştir. 1921 Anayasası Teşkilat- 1924 Anayasası Esasiye Kanunu (20 Nisan 1924) (20 Ocak 1921) Egemenlik kayıtsız şartsız • Türkiye Devleti bir cumhu- milletindir. riyettir. . Yürütme ve yasama yetki- Türkiye Devleti cumhuriyet- si Büyük Millet Meclisi'nde çi, milliyetçi, halkçı, devlet- toplanır. çi, laik ve inkılapçıdır. Türkiye Devleti, Büyük Mil- Egemenlik kayıtsız şartsız let Meclisi'nce yönetilir ve milletindir. "Türkiye Büyük Millet Mec- . Türk milletini ancak Türkiye lisi Hükûmeti" adını taşır. Büyük Millet Meclisi temsil • Din buyruklarının yerine ge- eder ve millet adina ege- tirilmesi, kanun konması, menlik hakkını yalnız o kul- barış yapılması, savaş ka- lanır. rarı verilmesi gibi esas hak- • Yasama TBMM'ye, yürütme lar Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı ve hükû- aittir. mete, yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Bu iki metinden hareketle 1921 ve 1924 Anayasalarının ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gös- terilebilir? 7. A) Laik anayasa özelliğine sahip olması B) Devletin rejiminin belirtilmesi Meclis hükümeti sistemine yer verilmesi Ulusal egemenliğe vurgu yapılması E) Kuvvetler ayrılığının kabul edilmesi
27- Ataturk "Benim yaptığım işler biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir." demiştir.
Atatürk'ün, bu sözüyle yaptığı işlern,
1. birbirini tamamlayıcı olma.
II. iki uygulamalara son verme,
III. bir ihtiyaca cevap verme
IV. zaman içinde yavaş yavaş benimsenme
ozelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız/B) I ve II C) I ve Ill
D) II ve IVE) II, III ve IV
(2003 - OSS)
difullmoonfacin daard
Tarih
Atatürk İlkeleri
27- Ataturk "Benim yaptığım işler biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir." demiştir. Atatürk'ün, bu sözüyle yaptığı işlern, 1. birbirini tamamlayıcı olma. II. iki uygulamalara son verme, III. bir ihtiyaca cevap verme IV. zaman içinde yavaş yavaş benimsenme ozelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? A) Yalnız/B) I ve II C) I ve Ill D) II ve IVE) II, III ve IV (2003 - OSS) difullmoonfacin daard
5.
5. Yeni Türk devletinde yabancı bankalar ihracat be-
dellerinin ödenmesi sırasında Türk parasının değe-
rini yükseltiyor, ithalat sırasında ise Türk parasının
değerini düşürüyorlardı. Bu durum Türkiye'de milli
sermaye birikimine imkân vermiyordu.
Türkiye'de bu olumsuzluğu gidermek ve para iş-
lerini düzenlemek amacıyla Atatürk Dönemi'ne
aşağıdaki bankalardan hangisi kurulmuştur?
A Sanayi ve Maadin Bankası
B Merkez Bankası
C) Etibank
D) Sümerbank
E) Emlak ve Eytam Bankası
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. 5. Yeni Türk devletinde yabancı bankalar ihracat be- dellerinin ödenmesi sırasında Türk parasının değe- rini yükseltiyor, ithalat sırasında ise Türk parasının değerini düşürüyorlardı. Bu durum Türkiye'de milli sermaye birikimine imkân vermiyordu. Türkiye'de bu olumsuzluğu gidermek ve para iş- lerini düzenlemek amacıyla Atatürk Dönemi'ne aşağıdaki bankalardan hangisi kurulmuştur? A Sanayi ve Maadin Bankası B Merkez Bankası C) Etibank D) Sümerbank E) Emlak ve Eytam Bankası
13. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Dönemin-
de yapılan inkılapları korumak ve onların sürek-
liliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim
sistemine geçilmesi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkasının kapatılması
E) Serbest Cumhuriyet Firkasının kendisini feshet-
mesi
Tarih
Atatürk İlkeleri
13. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Dönemin- de yapılan inkılapları korumak ve onların sürek- liliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz? A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi D) Terakkiperver Cumhuriyet Firkasının kapatılması E) Serbest Cumhuriyet Firkasının kendisini feshet- mesi
3.
17 Şubat 1923'te duzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde
yeni Türk Devleti'nin ekonomik politikasını belirlemek ve
ülkeyi kalkındırmak amacıyla Misak-ı İktisadi kararları
alınmış, kapitülasyonlar reddedilmiştir.
Bu gelişmeler Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden han-
gisiyle ilişkilendirilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Laiklik
Tarih
Atatürk İlkeleri
3. 17 Şubat 1923'te duzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde yeni Türk Devleti'nin ekonomik politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak amacıyla Misak-ı İktisadi kararları alınmış, kapitülasyonlar reddedilmiştir. Bu gelişmeler Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden han- gisiyle ilişkilendirilir? A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Laiklik