Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlkeleri Soruları

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Anthony Smith'in; "Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik yoksa
ulus yoktur." sözüne bakılarak,
1. Milli ve toplumsal kimlik
için toplumlarda tarih bilincinin
oluşması bir zorunluluktur.
3. Ordu ve donanmasını
getiren, iç karışıklıkla
böylece devleti, eski
başlayan Sultan Ab
celbetmişti. Bunda
davet edildi. Bu d
çıktı. Böylece Os
eden ilk padişa
II. Ulus devlet kavrami tarihi süreçte meydana gelen
değişimleri ve süreklilikleri algılamayı kolaylaştırır.
III. İnsan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde
yaşadığı dünyaylanlamak için geçmişini bilmek
zorundadır.
Buna göre Of
hangisine ul
A) Sultan A
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) I ve III
B) Yalnız III
B) İç politi
etkiler
A) Yalnız!
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Merk
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Anthony Smith'in; "Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik yoksa ulus yoktur." sözüne bakılarak, 1. Milli ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincinin oluşması bir zorunluluktur. 3. Ordu ve donanmasını getiren, iç karışıklıkla böylece devleti, eski başlayan Sultan Ab celbetmişti. Bunda davet edildi. Bu d çıktı. Böylece Os eden ilk padişa II. Ulus devlet kavrami tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılamayı kolaylaştırır. III. İnsan, mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyaylanlamak için geçmişini bilmek zorundadır. Buna göre Of hangisine ul A) Sultan A yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) I ve III B) Yalnız III B) İç politi etkiler A) Yalnız! D) II ve III E) I, II ve III C) Merk
9. Mustafa Kemal, 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni
açarken yaptığı konuşmada, Millî kültürün önemi
ve gerekliliğinden bahsederken, toplumun eğitim
ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan
kaldırılması hususuna dikkatleri çekmiştir.
Mustafa Kemal'in bahsettiği bu bölünmüşlüğün
aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisi ile
giderilmeye çalışıldığı söylenebilir?
A) Türk Dil Kurumunun açılması
B_Erkan-i Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması
Tarih
Atatürk İlkeleri
9. Mustafa Kemal, 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmada, Millî kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederken, toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması hususuna dikkatleri çekmiştir. Mustafa Kemal'in bahsettiği bu bölünmüşlüğün aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisi ile giderilmeye çalışıldığı söylenebilir? A) Türk Dil Kurumunun açılması B_Erkan-i Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi D) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü E) Türk Tarih Kurumunun kurulması
TYT / SOSYAL BİLİMLER
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında görülen;
1. Halifeliğin kaldırılması,
II. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun kabulü,
III. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
gelişmelerinden hangilerinin, rejimi korumaya yönelik
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız
C) Yalnız III
Elt, II ve III
D) I ve II
Tarih
Atatürk İlkeleri
TYT / SOSYAL BİLİMLER 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında görülen; 1. Halifeliğin kaldırılması, II. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun kabulü, III. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması gelişmelerinden hangilerinin, rejimi korumaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız C) Yalnız III Elt, II ve III D) I ve II
19
az-
û-
21. Cumhuri
SI-
I. Tevh
1.
Yasama ve yürütmenin mecliste
olması
II. Bakanların tek tek meclisçe seçil-
mesi
III. Meclis başkanının, bakanlar kuru-
lunun da başkanı olması
20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşki-
lat-ı Esasiye'de yer alan yukarıdaki
hükümlerin hangilerinde 1923 yılın-
da değişiklik yaşanmıştır?
u
II. mila
III. ba
?
gelişm
mada
son V
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II vel
A)!
E) I, II ve III
28
Tarih
Atatürk İlkeleri
19 az- û- 21. Cumhuri SI- I. Tevh 1. Yasama ve yürütmenin mecliste olması II. Bakanların tek tek meclisçe seçil- mesi III. Meclis başkanının, bakanlar kuru- lunun da başkanı olması 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşki- lat-ı Esasiye'de yer alan yukarıdaki hükümlerin hangilerinde 1923 yılın- da değişiklik yaşanmıştır? u II. mila III. ba ? gelişm mada son V A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) II vel A)! E) I, II ve III 28
3.
Farklı dinlerden tüccarlarla kurulan ticari ilişkiler sonucunda Ha-
zarlar arasında Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik dinleri ya-
yılmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Hazarlar hakkında aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?
A) Yöneticilerini din adamları arasından seçimle belirlemişlerdir.
B) Din adamları ekonomik hayat üzerinde etkilidir.
C) Halkın çoğunluğu ticaretle uğraşmaktadır.
Inanç özgürlüğüne önem vermişlerdir.
E) Daha çok dini mimari gelişmiştir.
Tarih
Atatürk İlkeleri
3. Farklı dinlerden tüccarlarla kurulan ticari ilişkiler sonucunda Ha- zarlar arasında Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik dinleri ya- yılmıştır. Bu bilgiye dayanarak Hazarlar hakkında aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Yöneticilerini din adamları arasından seçimle belirlemişlerdir. B) Din adamları ekonomik hayat üzerinde etkilidir. C) Halkın çoğunluğu ticaretle uğraşmaktadır. Inanç özgürlüğüne önem vermişlerdir. E) Daha çok dini mimari gelişmiştir.
flamak amacıl
por Cemiyeti, u
235/1a gelindiği
4.
Ver Cemiyeti,
avetin yapılm
daha etkili old
"Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır.' sözlerini ilke
edinip bayrak gibi kullanan kişilerden, iyi niyet beklenebilir miy-
di? Bu bayrak, yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş
inançlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya
kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil mi idi? Türk
ulusu,
yüzyıllardan beri, sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek
için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara, hep bu bayrak
gösterilerek sürüklenmemiş miydi?”
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri sarf etmesinde aşağı-
dakilerden hangisi öncelikle belirleyici olmuş olabilir?
turkiye ile sa
nası imzalan
Türkiye'nin
me kavuştur.
Türkiye'nin E
almasının
Montro Bog
firkiye'de
A) Cumhuriyet Dönemi'nin ilk muhalefet partisinin, parti prog-
ramini açıklaması
B) Şeyhülislamın halkı meclise karşı isyana kışkırtan fetva ya-
yımlamasi
C) Meşrutiyet yönetimine karşı “Din elden gidiyor." parolasıyla yılmasının
isyan çıkması
D) Yapılan inkılapları hedef alan Menemen Olayı'nın çıkması
E) Halifeliğin kaldırılması üzerine Şeyh Sait öncülüğünde
ayaklanma başlatılması
ikiye'nin
Werden
M
AK
Tarih
Atatürk İlkeleri
flamak amacıl por Cemiyeti, u 235/1a gelindiği 4. Ver Cemiyeti, avetin yapılm daha etkili old "Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır.' sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden, iyi niyet beklenebilir miy- di? Bu bayrak, yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil mi idi? Türk ulusu, yüzyıllardan beri, sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara, hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi?” Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri sarf etmesinde aşağı- dakilerden hangisi öncelikle belirleyici olmuş olabilir? turkiye ile sa nası imzalan Türkiye'nin me kavuştur. Türkiye'nin E almasının Montro Bog firkiye'de A) Cumhuriyet Dönemi'nin ilk muhalefet partisinin, parti prog- ramini açıklaması B) Şeyhülislamın halkı meclise karşı isyana kışkırtan fetva ya- yımlamasi C) Meşrutiyet yönetimine karşı “Din elden gidiyor." parolasıyla yılmasının isyan çıkması D) Yapılan inkılapları hedef alan Menemen Olayı'nın çıkması E) Halifeliğin kaldırılması üzerine Şeyh Sait öncülüğünde ayaklanma başlatılması ikiye'nin Werden M AK