Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

2. Gök Tanrı dini, Türklerin Orta Asya'da yaşam tarzlarına
uygun nitelikte idi. Özellikle yarı göçebe yaşam süren
Türkler bu dinin şartlarına kolay uyum sağlamaktaydı.
Bu bilgilere göre Gök Tanrı dininin aşağıdaki özellik-
lerinden hangisinin Türklerin yarı göçebe hayat tarzı-
na kolaylık sağladığı savunulabilir?
A) Cennet inancının olması
B
İbadethane zorunluluğu olmaması
Cehennem inancı olması
Hırsızlığın suç sayılması
Ahlak kurallarının olması
4
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. Gök Tanrı dini, Türklerin Orta Asya'da yaşam tarzlarına uygun nitelikte idi. Özellikle yarı göçebe yaşam süren Türkler bu dinin şartlarına kolay uyum sağlamaktaydı. Bu bilgilere göre Gök Tanrı dininin aşağıdaki özellik- lerinden hangisinin Türklerin yarı göçebe hayat tarzı- na kolaylık sağladığı savunulabilir? A) Cennet inancının olması B İbadethane zorunluluğu olmaması Cehennem inancı olması Hırsızlığın suç sayılması Ahlak kurallarının olması 4
5.
4.
8
Tarihî çağları sırasıyla yaşayan bir bölgede buluntuların
toprağın altından üstüne sıralanması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Toprak-taş - yazı - maden
B) Taş-toprak - maden - yazı
C) Yazı-taş - maden - toprak
Maden-yazı - taş - toprak
D)
E) Toprak-maden - taş - yazı
(0
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. 4. 8 Tarihî çağları sırasıyla yaşayan bir bölgede buluntuların toprağın altından üstüne sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Toprak-taş - yazı - maden B) Taş-toprak - maden - yazı C) Yazı-taş - maden - toprak Maden-yazı - taş - toprak D) E) Toprak-maden - taş - yazı (0
4.
Avrupa'da hüküm süren Habsburg hanedanlığının
önündeki en büyük engel Fransa ve İngiltere gibi
monarşilerdi. Osmanlıların Avrupa'daki bu mücadeleye
karışması siyasi dengenin bozulmasına neden oldu.
Osmanlıların Habsburglarla mücadele etmesi
sonucunda İngiltere ve Fransa yaşam alanını
genişletmeye başladı. Almanya'da başlayan reform
hareketi ve mezhep savaşları Kutsal Roma-Germen
İmparatorluğu'nu güç durumda bıraktı. Protestanlık adlı
yeni mezhep Almanya'da serbest bırakıldı. Batı'daki bu
gelişmeler Osmanlı Devleti'nin batı siyasetini olumlu
etkiledi.
Bu gelişmelerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Osmanlı Devleti, Avrupa'nın iç sorunlarından
yararlanmıştır.
B) Roma-German İmparatorluğu'nun zayıflamasında
Osmanlı Devleti'nin de payı vardır.
Co
C) Reform hareketi Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanları
etkilememiştir.
D) Habsburg-Osmanlı mücadelesi Batı'daki siyasi
dengeyi değiştirmiştir.
EX Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmaları Osmanlı
Devleti'nin çıkarına olmuştur.
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. Avrupa'da hüküm süren Habsburg hanedanlığının önündeki en büyük engel Fransa ve İngiltere gibi monarşilerdi. Osmanlıların Avrupa'daki bu mücadeleye karışması siyasi dengenin bozulmasına neden oldu. Osmanlıların Habsburglarla mücadele etmesi sonucunda İngiltere ve Fransa yaşam alanını genişletmeye başladı. Almanya'da başlayan reform hareketi ve mezhep savaşları Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nu güç durumda bıraktı. Protestanlık adlı yeni mezhep Almanya'da serbest bırakıldı. Batı'daki bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin batı siyasetini olumlu etkiledi. Bu gelişmelerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti, Avrupa'nın iç sorunlarından yararlanmıştır. B) Roma-German İmparatorluğu'nun zayıflamasında Osmanlı Devleti'nin de payı vardır. Co C) Reform hareketi Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanları etkilememiştir. D) Habsburg-Osmanlı mücadelesi Batı'daki siyasi dengeyi değiştirmiştir. EX Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmaları Osmanlı Devleti'nin çıkarına olmuştur. Diğer sayfaya geçiniz.
4) Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili değildir?
A) Haritalardaki bozulmada
B) Doğuda yerel saatin daha ileri olmasında
C) Yerden yükseldikçe görülebilen alanın
genişlemesinde
D) Enlem faktörünün ortaya çıkmasında
E) Ekvator'daki termik basınç kuşağında
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4) Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir? A) Haritalardaki bozulmada B) Doğuda yerel saatin daha ileri olmasında C) Yerden yükseldikçe görülebilen alanın genişlemesinde D) Enlem faktörünün ortaya çıkmasında E) Ekvator'daki termik basınç kuşağında
Avusturya'nın Eflak, Boğdan ve Erdel beyliklerini Osmanlı Devleti'ne
karşı kışkırtması üzerine Osmanlı Devleti, Avusturya'ya karşı savaş
başlatmıştır. Yapılan Haçova Meydan Savaşı'nda Avusturya mağlup
edilerek Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşmaya göre,
• Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak
• Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek.
• Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına
denk sayılacak.
Bu bilgilere göre,
I. Osmanlı Devleti ekonomik kazanç elde etmiştir.
II. Siyasi anlamda mütekabiliyet anlayışına göre hareket edilmiştir
III. Osmanlı Devleti, batida en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Avusturya'nın Eflak, Boğdan ve Erdel beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması üzerine Osmanlı Devleti, Avusturya'ya karşı savaş başlatmıştır. Yapılan Haçova Meydan Savaşı'nda Avusturya mağlup edilerek Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre, • Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak • Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek. • Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak. Bu bilgilere göre, I. Osmanlı Devleti ekonomik kazanç elde etmiştir. II. Siyasi anlamda mütekabiliyet anlayışına göre hareket edilmiştir III. Osmanlı Devleti, batida en geniş sınırlarına ulaşmıştır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
9. Dünyadaki en eski tapınakar, Malta'daki Grantija
tapınakları, İngiltere'deki Stonehenge ve Mısır'daki
piramitler olarak bilinirdi. Ta ki tarihin sıfır noktası
olarak bilinen Göbeklitepe keşfedilinceye kadar.
Bu bilgilerden hareketle çıkarılabilecek en ge-
nel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm tarihî bilgiler değişir.
B) Bilinen en eski tapınaklar Avrupa'dadır.
C) İnançlar, yerleşik yaşamı zorunlu kılmıştır.
D) Göbeklitepe'yi inşa edenler göçebedir.
E) Yeni belgeler mevcut bilgiyi değiştirebilir.
B
C
O
E
13. T
F
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Dünyadaki en eski tapınakar, Malta'daki Grantija tapınakları, İngiltere'deki Stonehenge ve Mısır'daki piramitler olarak bilinirdi. Ta ki tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe keşfedilinceye kadar. Bu bilgilerden hareketle çıkarılabilecek en ge- nel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüm tarihî bilgiler değişir. B) Bilinen en eski tapınaklar Avrupa'dadır. C) İnançlar, yerleşik yaşamı zorunlu kılmıştır. D) Göbeklitepe'yi inşa edenler göçebedir. E) Yeni belgeler mevcut bilgiyi değiştirebilir. B C O E 13. T F
4.
ABD Başkanı Wilson'un isteği üzerine 1919 Eylül'ünde
Türkiye'de manda idaresini ve Ermeni iddialarını ince-
lemek üzere Amerikalı General Harbord başkanlığın-
da 46 kişilik bir heyet Anadolu'ya gelerek Doğu Ana-
dolu'da incelemelerde bulunmuştur. Sivas'ta Mustafa
Kemal'le görüştükten sonra Erzurum'a giderek Türk
yetkililerle görüşen bu heyet, kendilerine sunulan so-
mut deliller karşısında Erzurum ve çevresinde Türkle-
rin çoğunlukta olduğu kanaatine varmıştır.
General Harbord'un heyetinde bu kanaatin oluşma-
sında aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkili ol-
duğu savunulabilir?
A) Mustafa Kemal'in heyetle Sivas'ta görüşerek Türk-
lerin haklı davasını anlatması
B) Tehcir edilen Ermenilerin sayılarını içeren rapor
sunulması
C) Rusların çekilmesinin ardında bölgede Ermenilerin
yaptığı zulmün tanıklarıyla anlatılması
D) 1914 yılına ait nüfus istatistiklerinin incelenmesi
Erzurum'daki Müslüman mezarlığının Ermeni me-
zarlığından çok daha büyük olması
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. ABD Başkanı Wilson'un isteği üzerine 1919 Eylül'ünde Türkiye'de manda idaresini ve Ermeni iddialarını ince- lemek üzere Amerikalı General Harbord başkanlığın- da 46 kişilik bir heyet Anadolu'ya gelerek Doğu Ana- dolu'da incelemelerde bulunmuştur. Sivas'ta Mustafa Kemal'le görüştükten sonra Erzurum'a giderek Türk yetkililerle görüşen bu heyet, kendilerine sunulan so- mut deliller karşısında Erzurum ve çevresinde Türkle- rin çoğunlukta olduğu kanaatine varmıştır. General Harbord'un heyetinde bu kanaatin oluşma- sında aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkili ol- duğu savunulabilir? A) Mustafa Kemal'in heyetle Sivas'ta görüşerek Türk- lerin haklı davasını anlatması B) Tehcir edilen Ermenilerin sayılarını içeren rapor sunulması C) Rusların çekilmesinin ardında bölgede Ermenilerin yaptığı zulmün tanıklarıyla anlatılması D) 1914 yılına ait nüfus istatistiklerinin incelenmesi Erzurum'daki Müslüman mezarlığının Ermeni me- zarlığından çok daha büyük olması
İNE GİRİŞ
TEST
3. Paleolitik Çağ, insanlık tarihinin en uzun ve
en ilkel dönemidir. Çakmak taslarının yontul-
hldomasıyla şekillendirilmiş kesici, delici ve kazıcı
blab aletler yapılmıştır. Tamamen doğaya bağlı
kalan insanlar, avcilik ve toplayıcılıkla hayat-
larını sürdürmüşlerdir. Mağara ve kaya sığı-
naklarını barınak olarak kullanan bu dönemin
insanları yaşadıkları mağaraların duvarlarına
hayvan ve av sahneleri resimleri yapmışlardır.
4.
2
+
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Paleoli-
tik Çağ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisine ulaşılamaz?
A) Tüketici bir anlayış hakimdir.
B) İlkel aletler yapılmıştır.
C) Göçebe yaşam hakimdir.
D) Sanatsal faaliyetler gelişmiştir. X
E) Savunmaya yönelik eşyalar yapılmıştır.
Yaşamının büyük bir bölümünü mağara duvar
innleverek geçiren Rahip Henry
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
İNE GİRİŞ TEST 3. Paleolitik Çağ, insanlık tarihinin en uzun ve en ilkel dönemidir. Çakmak taslarının yontul- hldomasıyla şekillendirilmiş kesici, delici ve kazıcı blab aletler yapılmıştır. Tamamen doğaya bağlı kalan insanlar, avcilik ve toplayıcılıkla hayat- larını sürdürmüşlerdir. Mağara ve kaya sığı- naklarını barınak olarak kullanan bu dönemin insanları yaşadıkları mağaraların duvarlarına hayvan ve av sahneleri resimleri yapmışlardır. 4. 2 + Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Paleoli- tik Çağ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Tüketici bir anlayış hakimdir. B) İlkel aletler yapılmıştır. C) Göçebe yaşam hakimdir. D) Sanatsal faaliyetler gelişmiştir. X E) Savunmaya yönelik eşyalar yapılmıştır. Yaşamının büyük bir bölümünü mağara duvar innleverek geçiren Rahip Henry
4.
Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal
kimliğin inşasında önemli rol oynar.
Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin
faydaları arasında gösterilemez?
A) Bireylerin kendi milletine aidiyet duygusuyla
bağlanmasını sağlaması
B) Vatan ve millet sevgisini kuvvetlendirmesi
C) İnsanın, mensubu olduğu toplumu diğer
toplumlardan üstün tutması
D) Toplumsal kimliğin gelişmesine yardımcı olması
E) Geçmiş hakkındaki aktarımlarla milletlerin ortak
hafızasını şekillendirmesi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4. Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin faydaları arasında gösterilemez? A) Bireylerin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlaması B) Vatan ve millet sevgisini kuvvetlendirmesi C) İnsanın, mensubu olduğu toplumu diğer toplumlardan üstün tutması D) Toplumsal kimliğin gelişmesine yardımcı olması E) Geçmiş hakkındaki aktarımlarla milletlerin ortak hafızasını şekillendirmesi
Örnek Soru 5
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre hükümet haberleşmesi dışında telsiz ve telgraf haberleşmesi İtilaf
Devletlerinin denetimine bırakılmıştır.
Buna göre İtilaf Devletlerinin,
I. Anadolu'da yapacakları işgalleri kolaylaştırmak
II. Anadolu'daki halkın direnme ve örgütlenme gücünü yok etmek
III. Anadolu'da yaşayan halkın gelişmeleri yakından izlemesini engellemek
gibi amaçlardan hangilerine yönelik hareket ettiği söylenebilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Örnek Soru 5 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre hükümet haberleşmesi dışında telsiz ve telgraf haberleşmesi İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılmıştır. Buna göre İtilaf Devletlerinin, I. Anadolu'da yapacakları işgalleri kolaylaştırmak II. Anadolu'daki halkın direnme ve örgütlenme gücünü yok etmek III. Anadolu'da yaşayan halkın gelişmeleri yakından izlemesini engellemek gibi amaçlardan hangilerine yönelik hareket ettiği söylenebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
4- Mondros Ateşkes Antlaşması' nın,
1. Haberleşme ve ulaşım araçları Itilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
I Osmanlı Devleti' nin orduları terhis edilecektir.
ill, Osmanlı yönetimi kömür ve akaryakit gibi enerji kaynaklarını ihraç etmeyecektir
maddelerinden hangilerinin doğrudan İtilaf Devletleri' nin Osmanlı topraklarında gerçekleştirecekleri isgallere karşı
oluşabilecek direnişi engellemeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve Ill
FOR Yok olan düzenin yerine millet gerceğine dayanarak yeni bir düzenin kurulmasını öngörmüştür."
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
4- Mondros Ateşkes Antlaşması' nın, 1. Haberleşme ve ulaşım araçları Itilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır. I Osmanlı Devleti' nin orduları terhis edilecektir. ill, Osmanlı yönetimi kömür ve akaryakit gibi enerji kaynaklarını ihraç etmeyecektir maddelerinden hangilerinin doğrudan İtilaf Devletleri' nin Osmanlı topraklarında gerçekleştirecekleri isgallere karşı oluşabilecek direnişi engellemeye yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve Ill FOR Yok olan düzenin yerine millet gerceğine dayanarak yeni bir düzenin kurulmasını öngörmüştür."
5.
1915'te İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı önle-
rine gelmesi üzerine Rusya, Boğazların kendisine ait olduğunu
gösteren bir yazılı antlaşmanın yapılmasını İngiltere ve Fran-
sa'dan istemiştir.
Rusya'nın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden endişe duy-
duğunu gösterir?
mixo?
X
Katoliklerin Ortodoks Kilisesi'ni denetim altına almasın-
dan
İstanbul'un başka bir İtilaf Devleti'ne verilmesinden
Boğazların Osmanlı egemenliğinde kalmasından
HO (0
D) Almanların Boğazlara hâkim olmasından
E) Boğazların uluslararası ticaret yolu haline gelmesinden
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. 1915'te İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı önle- rine gelmesi üzerine Rusya, Boğazların kendisine ait olduğunu gösteren bir yazılı antlaşmanın yapılmasını İngiltere ve Fran- sa'dan istemiştir. Rusya'nın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden endişe duy- duğunu gösterir? mixo? X Katoliklerin Ortodoks Kilisesi'ni denetim altına almasın- dan İstanbul'un başka bir İtilaf Devleti'ne verilmesinden Boğazların Osmanlı egemenliğinde kalmasından HO (0 D) Almanların Boğazlara hâkim olmasından E) Boğazların uluslararası ticaret yolu haline gelmesinden
7. Justinanus Kanunlarına göre; kişiler evli olduklarını önceden
yapılmış bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar hu-
zurunda evlenme isteklerini beyan ederek ispat eder.
Buna göre Justinanus Kanunlarıyla ilgili olarak;
1. medeni hukuk alanında çalışmalar yapıldığına
II. evliliklerde din adamlarınında yer aldığına
III. Tek eşliliğin yaygın olduğuna
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Dve H
B) Yalnız
E) I,ve
I ve II
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
7. Justinanus Kanunlarına göre; kişiler evli olduklarını önceden yapılmış bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar hu- zurunda evlenme isteklerini beyan ederek ispat eder. Buna göre Justinanus Kanunlarıyla ilgili olarak; 1. medeni hukuk alanında çalışmalar yapıldığına II. evliliklerde din adamlarınında yer aldığına III. Tek eşliliğin yaygın olduğuna çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Dve H B) Yalnız E) I,ve I ve II
A
Mustafa Kemal Paşa, Havza Genelgesi'nde işgallerin
protesto edilmesi için mitingler yapılmasını, İtilaf
Devletleri temsilciliklerine uyarı telgrafları
gönderilmesini, ayrıca Hristiyan azınlığa karşı saldırı ve
düşmanlıklarda bulunulmamasını istemiştir.
Buna göre, Havza Genelgesi'nin aşağıdakilerden
hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğu
savunulabilir?
A) Kişisel tepkinin toplumsal tepkiye/dönüşmesinde
B) Ateşkes antlaşmasının imzalanmasında V
C) Silahlı mücadelenin başlamasında
D) Düzenli ordunun kurulmasında
E) Sivas Kongresi'nin toplanmasında
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
A Mustafa Kemal Paşa, Havza Genelgesi'nde işgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılmasını, İtilaf Devletleri temsilciliklerine uyarı telgrafları gönderilmesini, ayrıca Hristiyan azınlığa karşı saldırı ve düşmanlıklarda bulunulmamasını istemiştir. Buna göre, Havza Genelgesi'nin aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğu savunulabilir? A) Kişisel tepkinin toplumsal tepkiye/dönüşmesinde B) Ateşkes antlaşmasının imzalanmasında V C) Silahlı mücadelenin başlamasında D) Düzenli ordunun kurulmasında E) Sivas Kongresi'nin toplanmasında
2.
1
-
Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve sa-
vaş tazminatı almayacaktır.
Uluslar, kendi geleceklerini kendileri tayin edecektir.
Boğazlar, uluslararası ticarete açılacaktır.
Wilson İlkeleri'nin yukarıda yer alan maddelerinden ha-
reketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti ile ilgili konulara da değinilmiştir.
B) Milliyetçi fikirler gözetilerek hazırlanmıştır.
C) Yenilen devletler için olumlu maddeler içermektedir.
D) İlkeler, İtilaf Devletleri tarafından hayata geçirilmiştir.
E) İtilaf Devletleri'nin daha da güçlenmesinin önüne geçil-
mek istenmiştir.
BAHC
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
2. 1 - Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve sa- vaş tazminatı almayacaktır. Uluslar, kendi geleceklerini kendileri tayin edecektir. Boğazlar, uluslararası ticarete açılacaktır. Wilson İlkeleri'nin yukarıda yer alan maddelerinden ha- reketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti ile ilgili konulara da değinilmiştir. B) Milliyetçi fikirler gözetilerek hazırlanmıştır. C) Yenilen devletler için olumlu maddeler içermektedir. D) İlkeler, İtilaf Devletleri tarafından hayata geçirilmiştir. E) İtilaf Devletleri'nin daha da güçlenmesinin önüne geçil- mek istenmiştir. BAHC
11. Dünya'nın ne zaman, nasıl ve hangi maddelerden oluştuğu,
tarih boyunca bilim insanlarının en önemli araştırma konula-
nından biri olmuştur. Bilimsel gelişmelere bağlı olarak 19. ve
20. yüzyıllarda bu konuda çeşitli fikir ve kuramlar ileri sürül-
müştür. Buna göre Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar
yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluş-
muş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır. Yo-
ğunluğu ve sıcaklığı fazla olan maddeler Dünya'nın merke-
zinde toplanmış, az olanlar ise dış kısmında kalmıştır. Bunun
sonucunda Dünya; yoğunluk ve sıcaklık bakımından üç kat-
mandan oluşmuştur. Bu katmanlara geosfer denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geosferi oluşturan
katmanlardır?
A) Yer kabuğu, biyosfer ve manto
B) Litosfer, hidrosfer ve atmosfer
C) Hidrosfer, magma ve yer kabuğu
D) Yer kabuğu, manto ve çekirdek
E) Atmosfer, çekirdek ve hidrosfer
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
11. Dünya'nın ne zaman, nasıl ve hangi maddelerden oluştuğu, tarih boyunca bilim insanlarının en önemli araştırma konula- nından biri olmuştur. Bilimsel gelişmelere bağlı olarak 19. ve 20. yüzyıllarda bu konuda çeşitli fikir ve kuramlar ileri sürül- müştür. Buna göre Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluş- muş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır. Yo- ğunluğu ve sıcaklığı fazla olan maddeler Dünya'nın merke- zinde toplanmış, az olanlar ise dış kısmında kalmıştır. Bunun sonucunda Dünya; yoğunluk ve sıcaklık bakımından üç kat- mandan oluşmuştur. Bu katmanlara geosfer denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geosferi oluşturan katmanlardır? A) Yer kabuğu, biyosfer ve manto B) Litosfer, hidrosfer ve atmosfer C) Hidrosfer, magma ve yer kabuğu D) Yer kabuğu, manto ve çekirdek E) Atmosfer, çekirdek ve hidrosfer