Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Soruları

7.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'ndeki,
I. Malta'nın kuşatılması,
II. Cerbe Deniz Savaşı,
III. Mohaç Meydan Savaşı,
ses IV. Viyana'nın kuşatılması
gelişmelerinden hangileri başarısızlıkla sonuç-
lanmıştır?
A) I ve III
D) II ve IV
B) I ve IV
E) III ve IV
C) II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
7. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'ndeki, I. Malta'nın kuşatılması, II. Cerbe Deniz Savaşı, III. Mohaç Meydan Savaşı, ses IV. Viyana'nın kuşatılması gelişmelerinden hangileri başarısızlıkla sonuç- lanmıştır? A) I ve III D) II ve IV B) I ve IV E) III ve IV C) II ve III
B
1
2. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u Fethi'yle Doğu Roma İmpara-
torluğu ortadan kaldırılmıştır. Fetih, Batı dünyasında bir teh- L
G
dit olarak algılanmıştır. Bu nedenle papa, bütün Hristiyanları
Haçlı bayrağı altında toplanmaya davet etmiştir. Fetihle
Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci tamamlanmış, devletin
Anadolu ve Avrupa toprakları birleşmiştir. Ayrıca Kuzey ve
Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz ve Ak-
deniz arasındaki su yollarının denetimi Osmanlıların eline
geçmiştir.
Bu bilgilere göre İstanbul'un Fethi'nin aşağıdakilerden
hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
V) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi alanda güç ka-
/zanmasında
S
A
A
M
BHristiyan aleminde Türklerle ilgili korku ve endişe hava-
Sının oluşmasında
CY Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artmasında
D) Safevi ve Timur devletlerinin Osmanlı Devleti'nin gücünü
kabul etmesinde
A
E) Osmank Devleti'ndeki kurumsallaşma sürecinin tamam-
lanmasında
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B 1 2. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u Fethi'yle Doğu Roma İmpara- torluğu ortadan kaldırılmıştır. Fetih, Batı dünyasında bir teh- L G dit olarak algılanmıştır. Bu nedenle papa, bütün Hristiyanları Haçlı bayrağı altında toplanmaya davet etmiştir. Fetihle Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci tamamlanmış, devletin Anadolu ve Avrupa toprakları birleşmiştir. Ayrıca Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz ve Ak- deniz arasındaki su yollarının denetimi Osmanlıların eline geçmiştir. Bu bilgilere göre İstanbul'un Fethi'nin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? V) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi alanda güç ka- /zanmasında S A A M BHristiyan aleminde Türklerle ilgili korku ve endişe hava- Sının oluşmasında CY Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artmasında D) Safevi ve Timur devletlerinin Osmanlı Devleti'nin gücünü kabul etmesinde A E) Osmank Devleti'ndeki kurumsallaşma sürecinin tamam- lanmasında
6. Doğu Roma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır?
A) Istanbul'daki Ayasofya, Roma dönemine aittir.
B) Justinianus dönemi en parlak dönemleridir.
C) Büyük Selçuklular ile yapılan Malazgirt Savaşı'nda
Anadolu'nun doğusunu kaybettiler.
D) Türkiye Selçukluları ile yaptıkları Miryokefalon Sava-
şı'nda Anadolu'yu geri alma ümidini yitirdiler.
E) Emevi ve Abbasi saldırıları sonucu yıkılmıştır.
kurslar
halk
ce si
Yuna
kiler
A) S
BYL
C)
D)
E)
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. Doğu Roma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi- si yanlıştır? A) Istanbul'daki Ayasofya, Roma dönemine aittir. B) Justinianus dönemi en parlak dönemleridir. C) Büyük Selçuklular ile yapılan Malazgirt Savaşı'nda Anadolu'nun doğusunu kaybettiler. D) Türkiye Selçukluları ile yaptıkları Miryokefalon Sava- şı'nda Anadolu'yu geri alma ümidini yitirdiler. E) Emevi ve Abbasi saldırıları sonucu yıkılmıştır. kurslar halk ce si Yuna kiler A) S BYL C) D) E)
III. İspanya'da baskı gören Yahudilerin
raklarına taşınması
gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştirildiği sa-
vunulabilir?
A) Yalnız I
●
●
●
D) II ve III
Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulmasını sağlayan
savaştır.
B) I ve II
Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılındaki son se-
feridir.
Fatih Sultan Mehmet'in 1473 yılında Akkoyunlu
Hükümdarı Uzun Hasan'ı yendiği savaştır.
A) Turnadağ
1
III. Murat'ın 1576 yılında Osmanlı himayesine aldı-
ği Kuzey Afrika toprağıdır.
C) I ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde
hangisi dışarıda kalır?
D) İnebahti
Padişahlar
Fatih Sultan
Mehmet
B) Otlukbeti
E) Zigetvar
Savaşlar
e) Fas
Otlukbeli Savaşı
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
III. İspanya'da baskı gören Yahudilerin raklarına taşınması gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştirildiği sa- vunulabilir? A) Yalnız I ● ● ● D) II ve III Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulmasını sağlayan savaştır. B) I ve II Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılındaki son se- feridir. Fatih Sultan Mehmet'in 1473 yılında Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ı yendiği savaştır. A) Turnadağ 1 III. Murat'ın 1576 yılında Osmanlı himayesine aldı- ği Kuzey Afrika toprağıdır. C) I ve III E) I, II ve III Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? D) İnebahti Padişahlar Fatih Sultan Mehmet B) Otlukbeti E) Zigetvar Savaşlar e) Fas Otlukbeli Savaşı
27. Fetih sayesinde "Fatih" unvanını alan Sultan II. Mehmed,
mutlak bir iktidar kazanmış, Roma'nın da mirasına
sahip çıkarak cihanda tek devlet ve tek hükümdar ideali
çerçevesinde cihanşûmul bir siyaset izlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed'in bu siyaseti
doğrultusunda izlediği faaliyetler arasında yer almaz?
A) Sırbistan'ın Fethi
B) Mora'nın Fethi
C) Eflak'ın Fethi
D) Girit'in Fethi
E) Kırım'ın Fethi
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
27. Fetih sayesinde "Fatih" unvanını alan Sultan II. Mehmed, mutlak bir iktidar kazanmış, Roma'nın da mirasına sahip çıkarak cihanda tek devlet ve tek hükümdar ideali çerçevesinde cihanşûmul bir siyaset izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed'in bu siyaseti doğrultusunda izlediği faaliyetler arasında yer almaz? A) Sırbistan'ın Fethi B) Mora'nın Fethi C) Eflak'ın Fethi D) Girit'in Fethi E) Kırım'ın Fethi
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyet
6. "Zulme iznimiz yoktur, biz, adaletten yanayız
Allah'ın hoşnutluğunu gözetiriz, biz onun emrine
razıyız
O Karamanoğlu, bizimle saltanat lafını etmeye kal-
kışırmış:
Şayet Allah izin verirse ben onu kara toprağa ka-
riştırayım da görsün."
(Fatih Sultan Mehmet'e ait bir şiir)
Bu şiirden;
1. Anadolu'da siyasi birliğin olmadığı,
A
II. Anadolu'da Türk-İslam devletleri arasında çekiş-
melerin yaşandığı,
III. Osmanlı Devleti döneminde kültürel alanda oluş-
turulan bazı eserlerin, tarihi bir ürün niteliği taşıdı-
ģi
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) I, II ve Ill
9.
7.
Murat döneminde oluşturulan ürünlerin Türkçe
ve sade bir dille yazdırılmak istenmesinde;
I. Türk dilinin gelişmesini sağlamak,
II. ikili yönetim anlayışını benimsetmek,
III. divan edebiyatının kabul edilebilirliğini artırmak
Bu görse
ğıdaki sa
diği söyl
A) Hat
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyet 6. "Zulme iznimiz yoktur, biz, adaletten yanayız Allah'ın hoşnutluğunu gözetiriz, biz onun emrine razıyız O Karamanoğlu, bizimle saltanat lafını etmeye kal- kışırmış: Şayet Allah izin verirse ben onu kara toprağa ka- riştırayım da görsün." (Fatih Sultan Mehmet'e ait bir şiir) Bu şiirden; 1. Anadolu'da siyasi birliğin olmadığı, A II. Anadolu'da Türk-İslam devletleri arasında çekiş- melerin yaşandığı, III. Osmanlı Devleti döneminde kültürel alanda oluş- turulan bazı eserlerin, tarihi bir ürün niteliği taşıdı- ģi çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) I, II ve Ill 9. 7. Murat döneminde oluşturulan ürünlerin Türkçe ve sade bir dille yazdırılmak istenmesinde; I. Türk dilinin gelişmesini sağlamak, II. ikili yönetim anlayışını benimsetmek, III. divan edebiyatının kabul edilebilirliğini artırmak Bu görse ğıdaki sa diği söyl A) Hat
BİLİMLER TESTİ
(6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
ilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
en iki
sanlı-
, dinî
lerdir.
daki-
ESEN YAYINLARI
140 ST 1B
12175
3.
B
Istanbul'un fethi sayesinde "Fatih" unvanını alan
Sultan II. Mehmet, mutlak bir iktidar kazanarak
kendisini Roma İmparatorluğu'nun tek varisi say-
mış ve "Kayser-i Rum" (Roma Kayseri) unvanını
da kullanmaya başlamıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılmasını güçleş-
tirdiği söylenebilir?
A Cihanşümul bir siyaset izlediğine
B Roma İmparatorluğu'nu devam ettirdiğine
C) Tek devlet ve hükümdar ideali çerçevesinde
hareket ettiğine
D) Rum halkını kendine bağlamaya çalıştığına
E) Merkezî otoritesini artırmaya çalıştığına
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
BİLİMLER TESTİ (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. en iki sanlı- , dinî lerdir. daki- ESEN YAYINLARI 140 ST 1B 12175 3. B Istanbul'un fethi sayesinde "Fatih" unvanını alan Sultan II. Mehmet, mutlak bir iktidar kazanarak kendisini Roma İmparatorluğu'nun tek varisi say- mış ve "Kayser-i Rum" (Roma Kayseri) unvanını da kullanmaya başlamıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmasını güçleş- tirdiği söylenebilir? A Cihanşümul bir siyaset izlediğine B Roma İmparatorluğu'nu devam ettirdiğine C) Tek devlet ve hükümdar ideali çerçevesinde hareket ettiğine D) Rum halkını kendine bağlamaya çalıştığına E) Merkezî otoritesini artırmaya çalıştığına
TARİH
8.
İstanbul'un fethinin sonuçları arasında;
1. Ticaret yollarının denetim altına alınması,
II. Avrupa'da Rönesan’ın başlaması için gereken şartların
oluşması,
III. Osmanlı Devleti'nde batılılaşma hareketlerinin başlaması,
IV. Hristiyan dünyanın koruyuculuğunun Osmanlılara geç-
mesi
gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I,II ve III
9. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde;
● Cenevizlilerden Amasra,
● İsfendivaroğull
C) III ve IV
E) I, IV ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
TARİH 8. İstanbul'un fethinin sonuçları arasında; 1. Ticaret yollarının denetim altına alınması, II. Avrupa'da Rönesan’ın başlaması için gereken şartların oluşması, III. Osmanlı Devleti'nde batılılaşma hareketlerinin başlaması, IV. Hristiyan dünyanın koruyuculuğunun Osmanlılara geç- mesi gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) I,II ve III 9. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde; ● Cenevizlilerden Amasra, ● İsfendivaroğull C) III ve IV E) I, IV ve III
bir za-
engel
ştır.
siya-
nden
32. Aşağıdaki yerlerden hangisinin ele geçirilmesi Osmanlı
Devleti'nin Doğu Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesine
katkıda bulunmamıştır?
A) Girit'in alınması
B) Kıbrıs'ın ele geçirilmesi
C) Mısır'ın alınması
D) Fas'ın kontrol altına alınması
E) Rodos'un fethedilmesi
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
bir za- engel ştır. siya- nden 32. Aşağıdaki yerlerden hangisinin ele geçirilmesi Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesine katkıda bulunmamıştır? A) Girit'in alınması B) Kıbrıs'ın ele geçirilmesi C) Mısır'ın alınması D) Fas'ın kontrol altına alınması E) Rodos'un fethedilmesi
26. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde
gerçekleşen olaylarından biri değildir?
A) Cerbe Deniz Savaşı'nın kazanılması
B) Kıbrıs'ın fethedilmesi
C) Mohaç Meydan Savaşı'nın kazanılması
D) 1. Viyana Kuşatması'nın yapılması
E) Belgrad kalesinin alınması
29. Sibel C
eski ya
muştu
Öğren
bekle
A) Ha
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
26. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde gerçekleşen olaylarından biri değildir? A) Cerbe Deniz Savaşı'nın kazanılması B) Kıbrıs'ın fethedilmesi C) Mohaç Meydan Savaşı'nın kazanılması D) 1. Viyana Kuşatması'nın yapılması E) Belgrad kalesinin alınması 29. Sibel C eski ya muştu Öğren bekle A) Ha
Sara Hatun: "Ey oğul! Bir Trabzon için bun-
ca zahmet çekmek nedendir?"
Fatih Sultan Mehmet: "Ana! Bu zahmet
din yolunadır ki yarın ahirette Allah'ın hu-
zuruna varınca mahcup olmayalım. Zira
bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu
zahmete katlanmazsak bize gazi demek
yalan olur."
Bu diyalogdan hareketle Fatih Sultan
Mehmet'in fetihlerde aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Cihan Hakimiyeti
B) İskan Politikası
C) Istimalet Politikası
D) Gaza ve Cihad Anlayışı
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Sara Hatun: "Ey oğul! Bir Trabzon için bun- ca zahmet çekmek nedendir?" Fatih Sultan Mehmet: "Ana! Bu zahmet din yolunadır ki yarın ahirette Allah'ın hu- zuruna varınca mahcup olmayalım. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmete katlanmazsak bize gazi demek yalan olur." Bu diyalogdan hareketle Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? A) Cihan Hakimiyeti B) İskan Politikası C) Istimalet Politikası D) Gaza ve Cihad Anlayışı
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik
faaliyetleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) İlk Osmanlı altın parası Fatih Dönemi'nde bastırıldı.
B) Paranın içindeki bakır oranı çoğaltılarak veya paranın
kenarları kırpılarak devalüasyon gerçekleştirildi.
C) İlk kâğıt para Abdülmecid Dönemi'nde bastırıldı.
D) İlk Osmanlı bakır parası I. Murad Dönemi'nde bastırıldı.
E) İlk denk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazır-
landı.
V
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik faaliyetleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İlk Osmanlı altın parası Fatih Dönemi'nde bastırıldı. B) Paranın içindeki bakır oranı çoğaltılarak veya paranın kenarları kırpılarak devalüasyon gerçekleştirildi. C) İlk kâğıt para Abdülmecid Dönemi'nde bastırıldı. D) İlk Osmanlı bakır parası I. Murad Dönemi'nde bastırıldı. E) İlk denk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazır- landı. V
6. 1. Anadolu Hisarı
II. Topkapı Sarayı
III. Kapalı Çarşı
Bu eserlerden hangileri Bizans İmparatorluğu'na
deniz yoluyla yapılacak yardımları önlemeye yö-
nelik olarak inşa edilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. 1. Anadolu Hisarı II. Topkapı Sarayı III. Kapalı Çarşı Bu eserlerden hangileri Bizans İmparatorluğu'na deniz yoluyla yapılacak yardımları önlemeye yö- nelik olarak inşa edilmiştir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
A
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
34. Ebu'l Feth
• Çağ Açan Hükümdar
• Kayser-i Rum
II. Mehmet, sahip olduğu ünvanları aşağıdaki yerlerde
hangisinin fethi ile kazanmıştır?
A) Trabzon
B) Mora
D) İstanbul
C) Eflak
E) Sırbistan
35. Haritada bir biyomun dünyadaki dağılış alanları taralı ol
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
A AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 34. Ebu'l Feth • Çağ Açan Hükümdar • Kayser-i Rum II. Mehmet, sahip olduğu ünvanları aşağıdaki yerlerde hangisinin fethi ile kazanmıştır? A) Trabzon B) Mora D) İstanbul C) Eflak E) Sırbistan 35. Haritada bir biyomun dünyadaki dağılış alanları taralı ol
G
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Fransa'ya
kapitülasyon denilen ticari ve hukuki ayrıcalıklar
tanınmasında;
1. Hristiyan dünyasını parçalama,
II. askerî açıdan müttefik bulma,
III. Akdeniz ticaretini canlandırma, +
amaçlarından hangileri doğrudan etkili olmuştur?
9.
Yalnız I
B) Yalnız III
D) ve III
I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
G Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Fransa'ya kapitülasyon denilen ticari ve hukuki ayrıcalıklar tanınmasında; 1. Hristiyan dünyasını parçalama, II. askerî açıdan müttefik bulma, III. Akdeniz ticaretini canlandırma, + amaçlarından hangileri doğrudan etkili olmuştur? 9. Yalnız I B) Yalnız III D) ve III I ve III E) I, II ve III
9
30. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un fethinden sonra Bizans'ın
yeniden canlanmasını engellemek isteyen Fatih Sultan
inov Mehmet, bu yönde hareket edebilecek siyasi oluşumlan
da ortadan kaldırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in bu
yönde attığı adımlardan biridir?
A) Kırım'ın Osmanlı hâkimiyeti altına alınması
B) Mora Despotluğu'nun yıkılması
C) Belgrat'ın fethedilmesi
D) Eflak ve Boğdan'ın hâkimiyet altına alınması
E) Otranto Kalesi'nin fethedilmesi
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
9 30. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un fethinden sonra Bizans'ın yeniden canlanmasını engellemek isteyen Fatih Sultan inov Mehmet, bu yönde hareket edebilecek siyasi oluşumlan da ortadan kaldırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in bu yönde attığı adımlardan biridir? A) Kırım'ın Osmanlı hâkimiyeti altına alınması B) Mora Despotluğu'nun yıkılması C) Belgrat'ın fethedilmesi D) Eflak ve Boğdan'ın hâkimiyet altına alınması E) Otranto Kalesi'nin fethedilmesi