Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Soruları

k
i sağlamak
uş yıllarında sadece
ancılara uygulamıştır.
itibaren bu usul bir
engin kişilerin malları
usulü ile amaçladığı
den hangisi yer almaz?
t etmelerini sağlamak
D) Şehzu
E) Yönetimde yerli halkl
11. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed Döne-
mi'nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik
uygulamalardan biri olduğu söylenemez?
A) Kardeş katli yasasının çıkarılması
B) Musadere kanununun uygulanması
C) Sahn-i Seman medreselerinin açılması
D) Divana sadrazamın başkanlık yapması
E) Padişahın idarecilik yanında halifelik unvanınıda kul-
lanması
edan ve Kanunname-i Ali Osman
Napu
olarak;
1. Jeopolit
II. Ekono
III. Eger
yargıl
A) Y
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
k i sağlamak uş yıllarında sadece ancılara uygulamıştır. itibaren bu usul bir engin kişilerin malları usulü ile amaçladığı den hangisi yer almaz? t etmelerini sağlamak D) Şehzu E) Yönetimde yerli halkl 11. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed Döne- mi'nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik uygulamalardan biri olduğu söylenemez? A) Kardeş katli yasasının çıkarılması B) Musadere kanununun uygulanması C) Sahn-i Seman medreselerinin açılması D) Divana sadrazamın başkanlık yapması E) Padişahın idarecilik yanında halifelik unvanınıda kul- lanması edan ve Kanunname-i Ali Osman Napu olarak; 1. Jeopolit II. Ekono III. Eger yargıl A) Y
On
0-
r.
n
1. Venediklilere İstanbul'da elçi bulundurma hakkının
1.
verilmesi
II. İspanya'daki Yahudilerin Balkanlara yerleştirilmesi
III. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde sınırları genişletme ama-
cının olmadığı savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) II ve III
5.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
On 0- r. n 1. Venediklilere İstanbul'da elçi bulundurma hakkının 1. verilmesi II. İspanya'daki Yahudilerin Balkanlara yerleştirilmesi III. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi Yukarıdakilerin hangilerinde sınırları genişletme ama- cının olmadığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) I ve II E) I, II ve III C) II ve III 5.
20221603
at ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru ve
, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak B
kısmına işaretleyiniz.
3.
LIMLER TESTI
4.
Istanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet,
birleşmesine karşı çıkmasıyla tanınan Gennadios Sch
Ortodoks Patrikliği'ni yaşatma görevini verdi. Istanb
meni Patrikhanesi de açtıran Fatih; Iran, Islam, Türk ve
hükümdarlık geleneklerini şahsında birleştirmeye çalış
Fatih Sultan Mehmet'in bu siyasetinin hedefleri a
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
arasing
A) Rumların Vatikan'ın nüfuzuna girmesini engellemek
B) Geçmiş uygarlıkların birikimlerinden yararlanmak
C) Hoşgörülü bir yönetim oluşturmak
VACA
D) Merkezi otonteyi güçlendirmek
E) Hristiyan mezhep birliğini sağlamak
Mustafa Kemal, vatanın düşman işgâlinden nasıl kurtulacağın
Anadolu'ya geçmeden İstanbul'da yakın arkadaşlarıyla konuş
muştu. Ayrıca Türk halkını çağdaş medeniyet seviyesine çıka
mak için de ne gibi inkılaplar yapılacağını önceden düşün
tasarlamıştı.
Bu bilgiler Mustafa Kemal'in hangi yönüne işaret etmek
PR dir?
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
20221603 at ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru ve , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak B kısmına işaretleyiniz. 3. LIMLER TESTI 4. Istanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, birleşmesine karşı çıkmasıyla tanınan Gennadios Sch Ortodoks Patrikliği'ni yaşatma görevini verdi. Istanb meni Patrikhanesi de açtıran Fatih; Iran, Islam, Türk ve hükümdarlık geleneklerini şahsında birleştirmeye çalış Fatih Sultan Mehmet'in bu siyasetinin hedefleri a aşağıdakilerden hangisi yoktur? arasing A) Rumların Vatikan'ın nüfuzuna girmesini engellemek B) Geçmiş uygarlıkların birikimlerinden yararlanmak C) Hoşgörülü bir yönetim oluşturmak VACA D) Merkezi otonteyi güçlendirmek E) Hristiyan mezhep birliğini sağlamak Mustafa Kemal, vatanın düşman işgâlinden nasıl kurtulacağın Anadolu'ya geçmeden İstanbul'da yakın arkadaşlarıyla konuş muştu. Ayrıca Türk halkını çağdaş medeniyet seviyesine çıka mak için de ne gibi inkılaplar yapılacağını önceden düşün tasarlamıştı. Bu bilgiler Mustafa Kemal'in hangi yönüne işaret etmek PR dir?
layışının benimsenmesi, aşağıdakilerden hangisinde dü
Devleti'nde "Kalyona kalyonla karşılık verilmest an-
zenleme yapılacağının işaretidir?
A) Vergi sistemi
B) Eğitim kurumları
InCT
Gemicilik
Mimari
E) Ateşli silah
12. Venedik'in, Akdeniz'deki Osmanlı ticaret gemilerine zarar
vermeye başlaması ve Karadağlıları Osmanlı Devleti'ne kar-
şı isyana teşvik etmesi üzerine Osmanlı Devleti, 1715 yılında
Venedik'e savaş ilan etti. Osmanlı donanması Venedik'in eline
geçmiş olan Mora Yarımadası'nı geri almayı başardı.
Bu gelişmeler,
1. Osmanlı'nın Akdeniz'deki nüfuzu artmıştır.
II. Osmanlı Devleti egemenlik haklarını korumaya çalışmıştır.
III. Osmanlı Devleti deniz gücünü şlah girişiminde bulunmuş-
tur.
yargılarından hangilerini doğrulamak için kullanılabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve II
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
layışının benimsenmesi, aşağıdakilerden hangisinde dü Devleti'nde "Kalyona kalyonla karşılık verilmest an- zenleme yapılacağının işaretidir? A) Vergi sistemi B) Eğitim kurumları InCT Gemicilik Mimari E) Ateşli silah 12. Venedik'in, Akdeniz'deki Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermeye başlaması ve Karadağlıları Osmanlı Devleti'ne kar- şı isyana teşvik etmesi üzerine Osmanlı Devleti, 1715 yılında Venedik'e savaş ilan etti. Osmanlı donanması Venedik'in eline geçmiş olan Mora Yarımadası'nı geri almayı başardı. Bu gelişmeler, 1. Osmanlı'nın Akdeniz'deki nüfuzu artmıştır. II. Osmanlı Devleti egemenlik haklarını korumaya çalışmıştır. III. Osmanlı Devleti deniz gücünü şlah girişiminde bulunmuş- tur. yargılarından hangilerini doğrulamak için kullanılabilir? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve II
3.
Fatih Sultan Mehmet Dönemi'ne kadar devlet yönetiminde
padişahtan sonra hüküm ve nüfuz, Türk vezir ve beylerinin
ellerinde iken bu dönemden sonra devşirme sistemi ile
yetiştirilen devlet adamları onların yerini almıştır. Ayrıca
veziriazamların yetkileri artırılarak devletin en yüksek amiri
haline getirilmiş ancak kendilerine hükümdar karşısında
hiçbir yetki verilmemiştir.
Buna göre Fatih Sultan Mehmet'in;
Aris
Aristokrat bir zümre oluşturmak,
Il Mutlak ve merkezî bir yönetim kurmak,
III. Balkanlar'da yapılacak savaşlarda Rumların desteğini
sağlamak
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve II
E) I, II ve III
Muhos (3)
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
3. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'ne kadar devlet yönetiminde padişahtan sonra hüküm ve nüfuz, Türk vezir ve beylerinin ellerinde iken bu dönemden sonra devşirme sistemi ile yetiştirilen devlet adamları onların yerini almıştır. Ayrıca veziriazamların yetkileri artırılarak devletin en yüksek amiri haline getirilmiş ancak kendilerine hükümdar karşısında hiçbir yetki verilmemiştir. Buna göre Fatih Sultan Mehmet'in; Aris Aristokrat bir zümre oluşturmak, Il Mutlak ve merkezî bir yönetim kurmak, III. Balkanlar'da yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve II E) I, II ve III Muhos (3)
.
Aşağıdaki haritada XVIII. yüzyılın sonuna doğru Osmani De
leti'nin sınırları gösterilmiştir.
Flanna
Cezayir
Tunus
Karlofça
Belgrad
A) Balkanlar
C) Doğu Akdeniz
Trablusgarp
Hotin
Karadeniz
Edime Istanbul
Akdeniz
Osmanlı Devleti
Kahire
Kinm
Kars
E) Arap Yarımadası
Şam
Haza
De
Medine
Arabistan
Basr
Mekke
Haritadaki sınırlara bakarak Osmanlı'nın aşağıdaki coğraf.
yalardan hangisinde varlık gösterdiği söylenemez?
B) Kuzey Afrika
D) Orta Asya
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
. Aşağıdaki haritada XVIII. yüzyılın sonuna doğru Osmani De leti'nin sınırları gösterilmiştir. Flanna Cezayir Tunus Karlofça Belgrad A) Balkanlar C) Doğu Akdeniz Trablusgarp Hotin Karadeniz Edime Istanbul Akdeniz Osmanlı Devleti Kahire Kinm Kars E) Arap Yarımadası Şam Haza De Medine Arabistan Basr Mekke Haritadaki sınırlara bakarak Osmanlı'nın aşağıdaki coğraf. yalardan hangisinde varlık gösterdiği söylenemez? B) Kuzey Afrika D) Orta Asya
MLER TESTİ
20221603 OT
in Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
e alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
mına işaretleyiniz.
3.
İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, kiliselerin
birleşmesine karşı çıkmasıyla tanınan Gennadios Scholarios'a
Ortodoks Patrikliği'ni yaşatma görevini verdi. İstanbul'da Er-
meni Patrikhanesi de açtıran Fatih; Iran, Islam, Türk ve Roma
hükümdarlık geleneklerini şahsında birleştirmeye çalıştı.
Fatih Sultan Mehmet'in bu siyasetinin hedefleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Rumların Vatikan'ın nüfuzuna girmesini engellemek
Geçmiş uygarlıkların birikimlerinden yararlanmak
C) Hoşgörülü bir yönetim oluşturmak
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
E Hristiyan mezhep birliğini sağlamak
B
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
MLER TESTİ 20221603 OT in Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi e alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. mına işaretleyiniz. 3. İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, kiliselerin birleşmesine karşı çıkmasıyla tanınan Gennadios Scholarios'a Ortodoks Patrikliği'ni yaşatma görevini verdi. İstanbul'da Er- meni Patrikhanesi de açtıran Fatih; Iran, Islam, Türk ve Roma hükümdarlık geleneklerini şahsında birleştirmeye çalıştı. Fatih Sultan Mehmet'in bu siyasetinin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Rumların Vatikan'ın nüfuzuna girmesini engellemek Geçmiş uygarlıkların birikimlerinden yararlanmak C) Hoşgörülü bir yönetim oluşturmak D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek E Hristiyan mezhep birliğini sağlamak B
JOsman iz
COER
masi
C grazi
Devil
olduğu
craz?
6 mulkiy et
Gurun dergist &
7. XVI. yüzyılda ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden
hangisi, Osmanlı Devleti'nin hem ekonomik hem de
stratejik öneminin azalmasında diğerlerinden daha
etkili olmuştur?
Verg is
Lift resim
Olgakt
oderler
11.
A) Protestanlık mezhebinin ortaya çıkması
BAvrupa'da mesen adı verilen zengin bir sınıfın ortaya
çıkması
Q
Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması
6) Ümit Burnu'nun keşfiyle ticaretin okyanuslara kayması
E) Anadolu'da loncaların esnaflar arasında birlik oluştur-
or
Bu
dir
A)
B
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
JOsman iz COER masi C grazi Devil olduğu craz? 6 mulkiy et Gurun dergist & 7. XVI. yüzyılda ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin hem ekonomik hem de stratejik öneminin azalmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur? Verg is Lift resim Olgakt oderler 11. A) Protestanlık mezhebinin ortaya çıkması BAvrupa'da mesen adı verilen zengin bir sınıfın ortaya çıkması Q Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması 6) Ümit Burnu'nun keşfiyle ticaretin okyanuslara kayması E) Anadolu'da loncaların esnaflar arasında birlik oluştur- or Bu dir A) B
30. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fethinin
Osmanlı Devleti'nde doğurduğu sonuçlardan
biri değildir?
A) Toprak bütünlüğünün sağlanması
B) Ipek Yolu'nun denetim altına alınması
C) II. Mehmet'in Fatih unvanını alması
D) Devletin feodal bir yapı kazanması
E) İslam dünyasındaki saygınlığın artmasi
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
30. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fethinin Osmanlı Devleti'nde doğurduğu sonuçlardan biri değildir? A) Toprak bütünlüğünün sağlanması B) Ipek Yolu'nun denetim altına alınması C) II. Mehmet'in Fatih unvanını alması D) Devletin feodal bir yapı kazanması E) İslam dünyasındaki saygınlığın artmasi
3.
II. Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan
bazıları şunlardır:
► Rumeli Hisarı'nın yaptırılması
► Büyük toplar döktürülmesi
►400 parça donanma hazırlanması
▸ Karamanoğulları ile antlaşma imzalanması
Bu hazırlıklar dikkate alındığında aşağıdakilerden han-
gisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Kuşatmanın denizden desteklenmesi
B) İstanbul'u çevreleyen surların yıkılması
C) Aynı anda iki cephede savaşmaktan kaçınılması
D) Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısının kesilmesi
E) Boğazlar yoluyla gelecek yardımların önlenmesi
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
3. II. Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan bazıları şunlardır: ► Rumeli Hisarı'nın yaptırılması ► Büyük toplar döktürülmesi ►400 parça donanma hazırlanması ▸ Karamanoğulları ile antlaşma imzalanması Bu hazırlıklar dikkate alındığında aşağıdakilerden han- gisinin amaçlandığı söylenemez? A) Kuşatmanın denizden desteklenmesi B) İstanbul'u çevreleyen surların yıkılması C) Aynı anda iki cephede savaşmaktan kaçınılması D) Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısının kesilmesi E) Boğazlar yoluyla gelecek yardımların önlenmesi
4. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden son-
ra gayrimüslimler için yayımladığı ahitname ile
"Kabul eyledim ki ayinlerini yani ibadetlerini daha
önceki âdetleri üzerine yapalar, vergilerini âdet üze-
re vereler, onlara kimse düşmanlık etmeye." buyru-
ğunu vermesi bu kesimlerin;
I. devlete gönüllü bağlanmalarını sağlama,
II. can ve mal güvenliklerini güvence altına alma,
III. dinsel ve etnik özelliklerini sürdürebilmelerini
sağlama
durumlarından hangilerine katkı yaptığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız 1
D) II ve III
KTF-TYT-TAR-02
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
11
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
4. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden son- ra gayrimüslimler için yayımladığı ahitname ile "Kabul eyledim ki ayinlerini yani ibadetlerini daha önceki âdetleri üzerine yapalar, vergilerini âdet üze- re vereler, onlara kimse düşmanlık etmeye." buyru- ğunu vermesi bu kesimlerin; I. devlete gönüllü bağlanmalarını sağlama, II. can ve mal güvenliklerini güvence altına alma, III. dinsel ve etnik özelliklerini sürdürebilmelerini sağlama durumlarından hangilerine katkı yaptığı söyle- nebilir? A) Yalnız 1 D) II ve III KTF-TYT-TAR-02 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 11
8. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında 1448'de yapı-
lan II. Kosova Savaşı'ndan sonra, Avrupalılar savun-
ma durumuna geçmişlerdir. Buna rağmen sonraki
yıllarda da Osmanlı - Haçlı savaşları devam etmiş-
tir.
Bu duruma,
1. Osmanlıların Avrupa'da ilerlemeye devam et-
mesi,
II. Osmanlıların, Akdeniz'de üstünlük kurmaya ça-
lışması,
III. Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatması
gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
9. II. Murat padişahlığı döneminde Bizans'ın kışkırttı-
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
8. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında 1448'de yapı- lan II. Kosova Savaşı'ndan sonra, Avrupalılar savun- ma durumuna geçmişlerdir. Buna rağmen sonraki yıllarda da Osmanlı - Haçlı savaşları devam etmiş- tir. Bu duruma, 1. Osmanlıların Avrupa'da ilerlemeye devam et- mesi, II. Osmanlıların, Akdeniz'de üstünlük kurmaya ça- lışması, III. Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatması gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III 9. II. Murat padişahlığı döneminde Bizans'ın kışkırttı-
SOSYAL BİLİMLER
in Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
nlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
sma işaretleyiniz.
3. Osmanlı Devleti'nin sinirian XVI. yüzyılın ikinci yarısında;
Basra'dan Viyana'ya, Kafkasya'dan Fas'a ve Kırım'dan
Yemen'e kadar genişlemişti.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişme-
lerinden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabi-
A) Güçlü bir kara ordusu ve donanma oluşturulması
B) Anayasal yönetime geçilmesi
C) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesine son
verilmesi
D) Federatif yönetim esasına geçilmesi
E) Halka yönetimde eşit haklar tanınması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
SOSYAL BİLİMLER in Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini nlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. sma işaretleyiniz. 3. Osmanlı Devleti'nin sinirian XVI. yüzyılın ikinci yarısında; Basra'dan Viyana'ya, Kafkasya'dan Fas'a ve Kırım'dan Yemen'e kadar genişlemişti. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişme- lerinden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabi- A) Güçlü bir kara ordusu ve donanma oluşturulması B) Anayasal yönetime geçilmesi C) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesine son verilmesi D) Federatif yönetim esasına geçilmesi E) Halka yönetimde eşit haklar tanınması
1.
SORULAR
962 yılında kurulan Kutsal Roma Germen Imparatorluğu
tahtına 1516'da Şarlken geçmiş böylece Avrupa'da
Habsburg Hanedanı hüküm sürmeye başlamıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'ne yönelik aşağıdaki
politikalardan hangisini canlandırdığı söylenebilir?
A) Yeni ticaret yollarının aranması
B) Hristiyan birliğinin sağlanması
C) Azınlık isyanlarının başlatılması
B
Kapitülasyonların yaygınlaştırılması
E) Dış borçlanmaya mecbur bırakılması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
1. SORULAR 962 yılında kurulan Kutsal Roma Germen Imparatorluğu tahtına 1516'da Şarlken geçmiş böylece Avrupa'da Habsburg Hanedanı hüküm sürmeye başlamıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'ne yönelik aşağıdaki politikalardan hangisini canlandırdığı söylenebilir? A) Yeni ticaret yollarının aranması B) Hristiyan birliğinin sağlanması C) Azınlık isyanlarının başlatılması B Kapitülasyonların yaygınlaştırılması E) Dış borçlanmaya mecbur bırakılması
38. II. Mehmet'in Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek amacıyla aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?
A) Gelibolu tersanesindeki gemileri tamir ettirmek
B) Mora ve Arnavutluk'a kuvvetler göndermek
C) Macarlarla mütareke imzalamak
D) Anadolu Hisarı'nın inşa ettirmek
E) Güçlü bir donanma meydana getirmek
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
38. II. Mehmet'in Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek amacıyla aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden han- gisi yoktur? A) Gelibolu tersanesindeki gemileri tamir ettirmek B) Mora ve Arnavutluk'a kuvvetler göndermek C) Macarlarla mütareke imzalamak D) Anadolu Hisarı'nın inşa ettirmek E) Güçlü bir donanma meydana getirmek
36. Serdar, tarih dersi için aşağıdaki kronolojik tabloyu hazırlamış ancak bazı olayların tarihlerini karıştırmıştır.
I
||
IV
V
İstanbul'un Fethi
Trabzon'un Alınması
Çaldıran Muharebesi
Cem Sultan Olayı
Otlukbeli Savaşı
Buna göre Serdar, hangi olayların yerlerini değiştirirse hatasını düzeltmiş olur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve V
D) III ve IV
E) III ve V
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
36. Serdar, tarih dersi için aşağıdaki kronolojik tabloyu hazırlamış ancak bazı olayların tarihlerini karıştırmıştır. I || IV V İstanbul'un Fethi Trabzon'un Alınması Çaldıran Muharebesi Cem Sultan Olayı Otlukbeli Savaşı Buna göre Serdar, hangi olayların yerlerini değiştirirse hatasını düzeltmiş olur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve V D) III ve IV E) III ve V