Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

8.
Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı hakkında kaleme
aldığı günlüklerinde : "9 Kasım 1916 ziyaret Veysel
Karani'den hareket olundu... Yollarda birçok muhacir
gördük, Bitlis'e geri dönüyorlardı. Cümlesi aç sefil, ölüme
mahkum bir hâlde. 4-5 yaşlarında bir çocuğu ailesi yol
üzerinde terk etmiş, bu da bir karı kocanın peşine takılmış.
Onları ağlayarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerini
niçin çocuğu almadıkları için azarladım..''Bizim evladımız
değildir'. dediler."
Mustafa Kemal'in bu sözleri ile Birinci Dünya
Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu
yaptığı savunulamaz?
A) İnsan haklarının ihlal edilmesine
B) Ülke sınırlarında değişikliklere yol açmasına
C) Aile parçalanmalarına neden olmasına
D) Toplumları yer değişikliklerine zorlamasına
E) İnsan hayatında derin yaralar açmasına
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
8. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı hakkında kaleme aldığı günlüklerinde : "9 Kasım 1916 ziyaret Veysel Karani'den hareket olundu... Yollarda birçok muhacir gördük, Bitlis'e geri dönüyorlardı. Cümlesi aç sefil, ölüme mahkum bir hâlde. 4-5 yaşlarında bir çocuğu ailesi yol üzerinde terk etmiş, bu da bir karı kocanın peşine takılmış. Onları ağlayarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerini niçin çocuğu almadıkları için azarladım..''Bizim evladımız değildir'. dediler." Mustafa Kemal'in bu sözleri ile Birinci Dünya Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz? A) İnsan haklarının ihlal edilmesine B) Ülke sınırlarında değişikliklere yol açmasına C) Aile parçalanmalarına neden olmasına D) Toplumları yer değişikliklerine zorlamasına E) İnsan hayatında derin yaralar açmasına
8.
Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı hakkında kaleme
aldığı günlüklerinde : "9 Kasım 1916 ziyaret Veysel
Karani'den hareket olundu... Yollarda birçok muhacir
gördük, Bitlis'e geri dönüyorlardı. Cümlesi aç sefil, ölüme
mahkum bir hâlde. 4-5 yaşlarında bir çocuğu ailesi yol
üzerinde terk etmiş, bu da bir karı kocanın peşine takılmış.
Onları ağlayarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerini
niçin çocuğu almadıkları için azarladım..''Bizim evladımız
değildir'. dediler."
Mustafa Kemal'in bu sözleri ile Birinci Dünya
Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu
yaptığı savunulamaz?
A) Insan haklarının ihlal edilmesine
B) Ülke sınırlarında değişikliklere yol açmasına
C) Aile parçalanmalarına neden olmasına
D) Toplumları yer değişikliklerine zorlamasına
E) Insan hayatında derin yaralar açmasına
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
8. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı hakkında kaleme aldığı günlüklerinde : "9 Kasım 1916 ziyaret Veysel Karani'den hareket olundu... Yollarda birçok muhacir gördük, Bitlis'e geri dönüyorlardı. Cümlesi aç sefil, ölüme mahkum bir hâlde. 4-5 yaşlarında bir çocuğu ailesi yol üzerinde terk etmiş, bu da bir karı kocanın peşine takılmış. Onları ağlayarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerini niçin çocuğu almadıkları için azarladım..''Bizim evladımız değildir'. dediler." Mustafa Kemal'in bu sözleri ile Birinci Dünya Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz? A) Insan haklarının ihlal edilmesine B) Ülke sınırlarında değişikliklere yol açmasına C) Aile parçalanmalarına neden olmasına D) Toplumları yer değişikliklerine zorlamasına E) Insan hayatında derin yaralar açmasına
eumurbaşkanı olm
10. Nil: 16 Mayıs 1919'da Ingiltere Dışişleri Bakanlığına bir
mektup göndererek Batı Anadolu'daki bir kentin
işgalini
protesto etti. Kentte nüfus çoğunluğunun Türklerde
olduğunu vurguladı. Işgalcilerin bir-iki saat içinde iki bine
yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin
katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin'i yıllar
sonra bile onurla anacağını da sözlerine ekledi.
13. Istanbul Milletvekili Abdur
kayıtsız şartsız milletindir.
bu... Doğan çocuğun adic
Abdurrahman Şeref Bey
şeklinde ifade ettiği gelin
hangisi olduğu söyleneb
Nil'in bu mektubunda aşağıdaki yerlerden hangisinin
işgalini protesto ettiği söylenebilir?
A) Aydın B) Balıkesir C) Fethiye
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldinimasi
D) Marmaris
E) Izmir
C) Cumhuriyetin ilan edilm
D) TBMM'nin açılması
E) Teşkilat- Esasiye Kanu
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
eumurbaşkanı olm 10. Nil: 16 Mayıs 1919'da Ingiltere Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndererek Batı Anadolu'daki bir kentin işgalini protesto etti. Kentte nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğunu vurguladı. Işgalcilerin bir-iki saat içinde iki bine yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin'i yıllar sonra bile onurla anacağını da sözlerine ekledi. 13. Istanbul Milletvekili Abdur kayıtsız şartsız milletindir. bu... Doğan çocuğun adic Abdurrahman Şeref Bey şeklinde ifade ettiği gelin hangisi olduğu söyleneb Nil'in bu mektubunda aşağıdaki yerlerden hangisinin işgalini protesto ettiği söylenebilir? A) Aydın B) Balıkesir C) Fethiye A) Saltanatın kaldırılması B) Halifeliğin kaldinimasi D) Marmaris E) Izmir C) Cumhuriyetin ilan edilm D) TBMM'nin açılması E) Teşkilat- Esasiye Kanu
OSYM) TARINDA 2
XX. Yüz
1.
Wilson Prensiplerinin 12.maddesinde "Osmanlı
İmparatorluğu'nun, nüfusunun çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği
güvence altına alınmalıdır." denmiştir.
Paris Barış Konferansı'nda Yunanlılar sundukları
sahte belgelerle İzmir ve çevresinde nüfus açısından
Rumların çoğunlukta olduklarını İngiltere'ye kabul
ettirmişlerdir. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali,
konferansa katılan diğer devletler tarafından da
kabul edilmiştir.
Buna göre Wilson Prensiplerinin 12.maddesi ile Paris
Barış Konferansı kararının birbiriyle çelişmesi,
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)) Wilson Prensiplerinin İtilaf Devletleri tarafından kabul
görmemiş olmasıyla
B) Uluslararası ilişkilere İtilaf Devletlerinin çıkarlarının
yön vermesiyle
C) Osmanlı Devleti ile imzalanacak barış antlaşmasının
şartlarının tam belirlenememiş olmasıyla
D) Paris Barış Konferansı'na hem İtilaf hem de İttifak
Devletlerinin katılmış olmasıyla
E) Birinci Dünya Savaşı sonucunda bazı devletlerde
rejim değişikliği yaşanmasıyla
budete do D
Bes
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
OSYM) TARINDA 2 XX. Yüz 1. Wilson Prensiplerinin 12.maddesinde "Osmanlı İmparatorluğu'nun, nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınmalıdır." denmiştir. Paris Barış Konferansı'nda Yunanlılar sundukları sahte belgelerle İzmir ve çevresinde nüfus açısından Rumların çoğunlukta olduklarını İngiltere'ye kabul ettirmişlerdir. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, konferansa katılan diğer devletler tarafından da kabul edilmiştir. Buna göre Wilson Prensiplerinin 12.maddesi ile Paris Barış Konferansı kararının birbiriyle çelişmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A)) Wilson Prensiplerinin İtilaf Devletleri tarafından kabul görmemiş olmasıyla B) Uluslararası ilişkilere İtilaf Devletlerinin çıkarlarının yön vermesiyle C) Osmanlı Devleti ile imzalanacak barış antlaşmasının şartlarının tam belirlenememiş olmasıyla D) Paris Barış Konferansı'na hem İtilaf hem de İttifak Devletlerinin katılmış olmasıyla E) Birinci Dünya Savaşı sonucunda bazı devletlerde rejim değişikliği yaşanmasıyla budete do D Bes
3504302191550459D219155048 9D219155049219155048 1350
A Á A+
19-
I. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın yapılması 9D2 5509 ERDE
II. İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi
5043021915504
55048
III. I. Inönü Savaşı'nın kazanılması
Sovyet Rusya'nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması'nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili
olmuştur?
504902550248 3D2
D
DO A) Yalnız il
A) Yalnız II
5502895504302
1650490219155048
OB) Yalnız III SEEDS 50D550 550
902 9155048 902
O OHLS 90219155048 90219155048 90219155044
)
D) Yalniz! 02191550BD219155041D2 9155048 DP 150
155048
9D21915504892
DO E) I-III 39D219155048 90219155048 90219155041
OE
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3504302191550459D219155048 9D219155049219155048 1350 A Á A+ 19- I. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın yapılması 9D2 5509 ERDE II. İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi 5043021915504 55048 III. I. Inönü Savaşı'nın kazanılması Sovyet Rusya'nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması'nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? 504902550248 3D2 D DO A) Yalnız il A) Yalnız II 5502895504302 1650490219155048 OB) Yalnız III SEEDS 50D550 550 902 9155048 902 O OHLS 90219155048 90219155048 90219155044 ) D) Yalniz! 02191550BD219155041D2 9155048 DP 150 155048 9D21915504892 DO E) I-III 39D219155048 90219155048 90219155041 OE
66- Sakarya Savaşı'ndan sonra, Fransa'nın Hatay
dışındaki topraklarımızı boşaltması
aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Mudanya Mütarekesi
D) Lozan Antlaşması
E) Montrö Sözleşmesi
67. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul
Hükümeti'nin 9. Ordu Komutanı olarak Mustafa
Kemal'den istediği görevlerden biridir?
A) Türk Halkı'na yeteri kadar silah temin etmek
B) Türk Ordusu'nun terhis işlemlerini durdurmak
C) Anadolu'da iç asayişi sağlamak
D) Milli dernekleri birleştirmek işgalcilere karşı
direnişi başlatmak
E) İşgalcilere karşı direnenleri örgütlemek
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
66- Sakarya Savaşı'ndan sonra, Fransa'nın Hatay dışındaki topraklarımızı boşaltması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Ankara Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Mudanya Mütarekesi D) Lozan Antlaşması E) Montrö Sözleşmesi 67. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin 9. Ordu Komutanı olarak Mustafa Kemal'den istediği görevlerden biridir? A) Türk Halkı'na yeteri kadar silah temin etmek B) Türk Ordusu'nun terhis işlemlerini durdurmak C) Anadolu'da iç asayişi sağlamak D) Milli dernekleri birleştirmek işgalcilere karşı direnişi başlatmak E) İşgalcilere karşı direnenleri örgütlemek
3.I. Dünya Savaşı'na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
B) İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
C) Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
D) Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
E) İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3.I. Dünya Savaşı'na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması B) İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi C) Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi D) Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi E) İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi
5.
Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde
I.de verilenin II.ye ortam hazırladığı savunulamaz?
II
A) Çanakkale Cephesi-
nin açılması
Rusya'ya müttefikleri
tarafından yardım edi-
lememesi
İngilizlerin Mısır'ı işgal
etmesi
B) Kanal Cephesi'nin
açılması
O) Osmanlı Devleti'nin
savaşa girmesi
Oy ABD'nin savaşa gir-
mesi
Savaşın süresinin uza-
masi
Wilson İlkelerinin açık-
lanması
E
Kafkas Cephesi
Rusların Doğu Anado-
lu'yu işgal etmesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
5. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde I.de verilenin II.ye ortam hazırladığı savunulamaz? II A) Çanakkale Cephesi- nin açılması Rusya'ya müttefikleri tarafından yardım edi- lememesi İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi B) Kanal Cephesi'nin açılması O) Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi Oy ABD'nin savaşa gir- mesi Savaşın süresinin uza- masi Wilson İlkelerinin açık- lanması E Kafkas Cephesi Rusların Doğu Anado- lu'yu işgal etmesi
5.
I. Dünya Savaşı'nın özel nedenleri şunlardır:
Buna ga
da göst
Japonya'nın Uzak Doğu'da sömürgeler elde etmek
istemesi
Fransa'nın Sedan Savaşı'nda, Almanya'ya kaptırdığı
kömür yatakları açısından zengin olan Alsace Lorrain
Bölgesi'ni (Alsas Loren) geri almak istemesi
Avusturya-Macaristan'ın kendisi için tehlike olarak gör-
düğü Sırbistan'ı ortadan kaldırıp Doğu'ya doğru geniş-
lemek ve Rusya'yı Balkanlar'dan uzaklaştırmak istemesi
Rusya'nın Balkanlar'daki bütün Slavları kendi idare-
sinde birleştirme isteği (Panislavizm politikası) ve si-
cak denizlere ulaşma amacı
Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaması
ve sömürgecilik rekabetine katılmaları
İngiltere ve Almanya arasındaki siyasal ve ekonomik
rekabet
İtalya'nın Akdeniz ve çevresinde yeni sömürgeler ele
geçirmek istemesi
A)
Buna göre I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan
özel nedenlerin;
1. milliyetçilik akımı, V
II. ham madde ve pazar arayışı, V
III. silahlanma yarışı
genel nedenlerinden hangilerinin sonucu olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
5. I. Dünya Savaşı'nın özel nedenleri şunlardır: Buna ga da göst Japonya'nın Uzak Doğu'da sömürgeler elde etmek istemesi Fransa'nın Sedan Savaşı'nda, Almanya'ya kaptırdığı kömür yatakları açısından zengin olan Alsace Lorrain Bölgesi'ni (Alsas Loren) geri almak istemesi Avusturya-Macaristan'ın kendisi için tehlike olarak gör- düğü Sırbistan'ı ortadan kaldırıp Doğu'ya doğru geniş- lemek ve Rusya'yı Balkanlar'dan uzaklaştırmak istemesi Rusya'nın Balkanlar'daki bütün Slavları kendi idare- sinde birleştirme isteği (Panislavizm politikası) ve si- cak denizlere ulaşma amacı Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaması ve sömürgecilik rekabetine katılmaları İngiltere ve Almanya arasındaki siyasal ve ekonomik rekabet İtalya'nın Akdeniz ve çevresinde yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi A) Buna göre I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan özel nedenlerin; 1. milliyetçilik akımı, V II. ham madde ve pazar arayışı, V III. silahlanma yarışı genel nedenlerinden hangilerinin sonucu olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) II ve III
j'e
un
S
se
je
4. I. Dünya Savaşı öncesi İttihatçılar, Almanya'dan ziyade
Ingiltere ve Fransa ile ittifak yapmanın alt yapısını hazır-
nezdinde görüşmeler yapılırken diğer taraftan ticarî, ikti-
lamaya çalışmışlardır. Bunun için bir yandan hükümetler
sadi imtiyazlar da verilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti
ise bu imtiyazlar karşılığında borç para ve kapitülasyon-
ların kaldırılmasını istemiştir. İttifaka zemin hazırlamak
amacı ile İngiltere'ye Hakkı Paşa, Fransa'ya Maliye Nazin
Cavid Bey, Rus Çarı ile müzakereye de Talat Paşa gönde.
rilmiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politi-
kalardan hangisini benimsediği savunulamaz?
AV İtilaf Bloku içerisinde yer almak
B) Almanya'dan mali yardım almak
C) Ekonomik kazanımlar elde etmek
CD Siyasi yalnızliktan kurtulmak
E) Hluslararası siyasette yer edinmek
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
j'e un S se je 4. I. Dünya Savaşı öncesi İttihatçılar, Almanya'dan ziyade Ingiltere ve Fransa ile ittifak yapmanın alt yapısını hazır- nezdinde görüşmeler yapılırken diğer taraftan ticarî, ikti- lamaya çalışmışlardır. Bunun için bir yandan hükümetler sadi imtiyazlar da verilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti ise bu imtiyazlar karşılığında borç para ve kapitülasyon- ların kaldırılmasını istemiştir. İttifaka zemin hazırlamak amacı ile İngiltere'ye Hakkı Paşa, Fransa'ya Maliye Nazin Cavid Bey, Rus Çarı ile müzakereye de Talat Paşa gönde. rilmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politi- kalardan hangisini benimsediği savunulamaz? AV İtilaf Bloku içerisinde yer almak B) Almanya'dan mali yardım almak C) Ekonomik kazanımlar elde etmek CD Siyasi yalnızliktan kurtulmak E) Hluslararası siyasette yer edinmek
TEST
MILI WCS
ABD Başkanı Wilson, 1918 başlarında birtakım ko
lar içeren bir bildiri yayımladı. Tarihe "Wilson kelent
olarak geçen bu metin şu özelliklere sahipti.
1.
ve uygulanmasına
Gizli anlaşmalara
mıştır.
1
istenmiştir.
II. Anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümlenmesi
* III. Imparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlık
ğını yitiren uluslara bağımsızlık umudu verilmiştir.
ve Fransa'nin Wilson ilkeleri'ne karşı çiko
másında yukarıdaki özelliklerden hangilerinin
daha etkili olduğu söylenebilir?
B) Yalnız ||
Ingiltere
C)Yalnız
A) Yalnız !
D) I ve II
E) I ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
TEST MILI WCS ABD Başkanı Wilson, 1918 başlarında birtakım ko lar içeren bir bildiri yayımladı. Tarihe "Wilson kelent olarak geçen bu metin şu özelliklere sahipti. 1. ve uygulanmasına Gizli anlaşmalara mıştır. 1 istenmiştir. II. Anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümlenmesi * III. Imparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlık ğını yitiren uluslara bağımsızlık umudu verilmiştir. ve Fransa'nin Wilson ilkeleri'ne karşı çiko másında yukarıdaki özelliklerden hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir? B) Yalnız || Ingiltere C)Yalnız A) Yalnız ! D) I ve II E) I ve III
4.
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması metnine
"Kilikya”, “Mezopotamya” gibi eski tarihi yer adları
koydurmuşlardır.
İtilaf Devletlerinin bu tutumunda;
1. işgallere meşruluk kazandırmak,
II. sınırların belirlenmesinde eterk yapıyı dikkate
almak,
III. yerel direnişleri desteklemek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız 111
D) I ve II
E) I, II ve III
YAYINLARI
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
4. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması metnine "Kilikya”, “Mezopotamya” gibi eski tarihi yer adları koydurmuşlardır. İtilaf Devletlerinin bu tutumunda; 1. işgallere meşruluk kazandırmak, II. sınırların belirlenmesinde eterk yapıyı dikkate almak, III. yerel direnişleri desteklemek amaçlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız 111 D) I ve II E) I, II ve III YAYINLARI
•
5. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cep-
helerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesil-
mek istenmiştir. teret Süre
Savaşın uzamasına sebep olan cephedir. Gerekenle
İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya'ya
yardım göndermek amacıyla açmıştır. Kefkes
Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır'ı geri
almak istemiştir. Trok
Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bil.
giye yer verilmemiştir?
At Kanal (Süveyş) Cephesi
B) Hicaz-Yemen Cephesi
S Çanakkale Cephesi
Kafkas Cephesi
E Irak Cephesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
• 5. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cep- helerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesil- mek istenmiştir. teret Süre Savaşın uzamasına sebep olan cephedir. Gerekenle İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla açmıştır. Kefkes Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır'ı geri almak istemiştir. Trok Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bil. giye yer verilmemiştir? At Kanal (Süveyş) Cephesi B) Hicaz-Yemen Cephesi S Çanakkale Cephesi Kafkas Cephesi E Irak Cephesi
5. Lozan Antlaşmasının aşağıdaki
maddelerinden hangisi Türkiye'nin
egemenliği ile bağdaştırılamaz?
A) Boğazlar, Türkiye'nin başkanlığında
uluslararası bir komisyon tarafından
yönetilecektir.
B) Osmanlı borçlary, Osmanlı Devleti'nden
ayrılan devletlerle Türkiye arasında
paylaştırılagaktır
.
C) Azınlıklar, Türk vatandaşı olacak ve Türk
kanunlarına tabi tutulacaklardır.
D) Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul'da
bulunacak fakat ekümenik (evrensel) özelliği
olmayacaktır.
E) Adli, mali, idari ve ekonomik ayrıcalıklar
içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
Diğer sayfaya geçini
03
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
5. Lozan Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Türkiye'nin egemenliği ile bağdaştırılamaz? A) Boğazlar, Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. B) Osmanlı borçlary, Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaştırılagaktır . C) Azınlıklar, Türk vatandaşı olacak ve Türk kanunlarına tabi tutulacaklardır. D) Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul'da bulunacak fakat ekümenik (evrensel) özelliği olmayacaktır. E) Adli, mali, idari ve ekonomik ayrıcalıklar içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Diğer sayfaya geçini 03
7.
A
A
5. Manda, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra az gelişmiş bazı
ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip ba-
ğımsızlığa kavuşturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına
yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekilliktir.
Wilson ilkeleri'nin aşağıdaki düzenlemelerinden han-
gisi "mandacılık” anlayışının ortaya çıkmasında etkili
olmuştur?
A) Kazanan devletlerin kaybeden devletlerden toprak
alamayacak olması
B) Yenilen devletlerin savaş tazminatı ödememesi
C) Milletler Cemiyetinin kurulmasının öngörülmesi
D) Boğazların uluslararası ticarete açık tutulmasının sağ-
lanması
E) Ulusların kendi geleceğini belirleme hakkına sahip ol-
duğunun belirtilmesi
ekök
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
7. A A 5. Manda, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra az gelişmiş bazı ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip ba- ğımsızlığa kavuşturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekilliktir. Wilson ilkeleri'nin aşağıdaki düzenlemelerinden han- gisi "mandacılık” anlayışının ortaya çıkmasında etkili olmuştur? A) Kazanan devletlerin kaybeden devletlerden toprak alamayacak olması B) Yenilen devletlerin savaş tazminatı ödememesi C) Milletler Cemiyetinin kurulmasının öngörülmesi D) Boğazların uluslararası ticarete açık tutulmasının sağ- lanması E) Ulusların kendi geleceğini belirleme hakkına sahip ol- duğunun belirtilmesi ekök
İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour Mondros'tan sonra 'Türkiye
bırakışma koşullarının kendi lehlerinde olduğu iddiasında
bulunmaya başladılar. Böyle bir izlenimin yaratılmasına
fırsat vermemeliyiz. Misir ve Hindistan'daki Müslüman
uyruklarımızın, Türklerin kesinlikle yenilgiye uğratıldığını
anlamaları gerekmektedir." demiştir.
Bu amaç doğrultusunda İngiltere öncelikle aşağıda-
kilerden hangisini uygulamaya koymuştur?
A) Şeyh Sait İsyanı'nın çıkartılmasını
B) Mondros'un 7. maddesi ile Anadolu'nun işgaline baş-
lanılmasını
C) İtalya'ya gizli antlaşmalarla toprakların verilmesini
D) Wilson ilkeleri'nin hayata geçirilmesini
E) İstanbul'un resmen işgal edilmesini
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour Mondros'tan sonra 'Türkiye bırakışma koşullarının kendi lehlerinde olduğu iddiasında bulunmaya başladılar. Böyle bir izlenimin yaratılmasına fırsat vermemeliyiz. Misir ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın, Türklerin kesinlikle yenilgiye uğratıldığını anlamaları gerekmektedir." demiştir. Bu amaç doğrultusunda İngiltere öncelikle aşağıda- kilerden hangisini uygulamaya koymuştur? A) Şeyh Sait İsyanı'nın çıkartılmasını B) Mondros'un 7. maddesi ile Anadolu'nun işgaline baş- lanılmasını C) İtalya'ya gizli antlaşmalarla toprakların verilmesini D) Wilson ilkeleri'nin hayata geçirilmesini E) İstanbul'un resmen işgal edilmesini