Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

10. I. Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından
hangisinin yeni bir dünya savaşının çıkmasına
ortam hazırladığı söylenebilir?
A) sömürgeciliğin yerini mandacılık yönetimlerinin
alması
B) İmparatorlukların yerine milli devletlerin kurul-
masi
C) Devletlerin arasındaki sorunların çözümü için
Milletler Cemiyeti'nin kurulması
D) İttifak Devletleri'yle ağır şartlar içeren antlaş-
maların imzalanması
E) Tüm boğazların ticaret gemilerinin geçişine
serbest olması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
10. I. Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisinin yeni bir dünya savaşının çıkmasına ortam hazırladığı söylenebilir? A) sömürgeciliğin yerini mandacılık yönetimlerinin alması B) İmparatorlukların yerine milli devletlerin kurul- masi C) Devletlerin arasındaki sorunların çözümü için Milletler Cemiyeti'nin kurulması D) İttifak Devletleri'yle ağır şartlar içeren antlaş- maların imzalanması E) Tüm boğazların ticaret gemilerinin geçişine serbest olması
8.
I. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan Os-
manlı Devleti, böyle bir savaşta yalnız kalmamak
için ittifak girişimlerinde bulundu. İtilaf Devlet-
leri'nin yanında yer almayı hedefleyen Osmanlı
Devleti'nin talebi reddedildi. İtilaf Devletleri, Os-
manlı Devleti'nden tarafsız kalmasını istedi.
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin tarafsız
kalmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisi-
ni amaçladığı söylenemez?
A Savaşı Avrupa kıtasına hapsetmeyi
BX Savaşın geniş alana yayılmasını engellemeyi
Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmayı
On istifak Devletleri'nin güç kazanmasını önlemeyi
E) Milliyetçi fikirlerin yayılmasını durdurmayı
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
8. I. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan Os- manlı Devleti, böyle bir savaşta yalnız kalmamak için ittifak girişimlerinde bulundu. İtilaf Devlet- leri'nin yanında yer almayı hedefleyen Osmanlı Devleti'nin talebi reddedildi. İtilaf Devletleri, Os- manlı Devleti'nden tarafsız kalmasını istedi. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisi- ni amaçladığı söylenemez? A Savaşı Avrupa kıtasına hapsetmeyi BX Savaşın geniş alana yayılmasını engellemeyi Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmayı On istifak Devletleri'nin güç kazanmasını önlemeyi E) Milliyetçi fikirlerin yayılmasını durdurmayı
yargilarindan hangilerine ulaşılabilir?
rine
A) Yalnız 1
B) Yalorz 11
C) veli
E) Kuz
DY1 ve ill
Sinn
E) Il ve III
6. J. Balka
alması
cell. Be
HIZ SE RENK YAYINLARI
Bu bilg
3. ABD başkanı Woodrow Wilson / Dünya Savaşı devam
ederken savaşı bilirmek arnacıyla Wilson ilkeleri olarak
anılan bildiriyi yayınlamış ve savaş kısa bir süre sonra
sona ermiştir.
Wilson ilkeleri'nin,
Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak.
II. Galip devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazmi-
nali almayacak
II. Devletler arasındaki anlaşmazlıklar kurulacak ulusla-
rárası örgütçe çözüme kavuşturulacak.
maddelerinden hangilerinin savaşın kısa sürede bit-
mesinde öncelikle etkili olduğu söylenebilir?
18
II. Par
dig
si
yargila
A) Yalr
BNYalizi
Crve 11
A) Yaínız!
E). Il ve il
D) i vel
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
yargilarindan hangilerine ulaşılabilir? rine A) Yalnız 1 B) Yalorz 11 C) veli E) Kuz DY1 ve ill Sinn E) Il ve III 6. J. Balka alması cell. Be HIZ SE RENK YAYINLARI Bu bilg 3. ABD başkanı Woodrow Wilson / Dünya Savaşı devam ederken savaşı bilirmek arnacıyla Wilson ilkeleri olarak anılan bildiriyi yayınlamış ve savaş kısa bir süre sonra sona ermiştir. Wilson ilkeleri'nin, Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak. II. Galip devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazmi- nali almayacak II. Devletler arasındaki anlaşmazlıklar kurulacak ulusla- rárası örgütçe çözüme kavuşturulacak. maddelerinden hangilerinin savaşın kısa sürede bit- mesinde öncelikle etkili olduğu söylenebilir? 18 II. Par dig si yargila A) Yalr BNYalizi Crve 11 A) Yaínız! E). Il ve il D) i vel
19. ". Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan unsur-
ların başında ekonomik faktörler yer alır." diyen bir
tarihçi bu yargısını;
1. Fransa'nın Alsace Lorraine (Alsas Loren) bölge-
1
sini Almanya'dan geri almak istemesi,
II. Almanya'nın bütün Germen kökenli milletleri
kendine bağlamak istemesi,
III. İtalya'nın Akdeniz'de etkinliğini artırmak istemesi
gelişmelerinden hangileri ile destekleyebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
6
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
19. ". Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan unsur- ların başında ekonomik faktörler yer alır." diyen bir tarihçi bu yargısını; 1. Fransa'nın Alsace Lorraine (Alsas Loren) bölge- 1 sini Almanya'dan geri almak istemesi, II. Almanya'nın bütün Germen kökenli milletleri kendine bağlamak istemesi, III. İtalya'nın Akdeniz'de etkinliğini artırmak istemesi gelişmelerinden hangileri ile destekleyebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 6
ro
6. İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra
Kars ve Batum'u işgal etmişlerdir.
İngilizlerin bu yerleri işgal etmelerindeki asıl
amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle-
nebilir?
A) Bolşeviklere yardım ulaştırmak
B) Ermeni tehcirini önlemek
a) Kafkas Cumhuriyetleri'nin kurulmasını önlemek
D) Osmanlı kuvvetlerini bu bölgeden çıkarmak
E) Sovyet Rusya'nın güneye inmesini önlemek
Sarmal Tarih Soru Bankası
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
ro 6. İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Kars ve Batum'u işgal etmişlerdir. İngilizlerin bu yerleri işgal etmelerindeki asıl amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle- nebilir? A) Bolşeviklere yardım ulaştırmak B) Ermeni tehcirini önlemek a) Kafkas Cumhuriyetleri'nin kurulmasını önlemek D) Osmanlı kuvvetlerini bu bölgeden çıkarmak E) Sovyet Rusya'nın güneye inmesini önlemek Sarmal Tarih Soru Bankası
Kara Kutu Kitapları
1. DÜNYA SAVAŞI SO
10. İstanbul, Trakya, Trabzon, Izmir gibi yörelerde düzeni
bozmak, Yunanistan'dan gelen özel görevlileri Rum
göçmeni gibi göstererek Doğu Karadeniz çevresine
yerleştirmek, bu yörelerdeki Rum azınlığın sayısını ço-
ğaltmak amacıyla kurulan, gizli adı Kordos olan ulusal
mücadele karşıtı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu
B) Rum Ermeni Birliği Komitesi
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Mavri Mira Cemiyeti
E) Etniki Eterya Cemiyeti
1
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Kara Kutu Kitapları 1. DÜNYA SAVAŞI SO 10. İstanbul, Trakya, Trabzon, Izmir gibi yörelerde düzeni bozmak, Yunanistan'dan gelen özel görevlileri Rum göçmeni gibi göstererek Doğu Karadeniz çevresine yerleştirmek, bu yörelerdeki Rum azınlığın sayısını ço- ğaltmak amacıyla kurulan, gizli adı Kordos olan ulusal mücadele karşıtı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu B) Rum Ermeni Birliği Komitesi C) Pontus Rum Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti E) Etniki Eterya Cemiyeti 1
- Galip devletler, yenilenlerden toprak ve tazminat al-
mayacaktır.
Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklara kendi gele-
ceğini belirleme hakkı verilmelidir.
Devletler arası barışı sağlamak amacıyla Cemiyet-
Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulacaktır.
Wilson ilkeleri'nin yukarıdaki maddeleri ile ilgili;
1. Savaşın bitişini hızlandırmıştır.
II. Azınlık faaliyetlerinin artmasına ortam hazırlamıştır.
III. Kalıcı bir barış ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
EI. Il ve Ill
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
- Galip devletler, yenilenlerden toprak ve tazminat al- mayacaktır. Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklara kendi gele- ceğini belirleme hakkı verilmelidir. Devletler arası barışı sağlamak amacıyla Cemiyet- Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulacaktır. Wilson ilkeleri'nin yukarıdaki maddeleri ile ilgili; 1. Savaşın bitişini hızlandırmıştır. II. Azınlık faaliyetlerinin artmasına ortam hazırlamıştır. III. Kalıcı bir barış ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III EI. Il ve Ill
1. DÜNYA SAVAŞI
7
4
1. I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa, blok-
larına almadıkları Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya
da yakınlaşmasını istememişlerdir.
İngiltere ve Fransa'nın bu tutumu aşağıdakiler-
den hangisiyle açıklanamaz?
Ay Savaşın geniş alanlara yayılmasının önlenme-
siyle
B) Güç dengelerinin korunmasıyla
C) Almanya'nın Halifenin nüfuzundan yaralanma-
sindan endişe duymalarıyla
D) Almanların cephelerdeki yükünün azalmasıyla
E) Osmanlı Devleti'ni kendileri için bir tehdit olarak
görmeleriyle
2. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan veliahdi-
nin Saraybosna'd
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. DÜNYA SAVAŞI 7 4 1. I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa, blok- larına almadıkları Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya da yakınlaşmasını istememişlerdir. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumu aşağıdakiler- den hangisiyle açıklanamaz? Ay Savaşın geniş alanlara yayılmasının önlenme- siyle B) Güç dengelerinin korunmasıyla C) Almanya'nın Halifenin nüfuzundan yaralanma- sindan endişe duymalarıyla D) Almanların cephelerdeki yükünün azalmasıyla E) Osmanlı Devleti'ni kendileri için bir tehdit olarak görmeleriyle 2. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan veliahdi- nin Saraybosna'd
inız.
"Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve
sultanınıza ne kadar derinden bağlı olduğunuzu
biliyoruz. Bu yüzden Büyük Britanya, Türkiye'ye
karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir
üzüntü duymaktadır. Ama bu sultana karşı bir savaş
değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını cinayet ve
terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilere karşı
bir savaştır."
3.
95
17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz hükûmeti tara-
fından yayınlanan yukarıdaki bildiriye göre, l.
Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi-
ne kesinlikle ulaşılamaz?
A) ingilizler, Müslümanların manevi değerlerini
dikkate almaktadır.
B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa
katılmıştır.
C) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında ittihat
ve Terakki etkili olmuştur.
D) ingilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyet-
leri yürütmektedir.
EOsmanlı Devleti, İttifak Bloku'ndan kopma nok-
tasına gelmiştir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
inız. "Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanınıza ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sultana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilere karşı bir savaştır." 3. 95 17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz hükûmeti tara- fından yayınlanan yukarıdaki bildiriye göre, l. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi- ne kesinlikle ulaşılamaz? A) ingilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate almaktadır. B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katılmıştır. C) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında ittihat ve Terakki etkili olmuştur. D) ingilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyet- leri yürütmektedir. EOsmanlı Devleti, İttifak Bloku'ndan kopma nok- tasına gelmiştir.
8.
Almanya ve Japonya 1933 yılından sonra Milletler Cemiyeti üyeliklerinden ayrıl-
mıştır.
Japonya ve Almanya'nın bu tutumu;
1. barışçı politikaları kendi çıkarlarına aykırı bulmaları,
II. revizyonist politikalar izlemeleri,
III. cemiyette doğulu devletlere yer verilmemesi
gerekçelerinden hangilerine dayandırılabilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
8. Almanya ve Japonya 1933 yılından sonra Milletler Cemiyeti üyeliklerinden ayrıl- mıştır. Japonya ve Almanya'nın bu tutumu; 1. barışçı politikaları kendi çıkarlarına aykırı bulmaları, II. revizyonist politikalar izlemeleri, III. cemiyette doğulu devletlere yer verilmemesi gerekçelerinden hangilerine dayandırılabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
20. Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti'ni de
Birinci Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmala-
rinda, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği
önemli bir etken olmuştur?
A) Askeri gücü
B) Jegpolitik konumu
C) Savaş tecrübesi
D) Ekonomik gücü
E) Siyasal yapısı
(1983 - ÖSS)
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
20. Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti'ni de Birinci Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmala- rinda, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur? A) Askeri gücü B) Jegpolitik konumu C) Savaş tecrübesi D) Ekonomik gücü E) Siyasal yapısı (1983 - ÖSS)