Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler Soruları

6. Atatürk, yaşamının son aylarında hangi dış politika sorununu çözmek için çaba göstermiştir?
7.1. Dünya Savaşı'ndan sonra etkilerini arttıran ideolojilerden hangileri otoriter yönetimler öngörmektedir?
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
6. Atatürk, yaşamının son aylarında hangi dış politika sorununu çözmek için çaba göstermiştir? 7.1. Dünya Savaşı'ndan sonra etkilerini arttıran ideolojilerden hangileri otoriter yönetimler öngörmektedir?
12.
9. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun
yayımladığı “Dokuz Umde” çerçevesinde;
1. Serbest Cumhuriyet Fırkası,
II. Halk Fırkası,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
partilerinden hangileri kurulmuştur?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
380
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
12. 9. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun yayımladığı “Dokuz Umde” çerçevesinde; 1. Serbest Cumhuriyet Fırkası, II. Halk Fırkası, III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası partilerinden hangileri kurulmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 380
0
ÖZDEBİR
YAYINLARI
tve
34. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardır:
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır.
- Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, hükümetin de başkanı-
dır.
Buna göre, I. TBMM aşağıdakilerden hangisini benimsemiş
olamaz?
A) Güçler birliği ilkesini
B) Ulusal egemenlik anlayışını
C) Meclis hükümeti sistemini
er-
liği
cin-
m-
D) Çok partili yaşamı
E) Parlamenter yönetimi
esi-
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
0 ÖZDEBİR YAYINLARI tve 34. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. - Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, hükümetin de başkanı- dır. Buna göre, I. TBMM aşağıdakilerden hangisini benimsemiş olamaz? A) Güçler birliği ilkesini B) Ulusal egemenlik anlayışını C) Meclis hükümeti sistemini er- liği cin- m- D) Çok partili yaşamı E) Parlamenter yönetimi esi-
4. Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk kadın dergisi
"Terakki-i muhadderat" (Kadınların Yükselişi) der-
gisidir. 1886 yılında da Şükufezar (Çiçek Bahçesi)
dergisi yayımlanmıştır. 1895'te "Hanımlara Mahsus
Gazete” çıkarılmıştır. 1908'de yayın hayatına baş-
layan “Demet" adlı dergide Halide Edip, Ismet Hakkı
ve Fatma Müzehher gibi kadın yazarların yazıları yer
almıştır. Bu yayınların ortak amacı kadınları cehalet-
ten kurtarmak ve üretime katılmaya davet etmektir.
Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde,
I. Kadınların çalışma hayatına katılımlarının teşvik
edilmesi
II. Kadınların eğitim görmelerinin önünün açılması
III. Kadinin toplumsal hayattaki saygınlığının artırılması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız!
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
4. Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk kadın dergisi "Terakki-i muhadderat" (Kadınların Yükselişi) der- gisidir. 1886 yılında da Şükufezar (Çiçek Bahçesi) dergisi yayımlanmıştır. 1895'te "Hanımlara Mahsus Gazete” çıkarılmıştır. 1908'de yayın hayatına baş- layan “Demet" adlı dergide Halide Edip, Ismet Hakkı ve Fatma Müzehher gibi kadın yazarların yazıları yer almıştır. Bu yayınların ortak amacı kadınları cehalet- ten kurtarmak ve üretime katılmaya davet etmektir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde, I. Kadınların çalışma hayatına katılımlarının teşvik edilmesi II. Kadınların eğitim görmelerinin önünün açılması III. Kadinin toplumsal hayattaki saygınlığının artırılması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
9.
ABD Başkanı Wilson'un 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin
kurulması kararı Paris Barış Konferansı'nda alındı. Milletler Cemiyeti, 10 Ocak 1920'de Cenevre'de kuruldu. Türkiye 1930'lu
yıllara gelindiğinde Lozan'dan kalan sorunları barışçı yollarla büyük ölçüde çözüme kavuşturmuş ve komşularıyla iyi ilişkiler içine
girmişti. Bu gelişmeler sonrası Yunanistan'ın ve İspanya'nın önerisiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye'yi üyeliğe davet etti.
Buna göre Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak;
1. İttifak devletlerinin güdümünde kurulduğu,
II. Uluslararası barışı korumak amacıyla kurulduğu,
III. Türkiye ile iş birliği yapılmak istendiği
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
A) Yalnız!
B) Yalnız II
184
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
9. ABD Başkanı Wilson'un 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması kararı Paris Barış Konferansı'nda alındı. Milletler Cemiyeti, 10 Ocak 1920'de Cenevre'de kuruldu. Türkiye 1930'lu yıllara gelindiğinde Lozan'dan kalan sorunları barışçı yollarla büyük ölçüde çözüme kavuşturmuş ve komşularıyla iyi ilişkiler içine girmişti. Bu gelişmeler sonrası Yunanistan'ın ve İspanya'nın önerisiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye'yi üyeliğe davet etti. Buna göre Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak; 1. İttifak devletlerinin güdümünde kurulduğu, II. Uluslararası barışı korumak amacıyla kurulduğu, III. Türkiye ile iş birliği yapılmak istendiği yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II A) Yalnız! B) Yalnız II 184
4. Türk Medeni Kanunu, Türkiye'de 17 Şubat
1926'da İsvicre Medeni Kanunu örnek alınarak
TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihin-
de yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur.
Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
.
Tek eşle evlilik esası getirildi.
Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme
hakkı tanındı.
.
Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve
boşanma konularında kadın-erkek eşit
hâle getirildi.
(Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri
kaldırıldı. Yai mahkeme kurma
Cevap B
ortada kalkti
•
yetkileri
7
Lozan: Feier Rum Patrikhaesinin yettile
kusit dock istabulda kelmesin
izin verildi
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
4. Türk Medeni Kanunu, Türkiye'de 17 Şubat 1926'da İsvicre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihin- de yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı. Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi. . Tek eşle evlilik esası getirildi. Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. . Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hâle getirildi. (Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı. Yai mahkeme kurma Cevap B ortada kalkti • yetkileri 7 Lozan: Feier Rum Patrikhaesinin yettile kusit dock istabulda kelmesin izin verildi
23.. Terakkiperver Cumhuriyet Firkası
H. Serbest Cumhuriyet Firkası
III. Halk Fırkası Verdi kundu
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün isteği ile
kurulmuştur?
A) Yalnız B) Yalnız 1 C) Yalnız
D) Ie III
E) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
23.. Terakkiperver Cumhuriyet Firkası H. Serbest Cumhuriyet Firkası III. Halk Fırkası Verdi kundu Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün isteği ile kurulmuştur? A) Yalnız B) Yalnız 1 C) Yalnız D) Ie III E) II ve III
10. Mustafa Kemal'in kaleme almış olduğu en önemli eseri olan
Nutuk, 1919'dan 1927'ye kadar geçen zamandaki gelişme-
leri kapsamaktadır.
Buna göre Nutuk'ta yer alan konular arasında aşağıda-
kilerden hangisi gösterilemez?
A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
B) Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler 1912
Saltanatın kaldırılması
D) Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri
F) Milli Mücadele'nin Kongreler Dönemi
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
10. Mustafa Kemal'in kaleme almış olduğu en önemli eseri olan Nutuk, 1919'dan 1927'ye kadar geçen zamandaki gelişme- leri kapsamaktadır. Buna göre Nutuk'ta yer alan konular arasında aşağıda- kilerden hangisi gösterilemez? A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı B) Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler 1912 Saltanatın kaldırılması D) Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri F) Milli Mücadele'nin Kongreler Dönemi 2 Diğer sayfaya geçiniz.
5. I. Şeyh Sait isyanı
II. Menemen Olayı
Yukardaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çok partili siyasi yaşamı desteklemişlerdir.
B) Laik devlet düzenine yönelik isyanlardır.
C) Mandater yönetimi savunmuşlardır.
D) Cumhuriyet'in ilanı öncesinde çıkan isyanlardır.
E) Dış politikada yaşanan olumsuzluklara tepki özelliği
taşır.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
5. I. Şeyh Sait isyanı II. Menemen Olayı Yukardaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok partili siyasi yaşamı desteklemişlerdir. B) Laik devlet düzenine yönelik isyanlardır. C) Mandater yönetimi savunmuşlardır. D) Cumhuriyet'in ilanı öncesinde çıkan isyanlardır. E) Dış politikada yaşanan olumsuzluklara tepki özelliği taşır.
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının
sonuçları arasında yer almaz?
A) Rejim sorunu çözülmüştür.
B) Devletin başkanı belirlenmiştir.
C) Hükûmet bunalımı aşılmıştır.
D) Siyasi partiler kurulmuştur.
E) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında yer almaz? A) Rejim sorunu çözülmüştür. B) Devletin başkanı belirlenmiştir. C) Hükûmet bunalımı aşılmıştır. D) Siyasi partiler kurulmuştur. E) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik
Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye'de benimsenen
ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda
atılan adımlardan biri değildir?
A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması
B) Uşak Şeker Fabrikasının açılması
C) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi
D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmesi
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye'de benimsenen ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda atılan adımlardan biri değildir? A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması B) Uşak Şeker Fabrikasının açılması C) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmesi E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması
Deneme - 4
11. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında
Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların ve savaş
ekonomisinin yol açtığı gelişmelerden biri değildir?
I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması
A)
B) Millî Korunma Kanunu'nun çıkarılması
C) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu'nun kabulü
D) Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı'nın kurulması
E) Varlık Vergisi Kanunu'nun kabul edilmesi
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Deneme - 4 11. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların ve savaş ekonomisinin yol açtığı gelişmelerden biri değildir? I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması A) B) Millî Korunma Kanunu'nun çıkarılması C) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu'nun kabulü D) Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı'nın kurulması E) Varlık Vergisi Kanunu'nun kabul edilmesi
1.
MTA
II. Etibank
III. Sümerbank
Yukarıdaki kurumlardan hangileri maden alanındaki
çalışmalar için kurulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
atürk ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-
n hangisi doğru değildir?
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
1. MTA II. Etibank III. Sümerbank Yukarıdaki kurumlardan hangileri maden alanındaki çalışmalar için kurulmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III atürk ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler- n hangisi doğru değildir?
29.
26. 1929'da Müslüman kadınların ilk kez katıldığı Güzellik Yarışma-
si olarak bilinen Feriha Tevfik Hanım'ın, "Türkiye Güzeli” seçil-
diği yarışmayı düzenleyen gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabah Gazetesi B) Günaydın Gazetesi
C) Cumhuriyet Gazetesi D) Yurt Gazetesi
E) Türkiye Gazetesi
NLARI K KARA KUTU I INFORMAL YAIYNLARI KA KARA KUTU | INFORMAL YAIY
Yukarıda har
toprak tipi ile
A) Mineraller
B) Yalnızcak
C) Tarımsalt
D) Tabakalag
E) Taşınmış
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
29. 26. 1929'da Müslüman kadınların ilk kez katıldığı Güzellik Yarışma- si olarak bilinen Feriha Tevfik Hanım'ın, "Türkiye Güzeli” seçil- diği yarışmayı düzenleyen gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabah Gazetesi B) Günaydın Gazetesi C) Cumhuriyet Gazetesi D) Yurt Gazetesi E) Türkiye Gazetesi NLARI K KARA KUTU I INFORMAL YAIYNLARI KA KARA KUTU | INFORMAL YAIY Yukarıda har toprak tipi ile A) Mineraller B) Yalnızcak C) Tarımsalt D) Tabakalag E) Taşınmış
29.) The National Geographic Magazine dergisi 1929 Ocak sayi-
sinda "Kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler ka-
zanma yolundadır." haberini aşağıdaki inkılaplardan hangisi-
nin sonucunda yapmış olabilir?
A) Yeni Türk Hafleri'nin kabul edilmesi
B) şapka Kanunu'nun çıkarılması
CHTürk Tarih Kurumu'nun açılması
D) Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması
E)) Darülfünun'un yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
29.) The National Geographic Magazine dergisi 1929 Ocak sayi- sinda "Kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler ka- zanma yolundadır." haberini aşağıdaki inkılaplardan hangisi- nin sonucunda yapmış olabilir? A) Yeni Türk Hafleri'nin kabul edilmesi B) şapka Kanunu'nun çıkarılması CHTürk Tarih Kurumu'nun açılması D) Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması E)) Darülfünun'un yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması
14
10. Yapılan çalışmalar sonucunda 1927'de Türkiye'de okur
yazar oranı %10,5 iken bu oran 1935'te %20,4 e yük-
selmiştir. Yılda ortalama %2,7 olan bu okur-yazar artışı
yedi yılın sonunda %8,6 lik bir artış sağlamış bu oran
Cumhuriyetin devraldığı okur-yazar oranından daha faz-
la olmuştur.
Yukarıda anlatılan durumun ortaya çıkmasında etkili
olan en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
B) Millet Mekteplerinin açılması
C) Türk Tarih Kurumunun çalışmaları
D) Üniversite Reformu
E) Türk Dil Kurumunun açılması
Tarih
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
14 10. Yapılan çalışmalar sonucunda 1927'de Türkiye'de okur yazar oranı %10,5 iken bu oran 1935'te %20,4 e yük- selmiştir. Yılda ortalama %2,7 olan bu okur-yazar artışı yedi yılın sonunda %8,6 lik bir artış sağlamış bu oran Cumhuriyetin devraldığı okur-yazar oranından daha faz- la olmuştur. Yukarıda anlatılan durumun ortaya çıkmasında etkili olan en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü B) Millet Mekteplerinin açılması C) Türk Tarih Kurumunun çalışmaları D) Üniversite Reformu E) Türk Dil Kurumunun açılması