Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İlk Türk Devletleri Soruları

11. Avrupa'da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele
geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır. Attila'nın
sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de ko-
nuşulmuştur.
Buna göre,
Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
IL Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır.
III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim gerçekleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve Ill
Geren
EXI, II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
11. Avrupa'da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır. Attila'nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de ko- nuşulmuştur. Buna göre, Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır. IL Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır. III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim gerçekleşmiştir. yargılarından hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve Ill Geren EXI, II ve III
8.Ünite
Beylikten Devlet
Anadolu Seferi sonucunda Yıldırım Bayezid; Saruhanoğulları, Ger-
miyanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları,
Eratna Beyliği ve Candaroğulların egemenliği altına almıştır.
Bu bilgiden,
1. Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlanmıştır.
II. Ülkedeki Müslüman nüfus oranı artmıştır. Y
III. Doğudan gelebilecek tüm tehlikeler önlenmiştir. X
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
İlk Türk Devletleri
8.Ünite Beylikten Devlet Anadolu Seferi sonucunda Yıldırım Bayezid; Saruhanoğulları, Ger- miyanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları, Eratna Beyliği ve Candaroğulların egemenliği altına almıştır. Bu bilgiden, 1. Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. II. Ülkedeki Müslüman nüfus oranı artmıştır. Y III. Doğudan gelebilecek tüm tehlikeler önlenmiştir. X yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
1. 1. Kök Türk Devleti Dönemi'ne ait gelişmeler arasında asa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çin'e karşı üstünlük kurulması
B) Orhun Kitabelerinin dikilmesi
C) Bizans'la diplomatik ilişki kurulması
Ipek Yolu egemenliği için Sasanilerle ittifak yapılması
LEÜlkenin doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. 1. Kök Türk Devleti Dönemi'ne ait gelişmeler arasında asa- ğıdakilerden hangisi yer almaz? A) Çin'e karşı üstünlük kurulması B) Orhun Kitabelerinin dikilmesi C) Bizans'la diplomatik ilişki kurulması Ipek Yolu egemenliği için Sasanilerle ittifak yapılması LEÜlkenin doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi
●
Hem Asya hem de Balkanlarda devlet kurup, Avrupa'yı si-
yasi ve kültürel bakımdan etkiledi
Slav ve Rusları, ordu ve devlet örgütlemesi yönüyle etkile-
di.
Bu özelliklerin aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle
ilgili olduğu söylenebilir?
A) Avarlar
B) Karluklar
C) Macarlar
D) Oğuzlar
E) Kıpçaklar
Tarih
İlk Türk Devletleri
● Hem Asya hem de Balkanlarda devlet kurup, Avrupa'yı si- yasi ve kültürel bakımdan etkiledi Slav ve Rusları, ordu ve devlet örgütlemesi yönüyle etkile- di. Bu özelliklerin aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Avarlar B) Karluklar C) Macarlar D) Oğuzlar E) Kıpçaklar
arda
gili
lorc
yapma;
10. ilk Türk devletlerinde demokratik bir yönetim anlayışı-
nın benimsendiğine;
1. İslam hukukunun varlığı,
II. kağanın gücünü Tanrıdan alması,
III. kağanın halka hesap vermesi
durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak göste-
rilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
arda gili lorc yapma; 10. ilk Türk devletlerinde demokratik bir yönetim anlayışı- nın benimsendiğine; 1. İslam hukukunun varlığı, II. kağanın gücünü Tanrıdan alması, III. kağanın halka hesap vermesi durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak göste- rilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
Gama Serisi
26. Hun ekonomisi göçebeliğin dışında üç şeye dayanı-
yordu. Bunlardan birincisi fethedilen yerlerden aldık-
ları vergiler, ikincisi dost ülkelerden alınan hediye ve
harçlar, üçüncüsü ise yabancı ülkelerle yapılan alış-
verişlerdi.
Buna göre, Hun ekonomisi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
AY Sermaye birikimini hedef aldığı
B Askeri güce dayandığı
Hayvancılıkla uğraşıldığı
Ticari etkinlikler görüldüğü
E) Pahalı armağanları da içerdiği
Tarih
İlk Türk Devletleri
Gama Serisi 26. Hun ekonomisi göçebeliğin dışında üç şeye dayanı- yordu. Bunlardan birincisi fethedilen yerlerden aldık- ları vergiler, ikincisi dost ülkelerden alınan hediye ve harçlar, üçüncüsü ise yabancı ülkelerle yapılan alış- verişlerdi. Buna göre, Hun ekonomisi ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? AY Sermaye birikimini hedef aldığı B Askeri güce dayandığı Hayvancılıkla uğraşıldığı Ticari etkinlikler görüldüğü E) Pahalı armağanları da içerdiği
4. MÖ 200 tarihinde Asya Hun hükümdarı Mete Han,
Gin'le bir antlaşma yapmış, Çinliler Hunlara yıllık
vergi vermeyi kabul etmiştir. Mete, Çin'i tamamen el-
kisiz hale getirdiği hâlde Çin topraklarına yerleşmek
istememiştir.
Mete Han'ın bu politikasında;
1. Çin'in nüfusunun çok kalabalık olması,
II. ulusal benliğin yitirilmesinden çekinilmesi,
Ill. ikili sistemin uygulanmak istenmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
D) Il ve Ill
B) Yalnız II
C) Ive ll
E) I, II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
4. MÖ 200 tarihinde Asya Hun hükümdarı Mete Han, Gin'le bir antlaşma yapmış, Çinliler Hunlara yıllık vergi vermeyi kabul etmiştir. Mete, Çin'i tamamen el- kisiz hale getirdiği hâlde Çin topraklarına yerleşmek istememiştir. Mete Han'ın bu politikasında; 1. Çin'in nüfusunun çok kalabalık olması, II. ulusal benliğin yitirilmesinden çekinilmesi, Ill. ikili sistemin uygulanmak istenmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız 1 D) Il ve Ill B) Yalnız II C) Ive ll E) I, II ve III
1.E 2.8 3. D
aşamın görülmesi
cılığın oluşturması
ne zemin
nyatür
C) Mimari
torluğu'nun
4. E 5. D
PA 6.6
7. A 8. E 9. A 10. C 11. E 12. D 13. C 14. B 15. C 18
the ne
13. Türk devletlerindeki,
1. boylar federasyonu şeklinde örgütlenilmesi,
II. İpek Yolu hakimiyetinin ele geçirilmesi,
III. ikili teşkilat sisteminin uygulanması
özelliklerinden hangilerinin iç karışıklıklara ortam
hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
14. Uygur Devleti'n
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
1.
Tarih biliminde olayın geçtiği döneme ait belge ve bulu
birinci elden kaynak denir.
Buna göre İlk Çağ medeniyetleri ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisinin birinci elden kaynaklara
olduğu söylenemez?
A) Kadeş Antlaşması metni
B) Lidyalılara ait para
C) Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili makaleler
D) Anadolu'da ele geçen Asurlulara ait kil tabletl
E) Mısırlılara ait piramitler
Tarih
İlk Türk Devletleri
1.E 2.8 3. D aşamın görülmesi cılığın oluşturması ne zemin nyatür C) Mimari torluğu'nun 4. E 5. D PA 6.6 7. A 8. E 9. A 10. C 11. E 12. D 13. C 14. B 15. C 18 the ne 13. Türk devletlerindeki, 1. boylar federasyonu şeklinde örgütlenilmesi, II. İpek Yolu hakimiyetinin ele geçirilmesi, III. ikili teşkilat sisteminin uygulanması özelliklerinden hangilerinin iç karışıklıklara ortam hazırladığı söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III 14. Uygur Devleti'n B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III 1. Tarih biliminde olayın geçtiği döneme ait belge ve bulu birinci elden kaynak denir. Buna göre İlk Çağ medeniyetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinin birinci elden kaynaklara olduğu söylenemez? A) Kadeş Antlaşması metni B) Lidyalılara ait para C) Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili makaleler D) Anadolu'da ele geçen Asurlulara ait kil tabletl E) Mısırlılara ait piramitler
5.
6.
Bumin Kağan Türk boylarını tek bayrak altında toplayıp ba-
ğımsızlığını ilan etmiş Göktürk devletini kurmuştur. Türk
halkı Kut inancından dolayı hükümdara bağlılık içerisinde
ülkenin Bumin Kağan ve hanedanına ait olduğunu kabul et-
miştir. Göktürkler 'de hükümdarlık Bumin Kağan'ın soyundan
gelenler tarafından devam ettirilmiştir. Ayrıca Bumin Kağan
hükümdar olduğunda ülkeyi daha kolay yönetebilmek için
doğu-batı şeklinde ikiye bölerek batının yönetimini kardeşi
İstemi Yabgu 'ya bırakmıştır. İstemi Yabgu batıyı yönetirken
iç işlerinde serbest dış işlerinde Bumin Kağana bağlı kalarak
yönetmiştir.
v
1.
Federatif bir yapı vardır.
II. Monarşi bir yönetim anlayışı vardır.
III. Feodal devlet yapısı vardır.
IV. İlahi bir egemenlik anlayışı vardır.
Buna göre;
dane
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) ttt very
E) ILIVE
Göktürkler'in yönetim anlayışıyla ilgili olarak yargıların-
dan hangilerine ulaşılabilir?
-V
uv
TARİH TEST-5
H.
37
2₁
7. Ha
ör
8.
S
n
d
ic
L
Tarih
İlk Türk Devletleri
5. 6. Bumin Kağan Türk boylarını tek bayrak altında toplayıp ba- ğımsızlığını ilan etmiş Göktürk devletini kurmuştur. Türk halkı Kut inancından dolayı hükümdara bağlılık içerisinde ülkenin Bumin Kağan ve hanedanına ait olduğunu kabul et- miştir. Göktürkler 'de hükümdarlık Bumin Kağan'ın soyundan gelenler tarafından devam ettirilmiştir. Ayrıca Bumin Kağan hükümdar olduğunda ülkeyi daha kolay yönetebilmek için doğu-batı şeklinde ikiye bölerek batının yönetimini kardeşi İstemi Yabgu 'ya bırakmıştır. İstemi Yabgu batıyı yönetirken iç işlerinde serbest dış işlerinde Bumin Kağana bağlı kalarak yönetmiştir. v 1. Federatif bir yapı vardır. II. Monarşi bir yönetim anlayışı vardır. III. Feodal devlet yapısı vardır. IV. İlahi bir egemenlik anlayışı vardır. Buna göre; dane A) Yalnız III B) Yalnız IV C) II ve III D) ttt very E) ILIVE Göktürkler'in yönetim anlayışıyla ilgili olarak yargıların- dan hangilerine ulaşılabilir? -V uv TARİH TEST-5 H. 37 2₁ 7. Ha ör 8. S n d ic L
Türk hukukunu ilk defa yazılı hâle getirdiler. Böylece
Türk hukuku daha sağlam ve şekilci bir nitelik kazan-
mıştır. Ticaret hayatının gelişmesi, ilişkilerin kanıtlana-
bilir nitelikte olmasını gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı
sözleşmeler önem kazanmıştır. Turfan şehrinde bulu-
nan binlerce belgenin çoğu hukuk metinleridir.
Bu bilgiden hareketle hukuksal çalışmalarda etkili
olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Hunları
C) Uygurlar
B) Kök Türkler
D) Karahanlılar
E) Büyük Selçuklular
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
İlk Türk Devletleri
Türk hukukunu ilk defa yazılı hâle getirdiler. Böylece Türk hukuku daha sağlam ve şekilci bir nitelik kazan- mıştır. Ticaret hayatının gelişmesi, ilişkilerin kanıtlana- bilir nitelikte olmasını gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı sözleşmeler önem kazanmıştır. Turfan şehrinde bulu- nan binlerce belgenin çoğu hukuk metinleridir. Bu bilgiden hareketle hukuksal çalışmalarda etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Asya Hunları C) Uygurlar B) Kök Türkler D) Karahanlılar E) Büyük Selçuklular Diğer sayfaya geçiniz.
istol
rdır.
:
inan
tır.
müş-
Deneme - 3
5. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta erkek-
lerle beraber yürüyecek, birbirlerinin yardımcısı olacaklar-
dır." demiştir.
Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Kılık kıyafet düzenlemesinin getirilmesi
B) Uluslararası rakamlara geçilmesi
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
E) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
İlk Türk Devletleri
istol rdır. : inan tır. müş- Deneme - 3 5. Atatürk, Türk kadını için "Kadınlar sosyal hayatta erkek- lerle beraber yürüyecek, birbirlerinin yardımcısı olacaklar- dır." demiştir. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Kılık kıyafet düzenlemesinin getirilmesi B) Uluslararası rakamlara geçilmesi C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi E) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş
Dönemi'nde Haçlılarla yaptığı savaşlardan biri değildir?
destiB) Koyunhisar A
A) Sirpsindiği
id nemsey Niğbolu
B)
C) I.Kosova
mo
EX Vama - Oslob (A
Tarih
İlk Türk Devletleri
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Haçlılarla yaptığı savaşlardan biri değildir? destiB) Koyunhisar A A) Sirpsindiği id nemsey Niğbolu B) C) I.Kosova mo EX Vama - Oslob (A
Avrupa'da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele
geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır. Attila'nın
sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de ko-
nuşulmuştur.
Buna göre,
1. Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
II. Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır.
III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim gerçekleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
(C) I ve Ill
E) I, II ve tit
Tarih
İlk Türk Devletleri
Avrupa'da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır. Attila'nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de ko- nuşulmuştur. Buna göre, 1. Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır. II. Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır. III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim gerçekleşmiştir. yargılarından hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III (C) I ve Ill E) I, II ve tit
YAYIN
23.
Coğrafya'nın Türklerin Orta Asya'daki yaşam biçimlerine
etkisini anlatan Deniz Öğretmen öğrencilerine görselden
de yararlanarak çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Deniz Öğretmen'in
istediği şekilde görseli yorumlayarak Türklerin yaşam
biçimlerini doğru ifade etmiştir?
A) Pınar: Ticaret temel ekonomik faaliyettir.
Güçlü devletler kurmuşlardır.
B) Betül:
C Melis:
Konargöçer yaşamışlardır.
B) Savaş: Tarımsal faaliyetler gelişmiştir.
E) Emre: Askerî açıdan güçlü bir teşkilatlanma vardır.
Tarih
İlk Türk Devletleri
YAYIN 23. Coğrafya'nın Türklerin Orta Asya'daki yaşam biçimlerine etkisini anlatan Deniz Öğretmen öğrencilerine görselden de yararlanarak çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Deniz Öğretmen'in istediği şekilde görseli yorumlayarak Türklerin yaşam biçimlerini doğru ifade etmiştir? A) Pınar: Ticaret temel ekonomik faaliyettir. Güçlü devletler kurmuşlardır. B) Betül: C Melis: Konargöçer yaşamışlardır. B) Savaş: Tarımsal faaliyetler gelişmiştir. E) Emre: Askerî açıdan güçlü bir teşkilatlanma vardır.
Hazarların başkenti Itil'de uyguladıkları;
I. cami, kilise ve havra
bulundurmaları,
II. Hazar barışını oluşturmaları,
III. pazar kurmaları
gelişmelerinden hangileri ekonomik kalkınma-
nın hızlanmasına ortam hazırladığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) ve III
B) I ve II
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
Hazarların başkenti Itil'de uyguladıkları; I. cami, kilise ve havra bulundurmaları, II. Hazar barışını oluşturmaları, III. pazar kurmaları gelişmelerinden hangileri ekonomik kalkınma- nın hızlanmasına ortam hazırladığı söylenebi- lir? A) Yalnız I D) ve III B) I ve II C) I ve Ill E) I, II ve III
12. Türk kağanları orduları sevk ederek savaşmak,
Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün
toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak, bir-
lik ve beraberliği sağlamak zorundadır.
potent
Bu durumu Orhun Yazıtlarında aşağıdakilerden
hangisi ile ilişkilendirilmiştir?
A) Tanrının lütfuna
B) Türkün gücüne
C) Askeri başarılara
D) Türk töresine
E) Halkın hükümdara olan bağlılığına
Tarih
İlk Türk Devletleri
12. Türk kağanları orduları sevk ederek savaşmak, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak, bir- lik ve beraberliği sağlamak zorundadır. potent Bu durumu Orhun Yazıtlarında aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir? A) Tanrının lütfuna B) Türkün gücüne C) Askeri başarılara D) Türk töresine E) Halkın hükümdara olan bağlılığına