Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Soruları

7)Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin bozulma
nedenlerinden biri değildir?
A)Uzun süren savaşların yaşanması
B)Nufusun hızlı artması
C)Tımarların sipahiler dışında kimselere verilmei
D)Tımarların özel mülke dönüştürülmesinin önlenmesi
E)Enfelasyonun artmasi paranın değer kaybetmesi
nüş gibi
an iç
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
7)Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin bozulma nedenlerinden biri değildir? A)Uzun süren savaşların yaşanması B)Nufusun hızlı artması C)Tımarların sipahiler dışında kimselere verilmei D)Tımarların özel mülke dönüştürülmesinin önlenmesi E)Enfelasyonun artmasi paranın değer kaybetmesi nüş gibi an iç
H
1
V
E
12. Osmanlı Devleti'nde timar olarak ayrılan arazilerin
olabiliyordu. Mesela, Diyarbakır'daki timar beyleri
verildiği sipahiler, ülkenin çok değişik bölgelerinden
arasında Ankaralı, Bosnalı, Sofyalı ve Trabzonlulara
rastlanabilmekteydi.
Zm
R
E
N
K
3.
nik
Jik
nli
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermek
tedir?
k
e
g
A) Ülke sınırlarının çok genişlemiş olduğunu
B) Vergi kaynaklarının çok çeşitli olduğunu
Ülkenin çok uluslu bir yapısının olduğunu
D) Sipahilerin yerli halktan oluşturulmadığını
E) En önemli ekonomik etkinliğin tarım olduğunu
64
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
H 1 V E 12. Osmanlı Devleti'nde timar olarak ayrılan arazilerin olabiliyordu. Mesela, Diyarbakır'daki timar beyleri verildiği sipahiler, ülkenin çok değişik bölgelerinden arasında Ankaralı, Bosnalı, Sofyalı ve Trabzonlulara rastlanabilmekteydi. Zm R E N K 3. nik Jik nli Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermek tedir? k e g A) Ülke sınırlarının çok genişlemiş olduğunu B) Vergi kaynaklarının çok çeşitli olduğunu Ülkenin çok uluslu bir yapısının olduğunu D) Sipahilerin yerli halktan oluşturulmadığını E) En önemli ekonomik etkinliğin tarım olduğunu 64
2. Osmanlı ordusunda yer alan;
1. mortolaslar, sinirola bekleyer
II. cerehorlar, ücretli asker
III. derbençiler kopna
.
yukarıdakilerden hangileri savaş sırasında or-
dunun geri hizmetinde bulunan siniflar arasında
yer alır?
A) Yalnız ! B) Yalnız 11
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
cevap ye (neder?
E
)
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
2. Osmanlı ordusunda yer alan; 1. mortolaslar, sinirola bekleyer II. cerehorlar, ücretli asker III. derbençiler kopna . yukarıdakilerden hangileri savaş sırasında or- dunun geri hizmetinde bulunan siniflar arasında yer alır? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III cevap ye (neder? E )
Osmanlı ordusunu oluşturan;
kapıkulu piyadeleri,
1.
II. cebelüler,
III. garipler
kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve
sürekli olan askerî kuvvetler arasında yer alır?
A) Yalnız!
B) Yalnız || C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
229
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı ordusunu oluşturan; kapıkulu piyadeleri, 1. II. cebelüler, III. garipler kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve sürekli olan askerî kuvvetler arasında yer alır? A) Yalnız! B) Yalnız || C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 229
Osmanlı Devleti'nin;
1. herkesin kendi dinine göre yargılanmasına izin vermesi,
II. padişah fermanlarının örfi hukuk içerisinde
değerlendirilmesi,
III. konsolosluklara Osmanlı ülkesinde mahkeme kurma
hakkını tanıması
uygulamalarından hangilerinin hukuksal alanda devletin
denetimini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) Ive !!
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Devleti'nin; 1. herkesin kendi dinine göre yargılanmasına izin vermesi, II. padişah fermanlarının örfi hukuk içerisinde değerlendirilmesi, III. konsolosluklara Osmanlı ülkesinde mahkeme kurma hakkını tanıması uygulamalarından hangilerinin hukuksal alanda devletin denetimini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Ive !! D) I ve II E) I, II ve III
9.
Osmanlıda dirlik sisteminde işlediği toprağını haklı bir neden
olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka
işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini üç yıl boş
bırakan kimselerden “çiftbozan resmi” adı altında bir vergi
alınırdı.
1
Bu uygulamada;
1. piyasada sürekli mal bulunmasının sağlanması,
üretim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması,
III. arz talep dengesinin korunması
durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
C)
88
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
9. Osmanlıda dirlik sisteminde işlediği toprağını haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini üç yıl boş bırakan kimselerden “çiftbozan resmi” adı altında bir vergi alınırdı. 1 Bu uygulamada; 1. piyasada sürekli mal bulunmasının sağlanması, üretim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması, III. arz talep dengesinin korunması durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III C) 88
Osmanlı Devleti'nde,
1. derbent teşkilatının oluşturulması,
menzil teşkilatı ile haberleşmenin düzenli bir şekilde
yapılmasının sağlanması,
i lonca teşkilatının oluşturulması
durumlarından hangileri ticareti geliştirmek için atılan
adımlar arasında yer alır?
B) Yalnız II
CyYalnız III
At Yalniz !
Dil ve 11
E) I, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Devleti'nde, 1. derbent teşkilatının oluşturulması, menzil teşkilatı ile haberleşmenin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması, i lonca teşkilatının oluşturulması durumlarından hangileri ticareti geliştirmek için atılan adımlar arasında yer alır? B) Yalnız II CyYalnız III At Yalniz ! Dil ve 11 E) I, II ve III
12) Osmanlı mimarisinde eserler dinî, sivil ve askerî mimari
olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.
Buna göre;
1. bedesten,
II. imarethane,
III. medrese
eserlerinden hangileri dini eserler arasında yer alır?
YAYINLARI
LIMIT
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
12) Osmanlı mimarisinde eserler dinî, sivil ve askerî mimari olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Buna göre; 1. bedesten, II. imarethane, III. medrese eserlerinden hangileri dini eserler arasında yer alır? YAYINLARI LIMIT A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III
10. Osmanlı tarihi boyunca yürütmede;,
1. Divanıhümayun
II. Mebusan Meclisi
III. Vekiller Heyeti
kurumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?
Y
A
R
G
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
I
Y
A
Y
1
li
N
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
10. Osmanlı tarihi boyunca yürütmede;, 1. Divanıhümayun II. Mebusan Meclisi III. Vekiller Heyeti kurumlarından hangilerinin etkili olduğu savu- nulabilir? Y A R G A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III I Y A Y 1 li N
E) Reisülküttap
G
X
1. Vakıf Sistemi
II. Timar Sistemi
III. Kapıkulu Sistemi
Yukarıdakilerden hangileri, kurulduklan dönem-
de önemli hizmetler görmekle birlikte zamanla
eski etkilerini yitirmişlerdir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) Il ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
E) Reisülküttap G X 1. Vakıf Sistemi II. Timar Sistemi III. Kapıkulu Sistemi Yukarıdakilerden hangileri, kurulduklan dönem- de önemli hizmetler görmekle birlikte zamanla eski etkilerini yitirmişlerdir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III
5.
ier
Osmanlı Devleti'nde timar topraklarının devlet mülkü olması
nedeniyle miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vak-
fedilmesi ve bağışlanması yasaktı.
Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangi-
si gösterilebilir?
A) Timar topraklarının işlenemez hâle gelmesi
B) Toprağını terk eden çiftçinin geri getirilmesi
C) Osmanlı Devleti'nde, Avrupa'da görülen feodal sistemin
görülmemesi
D) Toprakların vergilerinin iltizama verilmesi
E) Köylünün zirai alet ve tohum ihtiyacının karşılanması
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5. ier Osmanlı Devleti'nde timar topraklarının devlet mülkü olması nedeniyle miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vak- fedilmesi ve bağışlanması yasaktı. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangi- si gösterilebilir? A) Timar topraklarının işlenemez hâle gelmesi B) Toprağını terk eden çiftçinin geri getirilmesi C) Osmanlı Devleti'nde, Avrupa'da görülen feodal sistemin görülmemesi D) Toprakların vergilerinin iltizama verilmesi E) Köylünün zirai alet ve tohum ihtiyacının karşılanması
16. 1. Mamül madde üretiminin azalması
II. Hazine gelirlerinin azalması
TIL Ülke ekonomisinin bozulması
IV.) İşsizliğin artması
Osmanlı Devleti'nde yabancılara ekonomik ayrıcalıklar
verilmesinin doğurduğu sonuçlar arasında yukarıdaki-
lerden hangileri gösterilebilir?
A) I ve
RI ve II
D) II, Bl ve IV
Cl ve IV
E) II
, III ve IV
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
16. 1. Mamül madde üretiminin azalması II. Hazine gelirlerinin azalması TIL Ülke ekonomisinin bozulması IV.) İşsizliğin artması Osmanlı Devleti'nde yabancılara ekonomik ayrıcalıklar verilmesinin doğurduğu sonuçlar arasında yukarıdaki- lerden hangileri gösterilebilir? A) I ve RI ve II D) II, Bl ve IV Cl ve IV E) II , III ve IV
5
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde şehza-
delerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engel-
lediği savunulabilir?
Died
A) Iltizam sisteminin yürürlükten kaldırılması
B) Kapıkullarının sayısının artması
c) Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması
D) Tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi
E) Divan-ı Hümayun'un etkisinin azalması
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
5 Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde şehza- delerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engel- lediği savunulabilir? Died A) Iltizam sisteminin yürürlükten kaldırılması B) Kapıkullarının sayısının artması c) Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması D) Tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi E) Divan-ı Hümayun'un etkisinin azalması
9.
Osmanlı Devleti'nde tarım arazilerini hiçbir mazeret bil-
dirmeden 3 yıl üst üste ekim yapmaksızın boş bırakan çift-
çilerden çiftbozan vergisi alınırdı.
Bu uygulamayla;
1. tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak,+
II. tarım arazilerinin boş kalmasını önlemek,
III. Müslimlerin devlete bağlılığını arttırmak +
+
durumlarından hangileri amaçlanmıştır?
A) II ve III
B) I, II ve III
C) I ve II
D) I ve III
E) Yalnız III
YAYINLARI
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
9. Osmanlı Devleti'nde tarım arazilerini hiçbir mazeret bil- dirmeden 3 yıl üst üste ekim yapmaksızın boş bırakan çift- çilerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu uygulamayla; 1. tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak,+ II. tarım arazilerinin boş kalmasını önlemek, III. Müslimlerin devlete bağlılığını arttırmak + + durumlarından hangileri amaçlanmıştır? A) II ve III B) I, II ve III C) I ve II D) I ve III E) Yalnız III YAYINLARI
50. Osmanlı İmparatorluğu'nda,
I sinirların genişlemesi,
II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi,
III. padişah değişikliklerinin olması
durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin
hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) 7 ve III
E) I, II ve III
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
50. Osmanlı İmparatorluğu'nda, I sinirların genişlemesi, II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi, III. padişah değişikliklerinin olması durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) 7 ve III E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren dirlik arazile-
rinden toplanan gelirlerin iltizama verilmeye başlanmasının
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Vergi toplamanın belirli bir sisteme uymasını
B) Tarım ürünlerinin çeşidinin artmasını
C) Öşür vergisinin oranının azalmasını
D) Vergi toplayan yerel güçlerin oluşmasına
E) Halktan alınan vergilerin çoğalmasına
Tarih
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren dirlik arazile- rinden toplanan gelirlerin iltizama verilmeye başlanmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Vergi toplamanın belirli bir sisteme uymasını B) Tarım ürünlerinin çeşidinin artmasını C) Öşür vergisinin oranının azalmasını D) Vergi toplayan yerel güçlerin oluşmasına E) Halktan alınan vergilerin çoğalmasına